ערעור החלטת ועדה רפואית – ילד נכה

קצבת ילד נכה היא תשלום חודשי אותו המוסד לביטוח לאומי משלם להורים עבור ילדיהם שאובחנו כילדים בעלי צרכים מיוחדים. מטרתה של קצבה זו הינה לתמוך בהוריהם של ילדים אלו, שהעומס הטיפולי אשר מוטל על כתפיהם, הוא מטבע הדברים רב.

על מנת לקבל קצבת ילד נכה, נדרשים ההורים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת קצבת נכות לילד, אשר נבחנת על ידי ועדה רפואית הפועלת מטעמו של המוסד. למרבה הצער, ישנם מקרים שבהם התביעה אינה מאושרת או שהיא מאושרת באופן חלקי או זמני בלבד. במקרים אלו ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לילד נכה, כפי שנסביר במדריך זה.

באילו מקרים נהוג ליזום הגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית – ילד נכה?

הורים שהגישו למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת קצבת נכות עבור ילד נכה, רשאים להגיש ערעור על החלטת ועדה רפואית, בכל אחד מן התרחישים שלהלן:

  • לא אושרה קצבת ילד נכה
  • אושרה קצבת חלקית לילד נכה 
  • אושרה קצבה זמנית לילד נכה
  • לא אושר תשלום רטרואקטיבי (למפרע) בגין התקופה המרבית לקבלת הקצבה

 

איך מגישים ערעור על החלטת ועדה רפואית  – ילד נכה?

במידה והחלטתם להגיש ערעור על החלטת ועדה רפואית בנושא קצבה לילד נכה, עליכם להגיש כתב ערר מנומק, בטווח של 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה על החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, שאותה אתם מבקשים לבחון מחדש. את טופס הערר שלכם יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם. לאחר הגשת כתב הערר, הועדה הרפואית לעררים תתכנס לדיון בבקשתכם בתוך פרק זמן של חודשיים ימים ממועד קבלת הודעת הערר שלכם.

לתשומת לבכם: על מנת שתוכלו להגיש ערעור על החלטת ועדה רפואית לקצבת ילד נכה, תידרשו לבקש מסניף המוסד לביטוח לאומי בקרבת ביתכם, לספק לכם את פרוטוקול הוועדה הרפואית (ככל שהפרוטוקול לא נשלח אליכם באופן אוטומטי). מסמך זה ישמש בתור בסיס לכתב הערר שתגישו, וחיוני להישען עליו בניסוח הערעור שלכם, היות והשיקולים שהובילו לדחיית תביעתכם או קביעת קצבת נכה חלקית / זמנית עבור ילדכם, כולם מפורטים בו. 

ערעור החלטת ועדה רפואית - ילד נכה
ערעור החלטת ועדה רפואית – ילד נכה

האם ילדי חייב להיות נוכח בהליך ערעור החלטת ועדה רפואית – ילד נכה?

התשובה לשאלה זו הינה חיובית. בהליך ערעור על החלטת ועדה רפואית לעניין קצבת נכה לילד, הילד שעבורו נתבעה הגמלה חייב להיות נוכח. זאת משום שוועדת הערעורים נדרשת לבדוק את הילד על מנת להכריע האם קיימת הצדקה לאישור או העלאת אחוזי הנכות שנפסקו עבורו.

gם זאת, חשוב לסייג ולומר כי ישנם מקרים שבהם לוועדה ניתנת הסמכות לדון בערעור בהתבסס על הרשומות הרפואיות של הילד בלבד, ללא צורך בנוכחותו הפיזית במעמד. יחד עם זאת, יצויין כי להורי הילד אין סמכות לדרוש כי הילד יעדר משלב הבדיקות בוועדה, אך ניתן ליצור קשר עם ועדת הערר מבעוד מועד בבקשה כזו ולקוות לטוב.

יתר על כן, במידה ועסקינן בערעור שהוגש בנושא מועד תחילת הנכות שנקבע על ידי הוועדה הרפואית (קרי, אי הסכמה לתשלום קצבה רטרואקטיבית בגין התקופה שקדמה להגשת התביעה)

אפשר לבקש מוועדת העררים לדון בעניינו של הילד בהתבסס על רשומות רלוונטיות בלבד ללא צורך בנוכחותו או נוכחות הוריו בעת הדיון.

מה קורה לאחר הגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לקצבת ילד נכה?

לאחר שהוגש ערעור כנגד החלטת הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לעניין קצבת ילד נכה, תתכנס הוועדה הרפואית לעררים כדי לדון בערעור כעבור עד 60 יום ממועד הגשתו.

דיוני הועדות לעררים בנושא קצבאות נכות לילדים נכים, נערכים בסניפי המוסד לביטוח לאומי בערים: תל אביב, רמת גן, ירושלים, רמלה, או חיפה. לוועדת העררים ישנה הסמכות לקבל את תביעת הנכות עבור הילד או לשנות את דרגת הנכות שנקבעה עבורו מטעם הוועדה הרפואית לילדים נכים – הן כלפי מעלה והן כלפי מטה, עד כדי ביטול אחוזי הנכות לחלוטין. 

לעתים, מבקשת ועדת הערעורים שהילד יבדק מול מומחה נוסף או לקבל חוות דעת ממנו בהתבסס על רשומות רפואיות שהוצגו לו. את החלטתה של ועדת העררים, מקבלים הורי הילד כ – 30 יום ממועד הדיון בה, כהודעה כתובה הנשלחת לכתובת מגוריהם.

במקרים שבהם ועדת העררים מחליטה שלא לאשר את הערעור על החלטת הועדה הרפואית, היא מחויבת ליידע בכך את הוריו הילד שהגישו את הערעור, כדי שיוכלו לבחור אם לבטל את הערעור או להציג בפני ועדת העררים אסמכתאות רלוונטיות העשויות לשפר את סיכוייו להתקבל בכל זאת.

 

האם ניתן להגיש ערעור גם כנגד החלטת הועדה הרפואית לעררים?

על החלטתה של הועדה הרפואית לעררים, רשאים הורי הילד לערער מול בית הדין האזורי לעבודה. זאת בתוך עד חודש ימים מקבלת ההודעה הכתובה על החלטתה של ועדת הערר.

חשוב לדעת כי במרבית המקרים, בית הדין האזורי לא מקבל ערעור המתייחס לשיקולים רפואיים שהציגה הועדה לדחיית תביעת הנכות, אלא אך ורק ערעורים המוגשים בהתייחס להתנהלות לא תקינה בפן המשפטי מצד ועדת העררים, למשל התעלמות של רופאי הועדה מממצאים לגיטימיים שהוצגו בפניהם, או התבססות על סעיפים לא רלוונטיים בחוק, כמו ביצוע מבחני תפקוד לילד המאובחן עם אוטיזם ושלילת הקצבה על רקע זה.

 

מי יכול לסייע לי בנושא ערעור על החלטת ועדה רפואית – ילד נכה?

בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית – ילד נכה לוועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי, ניתן ומומלץ לפעול באמצעות עורך דין שילווה וייצג אתכם לאורך כל ההליך. קבלת סיוע משפטי מעורך דין המתמחה בהגשת תביעות לקבלת קצבת נכות לילדים נכים, לא רק תשפר את סיכוייה של תביעתכם להתקבל, אלא גם תחסוך מכם ומילדכם סרבול בירוקרטי מתמשך ועוגמת נפש מיותרת.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה או זכויות במוסד לביטוח לאומי, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.