ערעור החלטת ועדה רפואית – ניידות

המוסד לביטוח לאומי מציע קצבת ניידות ושלל הטבות שונות למבוטחים אשר אובחנו בתור מי שמתמודדים עם ליקוי בריאותי בגפיים התחתונות שלהם – ליקוי המגביל את ניידותם. המוגבלות בניידותו של המבוטח נקבעת על ידי ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות, בכפוף לרשימת הליקויים המופיעה בהסכם הניידות עליו חתומים משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי.

פעמים רבות, מבוטחים חשים כי החלטת הועדה הרפואית לעניין קצבת הניידות שלהם אינה מוצדקת או שאינו הוגנת, ובוחרים להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בנושא ניידות. במאמר זה נסביר מהם תנאי הסף לקבלת קצבת ניידות וכיצד יש לבצע את הגשת הערר על החלטת הוועדה על מנת לשפר את סיכויי התביעה שלכם להתקבל.

מהי קצבת ניידות ואילו הטבות בניידות היא מקנה לבעלי ליקויי ניידות?

מבוטח אשר אושרה לו קבלת קצבת ניידות מטעם המוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי לקבלת קצבת ניידות שעניינה סיוע כספי לצד מגוון הטבות בניידות, שאישורן מותנה בעמידה בתנאי סף שונים. עם זאת, חשוב לציין שהחלק הארי של הטבות הניידות מוענקות למבוטחים שבבעלותם כלי רכב או מתכננים לקנות רכב בעתיד הנראה לעין.

להלן סוגי ההטבות בניידות שבעלי ליקוי ניידות מאובחן עשויים להיות זכאים לקבלתן:

 

 1. השתתפות בהוצאות הרכב באמצעות גמלה חודשית מתחדשת
 2. קצבת ניידות להשתתפות בהוצאות הנסיעה של מבוטחים שאין בבעלותם כלי רכב משלהם
 3. תוספת לקצבת הניידות עבור מבוטחים שהמרחק מביתם למקום עבודתם וחזור ממנו, הוא 40 וקילומטרים ויותר ועל כן כרוך בהוצאות נסיעה נלוות
 4. הלוואה לרכישת רכב ראשון או להחלפת כלי רכב
 5. הלוואה לרכישת והתקנת עזרי ניידות מיוחדים ברכב
 6. החזר הוצאות בגין רכישת והתקנת עזרי ניידות מיוחדים בכלי רכב פרטי
 7. הלוואה לרכישת והתקנת מתקן הרמה לכיסא גלגלים ברכב
 8. שיעורי נהיגה ברכב עם עזרי ניידות מיוחדים
ערעור החלטת ועדה רפואית - ניידות
ערעור החלטת ועדה רפואית – ניידות

על חשיבותה של החלטת ועדה רפואית בנושא ניידות

הוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות במשרד הבריאות, קובעת האם המבוטח סובל מליקוי ברגליו, על פי רשימת הליקויים המופיעה בהסכם הניידות כאמור. במסגרת קביעתה, מתייחסת הוועדה גם לסוגיה האם נדרש למבוטח שימוש בכיסא גלגלים לאור מצבו, וכן האם מדובר על ליקוי זמני ובר שיפור או שעסקינן בליקוי קבוע שהמבוטח ידרש להתמודד עמו לשארית חייו. 

לאור האמור לעיל, אין עוררין על כך שבכוחה של החלטת הוועדה לשנות במידה ניכרת את איכות חייו של המבוטח – לטוב ולרע.

 

מהם תנאי הסף לקבלת קצבת ניידות?

להלן תנאי הסף בהם נדרשים מבוטחים לעמוד על מנת שתבחן זכאותם לקבלת קצבת ניידות וזכויות רפואיות במוסד לביטוח לאומי:

 1. על המבוטח להיות תושב ישראל אשר חי במדינת ישראל מגיל שלוש ועד גיל היציאה לגמלאות.
 2. למבוטח נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות מטעם הועדה הרפואית במשרד הבריאות או המוסד לביטוח לאומי, בעקבות ליקוי בריאותי בגפיו התחתונות (על סמך רשימת הליקויים שנקבעה בהסכם הניידות). 

 

בנוסף, נדרש המבוטח לעמוד באחד תנאים שלהלן:

 1. 40 אחוזי מוגבלות בניידות ויותר, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית במשרד הבריאות, ובעלות על רישיון נהיגה בתוקף.
 2. 60 אחוזי מוגבלות בניידות ויותר, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית במשרד הבריאות, ללא רישיון נהיגה בתוקף אך עם נהג בעל רישיון שיכול לנהוג עבורו ולהסיעו.

 

רק מרגע שהוועדה הרפואית במשרד הבריאות קובעת שהמבוטח סובל מליקויי כאמור לעיל ברגליו, הוא רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת הטבות ניידות.

כיצד ניתן להגיש ערעור על החלטת ועדה רפואית – ניידות?

ניתן להגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית במשרד הבריאות, לידי ועדת העררים במשרד הבריאות. במידה וגם החלטתה של ועדת העררים אינה לשביעות רצונו של המבוטח, ניתן לערער גם עליה – על ידי הגשת ערעור לבית הדין המחוזי בעזרת עורך דין המתמחה בתביעת זכויות רפואיות.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית – ניידות?

עורך דין מנוסה בהתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות, ידע לבחון את הרשומות  הרפואיות של המבוטח לצד חוות הדעת המקצועיות של רופאיו של התובע והרופאים בוועדה הרפואית, ולהעריך מבעוד מועד את סיכויי הערעור להתקבל, על סמך התאמת מצבו הרפואי של המבוטח לאחת הקטגוריות המוכרות כליקוי המזכה בקצבת ניידות על פי הסכם הניידות.

ישנם מקרים שבהם עורך הדין המייצג עשוי להמליץ למרשו להוסיף לכתב הערר חוות דעת רפואית נוספת מטעמו שלו רופא מומחה שעובד עימו ויוכל לשפר את סיכוייו של הערעור להתקבל.

 

על חשיבות הליווי המשפטי של עורך דין בערעור על החלטת ועדה רפואית בנושא ניידות

החוק בישראל קובע כי הגורם המקצועי היחיד אשר מוסמך ללוות, לייצג ולטעון בשם מבוטחים מול הוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות במשרד הבריאות או הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי, הוא עורך דין מוסמך.

לאור העובדה שהחלטת הוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות יכולה להשפיע במידה משמעותית על תפקודו היומיומי של התובע, ישנה חשיבות רבה לכך שההתנהלות מול הוועדה תתבצע בצורה העניינית והמקצועית ביותר, ותהא מגובה בראיות רלוונטיות. ההסתייעות בשירותיו של עורך דין מנוסה נועדה בדיוק לשם כך.

כל אלו ישפרו במידה ניכרת את סיכוייה של התביעה לקבלת קצבת ניידות והטבות בניידות להתקבל, וכפועל יוצא של אלו – גם את איכות חייו של התובע.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה או זכויות במוסד לביטוח לאומי, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.