ערעור החלטת ועדה רפואית – נכות מעבודה

להחלטת ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי בנושא נכות מעבודה של נפגעי עבודה, השפעת כבדת משקל על זכויותיו של עובד שנפצע במסגרת עבודתו או בעקבותיה. כאשר עובד מפתח מחלת מקצוע או סובל מנכות זמנית או צמיתה עקב תאונת עבודה שעבר, הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, אחראית לקבוע האם פגיעת העבודה שלו מוכרת כפגיעה המזכה אותו בפיצוי כספי ובזכויות רפואיות, ובאיזה היקף. קביעה זו באה לידי ביטוי במושג השגור "אחוזי נכות".

למרבה הצער, עובדים רבים שאיבדו את כושר עבודתם בעקבות תאונות עבודה או מחלות מקצוע, מופתעים לגלות כי תביעתם להכרה באחוזי הנכות שלהם מעבודה, נדחתה על ידי הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, או שהתקבלה אך באופן שמקנה להם אחוזי נכות מצומצמים מכפי שציפו לקבל. עם זאת קיימת אפשרות לערער על החלטת הועדה הרפואית, ועל כך נפרט בהרחבה במאמר זה.

מה עושים במקרה של דחיית הבקשה או קביעת אחוזי נכות נמוכים מהמצופה?

כאשר הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי דוחה על הסף את הבקשה של המבוטח להכרה באחוזי נכות, או מאשרת לו אחוזי נכות נמוכים מכפי שציפה, מגיע המועד להגיש ערעור על ההחלטה של הועדה הרפואית. את הערר הנ"ל יש להגיש לידי ועדת הערעורים של המוסד לביטוח לאומי באופן שיוסבר בהמשך. 

 

באילו מקרים מקובל להגיש ערעור בנוגע להחלטת ועדה רפואית?

הגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי, היא הליך מקובל למדי במקרים שבהם תביעת המבוטח להכרה בנכות מעבודה נדחתה על הסף. אולם גם במקרים שבהם הוועדה הרפואית אישרה למבוטח נכות חלקית בלבד, או אחוזי נכות נמוכים מהמצופה, יש מקום להגיש ערעור על החלטתה. לעתים, מבוטחים מערערים גם על מועד תחילת הנכות שהגדירה עבורם הוועדה, המשפיע על תחילת הזכאות שלהם לתשלומי פיצויים והטבות שונות. 

 

ערעור החלטת ועדה רפואית בנושא נכות מעבודה – כיצד יש להגישו?

ערעור על החלטת ועדה רפואית בנושא נכות מעבודה, יש להעלות על הכתב ולהגיש למוסד לביטוח לאומי ככתב ערר מנומק. את כתב הערר עליכם להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי באזור בו אתם מתגוררים. זאת בתוך פרק זמן של עד 30 יום מהמועד שבו נמסרה לכם הודעת המוסד לביטוח לאומי בעניין החלטת הוועדה הרפואית לעניין תביעת הנכות מעבודה שהגשתם.

ערעור החלטת ועדה רפואית - נכות מעבודה
ערעור החלטת ועדה רפואית – נכות מעבודה

אולם יש לציין כי בפועל, תוכלו להגיש למוסד לביטוח לאומי את ההנמקה הנלווית לערעור על החלטת הועדה הרפואית, גם בשלב מאוחר יותר, כל עוד זה מתבצע בטווח של 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה, לכל המאוחר.

 

הגשתי ערעור על החלטת ועדה רפואית בנושא נכות מעבודה – מה השלב הבא?

לאחר שהוגש הערעור על החלטת הוועדה הרפואית בעניינכם, תתכנס הוועדה הרפואית לערעורים כדי לדון בעניינכם, בתוך חודשיים עד שלושה מיום הגשת הערעור. למותר לציין שתידרשו להיות נוכחים בדיון על בקשת הערעור שהגשתם לוועדה הרפואית לערעורים. את נוכחותכם במעמד זה, מוטב שיגבה גם עורך דין המתמחה בערעור על החלטת ועדה רפואית בתביעות נכות מעבודה.

האם אדרש לעבור בדיקות במסגרת הליך הערעור על החלטת ועדה רפואית בנושא נכות מעבודה?

במקרים מסוימים, מבוטח שבחר להגיש ערעור על החלטת ועדה רפואית לעניין תביעת נכות מעבודה, אכן נדרש לעבור בדיקות גופניות בהתאם להחלטת רופא הוועדה. אולם ישנם מקרים שבהם לא עולה הצורך בבדיקה נוספת על זו שכבר בוצעה במסגרת הדיון בתביעת הנכות בוועדה הרפואית. בתרחיש כזה, צפויה ועדת העררים להסתייע ברשומות הרפואיות הקיימות בתיקו הרפואי של העובד, על מה לקבל החלטה בעניינו.

 

מה הסיכוי לכך שערעור החלטת ועדה רפואית בנושא נכות מעבודה אכן יתקבל?

לאור העובדה שועדת הערעורים בוחנת מחדש את מצבו של המבוטח, ייתכן בהחלט גם תרחיש בו הליך הערעור מסתכם דווקא בהקטנה נוספת של  אחוזי הנכות שנפסקו במקור לזכות נפגע העבודה.
משמעות הדבר הינה, שלא כל הליך ערר מסייע בהכרח לשיפור מצבו של העובד.

אולם מנגד, למבוטח שמורה הזכות למשוך את הערר שהגיש (כלומר להגיש בקשה לביטולו) אם ברצונו לשמר את היקף הנכות שאושר לו מטעם הוועדה הרפואית מלכתחילה, ולהימנע מפגיעה נוספת בזכויותיו. 

 

האם אפשר להגיש ערר גם בגין החלטת ועדת העררים?

בהחלט. גם לעובד נפגע העבודה וגם למוסד לביטוח לאומי, שמורה הזכות לפנות בכתב לבית הדין האזורי לעבודה על מנת לערער על החלטת ועדת הערר, וזאת בתוך פרק זמן של חודשיים ימים מיום קבלת החלטת ועדת העררים. למרות האמור לעיל, על החלטת ועדת העררים ניתן לערער במישור המשפטי גרידא, ולא בפן הרפואי. ככל שעולה הצורך להגיש ערעטר גם בדבר פסק הדין שנתקבל בבית הדין האזורי לעבודה, יש אפשרות לעשות זאת בפניה לבית הדין הארצי לעבודה.

 

מדוע חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין מנוסה בערעור על החלטת ועדה רפואית בתביעות נכות מעבודה?

בהתחשב בעובדה שהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית בתביעת נכות מעבודה, עלולה להסתיים כאמור, גם בצורה בלתי צפויה ובאופן שלאו דווקא משרת את האינטרסים של התובע, ההסתייעות בליווי משפטי של עורך דין המתמחה בהתנהלות מול הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי, היא חשובה מאין כמוה. פנו להתייעצות מקדימה עם עורך דין דיני עבודה עוד היום, והבטיחו את מיצוי זכויותיכם מול המוסד לביטוח לאומי והוועדה הרפואית מטעמו.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.