פיטורים בזמן חופשת מחלה

אחד האקטים המכוערים ביותר שמעסיק עלול לעשות לעובד הוא לפטר אותו בעוד הוא נמצא בחופשת מחלה. פיטורין כאלה הם אסורים בתכלית. עם זאת, לא מעט מעסיקים מחפשים דרכים להימנע מתשלום דמי מחלה או תשלום הודעה מראש או שניהם. מהי חופשת מחלה? איך נצברת חופשת מחלה לזכות העובד? מתי שימוש נכון בחופשת מחלה עשוי דווקא לסייע למעסיק? מה אומר החוק לגבי האפשרות לפטר עובד בזמן חופשת מחלה? מהן דרכי הפעולה הרצויות מבחינת המעסיק? אילו דרכי פעולה עלולות להזיק למעסיק יותר מאשר להועיל? מתי בכל זאת מותר לפטר עובד בחופשת מחלה? איך יכול עורך דין דיני עבודה לסייע לעובד במקרה של פיטורין שלא כדין? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר החשוב הזה.

מהי חופשת מחלה ולמה היא חשובה

כל מי שעובד במקום עבודה מסודר, מתחיל לצבור זכויות סוציאליות כבר בתחילת הדרך. אחת הזכויות הסוציאליות היותר חשובות העומדת לרשות העובד היא הזכות לקבלת ימי מחלה מצטברים. ימי המחלה הללו מעניקים לעובד רשת ביטחון שתמנע ממנו אבדן משמעותי של הכנסה בזמן המחלה.

מצד אחד, מספר ימי המחלה שעובד יכול לצבור הוא מוגבל. מצד שני, מכסת ימי המחלה המאושרת אמורה לתת מענה גם למצבים רפואיים מסובכים. לפיכך, גם עובד שחלה במחלה קשה יחסית הדורשת זמן ארוך לריפוי, מקבל מענה הולם למצבו. זאת, בתנאי שעומדת לרשותו מכסה מספקת של ימי עבודה.

 

איך נצברת חופשת מחלה לזכות העובד ומה מייחד חופשה זאת

בדרך כלל, מספר ימי המחלה שנזקף לזכות העובד בכל חודש תלוי בוותק שלו. לחילופין, הצבירה תלויה בהסכם עבודה סקטוריאלי או ענפי. ואולם מספר ימי המחלה המרביים לחודש הוא 1.5 ימים. בנוסף, עובד לא יכול לצבור לזכותו יותר מתשעים ימי מחלה.

מה שמייחד את חופשת המחלה הוא שלא ניתן לנצל את הימים אלא לצורך מחלה של העובד או של אחד מבני המשפחה הגרעינית שלו. במרבית מקומות העבודה, ימי המחלה יכולים להיות מנוצלים רק כאשר העובד מועסק בהם בפועל.

התפטרות או פיטורין של עובד לא מזכים אותו בחזקה על ימי המחלה שנותרו לו והוא איננו יכול לפדות אותם, למעט במקומות שבהם הדבר אפשרי בתוקף הסכמי עבודה. מי שמרוויח הוא המעסיק, שהימים הבלתי מנוצלים חוזרים אליו.

פיטורים בזמן חופשת מחלה
פיטורים בזמן חופשת מחלה

שימוש נכון בחופשת מחלה ואיך זה מסייע למעסיק

אחת התקופות הרגישות ביותר היא החורף. החלונות במקום העבודה סגורים והמזגנים עובדים במלוא המרץ. במצב כזה, אדם שנדבק בווירוס או במחלה כל שהיא, בהכרח ידביק לכל הפחות חלק מהעובדים האחרים הנמצאים בסביבתו. מקומות עבודה רבים מנחים עובדים שאינם חשים בטוב לנצל ככל שניתן את ימי חופשת המחלה העומדים לרשותם.

ככל שפחות עובדים חולים מגיעים לעבודה, כך מקדם ההדבקה יורד. כולם יוצאים נשכרים – העובד מקבל תשלום ימי מחלה, המעסיק שומר על הבריאות של כלל העובדים ונמנעת הדבקה המונית של עובדים אחרים. במקרים כאלה, מנוחה וניצול חופשת מחלה מסייעת לעסק הרבה יותר (ומזירה הרבה פחות) מהפגיעה הפוטנציאלית של עובד שמגיע חולה לעבודה ומדביק עובדים נוספים.

 

מה לשון החוק באשר לפיטורי עובד בזמן חופשת מחלה

על פי חוק, אסור בתכלית לפטר עובד אשר נמצא בחופשת מחלה. חופשה כזאת היא זכותו הבסיסית של עובד, בהנחה שהוא מציג את האישורים הרפואיים המתאימים. עם זאת, עובד אשר סיים את ניצול ימי המחלה שלו ועדיין לא שב לעבודה, יכול להיות מפוטר.

כאן באה לידי ביטוי החיוניות של העובד מצד אחד, אל מול הצורך של המעסיק לאייש את מקום העבודה או העמדה הספציפית של העובד. זה המקום לציין כי תאונת עבודה איננה חופשת מחלה רגילה, ועומדת למעסיק הזכות לפטר עובד שנמצא בתאונת עבודה.

להלן מספר דרכי פעולה והיחס של החוק כלפיהן:

 1. פיטורי עובד בעת שהוא נמצא בחופשת מחלה: הודעה על פיטורין בעת שהעובד בחופשת מחלה היא פסולה ולא חוקית.
 2. שימוש בחופשת המחלה כאלו היא הודעה מראש לעובד: הדבר אסור בתכלית. חישוב הימים לצורך הודעה מוקדמת הוא נפרד ואיננו קשור לחופש המחלה.
 3. פיטורין אם ההודעה נמסרה לפני שהעובד יצא לחופשת מחלה: זה בהחלט חוקי, כיוון שבעת מסירת הודעת הפיטורין העובד לא היה בחופשת מחלה.
 4. פיטורין מיד בתום חופשת המחלה: חוקי, אבל עלול להטיל צל כבד על האמינות של המעסיק.
 5. פיטורין אם המעביד פשט את הרגל או מקום העבודה חדל לפעול: למעשה, המצב הזה הוא המצב היחיד שבו ניתן לפטר עובד בחופשת מחלה.

מהן דרכי הפעולה האפשריות של המעסיק

הדרך הנכונה לפטר עובד היא לערוך הליך תקין של שימוע. מעסיקים מסודרים לוקחים לעצמם טווחי ביטחון על מנת להימנע מהאפשרות לתביעה. הודעה בקשר לשימוע נמסרת לעובד באופן אישי בכתב, והמעסיק דואג לערוך את השימוע בטווח הזמן שיאפשר לעובד לנקוט פעולות, כולל שכירת עורך דין ופעולות אחרות.

במקום עבודה שבו יש ועד עובדים, הוועד יעודכן במקביל על מנת שיוכל לתאם עמדות עם העובד ולנקוט כל צעד אפשרי במטרה למנוע את הפיטורין.

 

דרכי פעולה שעלולות להזיק למעסיק

כאמור, הדרך הנכונה לסיים העסקה של עובד, ובוודאי עובד המועסק במקום העבודה תקופה ארוכה, היא בהתאם לחוקי העבודה, אשר לפיהם:

 • אין לנסות למנוע מהעובד לנצל את ימי המחלה שלו (בהנחה שהוא מציד אישורים מתאימים) באמצעות הליך פיטורין בזמן חופשת המחלה.
 • אין לחשב את ימי המחלה כאלו היו תקופת ההודעה מראש. תקופת ההודעה מראש צריכה להיות נפרדת מימי המחלה.
 • אין להתנות את העדר העובד ממקום העבודה בעת חופשת מחלה בשום תנאי, למעט הצגת אישור רפואי תקף.
 • אין לפטר עובד שנמצא בבידוד בתקופת הקורונה.

 

עורך דין דיני עבודה וסיוע לעובד לפני פיטורין

עובד שנמצא בסכנת פיטורין, או שקבל זימון לשימוע לפני פיטורין, יכול לפנות לעורך דין דיני עבודה. עורך הדין יבחן את המצב וייצג את העובד אל מול המעסיק בדרכים הבאות:

 • בחינת הזימון לשימוע: הזימון חייב לכלול את מטרת השימוע ואת הסיבה שבכלל הוא נערך.
 • בחינת מועד המסירה של מכתב השימוע: אם המכתב נמסר בעוד העובד נמצא בחופשת מחלה, השימוע חייב להיערך בתום החופשה.
 • בחינת תום הלב של המעסיק: לפעמים מהתנהלות המעסיק ניתן להסיק שהוא איננו פועל בתום לב והפיטורים תזמנו בכוונה למנוע מהעובד לשוב למקום העבודה.

 

לסיכום

למעשה, כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, הוא יכול לעשות את זה. השאלה הקובעת מרגע שהתקבלה ההחלטה היא שאלת המחיר. ככל שהמעסיק יפעל על פי אמות מידה מקובלות ועל פי חוקי העבודה, השלמת התהליך תהיה כרוכה במינימום הוצאות למעסיק. בכל מקרה אחר, הפיצויים שהוא עלול לשלם יכולים להיות גבוהים ולשקף את מידת חוסר שביעות הרצון שבית המשפט מביע עקב הפעולה הבלתי שקולה של המעסיק.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.