פיטורין ללא שימוע

כל עובד במדינת ישראל זכאי לפי החוק לשימוע לפני פיטוריו מעבודתו. במקרה בו בוצעו פיטורין ללא שימוע, עשוי העובד להיות זכאי לקבלת פיצויים ממעסיקו במידה ויבחר לממש את זכותו להגיש תביעה לבית הדין לענייני עבודה. במאמר זה נדון בחובת הקיום של שימוע טרום פיטורין לעובדים, במשמעויות של פיטורין ללא שימוע, וזכויותיו המשפטיות של העובד במקרה שהמעסיק פיטר אותו מבלי לקיים את חובת השימוע לפני הפיטורין.

שימוע לפני פיטורין – מה זה ומדוע הוא נדרש?

כל מעביד במדינת ישראל וכל עובד נדרשים לפעול על פי דיני העבודה הקבועים בחוק. אולם חובת קיום הליך שימוע לפני פיטורים היא בין החוקים הבלתי כתובים שמחייבים מעסיקים בישראל.

הליך זה הוא תוצר של הפסיקה התקדימית בארץ, ופירושו שברגע שמעסיק מסוים שוקל להפסיק את העסקתו של מי מעובדיו, הוא נדרש לזמן את העובד לשיחה רשמית שבה יוצגו לעובד השיקולים שבגינם הוא מועמד לפיטורין, ותינתן לו הזדמנות לשטוח את טענות הנגד שלו, וזאת במטרה לנסות ולהפוך את ההחלטה של מעסיקו.

אולם שימוע הוא הליך רלוונטי גם במקרים של שינויים צפויים בתנאי העסקתו של העובד כמו שינוי בהיקף המשרה שלו, או קיצוצים צפויים במצבת כח האדם הארגון או הפעילות העסקית בכללותה.

 

מניין הגיעה חובת הקיום של שימוע טרום פיטורין לעובדים?

חובת השימוע לעובדים לפני פיטורים ביוזמת המעסיק אינה זכות המעוגנת במסגרת חוקי העבודה בישראל בצורה רשמית. אולם זכות העובד להליך שימוע טרום פיטוריו קיימת על סמך ההלכה הפסוקה בבתי המשפט לענייני עבודה והפסיקה התקדימית שנתקבלה בבית המשפט העליון.

 

מדוע פיטורין ללא שימוע אינם קבילים בבתי הדין לעבודה במרבית המקרים?

ההיגיון מאחורי חובת הקיום של שימוע טרום פיטורין לעובדים הוא מובן למדי: כל אדם רשאי לדעת מאיזו סיבה הוא עומד לאבד את מקור הפרנסה שלו, וזאת על מנת שתהיה לו האפשרות להציג גם את טיעוניו בהקשר זה. מדובר אחרי הכל בבסיס לקיומו של הליך הוגן וצודק, שהוא מאבני היסוד של מערכת המשפט במדינת ישראל.

פיטורין ללא שימוע
פיטורין ללא שימוע

מהן המשמעויות של פיטורין ללא שימוע?

כאשר מעסיק עורך שימוע לפני פיטורין לעובד, הוא נדרש להקפיד על עמידה בכל הכללים לקיום שימוע טרום פיטורין אם ברצונו להפוך את ההליך לקביל ותקף מבחינה משפטית. קרי, הליך חוקי שנערך על פי דרישות החוק ויעמוד בבית המשפט. במקרים שבהם מתבצעים פיטורין ללא שימוע או מנגד – מקרה שבו מעסיק עורך שימוע טרום פיטורין אך ללא הקפדה על הכללים לעריכת שימוע – יש לכך השלכות שונות.

על אילו השלכות מדובר, בעצם? ובכן, בחלק מן המקרים פיטורין ללא שימוע עשויים להוביל להגשת תביעה מצד העובד לבית הדין לעבודה, או אז עשוי המעביד להידרש לשלם לעובד התובע פיצויים בגין הליך פיטורים בלתי חוקי. במקרים אחרים, עשוי בית הדין המטפל בתיק להורות אף על ביטול הפיטורים לחלוטין.

ככלל, ההשלכות של פיטורין ללא שימוע תלויות במידה רבה בשיקול דעתו של בית הדין לעבודה על פי נסיבותיו הספציפיות של המקרה המטופל מולו. קיימים מקרים שבהם בתי הדין לענייני עבודה קובעים בהתחשב בנסיבות שבהן בוצעו הפיטורין ללא שימוע, כי המעסיק לא ידרש לשאת בסנקציות בעקבות הפרת חובת השימוע.

מדובר בדרך כלל בתרחישים חריגים יותר אשר בהם הפיטורים בוצעו בעקבות התנהלות לקויה מאוד מצד העובד או ביצוע עבירות פליליות בצידו כגון גניבה מהמעסיק.

מהן זכויותיו המשפטיות של העובד במקרה של פיטורין ללא שימוע?

מעסיקים מסוימים נוטים להניח כי העובדים שלהם לעולם לא ינקטו כנגדם באף הליך משפטי, אך המציאות מצעידה על כך שלא כך הם פני הדברים בפועל. עובדים שזכויותיהם השונות נפגעות, משלל סיבות, לרוב לא מהססים לנקוט בפעולה משפטית כנגד מעסיקם.

בעידן בו החוק הפך כה נגיש וקל לקבל מידע משפטי באמצעים דיגיטליים, כל עובד יודע בדיוק מה מגיע לו על פי החוק, ויודע להתנהל בהתאם לכך. בתי הדין לענייני עבודה מוצפים כיום במקרים אשר בהם עובדים מגישים לפתחם תביעות כנגד המעבידים שלהם, בין היתר גם בעקבות פיטורין ללא שימוע שעשויים בהחלט להסתיים בפסיקת פיצויים לטובת העובד.

 

הידעתם? האיסור על פיטורין ללא שימוע נועד להגן גם עליכם כמעבידים

כמעסיקים חשוב שתהיו תמיד מודעים לעובדה שהדרך הטובה ביותר לפעול כששוקלים לפטר עובד, היא בהתאם להוראות החוק. שמירה על זכויות העובדים, בין אם בתחילת העסקתם, לאורך עבודתם וכמובן גם בסופה, היא חובה שחלה עליכם בתור מעסיקים.

ברגע שתדעו מה מגיע לעובדים שלכם לפי החוק, ותלכו בדרך שחוקי העבודה במדינת ישראל מתווים, תוכלו להיות בטוחים בכך שהקטנתם משמעותית את הפוטנציאל לכך שיוגשו כנגדכם תביעות פיצויים מטעם העובדים שלכם בהווה או בעבר.

 

ישנם כללים לעריכת שימוע שחשוב להקפיד עליהם כדי שהשימוע ייחשב חוקי

כמעסיקים, חשוב להיות מודעים לכך שלא כל שיחה עם עובד לפני פיטוריו קבילה בתור הליך שימוע בראי החוק, וכי ישנם מספר דברים שחובה להקפיד עליהם כדי שהליך השימוע יחשב לחוקי ותקין. כדי לפתוח בהליך שימוע לפני הפיטורין, חובה לזמן את העובד לשיחת השימוע מספר ימים לפני קיומה בפועל. ההזמנה לעובד תישלח אליו מבעוד מועד כשהיא מפרטת באופן מנומק וברור את הסיבות אשר הביאו את המעביד לשקול לפטר אותו.

 

שימוע שאינו מלווה בעריכת פרוטוקול עלול להיחשב כפיטורין ללא שימוע

את מעמד השימוע מחויב המעביד ללוות ברישום פרוטוקול. הפרוטוקול מסכם את הנקודות הרלבנטיות אשר עלו במסגרת הליך השימוע, והוא למעשה מהווה מסמך פורמלי אשר עליו העובד נדרש לחתום בתום השימוע. העתק מהפרוטוקול חייב להיות מועבר על ידי המעביד לעובד, ולהשמר גם אצל המעביד.

כחלק מעריכת הפרוטוקול כחוק, המעסיק מחויב להאזין לטענות העובד, מעמדה הוגנת וללא שיפוטיות. בסופו של הליך השימוע, המעביד ישקול את טענותיו של העובד אל מול טענותיו כמעסיק, ויגיע להחלטה הסופית בנושא הפיטורין – שאותה הוא ימסור לידי העובד בהמשך.

 

שוקלים לפטר עובד? היוועצו בעורך דין דיני עבודה מבעוד מועד!

נדרשים לפטר עובד או מועמדים לפיטורין? גם לשם קיום הליכי שימוע וגם לטובת ההתנהלות השוטפת הכללית שלכם כעובדים או כמעסיקים, פניה לייעוץ וליווי של עורך דין דיני עבודה הוא הדרך הבטוחה ביותר לפעול בה. עורך דין שמתמחה בעולם דיני העבודה ובקיא ברזי החוק, ידע לייעץ לעובד או למעסיק כיצד כדאי לפעול בכל מצב נתון, בכדי לצמצם את הסיכונים ולוודא כי זכויותיו ישמרו.

כאמור לעיל, פיטורין ללא שימוע אינם קבילים בבתי הדין לעבודה במרבית המקרים, אך ישנן נסיבות מסוימות שבהן הם בכל זאת עשויים להתאפשר ולפיכך ראוי להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני עבודה לפני שנכנסים להליך הפיטורין.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.