פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין מוגדרים כך כאשר הם נעשים לא לפי הוראות החוק ודיני העבודה. לכל מעסיק ישנה הזכות לפטר את עובדיו בכל עת ומסיבות שונות, ובלבד שיעשה הדבר כפי שנהוג לעשותו. אם יש חשש כי הפיטורין נעשו שלא כדין, יש לפנות לייעוץ לעורך דין דיני עבודה, אשר יוכל לייעץ בעניין ובמקרה הצורך לקחת את הטיפול בתיק מול בית המשפט לדיני עבודה, לתיקון העיוות.

מטרת דיני העבודה במקרה של פיטורין שלא כדין היא לספק לעובד הגנה על מקום עבודתו ופרנסתו, ולספק לו ביטחון תעסוקתי ביודעו שהוא יכול להיות בעל תעסוקה לשם הגשמת שאיפותיו הנפשיות, הרוחניות והכלכליות. המטרה היא שעובד לא יידרש לחפש באופן תמידי עבודה, אלא יידע שיש מי שמגן עליו ועל זכויותיו מול מעסיק, שאינו יכול לעשות ככל העולה על רוחו.

מתי הפיטורין נחשבים כפיטורין שלא כדין?

לפני פיטורי עובד, על המעסיק להודיע על כך מראש ולזמן את העובד לשימוע טרם פיטוריו. במכתב ההזמנה לשימוע יש לפרט את הנסיבות שיובילו לפיטורין, באופן מפורט ככל האפשר, אשר ייתן לעובד את האפשרות להתגונן. כמו כן, חייב המעסיק להמשיך להפריש לעובד את הכספים המגיעים לו, לקרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות עד היום האחרון לעבודתו, כך שכל תקופת ההודעה המוקדמת תהיה משולמת.

הפרת אחת מההנחיות הללו, עלולה להוות עילה למשפט בגין פיטורין שלא כדין. כמו כן, ישנן סיטואציות בהן העובד נמצא, אשר אינן מאפשרות כלל את פיטוריו למשל עובדת בהריון או בחופשת לידה, עובד החתום על הסכם אישי או קיבוצי, עובד הנמצא על תקן של חוק ההזדמנויות השוות בעבודה, או כל מקרה פיטורין אשר איננו מוצדק או שנעשה שלא בתום לב, למשל עקב מצב רפואי.

במקרים אלו, יוכל בית המשפט לענייני עבודה לבטל את הפיטורין ולהורות לעובד על המשך עבודתו.

 

פסיקות בית הדין לעבודה בענייני פיטורין שלא כדין

בכדי להביא את התיק לבית המשפט לעבודה, יש צורך בייצוג של עורך דין דיני עבודה, המנוסה בתחום זה. בדרך כלל בית המשפט לא יכפה על המעסיק להמשיך להעסיק את העובד, גם אם הוא משוכנע שהפיטורין נעשו שלא כדין, משום שהדבר בעייתי הן מבחינת המעסיק והן מבחינת העובד הלא רצוי.

עם זאת, הוא יקח בחשבון את גיל העובד, את ההפסד שנגרם לעובד מהפיטורין ואת סיכוייו למצוא עבודה חדשה. בנוסף, ייבחנו ההליכים לפני הפיטורין כמו אופי השימוע שנעשה, והאם ניתנה לעובד האפשרות המלאה להגיב כנגד האשמות או הטענות שהופנו כלפיו. מראית עין בלבד בכל אחד משלבי טרום הפיטורין תילקח בחשבון, ועלולה להיות מוגדרת כפיטורין שלא כדין.

לרוב, יפסוק בית המשפט תשלומי פיצויים לעובד, אותם יידרש המעסיק לשלם. פיצויי הפיטורין עלולים להיות גבוהים מאוד, ולהגיע לסכומים משמעותיים אשר יהוו כעונש הרתעתי עבור המעסיק.

פיטורין שלא כדין
פיטורין שלא כדין

פיצויים כספיים לעובד שפוטר שלא כדין

פיצויי עובד שפוטר שלא כדין מנסים לפצות על עוגמת הנפש שנגרמה לו, ולכן הפיצויים יכולים להיות מסוג ממוני או שאינו ממוני. פיצוי ממוני ייפסק לאדם אשר פוטר מעבודתו וניתן לו אישור לחזור אליה. במקרה זה הוא יקבל פיצויים כספיים אשר יהיו בגובה שיוכל לפצות אותו מרגע הפיטורין ועד רגע השבתו לעבודה, ללא הפחתה ממרכיב הנזק שנעשה.

פיצוי כספי ייפסק גם לאדם אשר עובד ללא חוזה אך לתקופה קצובה. במקרה זה ייפסקו לו פיצויים בגובה העלות של הפסד השכר מהעבודה אותה איבד. גם אם אדם חווה פיטורין שלא כדין, אין עליו לשבת בביתו, בחיבוק ידיים, כאשר הוא מחכה לפיצויי הפיטורין.

בדרך כלל בית המשפט יפחית את דמי הביטוח הלאומי, המגיעים לו, גם אם לא ביקש אותם, מגובה הפיצויים הכספיים. עורך דין דיני עבודה יוכל לסייע במיצוי הפוטנציאל לקבלת מקסימום הפיצויים המגיעים לאותו אדם. באופן דומה לפיצוי הממוני, גם הפיצוי הלא ממוני נקבע בשל עוגמת הנפש שחווה האדם שפוטר שלא כדין.

גם במקרה זה בוחן בית המשפט את מידת חוסר תום הלב או חוסר ההגינות שנעשו בפיטורין, ואת מידת ההשפעה שהייתה לכך על העובד עצמו, כמו למשל דיכאון.

פיטורין שלא כדין במקרה של נשים

נשים עלולות לחוות ולסבול ממקרים רבים יותר של פיטורין שלא כדין, עקב סיטואציות מיוחדות להן, כדוגמת הריון. למעסיק אסור לפטר עובדת בהריון, שעבדה אצלו לפחות שישה חודשים ברצף, עוד לפני שיצאה לחופשת לידה, ללא אישור משרד העבודה והרווחה.

במשרד, לא ממהרים לאשר פיטורין שכאלה, אם נראה שהסיבה העיקרית לפיטורין היא ההיריון עצמו. גם עובדת (או עובד) שיצאה לחופשת לידה לא יכולה להיות מפוטרת, ועל המעסיק נאסר לתת לה הודעת פיטורין במהלך תקופה זו. סיטואציות נוספות אשר יכולות להיות מיוחדות לנשים, ואוסרות על המעביד לפטר בגינן, הן הימצאות אישה במעון לנשים מוכות, ולהבדיל אישה הנמצאת או נעדרת מהעבודה בגין טיפולי פוריות.

על החישוב המדויק, של מספר הימים המאושר בכל אחת מתקופות אלו, יש להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להמליץ באם ישנה עילה לתביעה ועל המשך הטיפול. ההיגיון העומד מאחורי הגדרת סיטואציות אלו, ובעיקרן איסור פיטורי אישה בהריון, הוא הרצון לשוויון מגדרי בין גברים ונשים, עידוד ילודה והגנה פרטנית על קבוצה אשר צריכה הגנה זו.

 

לאיזה גובה פיצויים אפשר לצפות?

מאד קשה ומורכב לענות על שאלה זו, באופן כללי וגורף. עד לפני מספר שנים לא רב, חישוב הפיצויים נעשה על פי גובה המשכורת, כפול שנות הוותק שהעובד עבד בחברה ממנה פוטר. כיום, החישוב לא נעשה באופן טכני כל כך, אלא על פי חוות דעתו הסובייקטיבית של השופט, אשר לוקח בחשבון את אורך תקופת הפסד המשכורת.

בכדי לקבוע באופן מדויק יותר את גובה הפיצויים, יש להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להציג את התביעה באופן אשר תנסה להשיג את מקסימום הפיצויים האפשריים.

 

לסיכום

פיטורין שלא כדין הינה חוויה שאף אחד לא רוצה לעבור. הפיטורין יכולים להיעשות שלא כדין במספר סיטואציות וסיבות, כמו למשל כאשר נעשית אפליה על רקע מגדר, גיל ועוד, כאשר הפיטורין נעשים שלא בתום לב, כאשר השלבים המקדימים לפיטורין לא נעשים באופן הוגן וכשיר, או כאשר הפיטורין נעשים בסיטואציות בהן הם אסורים, כמו למשל בתקופת הריון או טיפולי פוריות.

במקרים אלה ונוספים, יחליט בית המשפט על פיצויים ממוניים או שלא ממוניים, אשר ינסו לפצות על עוגמת הנפש שנגרמה לעובד. גובה הפיצויים ייקבע בבית המשפט, לרוב על פי דעתו הסובייקטיבית של השופט. במשפטים מסוג זה, באופן מיוחד, כדאי להתלוות לעורך דין דיני עבודה, אשר מבין בסוגיות אלה ויכול לנהל את המשפט באופן אשר יניב את מקסימום גובה הפיצויים שאפשר לתבוע.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.