פיטורי עובדים בחברות כוח אדם והשמירה

בשנים האחרונות, אלפי עובדים מועסקים באמצעות חברות כוח אדם, במקרים רבים כתף אל כתף יחד עם עובדים מן המניין במקום העבודה. העלייה במספר המועסקים באמצעות חברות כוח אדם הציפה בעיה לא פשוטה, והיא הקלות שבה עובד יכול להיות מפוטר, אם הוא עובד חברת כ"א.

מה ההבדל בין עובד חברת כוח אדם לבין העסקה ישירה אצל מעסיק?

עד לא מכבר, עובד חברת כוח אדם ביצע במקרים רבים עבודה דומה לזאת שמבצעים עובדים מן המניין. זאת, בתמורה לשכר נמוך הרבה יותר ותנאים סוציאליים נחותים. ואולם החל מאפריל 2018, ההבדלים בין שני סוגי העובדים הם מינוריים. השכר שלהם יחושב לפי אותו בסיס שעות של עובדים מן המניין אצל המעסיק.

בנוסף, תנאים סוציאליים מסוימים שניתנים לכלל העובדים, יינתנו גם לעובדי הקבלן. אבל פטור בלא כלום אי אפשר – ההבדל העיקרי בין שני סוגי העובדים טמון בקלות שבה אפשר לפטר עובד כוח אדם, אל מול הקשיים שמעמידים בפני המעסיק חוקי העבודה או הסכמי עבודה ענפיים מפורטים. עם הקשיים הללו ניתן למנות את העדר זכות השימוע לעובד והאפשרות לפטר אדם לאלתר גם ללא הסבר מניח את הדעת.

 

מה בין מיקור חוץ ומחשוב לבין עובדי קבלן בעסק

יש מעסיקים המעבירים תחום שלם מתחומי הפעילות שלהם למיקור חוץ. זה יכול להתרחש בתחום פעילות עיקרי, אבל בדרך כלל מדובר בשירות נלווה שעד להעברה שלו למיקור חוץ דרש הקצאת משאבים ועיסוק אינטנסיבי בכוח אדם. זאת, כאשר הערך המוסף של עובדים אלה לליבת העסק נמוך.

כך נהוג במקרים רבים בתחום הניקיון והתחזוקה וכן תחום ההסעדה, שהפעלה עצמית שלה ע"י המעסיק לא מוסיפה לו מאום. כשמדובר בעובדים במיקור חוץ, הם אינם נחשבים עובדי קבלן ואינם עובדים להעסקה ישירה בתום תשעה חודשי העסקה. כשקבלן מעסיק עובדים בתפקידים בהם יש עובדים אחרים העובדים במקביל, מדובר בעובדי קבלן. עובדים אלה זכאים לשכר ולתנאי עבודה דומים לאלה הנהוגים בעסק לעובד בדרגה זהה.

פיטורי עובדים בחברות כוח אדם והשמירה
פיטורי עובדים בחברות כוח אדם והשמירה

מה קורה כשקבלן מפסיק להעניק שירות למקום העבודה?

מקומות עבודה רבים מפרסמים מעת לעת מכרזים מקדימים במטרה למצוא קבלני כוח אדם לאיוש משרות מסוימות. המכרזים מתפרסמים מדי תקופה, על מנת להחליף ספק שירות או לבדוק ספקים אחרים. אם וכאשר נמצא קבלן כוח אדם חדש שאמור להחליף קבלן שעובד בעסק, יכול להתרחש אחד מהמצבים הבאים:

  1. עובד שהועסק אצל הקבלן עבר להעסקה באמצעות הזוכה במכרז: במקרה כזה, העובד נשאר למעשה בתפקיד הקודם שלהו ומקום העבודה שלו לא משתנה. כיוון שהמעסיק שלו משתנה, המעסיק הקודם חייב לשלם לו פיצויים.
  2. המעסיק הקודם מציע לעובד מקום עבודה חלופי, והעובד מסרב: אם העובד מעדיף להישאר במקום שאליו הוא רגיל ובו הוא רוצה לעבוד, גם אז המעסיק הקודם חייב לשלם פיצויים לעובד כאלו פוטר. עד שנת 2018, הצעה לכאורה של מקום עבודה חלופי, גרמה לכך שהמעסיק שהפסיד במכרז והציע הצעה שהעובד סירב לה, היה פטור מתשלום פיצויים. עובדים רבים שחששו לאבד את הפיצויים שלהם, מצאו עצמם מועסקים במקום אחר, בתנאים פחות טובים. כעת החוק עומד לצד העובד ומאפשר לו לבחור היכן להיות מועסק וגם לקבל פיצויים כדין על תקופת ההעסקה הקודמת.
  3. העובד עבר להעסקה ישירה אצל המעסיק: במקרה כזה, הוותק שצבר העובד יחושב לו לצורך פיצויים עתידיים.

 

מה קורה אם חברת כוח אדם מחליטה לפטר עובד?

כשעובד מועסק במקום עבודה ומקבל את השכר באמצעות חברת כוח אדם, מי שאמון על נושא הפיצויים היא חברת כוח האדם ולא המעסיק בפועל. המשמעות היא שאם חברת כוח האדם מחליטה לפטר את העובד, ישולמו לו פיצויים כחוק. לעניין זה אין השפעה לסוג המעסיק על הזכות של העובד לקבל פיצויים אחרי שהשלים שנת עבודה שלמה.

יש מקרים שבהם מעסיק מפטר עובד אחרי קצת פחות משנה, לכאורה כדי לא לשלם לו פיצויים. במקרה כזה עלול להתעורר חשש שהעובד פוטר רק כדי למנוע ממנו פיצויים. לפיכך קבע המחוקק שגם פיטורים אחרי קצת פחות משנת עבודה יכולים לזכות את העובד בפיצויים. פסקי דין שונים שניתנו בנושא זה נועדו להבהיר למעסיקים ששיטת הפיטורין לפני פיצויים איננה מקובלת.

פיטורי עובד קבלן שצבר ותק אצל מעסיק בפרויקטים שונים

חברת כוח אדם המשלמת שכרו של עובד היא המעסיקה שלו בפועל. חברות כאלה נוטות מטבע הדברים לנייד את העובדים שלהן, ובעיקר את היותר איכותיים, ממקום עבודה אחד למשנהו. זאת, תוך שמירה על רצף תעסוקתי במקרים כאלה, הזכויות הסוציאליות של העובד נצברות ואינן מתחילות מההתחלה עם המעבר לאתר חדש.

כך, שומר שהועסק בסופרמרקט, יכול להיות מועבר לסופרמרקט אחר ולבצע שם אותה העבודה וללא שינוי בשכר. אולם יש מצבים נוספים:

העברה למקום עבודה מרוחק ללא הסעות

אם המעסיק הציע לעובד העברה למקום מרוחק וללא אפשרות להסעות, כי אז העובד יהיה רשאי לסרב. במקרה כזה, המעסיק יהיה חייב לשלם לו את מלוא הפיצויים כחוק. העברה למקום מרוחק ללא אפשרות להסעה יש בה משום הרעת תנאים המזכה את העובד להתפטר בדין מפוטר.

העברה למקום עבודה מרוחק עם הסעות

במקרה כזה, אם העובד יסרב, הוא עשוי לגלות שלמעסיק אין חובה לשלם לו פיצויים. זאת, אם המעסיק אכן פעל בתום לב ולא בכוונת זדון.

העברה לתפקיד בדרג נמוך מזה שהעובד הורגל אליו

גם במקרה כזה, העובד זכאי להתפטר בדין מפוטר. עם זאת יש עסקים שבהם הגדרות התפקיד מסובכות ולא ברורות ועלול להתפתח ויכוח בין הצדדים, שיגיע בסיכומו של עניין לפתחו של בית המשפט.

פיטורין שלא כדין

חברת כוח אדם היא מעסיק כמו כל מעסיק אחר. לפיכך, לפני פיטורין של עובד החברה חייבת לערוך לו שימוע. אי עריכת שימוע כדין ואי הודעה מוקדמת, הן שתי עילות שיכולות להקים לעובד זכות להגיש תביעה כנגד המעסיק.

החתמת עובד על ויתור על תנאים סוציאליים ופיצויים

למען הסר ספק – מעסיק איננו יכול להחתים עובד על טופס המאשר שאותו עובד ויתר על זכויותיו. גם צעד כזה עשוי לזכות את העובד בפיצויים מוגדלים בעקבות תביעה משפטית. מדובר בעבירה פלילית.

 

מתי מחויב המעסיק לקבל את העובד כעובד מן המניין?

על פי החוק במדינת ישראל, מקום עבודה יכול להעסיק עובדים באמצעות חברות כוח אדם למשך תקופה קצובה בלבד. נכון להיום, התקופה הקצובה לצורך העניין היא תשעה חודשים לכל היותר. לאחר מכן העובד הופך להיות עובד מן המניין אצל המעסיק. תנאי העבודה והשכר מותאמים החל מרגע המעסי לאלה הנהוגים לכל שאר העובדים. אם יש הסכם שכר במקום העבודה, הוא יחול באופן מיידי על העובד החדש.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.