פיצויים בגין העסקת עובד בתנאים מפלים בשל גילו

אפליה בשוק העבודה, היא עבירה אזרחית ואף פלילית, הגוררת עונשים כבדים. האפליה, אסורה על רקע גורמים שונים, ובין היתר, גם על רקע גילנות. החוק בישראל, שמנסה לפעול כנגד אפליה בכלל, הוא החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה.

אולם, העובדות המצערות הן שהאכיפה בנושא זה היא עדיין מועטה מדי, ולכן מקרים של אפליה על רקע גיל עדיין נעשים. בכל חשש מאפליה על רקע גיל, כדאי ורצוי לפנות לעורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להשיג, לאחר תביעה וניהול משפט בבית דין לעבודה, פיצויים בגין העסקת עובד בתנאים מפלים בשל גילו.

מהי העסקת עובד בתנאים מפלים בשל גילו

תנאים מפלים, או כאלה אשר לא ממצים את פוטנציאל ההשתכרות יכולים להיות נחלתם של עובדים רבים. אך פעמים רבות, עובדים מבוגרים סובלים מכך באופן משמעותי ומעליב אף יותר. תנאי העסקה יכולים להיות ירודים מאוד, כמו למשל עבודה לילית או במסגרת שעתית, עבודה זמנית ללא קביעות או כאשר השכר נמוך מאוד ולא מאפשר רמת חיים סבירה.

אפליה זו עלולה להיות על רקע גיל העובד, משום שמעסיקים עלולים לחשוב שאלו הם קבוצת העובדים אשר לא ימהרו להתלונן או לתבוע, מחשש שיאבדו את מקום העבודה היחיד אשר מאפשר להם להתפרנס. עם זאת, ישנה חשיבות מהותית לתבוע מעסיקים שעושים זאת, כדי להרתיע מעסיקים אחרים ולמגר את התופעה.

מן הראוי מבחינה מוסרית, לקדם עובדים מבוגרים ולספק להם את התנאים הראויים דווקא לאור גילם. יתרה מכך, מחקרים רבים מצביעים על העובדה שעובדים מבוגרים עשויים לשמש כמנטורים של העובדים הצעירים יותר, ולעבוד באופן אחראי ויעיל יותר, בין היתר, משום שאין להם מגבלה של שעות ומישהו לחזור אליו הביתה.

 

פניה לסיוע בקבלת פיצויים בגין העסקת עובד בתנאים מפלים אשר גילו

על מנת לסייע לעובדים בקבלת פיצויים, יש לפנות לעורך דין דיני עבודה, כדי למקסם את גובה התשלומים שיכולים להינתן לעובד המבוגר. ישנם עוד גופים רבים אשר יכולים לפעול למען העובדים המבוגרים, כמו סיוע משפטי במשרד המשפטים וארגונים שונים לזכויות האזרח.

פיצויים בגין העסקת עובד בתנאים מפלים בשל גילו
פיצויים בגין העסקת עובד בתנאים מפלים בשל גילו

כך או כך, יש להוכיח במהלך המשפט, כי אכן נעשתה אפליה בתנאים על רקע גיל. החוק, אשר מנסה למנוע מצבים אלה הוא החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה, אשר אוסר אפליה משום סוג, ובין היתר על רקע גיל. במטרה לנסות להוכיח את הראיות בבית המשפט אשר ישכנעו את השופט למעשי אפליה, מומלץ לעובד להקליט, או להביא ראיות אשר יוכיחו את עובדת קיומה של אפליה.

כמו כן, ניתן יהיה במשפט להשוות את תנאי העובד הספציפי לתנאים של עובדים אחרים בחברה.במידה ויוכח במהלך המשפט כי אכן העובד הועסק בתנאים מפלים על רקע גילו, עלול המעסיק להיות חשוף לקנסות משמעותיים ותשלום פיצויים.

 

החשש של העובדים המבוגרים מלתבוע מעסיקים מפלים

עובדים רבים, הקרובים לגיל פנסיה, חוששים לתבוע מעסיקים, גם כאשר ברור כי נעשית אפליה בתנאי העבודה שלהם על רקע גילם, מכיוון שהם חוששים לאבד את מקור תעסוקתם. עובדים אלה, נחשבים כמוחלשים בחברה ויסכימו, פעמים רבות, לעבוד בכל עבודה שהיא, בכדי לקיים את עצמם ולשפר את רמת חייהם.

ביודעם זאת, מעסיקים עלולים להציע הצעות עבודה בתנאים מפלים, משכורות נמוכות וללא ביטחון תעסוקתי. החוק מנסה להגן על העובדים מכל אפליה המתרחשת בקבלה לעבודה, במהלכה או בפיטורין. אפליה על רקע גיל עלולה להתרחש עוד בטרם הקבלה לעבודה, או מיד לאחריה, כאשר מוצעים תנאים נחותים בהשוואה לשאר העובדים ולמעשה, מלכתחילה לא מוצעים תנאים שווים לכלל העובדים.

כמו כן, יש לזכור כי חוק שוויון הזדמנויות מגן על עובדים עד גיל פנסיה. לאחר גיל זה, החוק לא אוסר על אפליה, אולם, אין ספק, כי זהו איסור ערכי ומוסרי.

גובה הפיצויים בגין העסקת עובד בתנאים מפלים בשל גילו

בדרך כלל, בית המשפט יפסוק פיצויים אשר ינסו לפצות על אובדן הכנסות ועוגמת נפש אשר היו מנת חלקו של העובד. גובה הפיצויים יכול להיות מחושב על פי פרק הזמן בו העובד עבד כפול המשכורת המשולמת, או על פי דעתו האובייקטיבית של השופט על חומרת האפליה.

מכיוון, שבפועל ישנם מיעוט משפטים העוסקים בנושא זה, כאשר מגיע עניין של אפליה על רקע גיל, ינסה בית המשפט להחמיר עם המעסיקים, מכיוון שיש באפליה זו משום פגיעה בכבוד האדם ופגיעה ערכית בשלמות ומרקם החברה. עובד מבוגר, הנפלט משוק העבודה עלול לסבול מאובדנים נוספים, כמו איבוד הערכה עצמית, איבוד הקשרים החברתיים שלו ואיבוד הביטחון הכלכלי בו הוא תלוי.

לכן, יכול בית המשפט גם לפסוק על צו מניעה, אשר יחייב את המעסיק לשפר את תנאי העובד ולהחזירו לעבודה. מן הסתם, פתרון זה פחות טוב לכולם, הן למעסיק והן לעובד, מכיוון ששני הצדדים עושים זאת מתוך חובה ולא מתוך רצון.

 

השלכות חברתיות וכלכליות של אפליה עובד על רקע גילו

ישנן השלכות חברתיות משמעותיות לאפליית עובד על רקע גילו. כאמור, עובד מבוגר יתקשה למצוא עבודה אחרת, בשל העדפת מעסיקים רבים להעסיק עובדים צעירים. הבעיות החברתיות הנובעות מכך, הן בעיקרן שאפליה גילנית עלולה לזלוג לעוד תחומים רבים בחיים, ויחס החברה למבוגרים עלול לבטא יחס פוגעני אשר לא מספק משמעות לשנותיו האחרונות של האדם.

מעבר לכך, אדם מבוגר, אשר לא מצליח למצוא תעסוקה, עלול ליפול כנטל על המדינה, אשר מחויבת לשלם לו דמי מחייה אשר יספיקו לו לרמת חיים סבירה. יתרה מכך, מכיוון שמחקרים רבים מראים ומדגישים את עובדת תעסוקתו של אדם כמשפרת את בריאותו ומצבו הנפשי, עלול האדם המבוגר המופלה על רקע גילו לסבול משורה של תסמינים רפואיים ונפשיים.

העלייה בתוחלת החיים, בימינו, מותירה את האדם המבוגר, שנים רבות, חשוף לתחלואים אלה. גם מבחינה כלכלית, עלולה החברה כולה לסבול מאובדן הכנסות, מכיוון שהיא מתבססת בעיקר על כוח עבודה צעיר, ללא יכולת לשלב את כוח האדם המבוגר כעובד ויצרני.

 

לסיכום

אפליה על רגע גילנות היא עבירה שכיחה בימינו, ויש לה משמעויות חברתיות וכלכליות על הפרט ועל החברה כולה. כאשר עובד מבוגר מרגיש כי הוא מועסק בתנאים מפלים בשל גילו, כמו למשל עבודת לילה, עבודה זמנית, או עבודה אשר אינה תואמת את כישוריו, עליו לתבוע פיצויים על עוגמת הנפש אשר נגרמה לו ועל אובדן ההכנסות הפוטנציאליות.

עבירה זו, היא לא רק עבירה אזרחית ופלילית, אלא מהווה עבירה על חוקי המוסר והערכיות המקובלים בחברה, משום שיש להתייחס למבוגרים, במיוחד במקומות העבודה, לא כאל מי שסיים לתת את שהיה לו אלא כעובדים אשר יכולים לתרום, לייצר ולייעל את העבודה. בכל מקרה של חשש לאפליה על רקע גיל, כדאי ומומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה אשר יוכל לייעץ, ללוות ולהשיג את התוצאה הסופית הרצויה בבית המשפט.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.