פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים

אין צורך להיות מבין גדול בנושא תעסוקה או בפסיכולוגיה, על מנת להבין את חומרת העבירה הגלומה בהליך של פיטורים בבושת פנים. הכלל המשפטי קובע שגם אם מתעורר הצורך לפטר עובד, הפיטורים צריכים להתבצע על פי דין ותוך ניסיון להפחית ככל שניתן את הפגיעה בעובד, ישירה ועקיפה כאחת. בשורות הבאות נעסוק בנושא תביעת פיצויים בשל פיטורין בבושת פנים. מהם פיטורים, ומה עמדת המחוקק בכל מה שקשור אליהם? מהו הליך פיטורין תקין ומה המשמעויות שלו? מהם פיטורים בבושת פנים, ולמה המחוקק והרשות השופטת כאחד, מתייחסים אליהם בחומרה יתרה? כל התשובות במאמר הבא.

הליך פיטורים – מה זה ומהי עמדת המחוקק בנושא?

פיטורים ממקום העבודה הוא מצב שבו המעסיק נאלץ, עקב מגוון רחב של סיבות אפשריות, להפסיק את עבודתו של אדם הנמנה עם צוות העובדים שלו. עם הסיבות המאפשרות למעביד לפטר עובד, ניתן למנות בין השאר:

  1. חוסר תפקוד של העובד: העובד אינו מבצע את העבודה המוטלת עליו ואינו משיג את התוצאות המקוות.
  2. חוסר התאמה: עובד שהתקבל לעבודה בתפקיד מסוים, אבל ככל שעובר הזמן, מתברר שהוא איננו מסוגל לבצע כיאות את העבודה שלשמה התקבל.
  3. חוסר השתלבות: במקומות עבודה שבהם נדרשת עבודת צוות, עובד שלא משתלב גורם לתסיסה במקרה הטוב, ופוגע באיכות העבודה במקרה הפחות טוב.
  4. בעיות משמעת: עובד נמנע מלבצע מטלות ומלציית לממונים עליו.
  5. פגיעה ברכוש או גניבה: מדובר בעבירות פליליות, שבגללן אפשר לפטר עובד גם אחרי עשרות שנות עבודה.

במרבית המקרים, ככל שעובר הזמן, גובר הקושי לפטר עובד. זאת, משום שאחרי תקופה מסוימת המעסיק אמור להכיר את העובד. במרבית המקרים עובד מתקבל לתקופת ניסיון, שלאחריה הוא הופך לעובד מן המניין. בכוונה תחילה לא הזכרנו פיטורין בגלל בעיות בעסק, שבמצב כזה השפלת העובד אסורה על אחת כמה וכמה.

 

מהו הליך פיטורין תקין ומהן המשמעויות שלו?

הליך פיטורים תקין פירושו שהמעביד פעל על פי כל הכללים הנדרשים. עובד שטרם צבר וותק יכול להיקרא לשימוע, אף שהדבר אינו מתחייב. עובד ותיק, צריך לעבור לפחות שלושה שלבים בדרך לפיטורין:

 

זימון לשימוע

העובד מקבל מכתב עם התראה לפני שימוע. במכתב צריכה להיות מצוינת סיבת השימור והמטרה שלו. בנוסף, המכתב חייב לציין שהעובד יכול להביא לשימוע מסמכים שונים, או אפילו עורך דין שייצג אותו.

 

שימוע לפני פיטורים

השימוע ייערך במעמד כל הצדדים המעורבים: העובד, מלווה בנציגים שלו ובמסמכים שהביא, נציג ההנהלה והמנהל הישיר של העובד. בנוסף, אם מקום העבודה מאורגן, חייב להשתתף בשימוע גם נציג העובדים במקום.

 

הודעה על פיטורים ומסירת מכתב פיטורין

ההודעה על הפיטורין צריכה להימסר לאחר השימוע, ולפחות אחרי 48 שעות, ולא במעמד השימוע עצמו. עם ההודעה על הפיטורין, יימסר לידי העובד מכתב הפיטורין, ותינתן לו אפשרות להמשיך להיות מועסק תקופה נוספת, על פי הוותק. לרוב, אורך התקופה יהיה לא יותר מחודש ימים ממועד ההודעה על פיטורין. לחילופין, המעסיק יכול להעדיף לשלם לעובד בלא להעסיק אותו, אם מדובר בתפקיד רגיש, ורק אחרי שיקול דעת מעמיק.

מהם פיטורין בבושת פנים?

פיטורים בבושת פנים, הם פיטורים שבהן לא גילה המעסיק רגישות למצבו העדין של העובד, או שהמנהלים הישירים שלו פגעו בו שלא לצורך. דוגמאות לפעולות שעלולות להיכלל במסגרת פיטורין שלא כדין הן כדלקמן:

  • אי מתן הזדמנות הולמת לעובד להיפרד מחבריו לעבודה
  • מסירת הודעת פיטורין בטלפון או במסרון, ללא שימוע וללא מתן אפשרות לעובד להגן על עצמו. זוהי גם פעולה בלתי חוקית, מעבר לבושה ולפגיעה בשמו הטוב של העובד.
  • הודעה לעמיתים ולשותפים עסקיים על פיטוריו של העובד, עוד בטרם העובד עצמו קיבל את ההודעה.
  • הוצאת העובד בצורה אגרסיבית ממקום העבודה, תוך יצירת הרושם שמדובר בפושע.

בכל אחד מהמקרים הללו, ובתנאי שהעובד לא פוטר על רקע גניבה או מעשה פלילי אחר, מדובר בפעולה שממיטה בושה על העובד ומלבינה את פניו. במקרים כאלה, יש בהחלט בסיס לתביעה של העובד כנגד מקום העבודה. הניסיון מלמד שבתביעות כאלה, עובדים עשויים לזכות בפיצויים משמעותיים.

 

ההתייחסות של המחוקק ושל הרשות השופטת לפיטורים בבושת פנים

הן המחוקק והן הרשות השופטת מתייחסים לפיטורים בבושת פנים בחומרה רבה. זאת, אפילו מעבר לחומרה שבה הם עלולים להתייחס לפיטורין שלא כדין. זאת, אף שגם בהם יש מידה רבה של בושה. גם אם מדובר בעובד בעייתי, וגם אם מדובר בעובד שלא עמד בציפיות של המעסיקים שלו בצורה קיצונית, היחס לפיטורין בבושת פנים הוא חמור. הדבר נכון על אחת כמה וכמה, כשמדובר בעובד שאין בהתנהגות שלו כל דופי, מלבד אולי עימותים עם המנהל הישיר שלו או העדר השתלבות עם העובדים האחרים. הדבר חמור במיוחד, אם המעביד או מי מטעמו, מנסה ליצור את הרושם שהעובד פוטר על רקע פלילי.

 

מהי הפסיקה בנושא פיטורים בבושת פנים?

לרוב, כאשר מדובר בפיטורים בבושת פנים, השופטים נמצאים לעולם לטובת העובד, שלרוב זוכה בפיצויים משמעותיים. אין חולק על זכותו של המעסיק לפטר עובד, בין אם מדובר בעובד מעולה שפוטר בגלל קיצוצים ובין אם בעובד פחות מוצלח, שפוטר מסיבות אחרות. עם זאת, אין שום הצדקה להלבין פניו של העובד ויש להעניק לו את הכבוד הראוי.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.