חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

מקומות עבודה שונים עובדים על פי היקפי עבודה שונים, וכל עובד יודע לאיזו מסגרת הוא נכנס כאשר הוא מתחיל את תקופת ההעסקה שלו במקום העבודה.

לפעמים הדברים עובדים בצורה חלקה וטובה, אך בחלק מן המקרים מתברר כי אין מנוס אלא לסיים את ההתקשרות בין העובד לבין המעסיק שלו. ברגע שהמעסיק הוא זה שיוזם את סיום ההתקשרות עם העובד, העובד זכאי לקבל פיצוי פיטורין על פי חוק.

במקומות עבודה אשר בהם היקף העבודה של העובדים משתנה ודינאמי מטבעו, היות והם עובדים על בסיס שעתי (למשל, עבודת משמרות), יהיה צורך בחישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי. אז מה חשוב לדעת בנושא של חישוב פיצויי פיטורין לעובדים שעתיים? כל הפרטים החשובים במדריך שלהלן.

חישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי – כיצד התחשיב מתבצע?

על מנת לבצע חישוב של פיצוי פיטורים עבור עובד שעתי, כזה ששעות העבודה שלו משתנות מחודש כזה לחודש אחר, יש לחשב את הממוצע של חלקיות משרתו של העובד, תוך חשיבה על אורכה של כל התקופה שבה הוא עבד תחת המעסיק.

במקרים שבהם היקף העבודה של העובד הוא קבוע, אך השכר שלו משתנה בעקבות סיבות כאלו ואחרות כמו קבלת עמלות, כמו גם במקרים שבהם העובד עובד במסגרת עבודה קבלנית, חישוב פיצוי פיטורים ייעשה בהתאם לשכר הממוצע שממנו השתכר העובד ב – 12 החודשים הקודמים לפיטורים.

פיצוי פיטורים לעובד שעתי יבוא לידי ביטוי באמצעות שיעור של קבלת שכר חודשי עבור כל שנת עבודה. כלומר, במידה ובחור בשם שמואל עבד בסבלות במשך שנתיים ופוטר, וממוצע משכורתו עמד על 7,000 ש"ח, לצורך הדוגמה – יקבל שמואל פיצויים בגובה של 14,000 ש"ח – 7,000 ש"ח (השכר החודשי הממוצע) עבור כל אחת משתי שנות עבודתו בעסק.

 

חישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי כתלות בשכרו הממוצע בשנה שקדמה לפיטורין

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי ברגע ששכרו של העובד משולם על פי שעה, ובמקביל היקף העבודה שלו משתנה מחודש כזה לחודש אחר – יחושבו פיצוי פיטורים לעובד שעתי בהתאם לשכר הממוצע שהוא קיבל ב – 12 חודשי העבודה האחרונים.

מה שקרה בפועל הוא דבר הפוך, שבמהלכו חישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי נעשה על ידי חישוב היקף המשרה הממוצע שבא לידי ביטוי בתקופה של 12 החודשים האחרונים, ואת הממוצע מכפילים בשכר השעתי האחרון.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

המקום בו חישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי הופך בעייתי

לכאורה, אין כל בעיה בתחשיב שצוין לעיל, אלא שכיום בית הדין מקפיד להבחין בין מקרים של עובדים שעתיים שהיקף שעות העבודה שלהם אכן משתנה בין החודשים, לבין מקרים אחרים שבהם העובדים השעתיים שומרים על היקף שעות עבודה קבוע, אך שכרם בפועל משתנה בעקבות סיבות כאלו ואחרים, כמו גם לבין מקרים שבהם העובד השעתי הוא עובד קבלן – מקרים שבהם היקף המשרה אינו רלוונטי כלל.

המקרים השונים מובאים לידי ביטוי בסעיפים השונים של תקנות פיצויי פיטורים.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי על פי תקנות פיצויי פיטורים

תקנות פיצויי פיטורים מכילות שלושה עשר סעיפים שמפרטים את אופן ההתנהלות במקרים של פיטורי העובדים. בהקשר לנושא של חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי ישנם שני סעיפים עיקריים שחשוב להכיר והם:סעיף 7 לתקנות פיצויי פיטורים התשכ"ד – 1964

"עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו".

 

סעיף 9 לתקנות פיצויי פיטורים התשכ"ד – 1964:

סעיף זה מפרט את ההתנהלות במקרים של קבלת שכר קבלני וזוהי לשונו –

"היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטורים".

 

מהו השכר הקובע לעניין חישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי?

לאור כל אלו, נקבע שהחישוב עבור השכר הקובע של העובד השעתי ייעשה בהתאם לכמות השעות הכללית שאותה עבד העובד לאורך משך העסקתו הכללי, לחלק בכמות החודשים שבה הוא הועסק, ואת התוצאה – להכפיל בשכר השעתי האחרון ממנו הוא השתכר.

 

חישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי בכפוף לתשלום תמורת שעות נוספות

בהמשך לכל אלו, קיימת נקודה חשובה נוספת שכדאי להכיר, והיא נוגעת בעניין של שעות נוספות. גם עובד שעתי, לא פעם, עובד במסגרת של שעות נוספות, אך חשוב לקחת בחשבון ששעות נוספות אלו אינן נכללות בחישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי. השעות היחידות שילקחו בחשבון על מנת לבצע חישוב פיצוי פיטורים לעובד שעתי הן שעות העבודה הרגילות שלו.

 

כיצד עורך דין דיני עבודה יכול לסייע למעסיק בנושא חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי?

מעסיקים שיוצאים לדרכם העצמאית יודעים לאן הם נכנסים, אך לא תמיד מביאים בחשבון את הפרטים הקטנים. לא מעט מעסיקים נכנסים אל תוך המירוץ מבלי לעטוף את עצמם במעטפת של אנשי מקצוע שיוכלו לסייע להם להתקדם בדרך, ולכן הם נפגשים עם האתגרים והמכשולים בפעם הראשונה ברגע האמת.

על מנת לא להגיע למצב כזה, הפתרון הוא ליווי מטעם עורך דין דיני עבודה עם מומחיות ספציפית בזכויות עובדים, לכל מקרה שלא תתקלו בו.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.