פיצויי פיטורים ל"פרילנסר"

פרילנסר או פרילאנסר הוא מונח המתאר עובד עצמאי (במעמד של עוסק פטור / עוסק מורשה ואף מי שרשום בתור חברה בע"מ ברשויות המיסים) המבצע עבודה עבור מעסיק, מבלי שיתקיימו ביניהם יחסי עובד מעסיק אשר מקנים לעובד זכויות סוציאליות ותעסוקתיות שונות. עבודת פרילנס ניתנת לתיאור, אם כן, בתור עבודה המתבצעת במתכונת העסקה שאינה מלאה, ולפיכך לרוב היא אינה מזכה את העובד, קרי הפרילנסר בשלל הזכויות אשר להן זכאים עובדים שכירים כחוק, לרבות פיצויי פיטורים בעת סיום ההעסקה שלו עם המעביד. אותן זכויות הניתנות לעובדים שכירים כברירת מחדל עם חתימת הסכם העסקה מול מעסיק, מעוגנות בדיני העבודה בישראל והן בעלות שווי כספי רב. בהקשר זה, נשאלת השאלה מדוע פרילנסרים אינם זכאים לאותן זכויות ובכללן – פיצויי פיטורים, כברירת מחדל, והאם ישנם תרחישים שבהם המעסיק מחוייב לשלם להם פיצויי פיטורים בכל זאת. פיצויי פיטורים לפרילנסר זהו הנושא בו נדון בפרוטרוט בורות הבאות.

העסקה במתכונת פרילנסר – מהי ומהן המשמעויות הנגזרות ממנה?

העסקת פרילנסרים היא צורת העסקה מקובלת מאוד במדינת ישראל והיא קורצת, ולא בכדי, למעסיקים רבים. כאשר עובד מועסק בתור פרילנסר, הוא למעשה מבצע עבודות עבור מעסיק באופן מזדמן או קבוע, אך במקום ששכרו ישולם באמצעות תלושי משכורת, המעסיק משלם על עבודתו של הפרילנסר בכפוף להצגת חשבונית / חשבון עסקה ומתן קבלה. צורת העסקה זו נותנת למעסיקים פתח להימנע מכיסוי זכויות סוציאליות לעובד, המתחייבת בחוק כאשר העובד מועסק בתור שכיר.

בין הזכויות הסוציאליות להן פרילנסרים אינם זכאים כברירת מחדל, ניתן למנות: ימי חופשה, ימי מחלה, תשלום דמי הבראה, הפקדות פנסיוניות, החזר נסיעות, פיצויי פיטורים ועוד. כאמור, מדובר בזכויות שהערך הכספי הגלום בהן הינו משמעותי ביותר, ומגיעים גם לאלפי שקלים ויותר.

 

פיצויי פיטורים ל"פרילנסר" – האם קיים דבר כזה בכלל?

למרבה הצער, פרילנסרים רבים אינם מודעים לזכויות ההעסקה שלהם כלל ועיקר וחוששים לפעול על מנת להגן על עצמם במקרה של פיטורין, גם אם עבדו מול מעסיק יחיד בהיקף שעות של משרה מלאה, לאורך שנים רבות. עם זאת, בשנים האחרונות קיימת מגמה בבתי הדין לעבודה בארץ, שבמסגרתה פרילנסרים רבים מוכרים בנסיבות מסוימות כעובדים בעלי זכויות דומות לאלו של עובד שכיר, לרבות הזכות לקבלת פיצויי פיטורים לפרילנסר.

פיצויי פיטורים ל''פרילנסר''
פיצויי פיטורים ל"פרילנסר"

תשלום פיצויי פיטורים לפרילנסר – באילו נסיבות זה מתאפשר?

בבואו של בית המשפט להכריע בתביעת פיצויים לעובד במעמד פרילנסר, נבחנות נסיבות המקרה הספציפיות, ונלקחים מגוון שיקולים בחשבון, לרבות: מהו סוג העבודה שהעובד הפרילנסר ביצע עבור המעסיק ומהותה, האם הפרילנסר הוא בעל עסק עצמאי משלו, מה היה היקף העבודה שבוצעה לטובת המעסיק האמור, מתוך סך הפעילות העסקית של הפרילנסר, האם באותו תפקיד מועסקים עובדים אחרים במעמד שכיר, מי סיפק את הכלים לביצוע העבודה, האם הפרילנסר נתן שירותים למעסיק האמור באופן בלעדי או שעבד עם מעסיקים נוספים, וכן הלאה.

מהי המשמעות של הכרה ביחסי עובד מעביד בין פרילנסר לבין מעסיקו?

במידה ופרילנסר יוכר בבית המשפט בתור עובד של המעסיק שיחסי העבודה בינו לבין המעסיק נחשבים כיחסי עובד מעביד, תהיה לו זכאות אוטומטית לקבל פיצויי פיטורים על פי התנאים הקבועים בחוק, בדומה לכל עובד שכיר במדינת ישראל. פירוש הדבר הינו שבמקרה בו העובד הפרילנסר פוטר על ידי מעסיקו – כלומר, אם ההתקשרות העסקית עימו הופסקה ביוזמת המעביד, אותו עובד יהיה רשאי לקבל פיצויי פיטורים בהיקף של משכורת חודשית אחת עבור כל שנה בה עבד מול המעסיק הנתון.

גם בנסיבות שבהן העובד הפרילנסר עצר את עבודתו מול המעסיק הנ"ל ביוזמתו הוא, בהינתן תרחישים מסוימים המוגדרים בחוק, הוא עשוי להיות זכאי לקבלת פיצויי פיטורים.

 

באילו נסיבות עובד פרילנסר ש"התפטר" עשוי להיות זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מהמעסיק?

במידה ועובד במעמד פרילנסר, הוכר בבית המשפט כעובד שהתקיימו בינו לבין מעסיקו יחסי עובד מעביד, הוא עשוי להיות זכאי לקבלת פיצויי פיטורים באם הוא סיים את עבודתו עבור אותו מעסיק ביוזמתו הוא, בנסיבות כדוגמת: התפטרות עקב בעיה בריאותית, התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה, התפטרות בעקבות שינוי מקום מגורים לישוב מזכה , וכן הלאה.

כמובן, כל מקרה נבחן לגופו ובפסיקת תשלום פיצויי פיטורים ל"פרילנסר" נלקחות נסיבות ההתפטרות הפרטניות של העובד. למותר לציין כי פיצויי פיטורים אינם הזכות היחידה המוקנית לעובד פרילנסר מתוקף ההכרה ביחסי ההעסקה שלו מול המעביד.

 

פיצויי פיטורים ל"פרילנסר" – לא הזכות היחידה שיחסי עובד מעביד מזכים בה

הכרה ביחסי עובד מעביד עשויה לזכות את אותו עובד פרילנסר גם בזכות לתשלום הפרשות מעסיק לקרן פנסיה, דמי הבראה, החזרי נסיעה, וזכויות סוציאליות אחרות המוקנות לעובדים השכירים בארגון שעבורו הפרילנסר פעל. לכן במידה ואתם פרילנסרים שסבורים כי אתם עשויים להיות זכאים לתשלום פיצויי פיטורין למרות מתכונת ההעסקה שלכם, יש לבחון את תנאי ההעסקה שלכם כמכלול ולבדוק האם החוק עומד לצדכם.

לשם כך מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה ובסיוע לפרילנסרים בתביעות הנוגעות לתשלום פיצויי פיטורין.

 

בשורה התחתונה

במאמר זה דנו בזכויותיו של הפרילנסר ובסבירות לקבלת פיצויי פיטורים לפרילנסר. למותר לציין כי כל מקרה לגופו, ועל מנת להגיע למסקנה האם קיימת עילה לדרוש הכרה בקיומם של יחסי עובד מעביד בין פרילנסר לבין מעסיק ספציפי, יש צורך להתבונן במכלול הנסיבות הנוגעות להתקשרות בין אותו עובד למעביד המדובר. לכן, על מנת לוודא כי החוק עומד לצידכם, מומלץ לפנות להתייעצות מול עורך דין דיני עבודה, שיוכל להעריך את סיכויי ההצלחה של תביעתכם ולפעול למיצוי הזכויות שלכם, במידה והצדק עמכם.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.