פיצוי בגין עוגמת נפש

כשאנו שומעים את המושג "תביעת פיצויים", נהוג ליחס לו אסוציאציה של נזקי גוף כדוגמת פציעה, נכות וכדומה – במקרים שבהם קל יחסית להעריך את הנזק שנגרם לאדם ולחשב על בסיסו את היקף הפיצוי שיש לשלם לנפגע בגינו.

אולם במקרים שבהם מדובר על פגיעה שאינה גופנית, ממונית או קניינית במהותה, כמו פגיעה נפשית – קשה יותר לבצע תחשיב שכזה. למרבה המזל, בשנים האחרונות קיימת מגמה בבתי הדין לעבודה בישראל, שבמסגרתה גם פגיעות שהסבו נזק נפשי לאדם, כמו אפליה במקום העבודה, התעמרות והתנכלות בעבודה או סביבת עבודה עוינת, מזכות עובדים בפיצוי מצד מעסיקיהם.

במדריך שלפניכם נדון בתביעות מסוג זה המוכרות כתביעת פיצויים בגין עוגמת נפש ונסביר לאיזה פיצוי ניתן לצפות במסגרתן.

מה הגדרתה של "עוגמת נפש"?

בראי החוק, המונח "עוגמת נפש" מבטא נזק שנגרם לאדם ואינו נחשב כפגיעה מוחשית ברכוש או בכסף. נזקי עוגמת נפש עשויים לבוא לידי ביטוי ברמה של אי שביעות רצון ניכרת משירות או מוצר שאדם רכש, מצוקה נפשית עקב התנכלות או התעמרות במקום העבודה, פגיעה רגשית בעקבות אפליה בסביבת העבודה וכדומה.

 

האם ניתן לקבל פיצוי בגין עוגמת נפש בעבודה?

עובד אשר נגרמה לו עוגמת נפש בעבודתו, רשאי להגיש תביעת פיצויים כנגד מעסיקו, לבית הדין לעבודה. במידה ואותו עובד יוכל להוכיח בבית הדין לעבודה שאכן נגרמה לו עוגמת נפש במקום העבודה, בית המשפט עשוי לפסוק לטובתו פיצוי כספי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בעבודה, וכן פיצויים על הפרת חוזה העסקה מצד המעסיק (ככל שמדובר על התעמרות בעבודה שניתן לראותה  כשימוש שלא בתום לב בכוח שחוזה העבודה מקנה למעסיק מול העובד).

 

איזו התנהלות עשויה להצדיק פיצוי בגין עוגמת נפש לעובד?

היות ועוגמת נפש היא לפני הכל חוויה סובייקטיבית, והפרשנות למצב שהפרט עשוי לזהות בתור עוגמת נפש, כפופה לנסיבות האירוע, הרי שקיים מגוון של התנהגויות העלולות להיחשב ככאלו העשויות להצדיק פיצוי בגין עוגמת נפש. אולם בפועל, כשלעצמה – עוגמת נפש בדרך כלל אינה מוצגת בתור עילה יחידה להגשת תביעת פיצויים, אלא נלווית לתביעה בגין פגיעה בזכויותיו של העובד המעוגנות בחוק.

פיצוי בגין עוגמת נפש
פיצוי בגין עוגמת נפש

למרות האמור לעיל, ההתנהגויות שלהלן שבות ומוצגות בבית הדין לעבודה בישראל, בהקשר של תביעות פיצויים בגין עוגמת נפש שנגרמה לעובדים:

  • אפליית עובד במקום עבודתו
  • פיטורין לא חוקיים (למשל – פיטורי עובדת בהיריון או עובדת בחופשת לידה)
  • התעמרות בעובד במקום העבודה
  • התנכלות לעובד במקום העבודה בעקבות חשיפת שחיתות או התנהלות בלתי חוקית של המעסיק או עובדיו
  • פגיעה בזכויות העובד באופן הפוגע בכבודו ובאורח חייו (למשל – פגיעה בזכות להפסקות בשעות העבודה, בזכות לימי מנוחה או בזכותו של עובד לתשלום שכר מינימום בהתאם לחוק)

כיצד קובעים בתי הדין לעבודה מהו הפיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לעובד במסגרת עבודתו?

כאמור, מבחינה משפטית וחוקית כאשר דנים במונח "עוגמת נפש" הכוונה היא לרוב לנזק אשר נגרם לאדם, ולא ניתן לכמתו בדומה לנזק כספי או נזקי רכוש. נזקי עוגמת נפש בעבודה עשויים לבוא לידי ביטוי בתור פגיעה נפשית עקב עונשים משפילים לעובד, למשל, או פגיעה ברגשותיו של העובד מפאת אפליה בסביבת העבודה וכן הלאה.

כאשר מוגשת תביעת פיצויים בשל עוגמת נפש שנגרמה לעובד במקום עבודתו, בתי המשפט לענייני עבודה בישראל, נוהגים בדרך כלל להתבונן על כל מקרה ומקרה לגופו, בהתאם לנסיבותיו של המקרה ולהוכחות המוצגות בעניינו, אשר על בסיסן ניתנת ההכרעה אם אכן מדובר על עוגמת נפש כאמור לעיל, או שייתכן ומדובר על התנהגות פוגענית, אשר בפני עצמה, אינה נתפסת כהתנהלות חמורה במידה שמצדיקה פיצוי בגין עוגמת נפש לעובד.

 

איזה פיצוי בגין עוגמת נפש בעבודה ניתן לקבל?

במקרה שבו בית הדין לעבודה אכן מכיר בהתנהלות בעבודתו של אדם, ככזו שהסבה לעובד עוגמת נפש המצדיקה מתן פיצוי כספי מצד המעסיק, סכום הפיצוי יקבע ביחס לרמת הפגיעה האמורה, והוא עשוי להגיע גם לסכומים נאים בסך עשרות אלפי שקלים.

עם זאת, מן הראוי לציין בהקשר זה, שהיות והפסיקה בנושא פיצוי בגין עוגמת נפש בעבודה, נשענת במידה רבה על שיקול דעתו של בית הדין לענייני עבודה ולא על חקיקה מוסדרת, הרי שפיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לעובד בעבודתו, מאושר לעתים נדירות בלבד, כאשר נסיבות המקרה הן חריגות במידה יוצאת דופן.

למשל, במקרה ידוע של עובדת אשר נדרשה לשאת בענישה משפילה במיוחד של ישיבה במשרד שקוף ללא מעש, שכל יציאה מהמשרד חייבה את העובדת לבקש אישור מיוחד.

 

על חשיבות הפניה לסיוע משפטי מקצועי בתביעות פיצויים בגין עוגמת נפש בעבודה

בשורה התחתונה, קבלת פיצוי בגין עוגמת נפש בעבודה היא אכן קשה יחסית להשגה, היות והדבר נתון לשיקול דעתם הבלעדית של בתי הדין לעבודה במדינת ישראל. עם זאת, בעזרת סיוע משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה וייצוג עובדים, לתביעת פיצויים כנגד מעסיקים שגרמו עוגמת נפש לעובדיהם, יש אפשרות סבירה בהחלט להתקבל.

אם אתם סבורים שנגרם לכם עוול ממשי בסביבת העבודה שלכם, הקדימו לפנות להתייעצות חינמית ודיסקרטית מול עורך דין מוסמך על מנת להעריך את סיכויי ההצלחה בתביעת הפיצויים שלכם, ולמצות את זכויותיכם בעזרת הערכאות המשפטיות הרלוונטיות.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.