פריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה

סובל מפריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה? ייתכן כי אתה זכאי לקבלת פיצויים מתוקף חוק הביטוח הלאומי. במאמר זה נסביר באילו מקרים פריצת דיסק עקב מאמץ פיזי בעבודה עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה, וננחה אותך איך לפעול במידה ואתה חושד כי פריצת הדיסק נגרמה לך במסגרת עבודתך. חשוב לקרוא ולהכיר!

מהי פריצת דיסק?

'דיסק' הוא מונח המתייחס לטבעות הסחוס המפרידות בין חוליות עמוד השדרה. הדיסקים בגבנו משמשים בתור בולמי זעזועים שמטרתם להגן על עמוד השדרה וחוט השדרה שלנו.

לעתים, טראומה נקודתית כגון חבלה או זעזוע, או עומס חזרתי וממושך, יוצרים לחץ על רקמת הדיסק, מה שעלול להוביל לתזוזה שלה ממקומה, לסדק או לקרע שבעקבותיו נוזל הדיסק פורץ החוצה, ויוצר לחץ על עצבי עמוד השדרה.

מצב כזה ידוע בתור "פריצת דיסק". זוהי פציעה שעלולה להוביל לכאב חריף, מגבלה תנועתית, תחושה של זרמים, חולשה שרירית וכן הלאה.

 

מה הקשר בין פריצת דיסק לבין מאמץ פיזי בעבודה?

פריצת דיסק היא תופעה שכיחה למדי שעלולה להופיע כתוצר של תנאי העבודה של עובדים רבים בישראל.

פעמים רבות, פריצת דיסק מופיעה בקרב אנשים העובדים בעבודות כפיים המערבת נשיאת משאות כבדים או ישיבה ממושכת, כדוגמת הובלות, מחסנאות, או נהיגה בכלי רכב כבדים. אולם פריצת דיסק עלולה להופיע גם בקרב בעלי עבודות משרדיות שעבודתם מאלצת אותם לשבת למשך פרקי זמן ארוכים.

 

האם פריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה עשויה להיחשב כתאונת עבודה?

כאשר פריצת הדיסק מתרחשת במהלך העבודה או כתוצאה ממנה, היא בהחלט עשויה להיות מסווגת בחזקת תאונת עבודה המזכה את הנפגע בפיצויים ובהטבות רפואיות מסוגים שונים.

פריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה
פריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה

אף שנהוג לחשוב על תאונות עבודה בתור אירוע נקודתי וחד פעמי שבמסגרתו העובד ספג טראומה לאזור מסוים בגופו, מן הראוי לציין כי תאונת עבודה עלולה להיות גם תוצר של סדרת פגיעות קטנות, כאשר כל פגיעה בפני עצמה, יצרה נזק קטן יחסית, אולם במצטבר – נגרם לעובד נזק של ממש. מצב כזה נקרא בעגה הרפואית 'מיקרוטראומה'.

לכן ייתכן בהחלט שלא רק מקרה של פריצת דיסק בעבודה עקב פגיעה חד פעמית (כמו הרמת משקלים כבדים), יוכר בתור תאונת עבודה, אלא אף מקרים שאירעו בעקבות לחצים חזרתיים, מתמשכים ומצטברים על עמוד השדרה (כדוגמת נשיאת משאות כבדים על בסיס קבוע).

 

כיצד ניתן לקבל פיצויים בגין פריצת דיסק עקב מאמץ פיזי בעבודה?

במידה ואתה סובל מפריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה והוכרת בתור נפגע תאונת עבודה בעקבות זאת, באפשרותך לפעול בשתי דרכים על מנת למצות את הזכויות הרפואיות להן אתה עשוי להיות זכאי:

  1. פניה לקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי
  2. הגשת תביעת פיצויים כנגד המעסיק שלך

האפשרות האחרונה רלוונטית, אם באפשרותך להוכיח כי מעסיקך לא עמד בחובת הזהירות שלו כלפיך כעובד.

אילו זכויות ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי עקב פריצת דיסק בגין מאמץ פיזי בעבודה?

אדם שהוכר כנפגע תאונת עבודה, כדוגמת פריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה, עשוי להיות זכאי לקבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות "דמי פגיעה" לתקופה של עד 90 ימים, שהם גמלה המשפה את העובד בגין התקופה בה היה מושבת מעבודתו בעקבות תאונת העבודה (הפיצוי מכסה עד 75 אחוזים משכרו של העובד המחושב לפי ממוצע השכר של הנפגע ב – 3 החודשים שקדמו לתאונת העבודה).

היה וכעבור 90 ימי הפגיעה, נותר העובד עם נכות בעקבות תאונת העבודה, באפשרותו להגיש בקשה לעמוד מול ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, לשם הכרה באחוזי נכות וקבלת קצבת נכות.

בנוסף לכך, אדם שעבר תאונת עבודה וסובל מפריצת דיסק בעקבותיה, זכאי לקבלת טיפול רפואי ללא עלות, במידה ויפנה לקופת החולים שלו כשהוא מצויד בטופס שנקרא טופס 250 בל – שהוא טופס הפניה מהמעביד לקבלת טיפול רפואי.

 

איך מגישים תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין פריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה?

לשם קבלת דמי הפגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, נדרש הנפגע להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה בתוך פרק זמן של עד שנה ממועד פריצת הדיסק בעבודה. במידה והנפגע זקוק להכרה באחוזי נכות לטובת קבלת קצבת נכות, יהיה עליו לבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח הלאומי, לשם קביעת דרגת הנכות שלו.

 

האם ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין פריצת דיסק בעבודה כנגד המעביד?

כחלק מן האחריות החוקית של המעביד כלפי העובדים שלו, החוק מחייב אותו לנקוט בכל אמצעי שיידרש לשם הגנה על שלומם, בטיחותם ובריאותם של עובדיו במקום העבודה. לכן, ככל ולעובד נגרמה פריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה, וניכר שהמעסיק יכול היה למנוע זאת על ידי הקפדה על תקנות הבטיחות בעבודה, תעמוד לעובד הזכות להגשת תביעת נזיקין כנגד מעסיקו.

למרות זאת, חשוב לציין כי במקרה בו יתברר שהתנהלות לא אחראית או לא זהירה מצד העובד הובילה או תרמה לפריצת הדיסק, ייתכן בהחלט כי בית המשפט ישלול את זכותו לפיצוי מצד המעסיק או יפסוק לעובד פיצויים נמוכים מן המצופה, על סעיף "אשם תורם".

 

סובל מפריצת דיסק בגלל מאמץ פיזי בעבודה? כך תפעל בתבונה

במידה ונפגעת מפריצת דיסק עקב מאמץ פיזי בעבודה, מומלץ לפנות להתייעצות משפטית מקדימה עם עורך דין תאונות עבודה לפני שתנקוט כל פעולה משפטית מול המעסיק או המוסד לביטוח לאומי. זאת על מנת שתוכל למצות את זכויותיך ולהימנע מתסבוכת משפטית מיותרת.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.