פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות

פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות הינה עבירה, אשר חושפת את מפרסם המודעה לתביעה בגין אפליה. מודעות דרושים, המפורסמות בכל עיתון ובאתרי אינטרנט וחברות רבות, נדרשות מלכתחילה לא להיות מפלות, באופן אשר ציבור מסוים לא יוכל להגיש את מועמדותו לתפקיד.

מכוח חוק שוויון הזדמנויות, האפליה היא אסורה על רקע מגדר, דת או כל קריטריון אחר שאינו רלבנטי לעבודה הספציפית. האפליה אסורה החל משלב הקבלה לעבודה, המתבטא היטב במודעת הדרושים המפורסמת, המשך באפשרויות הקידום הניתנות לעובד או שליחתו להכשרות מקצועיות אחרות ועד פיטורין וההליכים הנלווים אליהן.

מהי מודעת פרסום עבודה מפלה?

מודעות דרושים מפורסמות בעיתונות הכתובה, באתרי החברות, ברשתות חברתיות כמו פייסבוק או לינקדאין, ברדיו או באתרים ייעודיים. בכל אחד מהמקומות, על מודעת הדרושים להיות מנוסחת באופן לא מפלה ושוויוני, עד כמה שניתן. מודעת הדרושים, ככלי המבטא את רוח החברה המפרסמת חייב לפנות לכולם, כך שלא תיעשה העדפה של מגזר אחד על פני האחר.

בשלב הראשון, המודעה חייבת לפנות הן לגברים והן לנשים, ללא העדפת מגדר זה או אחר, אלא אם הדבר רלבנטי לעבודה הספציפית הנדרשת. בשפה העברית, פניה לשני המגדרים חייבת להיעשות באמצעות הדגשה מיוחדת, כמו למשל השימוש בלוכסן, למשל "דרוש/ה". אך גם יכולה להיכתב בלשון זכר, עם הערה שהיא פונה גם לנשים, או בלשון רבים.

בשפות אחרות, כמו באנגלית, בדרך כלל הפנייה תהיה קלה יותר, משום שהשפה הינה כללית יותר. מעבר לכך, אסור שיהיו במודעת הדרושים תנאי סף, אשר יגבילו או יפלו עובדים מסוימים, למשל: אמהות, גילאים מסוימים, תושבים מאזור גיאוגרפי מסוים או העדפה דתית מסוימת.

 

העונשים הקבועים בחוק כנגד פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות

כמו במקרים אחרים של אפליה, גם כנגד פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות ניתן יהיה להעניש במישור האזרחי והפלילי. במישור הפלילי, ניתן יהיה להגיש תלונה ביחידת אכיפה של חוקי העבודה, השייכת למשרד העבודה. במישור האזרחי, התביעה תוגש לבית הדין לעבודה, על ידי עורך דין דיני עבודה.

בתלונה אזרחית, כותב הפרסום עלול להיות חשוף לקנסות משמעותיים, כחלק מתביעות ייצוגיות או אחרות מגופים או פרטים אשר ירגישו עצמם מופלים. אפליה, כפי שהיא מתבטאת במודעת דרושים היא עבירה על חוק שוויון הזדמנויות, אשר אוסר על אפליה, מכל סיבה שהיא, בקבלה לעבודה, במהלכה כמו בעת קידום ובפיטורין.

פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות
פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות

בכל מקרה בו יש חשש כי נעשתה עבירה וכי עובד הופלה, כדאי לפנות לייעוץ של עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להמליץ על המשך טיפול וליווי התביעה. ההמלצה היא לצלם, לכתוב או להעתיק את המודעה שנכתבה, כדי שתוכל לשמש כראיה בשלב מאוחר יותר.

 

נזקים נוספים הנגרמים בעת פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות

מעבר לנזק הכלכלי שיכול להיגרם מפרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות, עלול להיגרם נזק תדמיתי משמעותי לחברה המפרסמת. כיום, כאשר ישנה מודעות גבוהה לנושא של פוליטיקלי קורקט ולניסיון למזער מראית עין של אפליה, ישנה סובלנות מועטה בלבד למי שעובר על חוקים אלה.

אנשים, הרואים עצמם מופלים ממהרים לפרסם את שם החברה ומהות הפרסום ברשתות חברתיות כשיימינג ופרסום שלילי אודות חוסר הרגישות שהם חוו. התגובות הרבות לפרסום שכזה עלולות להעמיד את החברה המפרסמת באור שלילי, אשר היא לא הייתה מעוניינת בו מלכתחילה, אל מול מועמדים נוספים, חברות נותנות שירותים וספקים שונים.

החברות צריכות לזכור כי דווקא שוויון בין העובדים וביסוס אווירה מקבלת ומכילה עשויה לתרום רבות לחברה, ולגרום למוטיבציה של העובדים אשר תתבטא, בסופו של דבר, כרווחית לחברה.

ההיגיון העומד מאחורי אכיפה וענישה על פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות

ההיגיון העומד מאחורי איסור ההפליה עוד בכתיבת מודעת פרסום העבודה, היא למנוע, עוד בשלב הראשוני מהמעסיק, להפלות קבוצות ומגזרים, אשר לא יוכלו להגיש את מועמדותם לתפקיד. ההנחה היא שהאווירה המתבססת בעת כתיבת מודעת הדרושים היא אותה אווירה אשר תנהל את איתור המועמדים המתאימים, גם בשלב מאוחר יותר.

מיגור האפליה, מכוח החוק, מנסה לקבע חברה שוויונית וערכית יותר, בה יותר שוויון הזדמנויות לכל האזרחים, בכדי להבטיח להם תעסוקה ובטחון בעבודה. האפליה עלולה להתבטא הן באופן ישיר והן באופן עקיף. כאשר היא מתבטאת באופן ישיר, מודעת הדרושים תכלול את כל אותן נקודות אשר אסור לה לכלול, בדרך כלל כתוצאה מדעות קדומות וסטריאוטיפים על קבוצות ומגזרים מסוימים בחברה.

אפליה עקיפה עלולה להיראות מורכבת יותר, כאשר המודעה תכלול עמידה בקריטריונים אשר אינם רלבנטיים לעבודה, אך עדיין תדיר קבוצות מסוימות מהגשת מועמדות.

 

איך מנסחים מודעת פרסום הצעת עבודה באופן חוקי ונכון?

כדי למנוע פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות, יש לנהוג בהגיון בעת ניסוח המודעה התקינה, ולהיצמד, ככל האפשר לדרישות התפקיד הספציפי. במודעת הדרושים, כמו גם במקום העבודה, יש לנהוג באופן מקצועי וללא משוא פנים, כך שרק שיקולים רלוונטיים ומקצועיים יילקחו בחשבון.

במודעת דרושים תקינה צריכה להופיע הגדרת התפקיד, באופן מפורט ובהיר ככל האפשר, עם הקריטריונים הדרושים לה, כמו השכלה, ניסיון וכו'. אין לכתוב קריטריונים, אשר לא מהותיים לתפקיד באופן ישיר, כמו למשל דרגת השחרור מהצבא, שירות צבאי, גיל ועוד. גם בראיון העבודה אשר יגיע לאחר שליחת קורות החיים הראשוניים, אסור יהיה על המעסיק לשאול שאלות אלה, מחשש לאפליה.

עם זאת, יש להבחין בין קריטריונים אשר אינם מהותיים לתפקיד הספציפי לבין כאלה אשר מחויבים מהתפקיד. למשל במשרות של שומרי בטיחות, אשר צריכים להחזיק נשק, משרות באקדמיה הזקוקות לאנשים עם תואר ומשרות אחרות, יוכל המעסיק לפרט את הקריטריונים הספציפיים, ובלבד שיהיו רלוונטיים לתפקיד.

 

לסיכום

פרסום הצעות עבודה מפלות ואסורות הינן עבירה על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. כדי שהצעת העבודה תהיה תקינה וחוקית, עליה לפנות בראש ובראשונה, לשני המגדרים, על ידי כתיבה בלשון זכר ונקבה, ביחיד או ברבים. מעבר לכך, היא חייבת לכלול רק את הקריטריונים הרלוונטיים ביותר לעבודה, ללא הכללת קריטריונים אחרים, אשר עלולים להיות מפלים, כמו למשל גיל, ניסיון צבאי, מצב משפחתי ועוד.

במקרה בו הוכחה אפליה על רקע מגדרי או אחר, עלול כותב המודעה או המעסיק להיות חשוף לתשלום קנסות כבדים, ואף במקרים מסוימים לתביעות פליליות. יש להיזהר מאוד בכתיבת מודעת דרושים, כאמור, כדי להימנע מהשלכות כלכליות ותדמיתיות אשר עלולות לנבוע ממצב זה. שום חברה לא תרצה להיות מפורסמת באור שלילי כל כך, על רקע אפליה, עוד בטרם הקבלה לעבודה.

בכל מקרה של אפליה או חשש לאפליה, כדאי לצלם או להעתיק את מודעת הדרושים כדי שתוכל להוות ראיה לשלבים הבאים. כן, צריך להתלוות לעורך דין דיני עבודה אשר יוכל להמליץ על המשך הטיפול בתיק, ובמקרה הצורך, אף יסייע לקבל פיצויים או תמורה שוות ערך עבור עוגמת הנפש שנגרמה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.