קרן השתלמות לעובד עצמאי – חשוב לדעת

קרן השתלמות הינה קופת גמל, שבמקור נועדה לסייע במימון השתלמויות, כנסים מקצועיים וקורסים או לממן את ההשתתפות בהם במלואה. עצמאים ושכירים כאחד עושים בה כיום שימוש כאפיק חיסכון איכותי. בשנים האחרונות נפתח אפיק השקעה איכותי זה בפני עצמאים המעוניינים לזכות בהטבות המס הנובעות מהפקדה לקרנות ההשתלמות.

מהם היתרונות העיקריים  הטמונים בחיסכון בקרן השתלמות? איזה אחוז מההכנסה יכול עובד עצמאי להפקיד בקרן ההשתלמות? מהו סכום ההפקדה השנתי המרבי הפטור מתשלום מיסים? מה קורה אם וכאשר עובד עצמאי מעוניין למשוך את יתרת הכספים שלו לפני תום החיסכון? בשורות להלן נעסוק באחת ההטבות היותר משמעותיות שמדינת ישראל מעניקה לעובדים עצמאים.

היתרונות העיקריים של קרן השתלמות לעובד עצמאי או שכיר

קרנות השתלמות מגלמות מגוון יתרונות לחוסכים בהן, עצמאים ושכירים כאחד. היתרון העיקרי של קרנות אלה טמון, כאמור, בעצם הפטור שניתן לחוסך בהן מתשלומי מס על הרווחים. יתרון נוסף הוא שהעצמאי יוצר לעצמו חיסכון שניתן לעשות בו שימוש למגוון מטרות בלי קשר למטרה הראשונית של קרן ההשתלמות.

בתום שש שנות החיסכון, ניתן למשוך את מלוא הסכום, שיכול להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים לפני הרווחים. בדרך כלל, הרווחים בקרנות ההשתלמות גבוהים הרבה מעבר למדד המחירים לצרכן או הריביות על תוכניות חיסכון בנקאיות. יתרון חשוב נוסף טמון בעובדה שאם הקרן לא נמשכת בתום תקופת החיסכון, כל סכום נוסף שנצבר בה ניתן למשיכה באופן מיידי. כך יכול לצבור עצמאי סכום נכבד לאורך השנים.

 

קרן השתלמות לעצמאי שהוא גם שכיר

בשני העשורים האחרונים הולכת ומתגברת מגמה של עובדים רבים לעסוק במשלח יד נוסף מעבר לשעות העבודה הרגילות ובנוסף להן, כאשר את העבודה הנוספת הם עושים כעצמאים. במקרים כאלה, ניתן בהחלט להפקיד לקרן ההשתלמות הן כשכיר והן כעצמאי ולזכות להטבת המס על סכום ההפקדה המירבי.

עם זאת, אדם אחר לא יכול לחסוך במקביל בשתי קרנות השתלמות ולהנות מהטבת מס על סכום שנתי גבוה ממה שהחוק מאפשר עבור חוסך יחיד.

קרן השתלמות לעובד עצמאי – חשוב לדעת
קרן השתלמות לעובד עצמאי – חשוב לדעת

קרן השתלמות לעובד עצמאי כהוצאה מוכרת

מעבר לפטור ממס הכנסה על הרווחים, ההפקדות לקרן ההשתלמות מהוות הוצאה מוכרת לצרכי מס. המשמעות יא שההכנסה השנתית של המפקיד פוחתת, ואיתה כמובן גם תשלומי מס ההכנסה. לאורך תקופת החיסכון, מדובר בהטבה של אלפי שקלים בתשלומי המיסים.

 

איזה אחוז מההכנסה יכול עובד עצמאי להפקיד בקרן ההשתלמות

למעשה, אין מגבלה חוקית על סכום ההפקדה השנתי לקרן ההשתלמות. מדובר בתוכנית חיסכון שכל עצמאי יכול לעשות בה מגוון שימושים ולהפקיד בה ככל העולה על רוחו. עם זאת, יש אכן מגבלה על סכום החיסכון המרבי שהרווחים עליו פטורים ממס.

נכון לשנת 2021, עצמאי יכול להפקיד בכל שנה סכום של 11,835 ₪ לשנה, או עד 4.5% מההכנסה החייבת. לצורך החישוב, ההכנסה החייבת היא ההכנסות ברוטו פחות ההוצאות המוכרות. בנוסף, הרווחים של הקרן יהיו פטורים ממס, אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על סכום של 18,480 ₪ ואם הכספים נמשכו אחרי שש שנות חיסכון לפחות. את הכספים שנצברו אפשר למשוך גם אחרי שלוש שנות חיסכון, אם מטרת המשיכה היא לימודים.

משיכת כספים מקרן השתלמות לעצמאי לפני המועד

בדרך כלל, משיכת כספים מקרנות השתלמות בטרם הגיע מועד המשיכה החוקי איננה מקובלת, עם זאת, קורה לעיתים שחוסך בקרן השתלמות מעוניין לקבל חלק מהסכום לפני מועד הפקיעה של תכנית החיסכון.

להלן רשימת מצבים שבהם מבקש החוסך למשוך כספים מהקרן:

משיכה למטרות השתלמות או לימודים כבר צוינה לעיל האפשרות למשוך את כספי קרן ההשתלמות לאחר שלוש שנים. זאת, כמובן, אם המשיכה נועדה לצרכי לימודים או השתלמות.
משיכה למטרות שאינן השתלמות במקרים כאלה, המס על המשיכה עלול להיות גבוה למדיי. המס עשוי להגיע לכמעט חמישים אחוזים מהקרן, וכן אחוז גבוה מאד מהרווחים.
הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות בגלל שהמס על הקרן בעת משיכה לפני המועד הוא גבוה, בוחרים רבים מבעלי הקרנות ללווה לקחת הלוואה על חשבון הקרן. כך כספי הקרן אינם נמשכים, והמלווה יכול לפרוע את ההלוואה ביום שבו משתחררת קרן ההשתלמות.
הנחיות מיוחדות לרגל הקורונה עד תחילת שנת 2021, היה ניתן למשוך סכום של 7,500 ₪ בכל חודש מקרן ההשתלמות. זאת, בתנאי שהמפקיד עצמו או אשתו פוטרו או יצאו לחל"ת. האפשרות הזאת בוטלה לקראת סוף פברואר 2021.

איך ניתן לפתוח קרן השתלמות לעצמאים

פתיחת קרן השתלמות לעצמאי היא פשוטה. יש לפנות לאחד הגופים המנהלים קרנות השתלמות ולפתוח שם קרן כעצמאי. בשלב הבא יש להעביר את התשלומים לקרן, על פי ההנחיות. היתרון הגדול של עצמאי ביחס לעובד שכיר, טמון בעובדה שעצמאי לא חייב להפקיד לקרן בכל חודש.

מי שאיננו שכיר יכול להפקיד כספים בהפקדה יחידה, לקראת סוף שנת הכספים. מובן מאליו, עם זאת, שפעולה כזאת תמנע את העליות והריביות בקרן שהיו במהלך כל שנת הכספים. אופן התשלום יתואם מול הקרן – המחאה של בעל העסק או העברה בנקאית או הוראת קבע.

 

קרן השתלמות כתוספת הכנסה

למעשה, אפשר לומר שקרן ההשתלמות היא אפיק השקעה פטור ממס, המגדיל למעשה את הנטו של העצמאי ושל השכיר כאחד. עבור עובדים שכירים, החיסכון הזה הוא הטבה שניתנת על ידי המעסיקים לשכירים אחרי תקופה מסוימת של עבודה. מצד אחד, המעסיק איננו מעניק לשכיר תוספת שכר.

מצד שני, קרן ההשתלמות היא סוג של תוספת, כיוון שהמעסיק מפקיד גם הוא אחוז מסוים מהסכום המצטבר. עבור עצמאי, הקרן היא דרך מצוינת להשקיע חלק מההכנסות בחיסכון שהרווחים עליו פטורים ממס ושהעצמאי יכול למשוך אותו בתום התקופה.

 

קרן השתלמות לעצמאים ויציאה לוועידות מקצועיות בחו"ל

אחד היתרונות הקיימים של קרן השתלמות לעצמאים, הוא אופן השימוש האפשרי בה. עובד שכיר יכול להשתמש בקרן ההשתלמות למטרות לימודים או קורסים מקצועיים, אם יש לו כוונה למשוך את כל סכום החיסכון או חלקו לפני תום התקופה.

עצמאי, לעומת זאת, יכול להשתמש בקרן, בנוסף לקורסים והשתלמויות, גם לצורך נסיעה לחו"ל לוועידה מקצועית. לדוגמא – בעלים של בית מאפה יכול לנסוע לתערוכות בתחומו ובתחום המזון בכלל. דוגמא לתערוכה כזאת היא תערוכת השוקולטיירים בבלגיה ותערוכות דומות אחרות.

 

איך לבחור קרן השתלמות לעצמאים?

בחירת קרן השתלמות לעצמאים צריכה להתבצע בצורה מושכלת. כשבוחנים את הביצועים של קרן השתלמות, חשוב לבדוק אותן לאורך שנים ולא להסתפק רק בביצועים של השנה האחרונה. בנוסף, חשוב לבדוק אילו מסלולי חיסכון מאפשרת הקרן הנבחרת והאם יש בה מסלולים המאפשרים הגדלת הסיכון והרווחים, או מנגד הפקדת כספים בתוכנית בסיכון נמוך, שגם הרווחים בה הם צנועים.

מומלץ להתייעץ לפני בחירת הקרן באיש מקצוע המכיר את הנושא. לחילופין, כדאי להכיר את קרנות ההשתלמות העיקריות לפני שבוחרים את הקרן המועדפת.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.