המעסיק חייב למצוא לעובדיו את קרן הפנסיה הטובה ביותר

חוק פנסיה חובה מחייב כל עובד להיות מבוטח במסגרת קרן פנסיה. כל עוד העובד מבוטח, הן המעסיק והן העובד ממלאים את הוראות החוק כלשונן. עם זאת קורה לעיתים שהמעסיק נאלץ לבחור עבור העובד את קרן הפנסיה שלו. המעסיק חייב לברר מהי קרן הפנסיה הטובה ביותר וגם לברר עם העובד בזמן הליך הקבלה לעבודה, האם יש ברשותו קרן פנסיה פעילה. אם אכן קיימת קרן פעילה לעובד, המעסיק חייב להמשיך ולהפקיד אליה את ההפרשות לפנסיה.

אך מה החוק אומר בכל מה שנוגע לבחירת קרן פנסיה לעובד שאין ברשותו קרן כזאת? מה קורה אם העובד מציג אישור על קיומה של קרן פנסיה על שמו? מה קורה אם המעסיק בוחר להפקיד את הכספים לקרן שונה מזאת שאליה ביקש העובד להעביר את ההפקדות? כל הפרטים בשורות הבאות.

בחירת קרן פנסיה עבור עובד שאין ברשותו קרן פנסיה

הליך הקבלה למקום עבודה מחייב את המעסיק החדש לוודא אם לעובד שזה עתה נקלט יש קרן פנסיה פעילה. על פי חוק אין באפשרות המעסיק להתעלם מהחובה הזאת. אם העובד עדיין לא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, המעסיק חייב לנקוט אחת מהפעולות כדלקמן: הראשונה – לשאול את העובד אם יש קרן כל שהיא, שמבחינתו היא עדיפה על קרנות פנסיה אחרות.

אם העובד מצביע על קרן ספציפית, המעסיק חייב להפקיד את כספי הפנסיה של העובד לקרן הזאת ללא אפשרות בחירה. אבל אם העובד לא הצביע על קרן ספציפית שאותה הוא מעדיף, יבחר עבורו המעסיק את אחת מקרנות הפנסיה החדשות המוגדרות קרנות פנסיה ברירת מחדל.

 

מהן קרנות פנסיה ברירת מחדל

קרנות פנסיה ברירת מחדל הן קרנות שנבחרו לאחר מכרז שהוציא משרד האוצר, אשר במסגרתו נבחרו הקרנות שהציעו את התנאים הטובים ביותר למפקידים חדשים. אחת ההטבות היותר משמעותיות בקרנות הללו היא גביית דמי ניהול נמוכים במיוחד כאשר משך ההטבה נקבע לעשר שנים מרגע ההצטרפות של העובד. ההטבה השניה היא צירוף כל עובד חדש לקרן, בלי צורך למלא שאלון רפואי או אחר. מדובר בהטבה משמעותית, בעיקר משום שבמקרים רבים מצטרפים לקרנות הללו עובדים חדשים בגילאים מבוגרים הסובלים ממחלות רקע. עובדים כאלה היו נתקלים בסירוב בקרנות הוותיקות.

המעסיק חייב למצוא לעובדיו את קרן הפנסיה הטובה ביותר
המעסיק חייב למצוא לעובדיו את קרן הפנסיה הטובה ביותר

מה קורה כאשר לעובד יש קרן פנסיה פעילה

אם לעובד החדש שהתקבל לעבודה יש קרן פנסיה פעילה, הוא צריך להביא איתו למעביד אישור על הפקדות לקרן. זאת כדי לאפשר למעסיק להמשיך להפקיד לאותה הקרן ולצבור זכויות סוציאליות

המשך ההפקדה לקרן פנסיה קיימת על ידי המעסיק החדש: במקרה כזה, העובד ימשיך לצבור כספים לקראת הפנסיה והזכויות שלו בקרן ימשיכו להצטבר.

הפקדה לקרן פנסיה שונה למרות בקשת העובד: אם מעסיק הפקיד כספים לקרן פנסיה שונה מזאת שאליה כיוון העובד ואליה כבר הפקיד בעבר, זאת עלולה להיות עילה להגשת תביעה כנגד המעסיק. ראשית, משום שהדבר מהווה פגיעה בצבירת הכספים של העובד, שעלולה לטמון בחובה הפסדים כספיים משמעותיים. שנית, משום שבמקרים כאלה המעסיק עלול להשהות את ההפקדה בשישה חודשים, כפי שמקובל בפתיחת קרן פנסיה לעובד שמעולם לא היתה ברשותו קרן כזאת.

הגשת תביעה בעקבות הפקדה לקרן הלא נכונה

חשוב לחזור ולהדגיש כאן שלמעסיק אין זכות למנוע מעובד להפקיד את כספי הפנסיה שהוא צובר לקרן שונה מזאת שהעובד בחר. נקיטת צעד כזה היא עבירה שעליה המעסיק עלול לתת את הדין. כבר היו דברים מעולם ומעסיקים אכן נדרשו לפצות עובדים שניזוקו בגלל צעד שגוי כזה. יחד עם זאת, גם על העובד חלה החובה לבדוק שההפקדות אכן עוברות לקרן הנכונה.

אם העובד לא בדק ואם יש הוכחות שקרן הפנסיה המקורית שלחה לו מכתבים שיידעו אותו על העדר הפקדות, הרי שאז חלק מהאשמה חל על העובד עצמו. במקרים כאלה אכן נפסקו פיצויים, אבל הם היו מופחתים וביטאו את האחריות המשותפת של המעסיק ושל העובד לתוצאות הבעייתיות של השגיאה הזאת.

 

הגשת תביעה נגד מעסיק בגין אי הפקדה לקרן פנסיה

אם עובד התחיל לעבוד במקום חדש והמעסיק נמנע מלבצע עבורו הפקדות בקרן הפנסיה, כי אז עומדת לעובד הזכות לתבוע את המעסיק החדש. אם לעובד היתה קרן פנסיה פעילה, המעסיק חייב להתחיל להפקיד אליה כבר מהחודש הראשון. אם אין ולא היתה לעובד קרן פעילה, יפתח עבור והמעסיק קרן חדשה ויתחיל להפקיד אליה בתוך שישה חודשי עבודה.

לא אחת קרה שמעסיקים ניסו להפקיד לקרן חדשה, ולטעון לאחר מכן שלא ידעו שלעובד היה קרן קודמת הגשת תביעה מסודרת כנגד המעסיק, עשויה להניב תוצאות טובות, והמעסיק עלול לשלם לעובד פיצויים בסכומי כסף משמעותיים. זאת, במטרה לפצות אותו עבור ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהטעות.

 

על חובת המעסיק לבחור את קרן הפנסיה הטובה ביותר למען עובדיו

מכל האמור לעיל עולה כי המעסיק חייב לבחור קרן פנסיה רק עבור עובד חדש שאין ולא הייתה לו קרן פנסיה פעילה והעובד גם לא בחר קרן פנסיה המועדפת עליו. עם זאת, הבחירה של המעסיק מצטמצמת לבחירה של אחת מקרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי משרד האוצר. ממילא, הקרנות הללו נבחרו כיוון שהציעו את התנאים הטובים ביותר למצטרפים חדשים. לפיכך המעסיק לא מחויב לבצע בדיקה נוספת ודי אם בחר עבור העובד את אחת מקרנות ברירת המחדל.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.