קרנות השתלמות לעובדים שכירים

קרנות השתלמות לעובדים שכירים הן תוכניות חיסכון לתקופה בת 6 שנים. מדובר בהטבה שהחוק לא מחייב אף מעסיק להעניק לעובד כברירת מחדל, אך מעסיקים רבים בישראל בוחרים להעניק אותה לעובדיהם, כעבור תקופת העסקה מסוימת.

במסגרת המדריך הבא, נסביר אילו סכומים יש להפקיד לקרנות השתלמות לעובדים שכירים, מתי ניתן לבצע משיכה של כספים מקרנות השתלמות לעובדים שכירים, ומה המשמעות של עיכובים, פערים והפסקה בהפקדות לקרנות השתלמות לעובדים שכירים, בראי החוק.

אילו סכומים יש להפקיד לקרנות השתלמות לעובדים שכירים?

הפקדות לקרנות השתלמות לעובדים שכירים כוללות הפקדה של העובד ושל המעביד כאחד, כאשר על כל שקל שהעובד הפקיד, המעביד נדרש להפקיד שלושה שקלים כחוק. בסך הכל, מגיע גובה ההפקדה החודשית לכלל 10 אחוזים משכר העובד. (2.5 % העובד, 7.5 % המעסיק).

 

מה היתרון בקרנות השתלמות לעובדים שכירים?

היתרון הגדול ביותר של קרן ההשתלמות טמון בעובדה שהרווחים של הקרן פטורים ממס. בכל שש שנים יכול העובד לשחרר את כספי הקרן שיכולים להגיע לסכום שווה ערך לקצת יותר משבע משכורות חודשיות לפני רווחים.

 

האם מעסיקים בישראל חייבים לפתוח קרנות השתלמות לעובדים שכירים?

פתיחת קרנות השתלמות לעובדים שכירים היא כאמור, לא דבר שמחויב המעסיק לבצע על פי חוק. עם זאת, יש מגזרים שלמים, שבהם כוללים הסכמי העבודה גם פתיחה של קרנות השתלמות לעובדים שכירים. בתוקף ההסכמים, מחויב המעסיק לפתוח קרן השתלמות לעובד אחרי תקופת העסקה מסוימת.

בדרך כלל, מדובר בשנתיים עד שלוש שנים של וותק, לפני התחלת ההפקדה לקרנות השתלמות. מרגע שהמעסיק מתחיל להפקיד כספים לטובת העובד הוא איננו יכול לחזור בו, בדיוק כמו שלא ניתן להפחית תוספת שכר שניתנה לעובד.

קרנות השתלמות לעובדים שכירים
קרנות השתלמות לעובדים שכירים

מתי ניתן לבצע משיכה של כספים מקרנות השתלמות לעובדים שכירים?

קרנות השתלמות לעובדים שכירים הופכות נזילות לטובת משיכת כספים לכל מטרה עם פטור ממס, רק מתום שש שנים מיום הפקדת הכספים הראשונה שבוצעה בקרן. אולם כשמדובר על משיכת כספים לטובת השתלמות מקצועית כדוגמת לימודים, הכסף זמין למשיכה כבר כעבור שלוש שנים בלבד.

גם עמיתים שהגיעו לגיל הפנסיה רשאים למשוך את הכספים בתוך שלוש שנים מההפקדה הראשונית לקרן. זכות זו נותרת תקפה גם במידה והחוסך הלך לעולמו, או אז יוכלו יורשיו לפדות את כספי קרן ההשתלמות באותו המועד. בהקשר זה חשוב לציין, כי במקרים שבהם בעל הקרן מחזיק ביותר מקרן השתלמות בודדת, באפשרותו לפדות את כל הסכומים שנצברו בכל אחת מהקרנות שלו החל מהמועד בו אחת מן הקרנות הופכת נזילה.

 

כיצד משיכת כספים מקרנות השתלמות לעובדים שכירים משפיעה על הוותק שנצבר בהן?

אם קרן ההשתלמות שלכם הגיעה למצבה הנזיל בתום שש שנים ממועד הפקדת הכספים הראשונה שבוצעה אליה, דעו כי אינכם חייבים למשוך את הכספים במלואם. באפשרותכם לבחור להותיר את הכספים בקרן כדי שימשיכו לצבור רווחים בשוק ההון ולהמשיך להפקיד אליה אם תרצו, או לחילופין – להחליט למשוך רק חלק מהסכום הצבור בה.

מה שכן, חשוב להיות מודעים לעובדה שבמידה ובחרתם למשוך כספים מקרן ההשתלמות שלכם – בין אם בוצעה משיכה מלאה ובין אם חלקית, מרגע שתפקידו כספים נוספים הוותק שצברתם בקרן למעשה יתאפס, והספירה תתחיל מחדש.

 

אי הפקדת כספים במועד לקרנות השתלמות לעובדים שכירים היא עבירה על החוק

מרבית המעסיקים שפתחו קרנות השתלמות לעובדים שכירים עומדים בתנאי ההפקדה ומבצעים את העברת הכספים לקרנות ההשתלמות כסדרה. אבל יש מעסיקים שמפסיקים באופן חד צדדי את ההפקדה. במקרה הזה, אם העובד ממשיך להיות מועסק אצל המעסיק והפסקת ההפקדה לא נובעת מהפסקת ההעסקה, מדובר בעבירה שהיא שוות ערך להלנת שכר עם כל המשתמע ממנה.

על פי החוק על המעסיק להעביר לקרן ההשתלמות הן את חלק העובד והן את חלק המעביד בתוך שבועיים ממועד תשלום השכר לעובד. למען הסר ספק – גם אם השכר שולם לעובד במועד ובמלואו, עדיין מדובר נחשב עיכוב בהפקדה לקרנות השתלמות לעובדים שכירים להלנת שכר.

הימנעות מהפקדת כספים לקרנות השתלמות לעובדים שכירים יכולה להסתיים בתביעה

הקרן עצמה אמורה לנקוט אמצעים לגביית החובות מהמעסיק. האמצעים יכולים לכלול, במקרים קיצוניים, גם הגשת תביעה משפטית. פעולות הגבייה יכללו גם ריבית והצמדה עבור החובות שלא שולמו במועדם. עם זאת, יש מקרים שבהם העובד המדובר עצמו, או קבוצת עובדים, מגישים תביעה כנגד המעסיק.

אם מדובר בקבוצת עובדים גדולה ומאוגדת, ייתכן מאד שהתביעה כנגד המעביד תוגש באמצעות ארגון העובדים היציג או בסיועו. התביעה נועדה לזרז את המעסיק למלא את חובתו ולהעביר את הכספים המיועדים לעובדים. אבל יש מקרים שבהם יאשר בית המשפט גם תשלום פיצויים לעובדים עצמם.

 

כיצד מגיבות קרנות השתלמות לעובדים שכירים במקרה בו המעסיק לא מעביר תשלומים?

אם המעסיק לא מעביר כספים לקרנות הפנסיה, החוק אומר שהזכויות של העובדים נשמרות. זאת, משום שהם מילאו את חלקם והכספים נוכו משכרם כפי שמתבקש בהוראות החוק. גם בקרנות ההשתלמות הזכויות נשמרות, אבל הצבירה הכספית לטובת העובד נעצרת. הקרן מתחילה לפעול אם ההפקדות הופסקו, אבל מצד שני לא התקבלה כל הודעה על הפסקת ההעסקה של העובד או השהיית ההעסקה עקב יציאה לחל"ת.

 

מדוע חשוב להודיע לקרנות השתלמות לעובדים שכירים על הפסקת הפקדות זמנית בעקבות חל"ת

שנת 2020 יצרה מצב שמעולם לא היה כמוהו במדינת ישראל. מספר עצום של עובדים הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת). במקרה הזה, מובן מאליו שהמעסיקים יפסיקו את ההפקדות עבור עובדים שהוצאו לחל"ת. עם זאת, המעסיק מחויב לדווח לקרן ההשתלמות על הפסקה של ההפקדות במטרה למנוע אפשרות של הגשת תביעה או נקיטת סנקציות נגדו.

 

מפקידים לקרנות השתלמות לעובדים שכירים? הקפידו לבצע מעקב אחר שיוך ההפקדות

אם הדברים מתנהלים כסדרם השכר של העובד אמור להיות משולם כסדרו וגם ההפקדות לקרנות הפנסיה וההשתלמות אמורות להתבצע במועדן. עם זאת, ההמלצה החד משמעית שלנו כאן היא לעקוב בהתמדה אחרי ההפקדות של המעביד לקרנות הפנסיה ולקרנות ההשתלמות. לא אחת קורה שההעברה מתעכבת בגלל טעות ובשגגה. עדיין, חשוב לעלות על הטעות מוקדם ככל האפשר. אם העדר ההפקדה הוא צעד מכוון של המעסיק, חשוב לגלות את זה בהקדם ולהתחיל לפעול כבר בשלב שבו הנזקים המצטברים עדיין קטנים.

 

מה ניתן לעשות במקרה של  עיכוב הפקדות לקרנות השתלמות לעובדים שכירים?

אם ההימנעות של המעסיק מהפקדה לקרנות ההשתלמות לעובדיו השכירים היא מכוונת, לעתים אין מנוס אלא לפנות להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין דיני עבודה. הדרך הנבונה ביותר לעשות זאת, היא לפנות בצורה מרוכזת עם עובדים נוספים שהתאגדו יחדיו למטרת הגשת תביעה כנגד המעסיק שעבר על החוק.

תביעה כזאת בנושא קרנות השתלמות לעובדים שכירים, היא משמעותית יותר ויש בה משום הוכחה לכך שההתנהלות של המעסיק היא אכן מכוונת ואיננה בגדר טעות. חשוב להדגיש כי המטרה הראשונית של התביעה היא קודם כל לדרבן את המעסיק לבצע את העברת הכספים הדרושים לקרנות ההשתלמות של העובדים. רק במקרים בודדים יש עילה להגשת תביעת פיצויים וזאת רק אם העובד מצליח להוכיח שנגרמו לו נזקים משמעותיים.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.