רוצה להאריך את חופשת הלידה שלך?

לידה של תינוק חדש היא אירוע מסעיר והוא משנה את סדרי החיים. החוק במדינת ישראל מאפשר ליולדת לקחת חופשת לידה, בהתאם לקביעת החוק. ואולם יש מקרים שבהם החוק יאפשר ליולדת להאריך את חופשת הלידה שלה ללא תשלום מהמעסיק. (חל"ת).

בשורות הבאות נדון בזכאות לחופשת לידה ובאופציות הקיימות להארכת החופשה. מהי חופשת לידה ומה המטרה שלה? מה אורך חופשת הלידה ומה עשוי להשפיע על אורך החופשה? מה קורה כאשר אישה מעוניינת להאריך את חופשת הלידה? מה קורה כאשר בן הזוג רוצה לסייע ליולדת ולחלוק איתה את הנטל? מה קורה כאשר מדובר בתינוק מאומץ או תינוק שבא לאוויר העולם בהליך פונדקאות? אם אתם עומדים להיות הורים – המאמר הזה נועד בדיוק בשבילכם.

מה זה בכלל חופשת לידה ולמה היא נחוצה

חופשת לידה היא חופשה הניתנת ליולדת לאחר הלידה. לחופשת הלידה יש שתי מטרות עיקריות: המטרה הראשונה והחשובה ביותר היא לאפשר לאישה תקופת מנוחה אחרי הלידה. לרוב, אחרי הלידה לוקח לאישה בממוצע תקופה של שישה שבועות (42 יום) להתאוששות מההריון עצמו ומחוויית הלידה.

מטרה נוספת של חופשת הלידה היא מתן האפשרות לאישה העובדת לבלות עם התינוק החדש שלה את השבועות הראשונים לחייו. בפרק הזמן הזה האם, ביחד עם אבי התינוק, יכולים לתכנן בנחת את המשך הדרך ואת אופן ההתנהלות שלהם. במרבית המקרים בוחרות נשים לאחר הלידה להמשיך את חופשת הלידה עד לתקופה המקסימלית האפשרית הקבועה בחוק – חופשת לידה בתשלום של 105 ימים.

 

מהו אורך חופשת הלידה ומה עשוי להשפיע עליו

כאמור, אורך חופשת הלידה בתשלום המרבי של האם הוא 105 ימים. בשבועות – אורך חופשת הלידה בתשלום הינו 15 שבועות. בנוסף, אם היולדת ילדה תאומים, תהיה חופשת הלידה ארוכה יותר, בהתאם למספר הילדים הנוספים שבאו לעולם. עם זאת, אורך חופשת הלידה מושפע מהוותק בעבודה.

להלן נתוני החופשה בתשלום, בהתאם לוותק:

רוצה להאריך את חופשת הלידה שלך
רוצה להאריך את חופשת הלידה שלך
  • אישה שהועסקה במשך 10 חודשים מתוך 14 חודשים לפני יום הלידה, או לחילופין מי שהועסקה 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ללידה, זכאית לחופשת לידה מלאה – שהאורך שלה הוא, כאמור, 15 שבועות.
  • אישה שהועסקה במשך 6 חודשים מתוך 14 חודשים לפני יום הלידה, זכאית לחופשת לידה שהאורך שלה הוא 8 שבועות.
  • אישה שילדה יותר מילד אחד – קרי תאומים, שלישיה ואף יותר, זכאית להארכת חופשת הלידה בשלושה שבועות עבור כל ילד נוסף. מי שזכאית לדמי לידה חלקיים, חופשת הלידה שלה בתשלום תוארך בשבועיים עבור כל ילד נוסף.
  • אישה המעוניינת בכך יכולה להאריך את חופשת הלידה שלה עד כדי 26 שבועות, כאשר  השבועות הנוספים נחשבים חל"ת, כלומר חופשה ללא תשלום. אישה שילדה יותר מילד אחד, תוארך חופשת הלידה שלה בשלושה שבועות עבור כל ילד נוסף. עם זאת, הארכת חופשת הלידה איננה בתשלום. בנוסף, האישה חייבת להודיע למעסיק זמן סביר מראש על רצונה להאריך את חופשת הלידה.

 

איך אפשר להאריך את חופשת הלידה

כבר הוזכרה לעיל העובדה שאישה יכולה להאריך את חופשת הלידה שלה באחד עשר שבועות נוספים, שהם 77 ימים מעבר לחופשה בתשלום. כאמור, הארכת החופשה מותנית בהודעה מראש למעסיק כדרש בחוק. בנוסף, על פי חוק תוארך חופשת הלידה בשלושה שבועות עבור כל ילד נוסף – אם היולדת הביאה לאוויר העולם תאומים, שלישיה ואף יותר. ואולם מעבר לגורמים המצוינים לעיל, יכולים להיווצר תנאים נוספים להארכת חופשת הלידה, כדלקמן:

  1. אשפוז היולדת במהלך חופשת הלידה: אם במהלך חופשת הלידה אושפזה היולדת מכל סיבה שהיא, היא עשויה להיות רשאית להאריך את חופשת הלידה שלה, בהתאם לאורך תקופת האשפוז.
  2. אשפוז התינוק במהלך חופשת הלידה: אם התינוק אושפז במהלך חופשת הלידה, האם תהיה רשאית לפצל את חופשת הלידה ואף להאריך אותה, בהתאם לאורך התקופה שבה היה התינוק מאושפז לאחר הלידה.

חל"ת מעבר לחופשת הלידה

בנוסף לחופשת הלידה, כולל הארכת חופשת הלידה ללא תשלום, רשאית עובדת המעוניינת בכך לקבל חל"ת שאורכו עד רבע מתקופת ההעסקה הכוללת שלה אצל אותו מעסיק, אך לא יותר משנה אחת. לפיכך עובדת שהועסקה ארבע שנים או יותר אצל אותו מעסיק תהיה רשאית לקבל חל"ת באורך שנה אחת.

עובדת שעבדה שנתיים תקבל חל"ת של חצי שנה לכל היותר. האפשרות להארכת חופשת הלידה מעניקה לאישה את האפשרות לגבש הסדרים טובים יותר לטיפול בילד מרגע החזרה שלה לעבודה. בנוסף, והרבה יותר חשוב, האישה יכולה לבלות עם התינוק את השנה הראשונה והקריטית להתפתחות שלו במלואה.

 

הורים מאמצים, הורים בהליך פונדקאות וחופשת לידה

החוק בישראל איננו מבדיל לצורך העניין בין הורים ביולוגיים של התינוק לבין הורים בהליך פונדקאות או מי שאימצו תינוק. בכל אחד מהמקרים הללו, הזכאות לחופשת לידה זהה לזאת שמקבלות נשים שילדו בלידה רגילה – 15 שבועות בתשלום, 77 ימים נוספים שלא בתשלום וכן חל"ת של שנה לכל היותר מיום הלידה.

חשוב להדגיש בהקשר הזה שההגנה החלה על אישה בחופשת לידה מפני פגיעה במשרה שלה ומני פיטורין, חלה באותה המידה על הורים מאמצים או על אם שהביאה לאוויר העולם ילד בהליך פונדקאות.

 

הבעל או בן הזוג וחופשת לידה

בשנים האחרונות הולכים ומתרבים מקרים של בני זוג של נשים שילדו, המבקשים לנצל את הזכות שלהם להיות שותפים של הנשים שלהם בחופשת הלידה. אישה שאינה מעוניינת להישאר בחופשת לידה לאחר ששת השבועות הראשונים, יכולה להעביר את הזכות הזאת בעלה. הבעל יבלה עם הרך הנולד וישלים למעשה את חופשת הלידה של האישה.

בנוסף, בני הזוג יכולים לבלות שבוע אחד שלם בצוותא עם הרך הנולד, כאשר השבוע הזה יגרע מחופשת הלידה הכוללת של האישה. מצב כזה יכול לסייע לבני הזוג במקרים שבהם האישה היא זאת המייצרת את ההכנסה העיקרית בבית או בני זוג המחליטים על זוגיות שוויונית. עם זאת, בששת השבועות הראשונים תהיה האישה בכל מקרה בחופשת לידה.

 

הודעה למעסיק על הארכת חופשת לידה ועל חל"ת

בכל מקרה שבו מתכוונת היולדת להאריך את חופשת הלידה שלה, היא חייבת להודיע על כך מראש למעסיק. המחוקק אינו מציין במפורש את טווח הזמן הנדרש להודעה מראש. עם זאת, מתקבל על הדעת וסביר להניח שההודעה צריכה להימסר למעסיק זמן סביר מראש, שבו יוכל המעסיק להתארגן למציאת מחליף או מחליפה לעובדת שהחליטה להמשיך את חופשת הלידה שלה.

ככל שהתפקיד של היולדת בכיר יותר, מקצועי ודורש מיומנות גבוהה, כך אורך הזמן הנדרש להכשיר מחליף או מחליפה לאיוש התפקיד שלה הוא ארוך יותר. לפיכך, העצה הטובה ביותר שאנו יכולים לתת כאן היא לסכם מראש עם המעסיק על מועד ההודעה מראש.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.