רוצה לקבל הפרשי דמי לידה? כך תפעלי!

דמי לידה ניתנים כזכות לנשים לאחר לידה, אולם פעמים רבות מסתבר כי התרחשה טעות בביטוח לאומי ולמעשה התשלום צריך להיות גבוה יותר ממה שניתן בפועל. במקרה זה יכולה האישה לתבוע הפרשי דמי לידה. יש לזכור, כי התקופה שלאחר הלידה, הינה תקופה מורכבת עבור נשים רבות, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה רגשית ופיזית.

בעודן מטפלות בתינוק הטרי, הן עלולות להיות מוטרדות גם ממצבן התעסוקתי והכלכלי. במקרה ונראה כי נעשתה טעות או לא שולמו כל דמי הלידה שהיו צריכים להיות משולמים, כדאי ורצוי להתייעץ לפני התביעה עם עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להמליץ ולייעץ על החישוב הנכון של דמי הלידה, והאם כדאי לתבוע את ההפרשים.

אופן החישוב של דמי לידה

קבלת דמי לידה היא זכות הניתנת לאישה לאחר לידה, כדי לפצות אותה על השכר שאינה מקבלת בתקופת זמן זו. גם גברים אשר יוצאים לחופשת לידה, במקום נשותיהם, יקבלו דמי לידה. תשלום זה ניתן על ידי המדינה, באמצעות הביטוח הלאומי. חישוב דמי הלידה נעשה על פי שלושת חודשי המשכורת אשר קדמו ליציאה לחופשת הלידה, עד לתעריף המקסימלי ליום.

דמי הלידה יועברו באמצע חופשת הלידה, בתשלום חד פעמי, לחשבון הבנק שממנו משולמת קצבת הילדים, או לחשבון הבנק שניתן בעת הרישום בבית החולים, אם הלידה הינה לידה ראשונה. גם במקרה והאישה הינה עובדת עצמאית, היא תהיה זכאית לדמי לידה, ובלבד ששילמה כמתבקש בחוק תשלומים לביטוח לאומי.

החישוב במקרה זה ייעשה באופן מיוחד ובמקרה של חובות בביטוח הלאומי, ייתכן ויתקזז סכום זה. מכיוון שחישוב דמי לידה לאישה עצמאית הוא יותר מורכב מהחישוב הנעשה לשכירה, כדאי להתייעץ ולדון על כך עם עורך דין דיני עבודה שיוכל לפקח על דמי הלידה שהועברו ולייעץ האם יש צורך בתביעה נוספת, גם אם הדבר כרוך בתביעה בבית הדין.

 

מי זכאי לתבוע הפרשי דמי לידה?

רובן של הזכאיות שיכולות לתבוע הפרשי דמי לידה הינן עובדות שכירות, במקרה והמעסיק שילם להן הפרשי שכר או תשלומים נוספים כמו דמי הבראה, ביגוד, בונוסים ועוד, שעלותם הינה יותר מרבע משכר המינימום. כך שתביעות רבות להפרשי דמי לידה מגיעות מעובדים אשר מקבלים תשלום דמי הבראה או ביגוד באופן שנתי, עובדות אשר קיבלו בונוס ממעסיקן עקב הריונן, ועובדים אשר קיבלו הפרשי שכר מכל סיבה שהיא. בכלל זה של זכאות, נחשבות גם נשים אשר התפטרו מעבודתן לאחר הלידה, וזכאיות, סביר להניח, לתשלום דמי הבראה שנצברו.

רוצה לקבל הפרשי דמי לידה כך תפעלי!
רוצה לקבל הפרשי דמי לידה כך תפעלי!

דמי ההבראה ניתנים לנשים אשר עבדו כשנה אצל מעביד אחד, אך מכיוון שחופשת הלידה תיחשב בחישוב הוותק של האישה במקום עבודתה, חישוב פרק זמן זה ייחשב גם הוא. למעשה, תשלומים אלה מגדילים את עלות המשכורת המחושבת, באופן אשר יכול להגדיל באופן משמעותי את דמי הלידה המשולמים.

ההפרש הוא הפער שבין מה ששולם לבין מה שצריך להיות משולם, ועל כך יש לתבוע זכות זו מביטוח לאומי. התנאי הוא שהתשלומים ששולמו על ידי המעסיק שולמו על תקופת העבודה שלפני הקצבה, כך שתקופה זו הייתה מחושבת לצורך קבלת הקצבה.

זה מה שעליך לעשות על מנת לקבל הפרשי דמי לידה

השלב הראשון לקבלת הפרשי דמי לידה היא קודם כל מודעות לזכויות. מכיוון שביטוח לאומי אינו מיידע לגבי זכויות אלו, באופן פעיל, על האישה לחקור ולנסות למצות את זכויותיה. בכדי לתבוע ולקבל הפרשי דמי לידה, אין צורך בייצוג עורך דין דיני עבודה, אשר יכול רק לייעץ וללוות את התהליך ופעמים רבות להדגיש ולייעץ לגבי זכויות נוספות המגיעות לאישה.

להגשת התביעה, יש למלא טופס תביעה, אשר יצורף אליו פירוט השכר ופירוט התשלומים בגינן נעשית תביעה זו. הטופס, הנמצא באתר הביטוח הלאומי, יכול להיות ממולא באופן מקוון, או להישלח בדואר, בפקס, בתיבת המכתבים הנמצאת מחוץ לסניף הביטוח הלאומי או להימסר באופן ידני לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.

את התביעה יש להגיש עד שנה ממועד התשלומים הנוספים ששולמו על ידי המעסיק. יש לשים לב, שישנן נשים אשר יקבלו את הפרשי דמי הלידה באופן אוטומטי גם ללא תביעה, כך שהן לא תוכלנה להגיש תביעה נוספת. אולם אם מתגלית בעיה ונראה כי ישנו חסר בתשלום שניתן, כדאי לפנות לייעוץ וחישוב התשלום המגיע אצל עורך דין.

 

מה אפשר לעשות אם לא קיבלת את הפרשי דמי הלידה שתבעת?

לחישוב הפרשי דמי הלידה ישנם כללים והגדרות רבות, אשר לפיהן קובעים את זכאותה של האישה לתשלומים אלה. לפני הגשת התביעה, כדאי לחשב באופן מדויק, על ידי מחשבונים הנמצאים ברשת או לאחר התייעצות עם עורך דין דיני עבודה, על התשלום המדויק המגיע. אולם פעמים רבות, פקיד התביעות בביטוח לאומי דוחה את התביעה מסיבות שונות.

כדאי ורצוי להגיש ערעור על החלטה זו, ולא לוותר ישר על התשלום. את הערעור ניתן להגיש כחצי שנה לאחר דחיית התביעה, מול ועדת התביעות של ביטוח לאומי או בבית הדין האזורי לעבודה. גם הערעור ייעשה על גבי טופס של ביטוח לאומי, עליו יפורטו התשלומים שהתקבלו והחישוב של התשלום.

הדיון בערעורים נעשים מדי חודש בסניפי הביטוח הלאומי המרכזיים, ללא נוכחות התובעים. אולם, כאמור, כדאי ורצוי להתייעץ טרם התביעה והערעור עם עורך דין דיני עבודה, מכיוון שישנם חוקים והגדרות רבות, אשר מנחות את פקידי הביטוח הלאומי, ויש להתחשב בכולם כדי לנסות להגיע למיצוי מקסימלי של התשלומים המגיעים לעובד.

ליווי והתייעצות זו חשובים במיוחד לנוכח העובדה כי לוועדה יש רק תפקיד מסייע בהחלטות שמקבל פקיד התביעות, קרי היא לא יכולה לבטל את החלטת הפקיד אלא רק לייעץ לו לשנות אותה, במקרה הצורך.

 

לסיכום

דמי לידה הן זכות ראשונית לאישה לאחר לידה, המגיעים לה מהמדינה, באמצעות הביטוח הלאומי. נשים רבות לא מודעות כי מגיעים להן גם הפרשי דמי לידה, במקרים מסוימים. לרוב, הזכאים לכך, הן עובדות שכירות, אשר שולמו להן דמי הבראה, ביגוד או הפרשי שכר בגין החודשים שעליהם חושבה הקצבה, בעלות של יותר מרבע שכר המינימום.

תשלום זה למעשה מגדיל את המשכורת עליה חושבו דמי הלידה, וכך גם את דמי הלידה המגיעים לעובדת. את התביעה לתשלום הפרשי דמי לידה מגישים על טופס של הביטוח הלאומי, באופן מקוון, ידני, או במשלוח בדואר. להגשת התביעה אין כל צורך בייצוג של עורך די דיני עבודה, אולם כדאי להתייעץ עימו לשם וידוא הזכות המבוקשת, הצדקתה וחישוב הסכום המדויק שיגיע לעובדת.

ליווי והתייעצות זו משמעותיים וחשובים בעיקר לנוכח העובדה שאם יוגש ערעור לאחר אי קבלת התביעה, הוועדה הדנה בערעורים אינה יכולה להחליט או לשנות את התוצאה הסופית, אלא רק להמליץ בפני פקיד התביעות על הדרך הרצויה מבחינתה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.