רכיבי הביטוח הפנסיוני | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם

חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא אמצעי שדרכו יכול אדם לחסוך במהלך חייו כספים שישמשו למחייתו לאחר פרישתו מהעבודה

החיסכון מנוהל במסגרת ביטוח פנסיוני על ידי הגופים המוסדיים באמצעות מכשירים פיננסיים שונים, כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל

הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים כולל מלבד החיסכון הפנסיוני גם רכיב ביטוחי למקרה של מוות או פגיעה שתמנע מהחוסך לעבוד

חיסכון פנסיוני הוא אמצעי שדרכו חוסך אדם במהלך חייו כספים באמצעות הפרשות סכומים חודשיים, והסכום שמצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית לחוסך, בעת שיפרוש מעבודתו.

כיסוי ביטוחי למחלות שהיו קיימות לפני ההצטרפות לביטוח הפנסיוני

נושא תוכן
כיסוי ביטוחי למחלות בביטוח מנהלים, ניתן להסכים על כיסוי ביטוחי למחלות שהיו קיימות לפני ההצטרפות לביטוח הפנסיוני.
פרמיית הביטוח החודשית פרמיית הביטוח החודשית עשויה להיות גבוהה יותר במקרים אלו.

 

 • מהסכום שנצבר בחיסכון תשולם לחוסך (או לשאיריו אם הוא נפטר) קצבת פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות, והיא תהווה למעשה את ההכנסה החודשית של אותו אדם לשארית חייו (יחד עם קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי).
 • את החיסכון הפנסיוני מנהלים עבור החוסכים הגופים המוסדיים (במסגרת הביטוח הפנסיוני), ובתמורה הם גובים מהחוסכים דמי ניהול.
 • הגופים המוסדיים משקיעים את הכסף עבור החוסכים בשוק ההון ובדרכים נוספות כדי להשיג רווחים שיגדילו את החיסכון.
 • הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות.
 • גובה קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו מעבודה, נקבע ביום הפרישה עצמו, בהתאם לסכום שהצטבר בחיסכון לאורך השנים וכן על סמך חישובים אקטואריים נוספים.
 • בקרנות הפנסיה ובביטוח מנהלים מורכב החיסכון הפנסיוני גם מרכיב נוסף – כיסוי ביטוחי. כיסוי זה תקף עד גיל פרישה מעבודה, וכולל ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) ממנו תשולם לחוסך קצבה חודשית אם הוא לא יוכל להמשיך לעבוד, וביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים), שממנו יקבלו שאיריו של החוסך סכום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה שיילך החוסך לעולמו בטרם עת.

 

איזון בין רכיב חיסכון לרכיב ביטוחי

נושא תוכן
איזון בין רכיב חיסכון לרכיב ביטוחי גופי המנהלים יכולים להציע מסלולים שונים, בהם מתנהגים בצורה שונה לרכיבי החיסכון והביטוח.
בחירת מסלול השקעה החוסך רשאי לבחור במסלול ההשקעה שמתאים לו מבין המסלולים הזמינים.

 

חשוב לדעת

 • הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים כולל מלבד החיסכון הפנסיוני גם רכיב ביטוחי למקרה של מוות או פגיעה שתמנע מהחוסך לעבוד. בקופת גמל אין רכיב ביטוחי, וניתן להפריש אליה כספים לרכיב חיסכון פנסיוני ופיצויים בלבד.
 • כספים המופקדים לביטוח הפנסיוני (כולל רכיב החיסכון) מוגנים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בחיסכון הפנסיוני ולא נמשכו ממנו.
  • כאשר יגיע המבוטח לגיל פרישה מעבודה ויקבל קצבת פנסיה חודשית או אם יהיה זכאי לקצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה, ניתן יהיה לעקל חלק מהקצבה שתשולם לו מדי חודש בתנאי שיישאר בידו מדי חודש סכום מינימלי הקבוע בחוק.

כיסוי ביטוחי במסגרת הביטוח הפנסיוני

כיסוי ביטוחי מספק ביטוח מפני אובדן כושר עבודה או מוות (לפני גיל פרישה מעבודה), ומבטיח כי במקרים אלה יקבלו החוסך או שאיריו קצבה חודשית או סכום חד פעמי

ויתור על הכיסוי הביטוחי

נושא תוכן
ויתור על הכיסוי הביטוחי ניתן לוותר על ביטוח שאירים, אם אין לך ילדים ואין לך בן/בת זוג.

 

הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו

הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה כולל גם מחלות שהיו קיימות לפני הצטרפות העובד לקרן

קופות גמל אינן מכילות כיסוי ביטוחי, אך במקרים מסוימים רשאיות לשווק פוליסת ביטוח מפני מקרי מוות או נכות

שימו לב

שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שפוטרו או שהכנסתם נפגעה לאחר חודש פברואר 2020

 • בעקבות משבר הקורונה הוארכה התקופה שבה יישמרו הזכויות הפנסיוניות של מי שהפסיק לעבוד (פוטר, התפטר, יצא לחל"ת) או מי שהכנסתו הופחתה ביותר מ-20% (בהשוואה לשכר פברואר 2020).
 • במקרים מסוימים שמירת הזכויות נעשית באופן אוטומטי לתקופה מוגבלת ללא צורך בפניה יזומה של המבוטח, אך חשוב לוודא זאת מול קרן הפנסיה או חברת הביטוח.

הכיסוי הביטוחי במסגרת הביטוח הפנסיוני קיים בקרנות הפנסיה ובביטוח מנהלים בלבד, והוא תקף עד גיל פרישה מעבודה.

הפסקת הכיסוי הביטוחי במקרה של הפסקת תשלומים לביטוח הפנסיוני או הקטנתם

נושא תוכן
הפסקת תשלומים לביטוח הפנסיוני הפסקת תשלומים לביטוח הפנסיוני עשויה להשפיע על הזכויות הביטוחיות, והן יכולות להשתנות בהתאם לתקופת ההפסקה.

 

 • הכיסוי הביטוחי מבטיח תשלום קצבה חודשית או תשלום חד פעמי בשני מקרים:
  1. נכות (אובדן כושר עבודה) – במקרה שאדם איבד את כושר העבודה, תשולם לו קצבה חודשית, אם הוא לא יוכל להמשיך לעבוד;
  2. ביטוח שאירים – במקרה שהחוסך הולך לעולמו לפני גיל פרישה מעבודה, יקבלו שאיריו של החוסך קצבה חודשית (אם הוא היה מבוטח בקרן פנסיה). אם החוסך היה מבוטח בביטוח מנהלים יוכלו מי שהוגדרו כמוטבים בפוליסת הביטוח לבחור בין תשלום קצבה חודשית לתשלום סכום חד פעמי גדול, בהתאם למה שסוכם בחוזה הביטוח.
 • מתוך סך הכספים שמועברים לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים, משמש סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך מפני אחד מהאירועים הנ"ל.
 • הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.
 • חוסך בביטוח מנהלים רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי. למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול שאינו כלל כיסוי ביטוחי.
 • החוסך בקרן פנסיה אינו רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי, אך רשאי לוותר על ביטוח שאירים, אם אין לו ילדים ואין לו בן/בת זוג. באופן זה הוא מגדיל את הסכום שעובר לחיסכון ושישמש אותו לקצבת פנסיה לאחר פרישתו מעבודה.
 • החוסך בקופות גמל ממילא אינו נהנה מכיסוי ביטוחי. למרות זאת במקרים מסוימים רשאיות לשווק לעמיתים שלהן פוליסת ביטוח מפני מקרי מוות או נכות.

כיסוי ביטוחי למחלות שהיו קיימות לפני ההצטרפות לביטוח הפנסיוני

 • הכיסוי הביטוחי בביטוח מנהלים עשוי לחול גם על מחלות קיימת מהעבר, אם כך סיכמו הצדדים בחוזה הביטוח. במקרה כזה פרמיית הביטוח החודשית שמשלם המבוטח תהיה גבוהה יותר.

איזון בין רכיב חיסכון לרכיב ביטוחי

 • בגופים המוסדיים המנהלים את כספי הביטוח הפנסיוני ישנם מסלולי השקעה שונים, שההבדלים ביניהם מתבטאים במתן משקל שונה לרכיבים השונים (מסלולים המעניקים יותר משקל לכיסוי הביטוחי ופחות לרכיב החיסכון ולהפך) וכיו"ב.
 • חוסך יכול לבחור במסלול ההשקעה המתאים לו מבין מסלולי ההשקעה, המוצעים אצל אותו גוף פנסיוני, שבו בחר לנהל את החיסכון.
 • מומלץ להתייעץ עם מומחה פנסיוני כדי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו של החוסך, ובכלל זה לצורך בכיסוי ביטוחי שיבטיח את עצמו ואת שאיריו במקרה המתאים.

 

שמירת הזכויות הפנסיוניות במקרה של הפסקת התשלומים לביטוח הפנסיוני או הקטנתם

נושא תוכן
שמירת הזכויות הפנסיוניות ניתן לשמור על הזכויות הביטוחיות במקרים של הפסקת תשלומים על ידי הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני.
פניית המבוטח לגוף הפנסיוני או הביטוח המבוטח צריך לפנות לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח כדי להסדיר את שמירת הזכויות.

 

ויתור על הכיסוי הביטוחי

 • לא ניתן לוותר כליל על הכיסוי הביטוחי במסגרת קרן הפנסיה. החוסך רשאי לוותר על ביטוח שאירים, אם אין לו ילדים ואין לו בן/בת זוג. באופן זה הוא מגדיל את הסכום שעובר לחיסכון ושישמש אותו לקצבת פנסיה לאחר פרישתו מעבודה.
 • חוסכים בביטוח מנהלים רשאים לוותר על הכיסוי הביטוחי ולסכם על כך עם חברת הביטוח בעת עריכת חוזה הביטוח.
 • מי שאינו מעוניין בכיסוי ביטוחי כלל, יכול לבחור לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו במסגרת קופת גמל, שבה אין כיסוי ביטוחי כלל.

הפסקת הכיסוי הביטוחי במקרה של הפסקת תשלומים לביטוח הפנסיוני

 • הפסקה של תשלומים לביטוח הפנסיוני (עקב הפסקת עבודה, פיטורים, חל"ת וכיו"ב) עלולה לפגוע בזכויות הביטוחיות.
 • מבוטח בקרן פנסיה, שההפרשות עבורו הופסקו (בשל הפסקת עבודה או מסיבה אחרת), זכאי ל- 5 חודשים של ביטוח לאבדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות, כפי שהיו קיימים בעת עבודתו במקום העבודה הקודם.
 • בפוליסות ביטוח של ביטוח מנהלים, נמשך הכיסוי הביטוחי בדרך כלל 3 חודשים לאחר ההפקדה האחרונה (חשוב לבדוק זאת בתנאי הפוליסה).
 • בתום 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה או בתום 3 חודשים לביטוח המנהלים נפסקים באופן מיידי הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וביטוח השאירים (בקופות גמל לרוב אין כיסוי ביטוחי אלא רכיב חיסכון בלבד ועל כן הזכויות הביטוחיות לא נפגעות).

שמירת הזכויות הפנסיוניות במקרה של הפסקת התשלומים לביטוח הפנסיוני או הקטנתם

 • ניתן לשמור על הזכויות הביטוחיות במקרים של הפסקת תשלומים באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני.
 • על המבוטח לפנות באופן יזום אל קרן הפנסיה או חברת הביטוח כדי להסדיר את שמירת הזכויות.
 • במקרים מסוימים יתכן ששמירת הזכויות תבצע באופן אוטומטי לתקופה מוגבלת בזמן.
 • במקרים מסוימים ניתן לשמור על הזכויות הביטוחיות גם במקרה של הקטנת גובה התשלומים (למשל עקב הקטנת משרה) ולא רק במקרה של הפסקה מוחלטת של התשלומים

 

חשוב לדעת

נושא תוכן
חשוב לדעת – הכיסוי הביטוחי אינו רלוונטי לתקופה שלאחר הפרישה של החוסך לגמלאות.
– מבוטח המעוניין להעביר את החיסכון הפנסיוני שלו מגוף פנסיוני אחד לאחר יכול לאבד חלק מהכיסוי הביטוחי.
– מומלץ לבדוק האם הכיסוי הביטוחי יישמר לאחר המעבר לגוף פנסיוני אחר.

 

חשוב לדעת

 • הכיסוי הביטוחי אינו רלוונטי לתקופה שלאחר הפרישה של החוסך לגמלאות. אם החוסך הלך לעולמו לאחר הפרישה, יהיו שאיריו זכאים לקצבה בהתאם לסכומים שהצטברו בחיסכון הפנסיוני.
 • מבוטח המעוניין להעביר את החיסכון הפנסיוני שלו מגוף פנסיוני אחד לאחר או להחליף את מסלול ההשקעה של כספי הביטוח הפנסיוני באותו גוף, עשוי לאבד חלק מהכיסוי הביטוחי שממנו הוא נהנה טרם המעבר. מומלץ לבדוק מול הגוף הפנסיוני האם הכיסוי הביטוחי יישמר באותו היקף לאחר המעבר.