שחרור ומשיכת כספי הפיצויים על ידי העובד

לאורך תקופת העבודה, צובר העובד בקרן הפנסיה שלו סכומי כסף ניכרים. עם זאת, החוק הקיים אינו מאפשר לעובד למשוך את כספי הפנסיה כולם. החלק המצטבר היחיד שהעובד יכול למשוך הוא כספי הפיצויים שלו. וגם זה – בכפוף לתנאים שהחוק מפרט אותם, או להסכמי עבודה קיימים. מהי בעצם קרן הפנסיה ומהו המפתח להפקדת הכספים בקרן? איזה אחוז מההפקדה מוקדש לפיצויים? מה בעצם המטרה של הפיצויים הללו? מהו התהליך שבסופו מקבל העובד את כספי הפיצויים לחשבון הבנק שלו? בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא שחרור ומשיכת כספי הפיצויים לעובד, ונתעכב בעיקר על הליך השחרור שלהם, אם וכאשר העובד זכאי למשוך אותם.

מהי קרן פנסיה ומה המשמעות שלה עבור העובד?

קרן פנסיה היא קרן כספית שנועדה להבטיח את עתידו ואת רווחתו של העובד, לאחר היציאה לגמלאות. החל משנת 2017, חלה חובה על כל מעביד להפקיד לטובת קרן הפנסיה לעובדים שלו. זאת, בשונה מהמצב שהיה נהוג עד אז, שבו הפקדות לקרנות הפנסיה היו עניין וולונטרי. חוק פנסיה חובה נחקק לאחר שבמשרד האוצר ובמוסד לביטוח לאומי הבינו, שבהעדר חוק כזה עלול להיווצר בתוך עשור אחד או מעט יותר, מצב שבו חלק משמעותי מהאוכלוסייה יהיה סמוך לשולחנו של המוסד לביטוח לאומי. על פי החוק, ההפקדה הכוללת עבור כל עובד תהיה בגובה של 24.5% מהשכר החייב שלו.  

 

שחרור ומשיכת כספי הפיצויים – המפתח להפקדת כספים לקרן הפנסיה

ההפקדה לקרן הפנסיה שהיא, כאמור, בגובה של 24.5% מהשכר הקובע של העובד, מתחלקת כדלקמן:

  1. 6% מגובה השכר שלו, יפקיד העובד בעצמו

     2 .18.5% מגובה השכר הקובע, יופקדו על ידי המעביד.

  1. מתוך החלק של המעביד, 8.33% יופקדו לטובת פיצויי פיטורין. השאר (10.17%) יופקדו לטובת קרן הפנסיה עצמה.

 

שחרור ומשיכת כספי הפיצויים – יש שלושה סייגים להנחיות כפי שהוזכרו לעיל

שחרור ומשיכת כספי הפיצויים על ידי העובד
שחרור ומשיכת כספי הפיצויים על ידי העובד

הסכמי עבודה

הסכמי עבודה ענפיים, או הסכם עבודה שנחתם בין מעביד לעובדים שלו, עשוי לשפר את תנאי ההפקדה. עם זאת, הסכם עבודה אינו יכול לקבוע תנאים פחות טובים מאלה שהוזכרו לעיל.

 

שחרור ומשיכת כספי הפיצויים

לרוב, שחרור הפיצויים מתבצע אם העובד מפוטר. עובד שהתפטר בעצמו, עלול לגלות שלא מגיע לו ולו שקל אחד פיצויים.

 

מקרים מיוחדים

יש מקרים, שבהם למרות שהעובד התפטר, הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא הפיצויים שלו. עם המקרים הללו ניתן למנות התפטרות בעקבות הרעת תנאים, התפטרות בעקבות מעבר לאזור עדיפות בפריפריה, או עניינים אישיים (למשל, התמסרות לגידול הילדים). גם מותו של מעסיק, בעיקר כאשר לא מדובר בחברה אלא במעסיק פרטי, מזכה את העובד במלוא הפיצויים.

אחוז ההפקדה לטובת פיצויי פיטורין

כאמור לעיל, שמונה אחוזים ושליש (8.33%) מהשכר הקובע של העובד, מופקד בכל חודש על ידי המעביד בחשבון הפנסיה של העובד לטובת פיצויים. כאשר עושים חישוב פשוט, מתברר שבכל חודש מפקיד המעסיק שכר של חודש אחד לטובת הפיצויים. (8.33% *12 = 99.96% מהשכר החודשי). סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין מאפשר למעסיק להפקיד את מלוא סכום הפיצויים, לקופת הפנסיה של העובד או לקרן תגמולים, מה שמאפשר לעובד לפדות את כספי הפיצויים בכל מקרה, בין אם הוא התפטר בעצמו או פוטר. עם זאת, הסעיף הזה פוטר את המעביד מהחובה להשלים רטרואקטיבית את הפיצויים. על פי חוק, הפיצויים מתייחסים לגובה השכר הנוכחי של העובד, גם אם בשנים קודמות העובד עבד בשכר נמוך יותר. אם המעביד מחזיק אצלו את כספי הפיצויים, הוא מחויב לשלם לעובד על פי גובה השכר הנוכחי. 

 

תהליך המשיכה של כספי הפיצויים על ידי העובד/ת

יחד עם מכתב הפיטורים של העובד, הוא צריך לקבל מהמעביד גם מכתב המשחרר את כספי הפיצויים. המכתב הזה אמור להיות מועבר גם לקרן שבה נצברו הכספים האלה. ואולם חשוב להחזיק בעותק ממנו, למקרה של טעות. חשוב לקבל את המכתב, גם אם אין לעובד כוונה למשוך את כספי הפיצויים. את המכתב, העובד אמור לקבל רק בחודש העוקב ליום העבודה האחרון שלו ורק לאחר ששולמה לו המשכורת האחרונה. זאת, על מנת שמה שמצוין במכתב יהיה עדכני וסופי.

יחד עם מכתב הפיטורים ומכתב השחרור של כספי הפנסיה, העובד צריך לפנות ללשכת מס הכנסה במקום מגוריו. זאת, על מנת לקבל אישור על פטור מתשלום מס הכנסה עבור הפיצויים. אם הפיצויים מוגדלים, יכול להיות שהעובד יחויב בתשלום מס על חלק מהם, לפי החלטת פקיד השומה.

לאחר קבלת מכתב הפטור ממס הכנסה, יעביר העובד לקרן את מכתב הפיטורין ומכתב הפטור ממס הכנסה. בנוסף, הוא צריך להעביר אם צילום תעודת זהות שלו, כולל הספח, והן המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון. כמו כן, העובד חייב למלא טופס המורה לקרן הפנסיה לשחרר את כספי הפיצויים. חשוב למלא את הטופס בצורה מדויקת, כדי למנוע עיכובים בהעברת כספי הפיצויים.

 

שחרור ומשיכת כספי פיצויים – האם זה כדאי

קשה לענות על השאלה הזאת, כיוון שכל אחד אמור להחליט כראות עיניו. עם זאת, חשוב לציין שמשיכת הפיצויים משפיעה בהכרח על גובה הפנסיה העתידית. בנוסף, אם אין למשיכה מטרה ספציפית, השארת הפיצויים בקרן הפנסיה עשויה להניב תמורתם רווחים נאים, שלאורך זמן יהיו גבוהים מהרווחים שהעובד יקבל, אם ינסה להשקיע את הכספים בעצמו. 

 

בשורה התחתונה

אם יש לך רצון למשוך את כספי הפיצויים, כדאי לפנות בהקדם להתייעצות מקצועית מול עורך דין המתמחה בעולם דיני העבודה והפנסיה, על מנת להימנע משגיאות שעלולות לגרום לך להפסדים כספיים משמעותיים בטווח המיידי והארוך יותר.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.