שינוי תפקיד לעובדת שחזרה מחופשת לידה

לאישה היוצאת לחופשת לידה ישנן דאגות רבות סביב נושא יציאתה וחזרתה מהחופשה, האם ישמרו לה את התפקיד ממנו יצאה, האם הכיוון התעסוקתי וההישגים אשר הצליחה להשיג עד כה יישמרו לה, האם העובד הזמני שהחליף אותה יוכיח את עצמו וייתר את תפקידה ועוד.

על פי החוק, בדומה לאיסור הפיטורין עד 60 יום מחזרת העובדת מחופשת הלידה, כך גם על המעסיק להחזיר את העובדת למשרתה הקודמת, בתנאים הזהים לאלה שאיתם יצאה לחופשה.

למעט מקרים חריגים, חייב המעסיק להחזיר את העובדת למשרתה ולתנאיה, ואילו לא יעשה זאת, הוא עלול להיחשב כאילו פיטר אותה, והוא יהיה חשוף לקנסות המוגדרים בחוק, בנוסף לדמי הפיצויים ולתשלומים אשר יידרש לשלם לעובדת המפוטרת.

הזכאות להמשיך באותו תפקיד בחזרה מחופשת לידה

כל עובדת, וגם עובד, החוזרים מחופשת לידה, זכאים לחזור לאותו התפקיד אשר מילאו לפני היציאה לחופשה, בתנאים הזהים לתנאים שהיו לפני היציאה לחופשה.

זכאות זו הינה אוטומטית, וצריכה להינתן על ידי המעסיק כדבר מובן מאליו. אם מעסיק, החזיר את העובדת למשרה חלופית או אחרת, הוא עלול להיחשב כאילו פיטר אותה ולמעשה עבר על החוק האוסר פיטורי עובדת הנמצאת בחופשת לידה.

החוק מגדיר את איסור הפיטורין, עד 60 יום מתום החופשה, ואילולא כך זכאית העובדת לפיצויי פיטורין על תקופת הזמן האוסרת על הפיטורין, ללא צורך בהצדקה או הוכחה אחרת.

בנוסף לזכאות לדמי פיצויים, עלולה העובדת לחשוף את המעסיק לתביעה בבית דין לעבודה על הפרת חוק עבודת נשים ואף עבירה על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, על כך שלא קיבלה את ההזדמנות השווה, עקב דרישתה לחופשת לידה.

במקרה ובית המשפט ימצא את המעסיק כאשם, הוא יוכל להטיל עליו קנסות נוספים, אשר הינם גבוהים ומשמעותיים. בכל מקרה בו קיים חשש כי המעסיק עבר על חוקי עבודת נשים, כדאי ואף רצוי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה אשר יוכל לייעץ על המשך הטיפול בתיק או הצורך בתביעה.

שינוי תפקיד לעובדת שחזרה מחופשת לידה
שינוי תפקיד לעובדת שחזרה מחופשת לידה

האם ישנם חריגים לעניין שינוי תפקיד לעובדת שחזרה מחופשת לידה?

על פי החוק היבש, העובדת חייבת לחזור למשרה אותה עזבה, וכל אופציה למשרה או תפקיד אחר במסגרת הארגון, גם אם התנאים זהים לתפקיד הקודם, אינו לגיטימי או מקובל.

יש לציין כי עובדת שינוי זה נכונה גם לצד העובדת, כך שעובדת אשר מעוניינת לשנות משרה או תפקיד או תנאים חייבת את הסכמת המעסיק, אשר מצידו אינו מחויב להיעתר לדרישותיה. למרות כל האמור, עלולים להתרחש שינויים רבים במקום העבודה או בארגון, בזמן שהעובדת נמצאה בחופשת הלידה למשך מספר חודשים.

לכן החוק מתיר מקרים חריגים בהם יכולה העובדת לשוב לתפקיד או משרה אחרת ובלבד שישמרו לה זכויותיה, שכרה והתנאים המיוחדים להם הורגלה. אם המעסיק עשה שינויים ארגוניים, באופן אשר פגע ואף ייתר את תפקיד העובדת, הוא יכול להחזירה לתפקיד אחר, אולם הדבר צריך להתבצע בתום לב ומתוך מחשבה על תפקיד העובדת ומחויבותו לה.

ההיגיון העומד מאחורי זכותה של עובדת לשוב לתפקידה הקודם לאחר חופשת הלידה

חוק עבודת נשים מנסה להגן על הנשים ולמזער את חוסר שוויון ההזדמנויות אשר הן עלולות לחוש, בעיקר עקב הריון והצורך בחופשת לידה.

תקופה זו עלולה לטלטל את חייה של העובדת, אשר עלולה להפסיק בפתאומיות את מה שניסתה, כשאר העובדים, להשיג במובן של מטרות, הערכה חומרית ואחרת של המעסיק והכרה מקצועית בכישוריה. הגדרת זכותה לחזור למשרה הקודמת שמילאה מנסה לשמור על הישגיה, ולספק לה ביטחון תעסוקתי לאחר תקופה שנעדרה מהעבודה.

כמו כן, חזרה זו לעבודה, אשר המעסיק חייב לאפשר אותה, יכולה לספק לעובדת עוד אפשרות להציג את כישוריה ויכולותיה, גם אם בזמן ההריון ולפני היציאה לחופשת הלידה לא הצליחה לעשות זאת.

יתרה מכך, המעסיק מחויב להעסיק את העובדת לאחר חופשת הלידה, למשך 60 יום לפחות, ובלבד שייתן לה, באופן הראוי, את האפשרות לעבודה ממשית, מבלי שיאיים בפיטורין.

מכיוון שמלכתחילה עלול המעסיק להסס בבואו להעסיק עובדות נשים, אשר עשויות להיות בהריון ולצאת לחופשת לידה, אשר לכאורה מפסיקה את רצף העבודה ומחייבת את המעסיק למצוא פתרונות יצירתיים אחרים, החוק מנסה להגן על זכויותיהן לפני, תוך כדי ואחרי ההריון וחופשת הלידה כדי שלא יידרשו להתפטר מתפקידן.

 

מה אפשר לעשות במקרה של שינוי תפקיד לעובדת שחזרה מחופשת לידה?

אם נעשו שינויים ארגוניים במקום העבודה, באופן שמחייב שינוי תפקיד, או כאשר העובד הזמני שנלקח במקום העובדת נדרש להישאר, אז יש לשאול את העובדת להסכמתה.

כמו בכל ביסוס מערכת יחסים, ובכדי להימנע מתביעות, יש לערוך ולקיים משא ומתן עם העובדת, על מנת שכל צד יציג את עמדותיו והאפשרויות הפרוסות לפניו. בעיית הארגון והדילמות הנלוות יכולים להיפתר במקרה והעובדת מסכימה לשינוי התפקיד, ובלבד שהתנאים הקודמים נשארו זהים.

במקרה והצדדים לא מגיעים לעמק השווה, ואינם מצליחים להגיע להסכמות, כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, אשר יוכל ללוות את התהליך, לייעץ ולהחליט בסופו של דבר האם ישנה הצדקה לתביעה.

במשפט, בדרך כלל, יידרש עורך הדין להוכיח האם נעשתה אפליה על רקע ההיריון ו/או היציאה לחופשת הלידה, או האם השינוי נעשה בתום לב משיקולים אשר לא קשורים לעובדת ולמצבה אלא לשיקולים ארגוניים גרידא. אך גם אם נעשו שינויים ארגוניים, אין העובדת, שיצאה לחופשת לידה, צריכה לשאת אותם לבדה, אלא רק לאחר שכנוע בית המשפט בהצדקתם.

מעבר לכך, כדאי לציין ששום עובדת לא צריכה לחזור למקום עבודה אשר אינו שמח בחזרתה ומאיים בפיטורין, גם לאחר תקופת הזמן הקצובה על פי חוק. לכן, על כל עובדת לעשות את שיקוליה העצמאיים ולהחליט על המשך דרכה.

 

לסיכום

שינוי תפקיד לעובדת שחזרה מחופשת לידה, בדומה לאיסור לפטר עובדת בהריון או בחופשת לידה, הינם עבירה על חוק עבודת נשים. ההיגיון העומד מאחורי זכות זו, היא לספק לעובדת, שנאלצה לצאת לחופשה, ביטחון תעסוקתי ואפשרות אמיתית לשמור על הישגיה המקצועיים ולהראות את יכולותיה וכישוריה, גם לאחר פרק הזמן בו נעדרה.

מעסיקים אינם רשאים להחליף לעובדת תפקיד, וכל שכן לשנות ולשנמך את תנאיה. גם אם נעשו שינויים ארגוניים, לטובת הארגון, אשר הצריכו את שינוי התפקיד ואף ייתרו אותו, על המעסיק להחזיר את העובדת, ולתת לה את האפשרות להביע את דעתה על התנאים התעסוקתיים החדשים.

אם לא הצליחו שני הצדדים להגיע להסכמה, או יש חשש כי נעשתה אפליה על רקע ההיריון או היציאה לחופשת הלידה, כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, המנוסה בתיקים מעין אלו.

עורך הדין ינסה להוכיח בבית המשפט כי שינוי התפקיד או הרעת התנאים, נחשבים לפיטורין בתקופה אשר אסורה מבחינת החוק לפיטורין, ועל כן יהיה על המעסיק לשלם דמי פיצויים וקנסות גבוהים ומשמעותיים על הפרת החוק.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.