תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה – אימתי?

במקרים רבים, תאונות דרכים עלולות להתרחש במסגרת שעות העבודה, או בדרך אל מקום העבודה או ממנו, ולכן עשויות להיחשב כתאונת עבודה. למשל, כאשר מדובר על תאונת קטנוע שהיה מעורב בה עובד של חברת שליחויות, בתאונת רכב של נהג מקצועי, או בתאונת מלגזה שאירעה במחסן בו מוחזק מלאי המוצרים של חברה כלשהי.

למעשה, על פי הנתונים שנאספו בידי כוחות המשטרה בארץ בשילוב עם הסטטיסטיקות של המוסד לביטוח לאומי, למעלה מ – 10 אחוזים ממכלול תאונות הדרכים במדינת ישראל, מוכרות גם בתור תאונת עבודה.

במאמר זה נסביר מהי תאונת עבודה בראי החוק, באילו תרחישים תאונת דרכים עשויה להיחשב כתאונת עבודה, ולמה חשוב לשים לב בעת הגשת תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים שאירעה במסגרת שעות העבודה או לחילופין – בדרך למקום העבודה או ממנו.

מהי תאונת עבודה מבחינת החוק בישראל?

בראי החוק במדינת ישראל, תאונת עבודה היא אירוע אשר במסגרתו נגרמה פגיעה לעובד במסגרת עבודתו עבור מעסיקו. בחוק הביטוח הלאומי מכוסים גם תרחישים נוספים אשר בהם אירוע של פגיעה שהתרחש במסגרת העבודה עלול להיחשב כתאונת עבודה.

לצורך העניין, במידה והעובד היה מעורב בתאונת דרכים בדרכו אל מקום עבודתו, בדרך חזרה מן העבודה, או במסגרת נסיעה שנדרשה מן העובד כחלק משגרת יומו בעבודה. הגדרה זו מכסה גם תאונות דרכים או תאונות עבודה שהתרחשו במהלך הפסקתו של העובד.

 

באילו תרחישים תאונת דרכים עשויה להיחשב כתאונת עבודה?

על פי דיני העבודה במדינת ישראל, כל תאונת דרכים אשר התרחשה בעת שעובד היה בדרכו אל מקום עבודתו או בדרכו חזור ממנו, תוכר בתור תאונת עבודה. הדבר נכון לא רק בהקשר לעובד שעבר תאונת דרכים בעת שנהג ברכב אל העבודה או ממנה, אלא גם כאשר מדובר על עובד שנפגע כהולך רגל.

ליתר דיוק – כל פגיעה שהתרחשה בדרכו של העובד אל מקום עבודתו או בדרכו חזרה ממנו, אשר מסווגת בתור תאונת דרכים – תיחשב כתאונת עבודה, לעניין הפיצויים, המוסדר תחת דבר החקיקה שנקרא "חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975".

תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה - אימתי
תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה – אימתי

באילו מקרים תאונת דרכים לא בהכרח תוכר בתור תאונת עבודה?

על מנת שתאונת דרכים בה עובד היה מעורב תיחשב מבחינת החוק גם בתור תאונת עבודה, יש להוכיח כי המיקום שבו אירעה התאונה, נמצא על המסלול הישיר שבין ביתו של העובד למקום עבודתו או בדרך בין מקום העבודה לבית.

לפיכך, ככל שהעובד היה מעורב בתאונת דרכים שאירעה לו בדרך לנקודת עצירה אחרת, למשל בדרך לקניון, בשעות הסמוכות לתחילת יום העבודה או לסיומו, במידה ואותו אדם אינו עובד באותה נקודת עצירה ואינו נדרש להגיע אליה לצורך מילוי תפקידו בעבודה, לא ניתן יהיה לטעון כי הנסיעה לשם היתה במסלול ישיר אל מקום העבודה או ממנו.

לכן, מבחינת החוק תאונת הדרכים שהעובד היה מעורב בה תיחשב כתאונת דרכים "רגילה" שאינה תאונת עבודה.

עם זאת, למותר לציין כי קיימים פסקי דין שיצרו תקדימים בנושא ובמסגרתם קבעו בתי המשפט בישראל כי אין בסטיות קלות מהדרך לעבודה, בסיס לניתוק הקשר בין התאונה למקום העבודה. ומכאן שתחת נסיבות מסוימות, אפשר בהחלט כי מעבר בתחנות ביניים בדרך למקום העבודה או ממנו, עשוי עדיין להחשב כקביל, לעניין ההכרה בתאונת דרכים כתאונת עבודה.

הדבר רלוונטי לדוגמא, כאשר מדובר על עצירה בתחנת דלק, או בחנות נוחות לשם רכישת מוצר מסוים, שינוי מסלול הנסיעה לטובת התחמקות מפקקי תנועה, פיזור הילדים בגנים ובבתי הספר וכן הלאה.

מי מטפל בנושא הפיצויים עבור תאונת דרכים שהיא בחזקת תאונת עבודה?

ישנם 2 גורמים שעשויים להידרש לספק פיצויי נזיקין לעובד שעבר תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, והם: המוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח שהרכב של העובד מבוטח בה במסגרת ביטוח חובה. לעניין זה, לא יחשבו התשלומים שיספקו המוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח בתור "כפל פיצויים".

זאת היות ומתבצע קיזוז של הסכומים המשולמים מטעם חברת הביטוח מתוך הפיצויים שמשלם לעובד המוסד לביטוח לאומי בעקבות תאונת העבודה. עם זאת, קיימות דרכים שונות לצמצם את היקף הקיזוז שמבצע המוסד לביטוח לאומי מן הפיצויים שמשולמים לעובד.

 

אילו פיצויים ניתן לקבל בגין תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

תחילתו של הליך קבלת פיצויים בגין תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, היא מול המוסד לביטוח לאומי. במצבים אלו, העובד זכאי לקבל תשלומים משני סוגים, והם: קצבת נכות – קבועה או זמנית, בהתאם לשיעור הנכות שנקבע לו, וכן דמי פגיעה, שהם תשלום כנגד הימים בהם היה מושבת בעקבות התאונה ולא יכול היה להגיע למקום עבודתו.

היה והעובד ספג פגיעה קשה עקב תאונת הדרכים שעבר במהלך העבודה או בדרכו אליה או ממנה, הוא רשאי להגיש תביעת פיצויים גם מול חברת הביטוח של המעסיק, לשם השלמת הפיצויים עבור הוצאות והפסדים פוטנציאליים בעתיד, כאבים, נזקים גופניים ונפשיים מתמשכים, פגיעה מקצועית, וכן הלאה.

 

למה יש לשים לב בהגשת תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים שהינה תאונת עבודה?

בכל מקרה של תאונת דרכים שמעורבים בה נפגעים, ישנה חשיבות רבה לפניה מיידית עד כמה שניתן לקבלת טיפול רפואי. לטובת הגשת תביעת הפיצויים, חשוב לאסוף כל תיעוד רפואי של הטיפול שניתן לנפגע ולוודא כי ברשומות הרפואיות מודגש כי הנזק שהעובד ספג נגרום לו כפועל יוצא של תאונת הדרכים שאירעה בדרכו אל מקום העבודה או ממנו.

רשומות רפואיות אלו, הן בסופו של יום, הבסיס הראייתי לתיק התביעה. הן אלו שיסייעו להוכיח כי תאונת הדרכים התרחשה בהקשר לעבודה ומכאן שיש להכיר בה כתאונת עבודה. כמו כן, חשוב ביותר להביא את האירוע לידיעת המעסיק, למלא טופס בל 250 (הפניה לטיפול רפואי) ולהחתים את המעסיק על טופס התביעה שיוגש למוסד לביטוח לאומי על מנת שיכיר בתאונת הדרכים בתור תאונת עבודה.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע בהגשת תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

כאמור, תאונת דרכים עשויה להיות מוכרת בתור תאונת עבודה במידה והיא התרחשה במהלך יום העבודה או במסלול אל מקום העבודה וממנו. עם זאת, על מנת שעובד שנפגע בתאונת דרכים יוכל למצות את זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח, נדרשת בחינה זהירה של נסיבות המקרה וליווי משפטי מלא, מעורך דין המתמחה בהגשת תביעות פיצויים ותביעות נכות בגין תאונות דרכים במעמד תאונות עבודה.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.