הכרה בתאונת עבודה למרות אי דיווח על העובד

עובד שנפגע במקום העבודה כתוצאה מתאונת עבודה, זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, על מנת שהעובד אכן יקבל את הכספים המגיעים לו כחוק, הוא חייב להיות מדווח על ידי המעביד ולשלם דמי ביטוח לאומי באמצעות תלוש השכר שלו, תוך שהמעסיק משלים את החלק שלו.

למרבה הצער, עיתים קורה שמעסיק לא מדווח על עובד, ואינו מעביר עבורו תשלום למוסד לביטוח לאומי. בשורות הבאות נעסוק במצבים הללו.

מהן המחויבויות של מעביד כלפי העובדים שלו ולמי הוא חייב לדווח? מה המשמעות של אי דיווח למוסד לביטוח לאומי, כמו גם למוסדות אחרים? מהו הדין במקרה בו עובד שאינו מדווח נפגע בתאונת עבודה? כדאי לקרוא – מדובר בסוגיות חשובות שיש לתת עליהן את הדעת.

על חשיבותם של יחסי עובד מעביד רשמיים המעוגנים בהסכם העסקה

אחת המחויבויות החשובות של כל מעביד כלפי כל אחד מהעובדים שלו, הוא רישום ודיווח עליו לרשויות השונות – קופת החולים והמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, חייב כל מעביד לפתוח עבור העובד קרן פנסיה, ולהתחיל להפקיד אליה כספים, כמתחייב על פי החוק.

בעצם הדיווח והעברת התשלום, מבטיח המעביד את הזכויות של העובד. עם הזכויות הללו ניתן למנות את הזכות של העובד לקבלת שירותי בריאות, הזכות שלו לקבלת גמלת אבטלה והזכות שלו לקבלת פנסיה. ככל שהמעביד מונע מהעובד את הרישום, הזכויות שלו נפגעות. הבעיה הגדולה ביותר של עובד עלולה להתעורר אם וכאשר העובד הזה נפגע בעבודה.

 

מה קורה כשמעביד לא מדווח על העובד?

כאשר מעביד נמנע מלדווח על העובד, הוא מונע למעשה מהעובד את האפשרות להסתייע בשירותים השונים שבהם מדובר. בטווח הארוך, העדר דיווח מונע מהעובד את הזכות לקבלת פנסיה לאחר הפרישה לגמלאות.

בנוסף, קצבת הביטוח הלאומי, המוכרת בשם קצבת זקנה, עלולה להיפגע עקב קיצור תקופת העבודה הרשומה. בטווח הקצר, עלולה להימנע מהעובד הזכות לקבלת ביטוח רפואי בקופת החולים. בנוסף, נמנעת ממנו הזכות לקבלת דמי אבטלה והבטחת הכנסה.

ואולם הבעיה הגדולה ביותר עלולה להתגלות אם וכאשר מתרחשת תאונת עבודה, שבמהלכה נפגע העובד. במקרה כזה, המוסד לביטוח לאומי עלול לשלול מהעובד את תשלום דמי הפגיעה המגיעים לו, או להערים קשיים בדרך למימוש התביעה לכשתוגש.

הכרה בתאונת עבודה למרות אי דיווח על העובד
הכרה בתאונת עבודה למרות אי דיווח על העובד

אי דיווח על העובד ביוזמת העובד

אם העובד אינו מעוניין להיות מדווח, המשמעות היא שהעובד מעוניין שהשכר שלו ישולם לו במזומן. אף שהדבר הוא לעיתים תמוה, יכולות להיות לו סיבות רבות. לרוב, הדבר נובע מחובות שהעובד נמצא בהם, ומהרצון להסתיר הכנסות.

במקרה כזה, הן העובד והן המעביד עלולים לספוג עונשים משמעותיים, אם יתברר כי העדר הרישום היה מכוון. העובד עצמו עלול להפוך למטרה לתביעות של כלל המוסדות במדינת ישראל, כולל גם מס הכנסה, אשר ייתכן מאד שהוא הנפגע העיקרי מהסתרת התשלום.

עם זאת, ככל שהדברים אמורים במוסד לביטוח לאומי, רק במקרים נדירים המוסד לביטוח לאומי ימנע מלהכיר בתאונת עבודה, לא כל שכן לשלם לעובד שנפגע כתוצאה ממנה.

על העדר דיווח על העובד ביוזמת המעביד

אחד הביטויים לתקינות ההעסקה של עובד על ידי המעסיק שלו, הוא העובדה שהמעסיק מנפיק לעובד תלוש שכר כדין. עם זאת, יש מקרים שבהם מעבידים אכן מנפיקים תלוש לעובדים שלהם כנדרש, אבל במקביל נמנעים מלהעביר למוסד לביטוח לאומי את הסכומים המגיעים לו – הן את חלק העובד והן את חלק המעסיק.

אם חלילה עובד כזה נפגע בתאונת עבודה, או אם התפתחה אצלו מה שנקרא בשפה המקצועית "מחלת מקצוע" – העובד הזה יהיה זכאי בלי כל ספק להכרה בתאונת עבודה או במחלת מקצוע.

את ההתחשבנות יעשה המוסד לביטוח לאומי אל מול המעסיק, וייתכן מאוד שיתבע מאותו מעסיק שנהג שלא כשורה, לשאת בכל העלויות הקשורות במתן פיצוי לעובד. ככלל, מדינת ישראל מציבה לא מעט אמצעים וחסמי ביטחון, שהמטרה שלהם היא לסייע לכל אזרח, ועל אחת כמה וכמה אזרח עובד, למצות את הזכויות שלו אל מול המוסד לביטוח לאומי.

 

תפקידו של עורך דין מקצועי למיצוי הזכויות של העובד לאחר תאונת עבודה

למרות האמור לעיל, אם מתברר שעובד שאינו מדווח למוסד לביטוח לאומי אכן נפגע בתאונת עבודה, עלול המוסד לביטוח לאומי להערים קשיים בדרך למיצוי הזכויות. ההיגיון מאחורי מהלך כזה הוא ברור – אי אפשר לצפות שכל אדם שנפגע, יצהיר לאחר הפגיעה שהיה מועסק אצל מעסיק כלשהו ויוכל לקבל בקלות דמי פגיעה עבור פגיעה בעבודה.

עורך דין מקצועי מסייע, במקרים כאלה, להוכיח שאכן התקיימו יחסי עובד – מעביד. קיומם של תלושי שכר בהחלט יכול לסייע.

במקרים בהם אין תלושי שכר המשימה קשה יותר, ודורשת רמה גבוהה של מקצועיות ומיומנות. בכל מקרה, מי שיישא בסיכומו של עניין בהוצאה יהיה, כאמור, המעסיק עצמו. הביטוח הלאומי רק יעביר את הכסף לעובד, ויגבה אותו מהמעביד.

 

על חשיבות הסיוע המשפטי מעורך דין ככלי למיצוי הזכויות בעקבות פגיעת עבודה

מיצוי הזכויות של עובד לאחר תאונת עבודה הוא נושא מורכב ממילא, ובעייתי על אחת כמה וכמה כאשר מעסיקים אינם מעבירים את הכספים המגיעים למוסדות השונים, ובראש ובראשונה למוסד ביטוח לאומי. למרבה הצער, רק עורך דין מקצועי ומיומן יכול לסייע לעובד למצות את מלוא הזכויות שלו במצב כזה.

לכן אם נקלעת לתאונת עבודה והמוסד לביטוח לאומי אינו מוכן לשלם לך פיצוי בגין פגיעתך בטענה שדמי הביטוח הלאומי שלך לא שולמו כסדרם, חשוב לפנות להתייעצות משפטית מקצועית עם עורך דין תאונות עבודה בהקדם האפשרי.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.