תביעת פיטורים לרבות פיטורים בעקבות הקורונה

פיטורים ממקום העבודה עלולים לגרום לעובד המפוטר טראומה של ממש. הדבר נכון תמיד, ונכון על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בפיטורים שלא התנהלו על פי הכללים ודרישות החוק. במקרים רבים עומדת לעובד הזכות להגיש תביעת פיטורים כנגד המעסיק. עם זאת, חשוב לבדוק היטב קודם שניגשים לתביעה.

זאת, משום שגם למעסיק עלולות להיות טענות משמעותיות נגד העובד, אשר עלולות להטות את הכף לרעתו. מהי בעצם תביעת פיטורים? מהם פיטורים שלא כדין? מה קורה אם מעסיק מוותר על שירותיו של העובד לאחר הודעת הפיטורין? מה יכול לקרות אם העובד התפטר ולא נתן למעסיק התראה מראש? מתי יכול אחד הצדדים, עובד או מעביד, לחזור בו מהודעת הפיטורים? כדאי לקרוא ולשמור את הכתבה – במיוחד בתקופה הנוכחית.

תביעת פיטורים – מה זה בעצם

תביעת פיטורים היא תביעה שיכול להגיש עובד כנגד מעסיק, אשר לטענת העובד פיטר אותו שלא כדין. ישנן עילות שונות לפיטורים. מנגד, יש מצבים שבהם למעסיק אסור לפטר עובד. להלן חלק מהמצבים הללו:

פיטורים בעת חופשת מחלה על פי חוק אין לפטר עובד בחופשת מחלה אם וכאשר לזכות העובד עומדים ימי מחלה שהוא צבר על פי חוק. בעת מחלה, העובד זכאי לנצל את ימי המחלה הצבורים שלו ולקבל עבורם תשלום. במהלך חופשת המחלה נשמרים יחסי עובד מעביד עם כל המשתמע מהם.
פיטורי עובדת בהריון פיטורים של עובדת בהריון הם אסורים בתכלית. מעסיק שהחליט בכל זאת לפטר עובדת כזאת, עלול למצוא את עצמו נתון לתביעה משפטית בסכומי כסף גבוהים. אם זאת, מעסיק יכול לבקש אישור מיוחד מהגורמים המתאימים להוציא לפועל את הפיטורים, אם אכן יש לו עילה שאיננה קשורה להריון.
פיטורי עובד שיצא לשירות מילואים אין בשום מקרה לפטר עובד שנמצא בשירות מילואים.  בתום שירות המילואים, החוק מחייב את המעסיק להחזיר את העובד לתפקידו הקודם. מותר לפטר את העובד החל משלושים ימים לאחר תום שירות המילואים. מותר לפטר עובד שהיה במילואים חד יומיים או דו יומיים בלי כל קשר למילואים.

 

מגוון מקרים שבהם חל איסור לפטר עובד

בנוסף למצבים הללו, יש מגוון מקרים שבהם חל איסור לפטר עובד. חלק מהמצבים הללו הינו פיטורין של הורים שכולים, פיטורי עובד עם מוגבלות או פיטורין שעולה מהם חשש לאפליה על רקע מגדרי, דתי, לאומי, גזעי או אחר. בכל אחד מהמקרים הללו עומדת לעובד המפוטר זכות לקבלת סעד משפטי. כיוון שמדובר בעתידו המקצועי של העובד, מומלץ להסתייע בעורך דין דיני עבודה לפני הגשת התביעה ובמהלכה.

תביעת פיטורים לרבות פיטורים בעקבות הקורונה
תביעת פיטורים לרבות פיטורים בעקבות הקורונה

פיטורין שלא כדין וההשלכות שלהם

בשורות לעיל עסקנו במצבים בהם לא ניתן לפטר עובד ופיטורים כאלה יהיו ממילא פיטורים שלא כדין. ואולם יש מקרים שבהם לא רק התזמון של הפיטורים לא תקין, אלא גם האופן שבו הם בוצעו.
להלן מצבים שבהם הפיטורים הם פיטורים שלא כדין:

  1. פיטורים ללא הודעה מוקדמת: פיטורים ללא הודעה מוקדמת הם אסורים. אם מעסיק החליט להפסיק את העבודה של העובד לאלתר הוא בהחלט יכול לעשות זאת. ואולם התשלומים לעובד חייבים להתבצע כדין. למעשה, המעסיק חייב לשלם לעובד את תמורת כל ימי ההודעה המוקדמת כאילו העובד נכח בעבודה. עם זאת, המעביד לא חייב בהטבות סוציאליות עבור הימים האלה.
  2. פיטורים ללא שימוע: מעבר להודעה המוקדמת, גם הליך הפיטורים עצמו חייב להתנהל בצורה תקינה. על פי חוק, המעסיק חייב לערוך לעובד שימוע. בשימוע העובד יכול להשמיע את כל הטענות שלו. בנוסף, העובד יכול להביא לשימוע נציגים מטעמו – בין אם נציגי ארגון העובדים ובין אם עורך דין או כל נציג אחר. פיטורים ללא שימוע הם בלתי חוקיים בעליל והעובד בהחלט יכול ורשאי להגיש תביעה כנגד המעסיק.
  3. עריכת שימוע ללא מתורגמן לשפת העובד: במקרה של שימוע לעובד שאיננו דובר עברית, חייב להיות נוכח בשימוע אדם שיכול לתרגם לעובד את הנאמר. בהעדר תרגום, הליך הפיטורים איננו חוקי ואיננו תקף. בשימוע חייב להיות נוכח גם נציג ארגון העובדים.

תביעת פיטורים – באילו מקרים?

בכל מקרה שבו העובד פוטר שלא על פי דין ולא בהתאם להליך פיטורים תקין, יוכל העובד להגיש תביעה כנגד המעסיק. בית הדין לעבודה יחליט בתום ההליך המשפטי אילו סנקציות יש לנקוט נגד המעסיק. לעיתים יחויב המעסיק להשיב את העובד לעבודה, לכל הפחות עד לעריכת שימוע חדש. במקרים אחרים יפסוק בית המשפט פיצויים מוגדלים לעובד או סנקציות אחרות נגד המעסיק.

 

פיטורי עובד ללא הודעה מוקדמת

מתן הודעה מוקדמת לעובד בעת הפיטורין מחויבת על פי חוק. זמן ההתראה לפני פיטורין נגזר מהוותק של העובד. לרוב, התקופה לא תהיה ארוכה יותר מאשר חודש ימים. עם זאת, יש מקרים שבהם המעסיק בוחר שלא לממש את זכות ולא להעסיק את העובד אלא לפטר אותו לאלתר. פיטורין כאלה אפשריים.

עם זאת, המעסיק עדיין יהיה מחויב לשלם לעובד את תמורת ימי העבודה בגין ההודעה המוקדמת. רק במקרה שגם המעסיק וגם העובד סיכמו על ויתור על הודעה מוקדמת נכנסים הפיטורים לתוקף באופן מיידי. לרוב זה איננו המצב וחלק משמעותי מהתביעות כנגד מעסיקים נוגע לנושא ההודעה המוקדמת או שימוע לא תקין שנערך לעובד.

 

מה קורה אם העובד לא נתן למעסיק הודעה מראש על התפטרותו?

התפטרות של עובד עלולה ליצור בעיה למעסיק. ככל שסוג העבודה שהעובד מבצע מקצועית וייחודית יותר, כך יקשה על המעסיק למצוא לעובד חלופה מתאימה בתוך זמן קצר. לפיכך, ההודעה המוקדמת חשובה גם כדי שהמעסיק יוכל להמשיך לנהל את העסק בצורה נאותה. כאשר עובד נמנע מלתת למעסיק הודעה מוקדמת הוא עלול לפגוע במעסיק.

כיוון שכך, עלולות להיות לכך השלכות, הן בדמות תביעה משפטית והן בדמות הימנעות המעסיק מלשחרר את כספי הפיצויים. אי מתן הודעה מוקדמת תהיה אפשרית אך ורק אם הדבר סוכם בין המעסיק לבין העובד מראש בעת הגשת מכתב ההתפטרות.

 

פיטורים בעידנא דריתחא והמשמעות שלהם

אחד המצבים היותר שכיחים, הוא מצב שבו עובד אומר למעסיק שהוא מתפטר ממקום העבודה, תוך כדי ויכוח סוער או מייד לאחריו. תקדימים שונים שנקבעו בבתי משפט, מצביעים על הבנה שדברים שנאמרו בעידנא דריתחא הם דברים שאומרם יכול לחזור בו לאחר שאמר אותם.

גם מעסיק עלול לומר דברים קשים לעובד בעת ויכוח ויכול לחזור בו לאחר שנרגע. המחוקק מבין שבסיכומו של עניין מדובר בבני אדם, וכל אחד עלול לעשות טעויות ולומר דברים שלא התכוון אליהם.

 

עורך דין דיני עבודה ותביעת פיטורים לרבות פיטורים בעקבות הקורונה

פיטורים של עובד הם, כאמור, סוג של טראומה עבור העובד. לא אחת עובד מחליט להגיש תביעה נגד מעסיק בעקבות הפיטורים. ואולם הגשת תביעה עלולה להתגלות כחרב פיפיות, שתפגע דווקא במגיש התביעה עצמו. עורך דין דיני עבודה יבחן את המקרה ויוכל להמליץ על דרך הפעולה הטובה ביותר.

גם כשמגישים תביעה, ההגשה חייבת להיות מסודרת ומגיש התביעה חייב להיות ממוקד. עורך דין מקצועי המתמחה בדיני עבודה יוכל ללא ספק לסייע בהשגת התוצאות הטובות ביותר עבור הלקוח שלו, אם וכאשר אכן יוחלט להגיש תביעה נגד המעסיק.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.