תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה

במסגרת עבודתנו, כל אחד מאיתנו חשוף למידה מסוימת של סיכון, כאשר רבים מן הסיכונים אליהם אנו נחשפים בסביבת העבודה שלנו הינם סיכונים בריאותיים. הסיכונים נובעים פעמים רבות מאופי העבודה שעשוי לגרום לפגיעה מצטברת או מחלת מקצוע.

אולם במצבים מסוימים, סביבת העבודה או תנאי העבודה עלולים להוביל להתרחשותה של תאונת עבודה, קרי פציעה או פגיעה שמתרחשת כאירוע נקודתי בזמן העבודה, לרוב בעקבות אי ציות לתקנות הבטיחות בעבודה מצד המעסיק או העובד.

כאשר מדובר על תאונת עבודה שהתרחשה בעקבות אי הקפדה של המעסיק על נהלי הבטיחות והגיהות הקבועים בחוק, ישנו מקום לבדוק היתכנות להגשת תביעת פיצויים כנגד המעסיק בגין תאונת עבודה. זהו הנושא בו נעסוק בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

מה נחשב כתאונת עבודה?

מבחינת החוק במדינת ישראל, תאונת עבודה הינה אירוע שבמסגרתו נגרמה פגיעה לעובד במהלך או במסגרת עבודתו עבור מעסיקו. הגדרתה של תאונת עבודה מכסה גם פגיעות של עובדים עצמאיים בעת עבודתם.

יתרה מכך, בחוק הביטוח הלאומי מכוסים תרחישים נוספים שבהם אירוע של פציעה או פגיעה שחל במסגרת העבודה עלול להיחשב כתאונת עבודה. למשל, כאשר אירעה תאונת דרכים בה היה מעורב העובד בדרכו אל מקום עבודתו, בדרך חזרה ממנו, או במסגרת ההתניידות שנדרשה מן העובד במסגרת יום העבודה עצמו.

לעניין זה רלוונטיות גם תאונת דרכים או תאונת עבודה אשר התרחשה בזמן הפסקתו של העובד או העצמאי, ואף פגיעה שנגרמה בעקבות חשיפה לרכיבים וחומרים שונים בסביבת העבודה, אשר הובילה למחלות כדוגמת מחלת ריאות, או נזק שמיעתי.

 

עברתי תאונת עבודה – מה עושים?

במידה ועברתם תאונת עבודה ישנן שתי דרכים עיקריות שתוכלו לפעול בהן כדי לקבל פיצויים בגין הפגיעה שספגתם בעקבותיה.

  1. הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי – על מנת שתוכלו למצות את זכויותיכם מול המוסד לביטוח לאומי במקרה שעברתם תאונת עבודה (בין אם באחריותכם ובין אם עקב רשלנות של מעסיקכם), עליכם להגיש את תביעת בתוך פרק זמן של עד שנה לכל היותר מיום האירוע. את התביעה לקביעת דרגת הנכות מעבודה, תוכלו להגיש רק מרגע שהפגיעה תוכר בתור תאונת עבודה ועד 4 שנים ממועד התאונה.
  2. הגשת תביעת פיצויים נגד המעסיק – ככל שתאונת העבודה התרחשה בעקבות רשלנות של המעסיק, ובאפשרותכם להוכיח כי האחריות לתאונה היא אכן בצידו, תוכלו להגיש תביעת נזיקין כנגד מעסיקכם על מנת לקבל את הפיצוי המגיע לכם.
תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה
תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה

מה חשוב לדעת אם בוחרים להגיש תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה?

חשוב לדעת על תאונות עבודה חל חוק ההתיישנות, ולפיכך – תביעות פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה ניתנות להגשה בתוך פרק זמן שאינו עולה על שבע שנים מקרות התאונה.

 

נפגעתם בתאונת עבודה עקב רשלנות של מעסיקכם? כך תפעלו למיצוי זכויותיכם

היה ועברתם, לא עלינו, תאונת עבודה אלו הן הפעולות שעליכם לנקוט בהן על מנת למצות את זכויותיכם:

 

פנו בהקדם האפשרי לקבלת טיפול רפואי

חשוב לפנות לקבלת סיוע רפואי באופן מיידי עד כמה שניתן, עם קרות התאונה, ולוודא כי נמסר לכם תיעוד רפואי מלא של האבחנה והטיפול שקיבלתם בעקבות תאונת העבודה שלכם.

חשוב לדרוש שבכל אחד מן הטפסים הרפואיים שנמסרים לכם יצוין כי טופלתם בעקבות תאונת עבודה, ושיפורטו בהם במדויק נסיבות האירוע, היות וכל קונפליקט שעלול להתגלות בין התיעוד הרפואי ובין תיאור האירוע שיימסר בבית המשפט מפי הנפגע, עלול להתפרש בבית המשפט בתור שינוי בגרסה – מה שעשוי להוביל לכך שהאירוע לא בהכרח יוכר בתור תאונת עבודה.

העלו על הכתב את פרטי תאונת העבודה

חשוב ביותר לתעד את כל הפרטים הנוגעים לאירוע, לרבות מועד התרחשותה של תאונת העבודה, המיקום בו אירעה וכמובן – הנסיבות הספציפיות אשר הובילו אליה.

בנוסף, אם היו עדים לתאונת העבודה – יש לרשום את שמותיהם. מומלץ ביותר גם לצלם את המקום בו תאונת העבודה התרחשה וכן את המפגע  או הגורם שהוביל לכאורה לתאונה, כדוגמת שלולית שנותרה על רצפת המשרד ועליה החליק העובד, וכן הלאה.

 

מסרו הודעה רשמית למעסיקכם על תאונת העבודה

עליכם להודיע למעסיק שלכם בהקדם על תאונת העבודה שהייתם מעורבים בה, ולמלא טופס דיווח על תאונת עבודה של המוסד לביטוח לאומי (בל 250) עליו תחתימו את המעסיק.

 

פנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי

במידה ונפגעתם במסגרת עבודתכם בתאונת עבודה, יש לפנות בהקדם להתייעצות משפטית עם עורך דין דיני עבודה, על מנת שתוכלו למקסם את סיכוייכם לקבל פיצוי הולם בעת הגשת תביעת נזיקין כנגד המעסיק או בתביעה למוסד לביטוח לאומי. הדבר רלוונטי גם אם ברשותכם ביטוח פרטי (שחלון הזמן להגשת תביעה מולו בגין תאונת עבודה הוא עד שלוש שנים מקרות האירוע).

 

אילו מסמכים נדרשים להגשת תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה

לטובת הגשת תביעת פיצויים כנגד המעסיק אחרי תאונת עבודה, קריטי לרכז את כל המסמכים והאסמכתאות הנוגעות לתאונת העבודה, הן הרשומות הרפואיות הנוגעות לטיפול שהעובד קיבל בעקבות תאונת העבודה, והן מסמכים ובהם מידע הנוגע לתאונה עצמה.

בנוסף, יש להקפיד ולשמור לא רק טפסי דיווח שמולאו בידי רופאים ואחיות אלא גם בדיקות דימות וצילומים שבוצעו בהקשר זה, ולא פחות חשוב – לצרף גם את הקבלות בגין הוצאות הטיפול הרפואי, לרבות תרופות, עזרים רפואיים, הוצאות נסיעה וכן הלאה.

 

מי משלם לעובד את הפיצויים בגין תאונת עבודה שאירעה באחריות המעסיק?

אם למעסיק יש פוליסת ביטוח המכסה חבות מעבידים, במקרה והוכח כי תאונת העבודה של העובד אכן התרחשה עקב רשלנות מצידו של המעסיק, כל שיידרש מצד המעסיק, יהיה לשלם את דמי ההשתתפות העצמית החלים עליו לחברת הביטוח בה העסק מבוטח. כך, למעשה, הגורם שישפה את העובד בגין תאונת העבודה, יהיה חברת הביטוח בה המעסיק מבוטח.

בנוסף, ניתן, כאמור, לתבוע גם את המוסד לביטוח לאומי וגם את פוליסת הביטוח הפרטי של העובד, במידה ויש ברשותו כזו. אולם חשוב לדעת כי כפל פיצויים בדרך כלל אינו מתאפשר, ובית המשפט לרוב מקזז את הפיצויים שהנפגע מהמוסד לביטוח לאומי מן הפיצוי הכספי שנפסק עבור העובד בעקבות תביעתו כנגד המעסיק.

 

על חשיבות הייצוג המשפטי בהגשת תביעות פיצויים בגין תאונות עבודה

לאור המידע שהובא לעיל, אתם ודאי מבינים את החשיבות הרבה של קבלת סיוע משפטי בעת הגשת תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה.

מומלץ לפנות לליווי משפטי בסמוך עד כמה שניתן לאירוע התאונה ועוד לפני שנוקטים בכל פעולה משפטית שהיא – בין אם בפני המעסיק ובין אם בתביעה למוסד לביטוח לאומי או חברת הביטוח של העובד או המעסיק. זאת על מנת להבטיח מיצוי מיטבי של זכויותיכם.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.