תביעת שארים נגד חברת ביטוח- הראל | כל הזכויות שמגיעות לכם

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי לשאירי עמית למקרה של פטירתו.
מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת שאירי עמית הינו ה-1 לחודש העוקב לחודש פטירת העמית. הכיסוי נועד להקל על בני משפחתו של העמית בהתמודדות עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות בעקבות פטירתו. הכיסוי מעניק קצבה חודשית למשך כל תקופת הזכאות, לכל אחד מהשאירים, בהתאם להגדרתם בתקנון הקרן​​.

שלבי הגשת תביעת שארים- הראל

לצורך הגשת בקשה למימוש זכויות לקבלת קצבת שאירים מקרן הפנסיה, עליך להגיש את המסמכים הבאים:

  1. מילוי כל הטפסים הנדרשים בערכת התביעה, לרבות טופס תביעה לקצבת שאירים.
  2. טופסי תשלום: טופס 101, הוראה בלתי חוזרת וכו', כמפורט בערכת התביעה.

באפשרותך לקבל סיוע במילוי טפסי התביעה לתשלום קצבת שאירים.

לצורך קבלת השירות, באפשרותך לפנות למענה הטלפוני של חברת הראל בנושאי תביעות פנסיה במספר 6416* בימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 14:00, לתיאום פגישה. יובהר כי אין בפגישת הסיוע כדי להוות ייעוץ ו/או תחליף לשירות של בעל מקצוע בהקשר לזכאותך לקצבה מקרן הפנסיה.

מסמכים הנדרשים להגשת התביעה

המסמך הנדרש הערות חשובות
סיבת הפטירה דו"ח מד"א, סיכום פטירה מבית חולים ודו"ח משטרה,* ככל שקיים
תעודת פטירה  
צילום ת.ז. בהיר וקריא  של המנוח יש להקפיד לצרף את הספח
צילומי ת.ז. בהיר וקריא של שאירי המנוח יש להקפיד לצרף את הספח
צילום תעודת לידה של יתומים – עד גיל  21 רק במקרים של היעדר צילום ת.ז של המנוח כולל ספח
כרטיס עובד (טופס 101) של הזכאים לקבלת פנסיית שאירים הזכאים הם אלמן/ה ויתומים שגילם בין 16-21
צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון של הזכאים לקבלת פנסיית השאירים הזכאים הם אלמן/ה ויתומים שגילם בין 16-21

 

מה המסמכים עליי להגיש?

איך מגישים תביעת שארים- הראל?

​באפשרותך להגיש תביעה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לתיבת הדואר של מחלקת התביעות בהראל פנסיה: dimottpds@harel-​ins.co.il​

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: הראל חברה לביטוח בע"מ, אגף תביעות מחלקת פנסיה, בית הראל, קומה 9, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, 5211802

​באמצעות פקס, למספר: 03-7348575

ניתן לוודא את קבלת הפקס כשלוש שעות לאחר שליחתו, בטלפון:  1-700-70-28-70​

אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות של חברת הראל בטלפון- *6416​

דרכים ליצירת קשר עם חברת הראל:

דואר אלקטרוני dimottpds@harel-​ins.co.il​
טלפון 6416*
פקס 03-7348575
כתובת דואר הראל חברה לביטוח בע"מ, אגף תביעות מחלקת פנסיה, בית הראל, קומה 9, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, 5211802

 

 

איך אני בודק את מצב הבקשה שלי? הראל

  1. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים שהוגשו על ידך, יישלח אליך מכתב בנוגע לקבלתם ולתקינותם.
  2. עם קבלת כל המסמכים הנדרשים לתביעה, תיבדק זכאותך לקצבת שאירים, בכפוף לתקנון הקרן.
  3. עם קבלת החלטת הקרן, יישלח אליך מכתב המפרט את ההחלטה והנימוקים לקבלתה.
  4. במידה ותביעתך אושרה על-ידי הקרן, תשולם לך קצבת שאירים, שתועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.

 

מסמכים וטפסים חשובים בתביעת שארים- הראל

הראל- ערכה למימוש זכויות בקצבה שאירי עמית- הראל פנסיה הראל פנסיה כללית

הראל- ערכה למימוש זכויות בפנסיית שאירים – עתידית פנסיה

הראל- בקשה לערעור על החלטת על רופא הקרן בתביעת שאירים

הראל- כתב שיפוי למשיכת כספי נפטר בסכום נמוך מ- 8,000 שח – קרנות פנסיה

הראל- ערכה להגשת תביעת קצבת שאירי פנסיונר הראל פנסיה והראל פנסיה כללית

הראל- טופס בירור זכאות לכספי נפטר בקרן הפנסיה