תביעת שארים נגד חברת ביטוח- מגדל מקפת | כל הזכויות שמגיעות לכם

שלבי הגשת תביעת שארים- מגדל מקפת

יש למלא את טופס בקשה לתשלום פנסיית שאירים

מגדל מקפת- בקשה לתשלום פנסיית שאירים

מהם המסמכים הנדרשים מהתובע לצורך הגשת תביעה לקבלת קצבת שאירים- מגדל מקפת?

א. תצלום תעודת זהות כולל ספח, של האלמן/נה.

ב. תצלום תעודת זהות כולל ספח, של הנפטר או לחילופין תצלום של תעודת נישואין.

ג. תצלום של תעודת הזהות או תעודת לידה של הילדים השאירים.

ד. צו ירושה או צו קיום צוואה (אם קיימים).

ה. תצלום תעודת פטירה.

ו. אישור הרופא המטפל/מסמך רפואי אחר המעיד על סיבת הפטירה.

ז. טופס "ויתור סודיות שאירים" חתום – כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות- עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/מורשה חתימה בבנק/סוכן ביטוח בצירוף חותמת/מספר רישיון סוכן).

מגדל מקפת- טופס ויתור סודיות שאירים

ח. טופס "הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה" חתום על ידי בעל החשבון/חתום על ידי הבנק.

מגדל מקפת- טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה

ט. טופס 101 של מס הכנסה – הצהרה על הכנסות אחרות  להלן הסבר תמציתי בנוגע למילוי הטופס 101:
בהתאם לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים חייב כל מקבל קצבה למלא טופס 101 בעת תחילת קבלת קצבה וכן בתחילת כל שנת מס. בטופס זה נרשמים פרטיך האישיים ופרטים בדבר הכנסות נוספות המשפיעים על חישוב המס.
מגדל מקפת טופס 101 של מס הכנסה

תשומת ליבך לחובת המילוי בחלק ה' – "פרטים על הכנסות אחרות":

  • במידה והנך מצהיר בטופס 101 כי אין לך הכנסות נוספות, ניכוי המס יחושב ע"פ מדרגות מס רגילות בקיזוז הזיכויים השונים (נקודות זיכוי וכו').
  • במידה והנך מצהיר כי יש לך הכנסה נוספת, יש לצרף אישור תאום מס, בהעדר אישור תיאום מס ינוכה מס מרבי.

 

המסמכים הנדרשים בהגשת תביעה- מגדל מקפת

מה נדרש? הערות חשובות
תצלום תעודת זהות כולל ספח, של האלמן/נה
תצלום תעודת זהות כולל ספח, של הנפטר לחילופין ניתן גם תצלום של תעודת נישואין
תצלום של תעודת הזהות לחילופין ניתן גם תצלום תעודת לידה של הילדים השאירים
צו ירושה או צו קיום צוואה
תצלום תעודת פטירה
ו. אישור הרופא המטפל ניתן גם מסמך רפואי אחר המעיד על סיבת הפטירה
טופס "ויתור סודיות שאירים" חתום – כולל סעיף "עד לחתימה" עד לחתימה יכול להיות- עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/מורשה חתימה בבנק/סוכן ביטוח בצירוף חותמת/מספר רישיון סוכן
ח. טופס "הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה" על הטופס להיות חתום על ידי בעל החשבון/חתום על ידי הבנק.
ט. טופס 101 של מס הכנסה – הצהרה על הכנסות אחרות. בטופס זה נרשמים פרטיך האישיים ופרטים בדבר הכנסות נוספות המשפיעים על חישוב המס

 

איך מתקדמים לאחר שליחת המסמכים?

  • לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בהתאם לתקנון. תישלח הודעה בכתב ממגדל מקפת על כל המסמכים שהתקבלו והמסמכים החסרים במידה וחסרים.
  • תוכל להתעדכן במצב פנייתך ע"י יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028

או בטלפון מספר 03-9201010 שלוחה 3, בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00

מה עוד עליי לדעת בעת הגשת תביעת שארים?- מגדל מקפת

 

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות פנסיה ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869264 או דוא"ל makefetclaim@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' תכנית, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

דרכים ליצירת קשר עם מגדל מקפת:

דואר אלקטרוני  makefetclaim@migdal.co.il
טלפון 03-920-1010 / 054-9201028 (ווצאפ)
פקס 076-8869264
כתובת דואר מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות פנסיה ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.