תקנות הבטיחות בעבודה

"פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) – תש"ל 1970" הינה דבר החקיקה שנועד להסדיר את מכלול תקנות הבטיחות בעבודה בענפים שונים במשק הישראלי.

במסגרת פקודת הבטיחות בעבודה, מפורטות הוראות החוק בנוגע לשמירה על הבטיחות והגיהות בסביבת העבודה – בין אם מדובר בעבודה המתבצעת במתחם קבוע, כגון מפעל או סביבת עבודה משרדית, ובין אם עסקינן בעבודת שטח. כל מעסיק במדינת ישראל נדרש להקפדה על קיום תקנות בטיחות אלו במסגרת העבודה המתבצעת למענו, כדי להבטיח את שלומם של עובדיו ורווחתם.

מהו מקורן של תקנות הבטיחות בעבודה?

מקור החקיקה המסדירה את תקנות הבטיחות בעבודה בתחומי מדינת ישראל, הלא היא "פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) – תש"ל 1970" – אותה הזכרנו במבוא למאמר זה, הינו במקבץ חוקים שנחקקו בתקופת שלטונה של האימפריה העות'מאנית בשטחי ישראל.

יסודותיה של פקודת הבטיחות בעבודה כפי שאנו מכירים אותה כיום, בדבר חקיקה הידוע בתור "חוק בתי החרושת", אשר נכנס לתוקפו דווקא בימי המנדט הבריטי בשנת 1946, ולימים נודע בשם "פקודת בתי החרושת, 1946".

בשנת 54' של המאה הקודמת (המאה ה – 20) התווסף אל פקודת בתי החרושת "חוק ארגון הפיקוח על העבודה". מקבץ חוקים זה למעשה, הפך בסיס לתקנות הבטיחות בעבודה כפי שאנו מכירים אותן כיום.

במרוצת הזמן, התווספו לבסיס תחיקתי זה, 170 תקנות וחוקים שמטרתם להגדיר מהן הוראות הבטיחות והגיהות בשוק העבודה בישראל. לצידם, נתפרסמו 187 תקנים מטעמו של מכון התקנים הישראלי, שמתווים את נהלי הבטיחות בהם נדרשים מתקנים ומוצרים במגוון ענפי ייצור ותעשייה במשק הישראלי לעמוד.

 

אילו נושאים מכוסים במסגרת תקנות הבטיחות בעבודה במדינת ישראל?

בפקודת הבטיחות בעבודה נכללים 10 פרקים שהמרכזיים שבהם עוסקים הוראות שעניינן שמירה על הבטיחות, הבריאות והרווחה של העובדים במקום העבודה. את הנושאים המרכזיים המשותפים למרבית ענפי המשק בישראל, נסקור בשורות שלהלן.

תקנות הבטיחות בעבודה
תקנות הבטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה הנוגעות לבריאות העובדים

הוראות החוק הנוגעות לשמירה על בריאותם של העובדים בישראל, מכסות בין היתר את ההיבטים הבאים בתחזוקת סביבת העבודה והפעולות המתבצעות בה: רמת האוורור והטמפרטורות בסביבת העבודה, הצפיפות בסביבת העבודה, ניקיון ותנאים סניטריים, תאורה נאותה, והשגחה רפואית.

 

כיצד יש לטפל בנושא הניקיון בעבודה על פי תקנות הבטיחות בעבודה?

תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות פינוי של אשפה שמצטברת במתחם העבודה ובחדרי המדרגות לצד ניקיון יסודי של הרצפות (על ידי פעולות כגון טאטוא, שאיבת אבק ו / או שטיפת הרצפה) בתדירות של אחת לשבוע לכל הפחות.

משטחים חלקים המכוסים בשכבת צבע בלתי חדירה, כגון קירות ותקרות, מחייבים ניקוי מדי 14 חודשים לכל הפחות, באמצעות חומרי ניקוי מתאימים או שימוש בסבון ומים חמים. על פי החוק בישראל, צביעה מחודשת של המשטחים הללו (תקרות וקירות) צריכה להתבצע אחת ל – 7 שנים לכל הפחות ורצוי בתדירות כמה שיותר גבוהה.

יתרה מכך, בכל סביבת עבודה מחויב המעסיק להעמיד לרשות העובדים מתקני נוחיות (שירותים) הכוללים תאורה סבירה, ולהקפיד שהניקיון בהם ישמר באופן שוטף.

 

מה אומרות תקנות הבטיחות בעבודה בנושא הצפיפות בסביבת העבודה?

הוראות חוקי הבטיחות בישראל קובעות כי בסביבת עבודה מפעלית, על מנת לשמור על בריאותם של העובדים, יש להקפיד כי שטח העבודה העומד לרשותו של כל עובד בכל זמן נתון, לא יפחת מ – 11 מטר מעוקבים, אחרת תחשב סביבת העבודה לאזור עבודה צפוף. 

איזה אוורור נדרש בסביבת העבודה על פי תקנות הבטיחות בעבודה?

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות כי חלל העבודה חייב להיות מאוורר באמצעים כגון מערכות למחזור אוויר צח, וזאת במטרה למנוע פגיעה אפשרית בבריאותם של העובדים במקום, בעקבות חשיפה מצטברת לחלקיקי אבק, אדים, רמות גבוהות של פחמן דו חמצני ומזהמים מסוגים אחרים.

 

מהן תקנות הבטיחות בעבודה בנושא תאורה בסביבת העבודה?

על פי "פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) – תש"ל 1970" נדרשת תאורה נאותה בסביבת העבודה בכל אזור מאזורי העבודה המשותפים והאישיים, לרבות אזורי המעבר כגון מסדרונות, חדרי מדרגות ומעברים. לטובת העניין, מחייבות תקנות הבטיחות בעבודה שמירה על ניקיונם של החלונות והפתחים שדרכם נכנס אל חללי העבודה אור טבעי מבחוץ.

 

אילו טמפרטורות נחשבות תקינות בסביבת העבודה על פי תקנות הבטיחות בעבודה?

על פי תקנות הבטיחות בעבודה, נדרשת רמת חום סבירה בכל חלל מחללי העבודה, עליה יש לשמור באמצעים יעילים כגון מערכות למיזוג אוויר או חימום, מבלי לעשות שימוש במנגנונים הפולטים אדים לחלל החדר. במידה ומדובר על סביבת עבודה שבה העבודה מתנהלת כאשר העובדים ישובים ואינם נדרשים למאמץ פיזי, הטמפרטורות לא יפחתו מ – 16 מעלות, על פי חוק.

 

כיצד תקנות הבטיחות בעבודה מתייחסות לחשיפה אפשרית לחומרים מזיקים בעבודה?

כאשר קיים סיכון ניכר לפגיעה בבריאותם של העובדים בעקבות חשיפה לחומרים מסוימים בסביבת העבודה המפעלית או עקב שינוי בחומרי הגלם, בחומרים המשמשים בתהליך הייצור, בתהליכי העבודה או בתנאי העבודה, ובפרט במידה ומתבצע שינוי בחומרים ובתהליכי העבודה, מחויב בעל העסק לספק השגחה רפואית על עובדיו.

 

אילו תקנות בטיחות בעבודה מתייחסות לשמירה על ביטחון העובדים בסביבת העבודה?

ישנן תקנות בטיחות אשר מתייחסות באופן ספציפי לנושא בטיחות העובדים הפועלים בסביבת מכונות, מכשירים מסוכנים, דרגנועים ומעליות, אמצעי בטיחות שנועדו למנוע נפילה מגובה רב, בטיחות העובדים בקרבת נוזלים או אדים שעלולים לסכן את שלומם, בטיחות במשטחי עבודה ומעברים, בטיחות בעת שריפות במקום העבודה וכן הלאה.

 

תקנות הבטיחות בעבודה – הוראות הנוגעות לרווחת העובדים

במסגרת פקודת הבטיחות בעבודה, קיימת התייחסות, בין היתר, גם לנושאים הנוגעים לרווחתם של עובדי המקום, לרבות: חובת התקנת אספקת מי שתיה נקיים, בנקודות נגישות לעובדים.

על מנת להבטיח שמדובר במים ראויים לשתייה, יש לוודא כי מקורם בתשתית שאושרה בידי רופא מטעם לשכת הבריאות המחוזית. כמו כן, עבור כל 150 עובדים, חובה שתהיה זמינה לפחות ערכת עזרה ראשונה נגישה אחת במקום העבודה.

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא תאונות עבודה או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין תאונות עבודה.