תשובות של עורך דין לשאלות נפוצות בנושא התפטרות

התפטרות או פיטורין ממקום העבודה אינם עניין של מה בכך. לעזיבת סביבת העבודה יש השלכות רבות הן במישור המעשי והכלכלי והן במישור הנפשי. לכן כל החלטה הנוגעת להתפטרות, יש לקבל בכובד ראש ולאחר שנלקחו בחשבון מכלול המשמעויות הנגזרות מן המעשה. לכן השורות שלהלן יוקדשו לחקר ההיבטים השונים של סיום יחסי עובד ומעביד בנסיבות של התפטרות.

מה השוני בין התפטרות לבין פיטורין?

לכאורה, הן ההתפטרות והן הפיטורים מסיימים באופן סופי ומוחלט את היחסים בין העובד לבין המעביד. לרוב, סיום ההעסקה מסיים אחת ולתמיד גם את הקשר בין מקום העבודה לבין העובד. זאת למרות שמעת לעת מתרחשים מצבים שבהם עובד חוזר אחרי תקופה מסוימת למקום העבודה הקודם שלו.

יחד עם זאת, ההבדל בין עזיבה יזומה של מקום עבודה, קרי התפטרות, לבין פיטורים שאותם יוזם המעסיק, הוא גדול. מנגד, ישנם מקרים אשר בהם המתפטר יכול לקבל את מירב הזכויות שלו, למרות שלכאורה הוא זה שיזם את סיום ההעסקה שלו בעצמו.

 

האם ניתן לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים בעת התפטרות?

אחת ההשלכות המיידיות של התפטרות יזומה של העובד, היא העובדה שבעצם ההתפטרות העובד מאבד לכאורה את הזכות שלו לקבל את פיצויי הפיטורים המגיעים לו. על פי החוק בישראל, עובד שעבד במקום עבודה יותר משנה שלמה אחת, זכאי לקבל פיצויי פיטורין בגובה משכורת חודשית אחת עבור כל שנת עבודה.

ואולם המגבלה היא שהמעביד יכול לשלם את הפיצויים אך ורק אם הוא פיטר בעצמו את העובד. אחרת, הפיצויים לא בהכרח ישולמו. ואולם במקרים רבים, המעביד מעדיף לשלם לעובד את הפיצויים ולא להמשיך ולהחזיק בעובד שאיננו מעוניין להישאר במקום העבודה והוא עלול לעשות את העבודה שלו בחצי לב.

גם אם העובד לא יבצע עבירות ולא ייזום פגיעה במקום העבודה, עצם העדר הרצון שלו להגיע לעבודה יוצר בעיה, הן של איכות העבודה והן של מורל ירוד שלו, המשפיע בהכרח על כל הסביבה.

תשובות של עורך דין לשאלות נפוצות בנושא התפטרות
תשובות של עורך דין לשאלות נפוצות בנושא התפטרות

התפטרות בדין מפוטר – באילו תנאים היא מתאפשרת?

למרות האמור לעיל, יש כמה וכמה מצבים שבהם גם אדם שעזב ביוזמתו את מקום העבודה, יהיה זכאי לתנאים זהים לאלה של מפוטר. עם התנאים הללו ניתן למנות מעבר מאזור המרכז לפריפריה, או לחילופין מעבר למקום רחוק ממקום העבודה. בנוסף, הרעה בתנאי העבודה וכן הרעה במצב הבריאות של העובד, עשויים להעניק לעובד עילה להתפטרות בתנאים של פיטורים.

גם אישה לאחר לידה שאופי העבודה דורש ממנה שעות עבודה מרובות, רשאית להתפטר. באותה המידה הדבר נכון, אם מקום העבודה מרוק יותר מארבעים קילומטר מבית המגורים שלה.

 

התפטרות בדין מפוטר במקרה של מעבר מקום מגורים לאזור מרוחק או לפריפריה

באופן עקרוני, מדינת ישראל מעודדת מעבר לפריפריה. לכן זה אך מתבקש לאפשר קבלת פיצויי פיטורין אם המתפטר עובר מאזור המרכז לפריפריה. כך או אחרת, מי שעובר למקום שהמרחק ממנו למקום העבודה עולה של שישים קילומטר, יכול בהחלט להתפטר, וההתפטרות תהיה בדין מפוטר, עם כל ההשלכות הכרוכות בכך.

 

מהם החסרונות בהתפטרות יזומה מצד העובד?

האמת העירומה היא, שאדם שהחליט לסיים באופן יזום את ההעסקה שלו, אבל אין לו סיבות אשר החוק מכיר בהן ככאלה ההופכות אותו למתפטר בדין מפוטר, עלול להפסיד לא מעט. בראש ובראשונה, על פי החוק המעסיק לא חייב לשלם לעובד שהתפטר מרצונו את פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם.

ככל שסכום הפיצויים גבוה יותר, כך המכשול העומד בפני העובד להתפטרות הוא גבוה יותר. בנוסף, עובד שהתפטר ומעוניין לנצל את זכותו לקבלת דמי אבטלה, עלול לגלות שהוא רשאי לקבל אותם רק בתום תשעים ימים מיום ההתפטרות. עם זאת, ההתפטרות לא פוגעת באורך תקופת האבטלה המגיעה למתפטר.

יש אנשים העושים את החשבון הזה היטב. לדוגמא – אדם לפני פנסיה, המתפטר 11 חודשים לפני תאריך הפרישה. שלושה חודשים הוא אמנם לא מקבל שכר, אבל לאחר מכן הוא יקבל דמי אבטלה במשך שמונה חודשים, ולאחר מכן יקבל פנסיה.

האם חייבים למסור למעסיק הודעה מוקדמת לפני התפטרות?

עובד שמעוניין להתפטר מעבודתו, נדרש על פי חוק למסור הודעה בכתב על התפטרותו מבעוד מועד למעסיקו. זאת, על מנת לאפשר לצד השני ביחסי העובד מעביד להיערך מחדש ולהכין את עצמו לשינוי הצפוי. ככל שמשך ההעסקה אצל המעסיק היה ארוך יותר, כך תקופת ההודעה מראש שהעובד חייב בה כלפי מעסיקו, תהיה ארוכה יותר.

אף שזמן ההודעה מראש על ההתפטרות, תלוי במתכונת ההעסקה (עובד שעתי / יומי / חודשי) והוותק של העובד אצל המעסיק, ישנם מקרים שבהם המעסיק רשאי לבקש מהעובדה שיעניק לו ארכה נוספת, והעובד רשאי לבחור אם להסכים לבקשת המעסיק או לדחות אותה מטעמיו הוא.

 

מה כותבים במכתב התפטרות?

במסגרת מכתב ההתפטרות שהעובד מגיש למעסיק כהודעה מוקדמת לפני התפטרותו, עליו לפרט מהו המועד שבו הוא מתכנן לעזוב את מקום העבודה, כדי לאפשר למעסיק להיערך בהתאם, ובהתאם לצורך לגייס מחליף שימלא את מקומו של העובד שעוזב. זוהי חובה חוקית המוחלת על כל עובד שכיר על פי סעיף 2 ב' בחוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות.

 

באיזו תקופת הודעה מוקדמת חייב עובד בשכר חודשי כלפי המעסיק?

עובד שמקבל שכר חודשי חייב בהגשת מכתב התפטרות על פי ההנחיות שלהלן:

  • עובד שהתפטר בחצי השנה הראשונה להעסקתו – חייב ביום הודעה מוקדמת למעסיק, עבור כל חודש שעבד אצלו.
  • עובד שהתפטר החל מהחודש השביעי להעסקתו ועד 12 חודשים מתחילת העסקתו – חייב בשישה ימי הודעה מוקדמת למעסיק, בתוספת יומיים וחצי עבור כל חודש שעבד אצלו.
  • עובד שהתפטר לאחר שמלאו 12 חודשים להעסקתו – חייב ב – 30 ימי הודעה מוקדמת למעסיקו.

 

באיזו תקופת הודעה מוקדמת חייב עובד עובד שעתי כלפי המעסיק?

עובד שמקבל שכר שעתי חייב בהגשת מכתב התפטרות על פי ההנחיות שלהלן:

  • עובד שהתפטר לפני שמלאו 12 חודשים להעסקתו – חייב ביום הודעה מוקדמת למעסיק, עבור כל חודש שעבד אצלו.
  • עובד שהתפטר החל מהשנה השנייה להעסקתו – חייב ב – 14 ימי הודעה מוקדמת למעסיק, בתוספת יום עבור כל חודשיים שעבד אצלו בשנה האמורה.
  • עובד שהתפטר החל מהשנה השלישית להעסקתו – חייב ב – 21 ימי הודעה מוקדמת למעסיק, בתוספת יום עבור כל חודשיים שעבד אצלו בשנה האמורה.
  • עובד שהתפטר החל מהשנה הרביעית להעסקתו – חייב ב – 30 ימי הודעה מוקדמת למעסיקו.

 

האם אוכל לחזור בי לאחר שהודעתי על התפטרות מעבודתי?

אחד המצבים, אשר למרות שלא מדברים עליהם הרבה מתרחשים לעיתים קרובות, הוא מצב שבו עובד מתפטר ממקום העבודה שלו בעת כעס. החוק קובע שבמקרים כאל, המתפטר רשאי בתוך פרק זמן סביר לשוב בו מהתפטרותו. אולם החזרה של העובד לעבודתו מותנית ברצונו הטוב של מעסיקו.

במצב כזה אם המעסיק בוחר לסרב ומתעקש לקבל את התפטרותו של העובד, החוק מתייחס לכך כאילו מדובר בפיטורין ולא בהתפטרות. בהקשר זה חשוב לדעת כי הודעת התפטרות שנמסרה בשעת כעס, אך המעסיק מסרב להניח למפוטר לחזור בו ממנה, תיחשב בראי החוק כהודעת פיטורין המזכה את העובד בזכויות של מפוטר.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.