תשובות לשאלות נפוצות בנושא חופשת לידה

ישנן שאלות רבות שנשאלות לגבי חופשת לידה, אשר חוזרות על עצמן פעמים רבות. מכיוון שתקופה זו הינה תקופה ייחודית בחיי הזוג, בעיקר אם מדובר על הריון ולידה ראשונה, אשר בה הדברים עדיין חדשים ולא ידועים.

עורך דין דיני עבודה עשוי לענות על שאלות בנושא הזכויות בתקופה זו כמו למשל האם כדאי להקדים את חופשת הלידה ולאיזה צורך, האם דמי אבטלה בתקופה שלפני היציאה לחופשה מפחיתה מגובה דמי הלידה, האם ישנה אפשרות לחזור לעבודה לפני סיום מועד חופשת הלידה, באיזה תנאים והאם בכלל מותר לפטר עובדת בזמן חופשת לידה ועוד שאלות רבות.

ננסה לענות על חלק מן השאלות בכתבה זו, אולם יש לציין שבכל מקרה כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, אשר מכיר את החוק והינו בעל ניסיון בנושאים אלה.

מהו מספר ימי הזכאות לחופשת לידה?

חופשת לידה נקראת גם תקופת לידה והורות, ויכולה להתחלק כיום בין נשים וגברים. במהלך התקופה ולאורך 60 ימים שלאחריה, אסור על המעסיק לפטר את העובדת. כמו כן, אסור על המעסיק למנוע חופשה זו או לאסור על קיומה. אישה אשר עובדת אצל מעסיק אחד לפחות לאורך שנה רצופה, תהיה זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות.

במידה והעובדת עובדת פחות משנה, היא תהיה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות. במהלך חופשת הלידה יתקבלו דמי לידה, כתלות במספר החודשים ששולמו דמי הביטוח הלאומי. העובדת זכאית, כל זמן חופשת הלידה, לתנאים הסוציאליים כפי שמגדיר אותם החוק, בין אם הלידה הייתה של עובר חי ובין אם לאו.

כמו כן, זכאים לחופשת לידה גם הורים מאמצים, הורים המקבלים תינוק מהורה פונדקאי והורים לילד אומנה לילד עד גיל 10. הזכאות לחופשת לידה ודמי לידה מוקנים אוטומטית בעת הצורך, על ידי המעסיק, ותביעה של ביטוח לאומי.

 

האם כדאי להקדים את חופשת הלידה ולאיזה צורך?

ניתן לקחת חופשת לידה מוקדמת, כשבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער. מכיוון שזמן זה יקוזז מחופשת הלידה המלאה, כדאי להקדים ולקחת רק במידה שאין ברירה רפואית אחרת וכאשר קיים קושי כלשהו בהגעה למקום העבודה או בעשיית עבודה פיסית, אם אלו הן דרישות המשרה.

תשובות לשאלות נפוצות בנושא חופשת לידה
תשובות לשאלות נפוצות בנושא חופשת לידה

המחשבה היא שקשה לצפות מה תהיה התגובה או הרצונות לאחר הלידה, והאם האישה תהיה מעוניינת בסופו של דבר להוסיף את שבעת השבועות המוקדמים הללו. עם זאת, לפעמים כדאי להקדים את חופשת הלידה, במידה וידוע שהאב יוכל לקחת אף הוא חופשת לידה למשך שבעת השבועות החסרים.

האב והאם יוכלו לקחת חופשת לידה חופפת של שבוע בלבד. מכיוון ששאלה זו עוסקת גם בכדאיות כלכלית, כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, לבירור הזכאות ולמיצוי ההטבות הקיימות והמגיעות להורים הטריים.

 

האם דמי אבטלה שהתקבלו בתקופה שלפני היציאה לחופשת הלידה מפחיתים מגובה דמי הלידה?

דמי הלידה מחושבים על פי החודשים שקדמו לפיטורין או לעזיבת העבודה, ולכן דמי אבטלה לא אמורים להוריד את עלות דמי הלידה שיינתנו. שאלה זו נשאלה רבות, בעקבות משבר הקורונה שפקד את שוק העבודה ופיטורי נשים רבות. אולם, בדרך כלל, מחשב הביטוח הלאומי את השכר של שלושת החודשים עד שישה חודשי העבודה, על פי הגבוה מהם.

יש לזכור ולציין כי בזמן חופשת הלידה אסור למעסיק לפטר את העובדת, אך גם אם עשה זאת בניגוד לחוק תהיה העובדת זכאית לדמי אבטלה. התפטרות מצד העובדת לאחר חופשת הלידה, לא תזכה אותה בדמי אבטלה, אלא רק לאחר 90 יום ממועד ההתפטרות. מכיוון שישנן זכויות רבות ושונות לחישוב דמי הלידה, יש לבדוק זכויות אלו ברחבי הרשת ובאתרי הביטוח הלאומי.

במידת הצורך, כדאי ורצוי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה אשר יוכל להסביר את הזכויות האמורות והדרך לקבלן.

האם ישנה אפשרות לחזור לעבודה לפני סיום מועד חופשת הלידה?

בימינו, כאשר נשים רבות מנסות לשמור על מקום עבודתן, או מתחלקות עם בני זוגן בחופשת הלידה, או ממהרות לחזור לעולם העשייה והמקצוענות, שאלות רבות עוסקות בנושא של האם ישנה אפשרות לחזור לעבודה לפני סיום מועד חופשת הלידה. בישראל, על פי חוק הביטוח הלאומי, העובדת לא יכולה לקצר את חופשת הלידה שלה, מכיוון שביטוח לאומי עלול לדרוש את מחיר החופשה, גם אם היא חזרה בה.

במקרים חריגים כן תאושר קיצור חופשת הלידה, ובלבד שלא תהיה קצרה מתחת לשלושה שבועות. יש לזכור שכאשר שני בני הזוג החליטו להתחלק בחופשה, על האישה לחתום על כך שוויתרה להמשיך את חופשת הלידה שלה מעבר לשישה שבועות מיום הלידה. חופשת לידה של האב תתאפשר רק מרגע שהאם חזרה לעבודה.

לכן, קיצור חופשת לידה יכולה להתקיים בתנאים מסוימים, ותתקבל בביטוח לאומי בעיקר כאשר האב מתחלק אף הוא.

 

באיזה תנאים והאם בכלל מותר לפטר עובדת בזמן חופשת לידה?

בדומה לפיטורי אישה במהלך ההריון, גם במהלך חופשת הלידה אסור למעסיק לפטר את העובדת, גם אם הפיטורין נכנסים לתוקף רק לאחר גמר 60 יום שלאחר חופשת הלידה. ההיגיון העומד מאחורי חוק זה הוא כי יש לשלב את האישה בעבודה, במיוחד בעת תקופה רגישה זו, אשר היא עשויה להיות מטופלת בתינוק, ותהיה חייבת להעניק לו מזמנה.

אם רצה המעסיק לפטר את העובדת בכל זאת עליו לקבל אישור ממשרד העבודה והרווחה. בדרך כלל, בקשות אלו נענות בסירוב, והמשרד מוטה לכיוון האישה, אשר במקרה זה היא הגורם המוחלש יותר. האישור לפיטורין יינתן רק אם הוועדה שוכנעה באופן מוחלט שהפיטורין לא נעשו בגלל ההריון, אלא עקב גורמים ספציפיים מקצועיים אשר נראים כלגיטימיים כסיבה לפיטורין.

אם לא התקבל אישור הפיטורין ממשרד העבודה, פיטורין אלה לא נחשבים חוקיים, ולמעשה העובדת זכאית להמשך תשלום מהמעסיק. בכל מקרה בו נעשית עבירה זו של פיטורין במהלך חופשת לידה או לפניה, יכולה העובדת לתבוע את המעסיק, או לכל הפחות להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה אשר יוכל להמליץ על המשך טיפול.

 

לסיכום

ישנן שאלות רבות הנשאלות בנוגע לזכויות המגיעות בחופשת לידה. זכות זו הינה אוטומטית, כך שהזכויות מגיעות לעובדת ללא צורך בבקשה או היתר מיוחדים. עם זאת, מכיוון שישנן זכויות רבות וחוקים נלווים רבים, קשה לפעמים, למרות שפע המידע הנגיש הנמצא ברחבי הרשת, לדעת ולמצוא את התשובה הנכונה.

בנוסף, מדי פעם מתווספים עוד תיקונים או זכויות חדשות, כמו למשל הזכות לחופשת לידה של האב, שלא היו קיימים בהריונות הקודמים או לא ידועים באופן מספק לעובדים ולמעסיקים. לכן, ההמלצה הגורפת היא שבכל מקרה של חשש או אי הבנה של החוק כהוויתו, יש לפנות לעורך דין דיני עבודה, אשר יוכל להמליץ על המשך טיפול או תביעה, באם יש צורך בכך.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.