הדרך לפירוק חברה על ידי נושים

לא אחת קורה שחברה צוברת חובות משמעותיים לנושים. במקרים רבים, שני הצדדים נכנסים למעגל קסמים. הנושים מבינים שאם החברה לא תמשיך לפעול. החובות של החייב לא ישולמו להם. החייב מבין שעבורו המשך פעילות העסק היא הדרך ההגיונית ביותר לצאת מהסבך.

בשלב כלשהו מחליטים הנושים, חלקם או כולם, לפעול לפירוק החברה. זאת, בתקווה להחזיר לעצמם ולו חלק מזערי מן ההתחייבויות הכספיות של החייב כלפיהם. מתי מגיע הזמן לפירוק חברה על ידי הנושים שלה? מהו בדיוק הליך הפירוק של החברה ואיך הוא מתבצע? אילו דרכים חלופיות עשויות לאפשר לנושים לגבות את החובות שלהם מהחברה? מהו הסדר נושים? למי ומתי עשוי הסדר כזה לסייע? כדאי לקרוא וללמוד להכיר טוב יותר את הנושא.

מתי מגיע הזמן לפירוק חברה על ידי הנושים

אי אפשר לקבוע נקודת זמן מדויקת בה כדאי לפרק את החברה. קביעת המועד נתונה לשיקול דעת הנושים והבעלים של העסק. בדרך כלל, הנושים מבינים שפירוק החברה לא יניב להם כל תועלת, או שהתועלת מנקיטת צעד זה תהיה מועטה בלבד.

בדרך כלל, המשבר שפוקד עסקים באופן המתואר נובע מעצם העובדה שלעסק אין הון עצמי מספיק או די רכוש שיוכל לכסות את החובות. התשובה הטובה ביותר במקרים כאלה היא שהזמן לפירוק העסק הוא כאשר הנושים מאבדים תקווה שיקבלו אי פעם את החובות שלהם.

במרבית המקרים נעשים ניסיונות שונים להגיע להסדר עם בעל העסק –  פריסת החוב ולעיתים אף ויתור על חלק ממנו, תמורת תשלום של החלק הנוסף בבת אחת. בהמשך המאמר נעסוק בנושא הזה ונבהיר אותו.

 

הליך פירוק חברה על ידי נושים ואיך הוא מתבצע

כשמדובר בפירוק חברה, יש שלוש דרכים להגיע לאותה מטרה, קרי פירוק החברה. הדרך הראשונה היא פירוק חברה על די בית המשפט, תוך חלוקת הנכסים שלה בין הנושים על פי מפתח קיים. הדרך השנייה היא פירוק החברה מרצון על ידי הבעלים שלה ובעלי המניות ואילו הדרך השלישית היא פירוק החברה על ידי הנושים. בשורות להלן נעסוק בדרך הזאת.

הדרך לפירוק חברה על ידי נושים
הדרך לפירוק חברה על ידי נושים

להלן תיאור של שלבי הליך הפירוק על ידי נושים:

הזמנה לאסיפת נושים

אסיפת הנושים סוללת למעשה את הדרך לפירוק העסק. עם זאת, לפני קיום אסיפת הנושים יש לשלוח הזמנות לכל אחד מהנושים הידועים של החברה. בנוסף, יש לפרסם מודעה בעיתון יומי נפוץ וברשומות. זאת, במטרה להביא גם נושים שאינם ידועים להשתתף באסיפת הנושים. הפרסומים יתבצעו שלושה שבועות (21 ימים) לפני קיום האסיפה. לכאורה מדובר בצעד פורמלי. למעשה, לא אחת קרה שאכן הופיעו נושים חדשים שאחזו בהמחאות של העסק או בהתחייבויות רשמיות של העסק שלא כובדו.

אסיפה של בעלי המניות

אם יש יותר מבעל מניות אחד, יש לזמן גם אסיפה של בעלי המניות. זאת, במטרה להחיש את הליך הפירוק ולמנוע התמשכותו על פני זמן ארוך.

כינוס אסיפת נושים

באסיפת הנושים יוגש דוח מטעם דירקטוריון החברה לכלל הנושים. הדו"ח יעסוק במצב הכלכלי של החברה ובתביעות השונות של הנושים. למעשה, אחרי הדו"ח הזה יכול כל נושה לדעת האם יוחזר לו החוב במלואו או בחלקו, אם בכלל.

מינוי מפרק

מינוי המפרק נועד לאפשר לו לבצע הליך כינוס נכסים של החברה. בשלב הבא יחלק המפרק את הכספים שנצברו בחשבון הפירוק בין הנושים, על פי מפתח קבוע מראש. נושים מובטחים תחילה, עובדים ולאחר מכן נושים אחרים.

הגשת דו"ח לרשם החברות

בתום פעולת הפירוק יוגש דוח לרשם החברות. בתוך שלושה חודשים מרגע ההגשה תחדל החברה מלהתקיים ותימחק מהרשומות.

 

הליך הפירוק מתחילתו ועד סופו מתבצע בפיקוח של בית המשפט. כיוון שההליך הוא על דעת כלל הנושים, וככל שההליך יתבצע בצורה מסודרת, הליך הפירוק הוא קצר יחסית. בדרך כלל, מרגע ההחלטה על קיום אסיפת נושים ועד לרגע שבית המשפט מחליט לפרק את החברה, עוברת תקופה של לא יותר משנה אחת.

דרכים חלופיות – תוכנית עסקית, הסדרי חוב והמשך הפעלת העסק

למרות שהליך פירוק חברה על ידי הנושים עשוי להשיב להם חלק מהחובות, הרי שלעיתים יש מקום לחשוב על תהליך אחר. ההליך החלופי הוא המשך התפעול של העסק על ידי מפרק זמני. המטרה היא לבחון את האפשרות להחיות את העסק, להשיב את החובות לנושים ולמכור את העסק כעסק חי.

מהלך זה עשוי להתבצע באופנים הבאים:

מינוי מפרק זמני

מינוי מפרק זמני לעסק מאפשר לבחון את כלל האפשרויות הנוגעות להמשך הפעילות שלו. מינוי מפרק זמני הוא למעשה האמצעי הקיים בידי המחוקק לנסות ולהבריא את העסק לטובת כל הצדדים. מי שנהנים מהבראת העסק הם הנושים. ואולם גם עבור העובדים בעסק, הבראה והמשך הפעילות שלו יכולות לחלץ אותם ממצוקה. למען הסר ספק – מינוי מפרק זמני איננו מסיים את היחסים בין העובדים למעסיק. עם זאת, המפרק יכול לבצע שינויים, במטרה לנסות ולהבריא את העסק.

בניית תוכנית עסקית

אם הנושים או הבעלים של החברה מעדיפים לנסות לחלץ אותה מהבעיות הפיננסיות ולהמשיך לתפעל אותה, הדבר הראשון והחשוב ביותר שצריך לעשות הוא לבנות תוכנית עסקית ריאלית. תוכנית עסקית תצביע על נקודות החוזק ועל החולשות של העסק ותבחן בצורה אובייקטיבית את היכולת של העסק להמשיך ולתפקד. לא אחת התברר שהבעיות של העסק נובעות ממחסור בהון חוזר. המשמעות היא שהעסק מרוויח, אך פער זמנים שבין תשלום לנושים לבין גביית חובות מלקוחות גורם להעדר כושר פירעון.

השגת מימון

על מנת להתניע את הפעילות העסקית, נדרש לרוב מימון נוסף לעסק. את המימון אפשר להשיג באמצעות הלוואות מבעלי המניות או הלוואות מבנקים מסחריים, שיינתנו בהתאם לערבויות ובאישור בית המשפט. זה איננו פתרון פשוט, אבל בנסיבות מתאימות אפשר ליישם אותו בהצלחה.

השבת החובות לנושים

השבת החובות לנושים בהסדר כזה מתבצעת באמצעות הסדר שמתווה את הדרך ואת אופן התשלום. הנושים מוותרים על חלק מהחוב, בתמורה לקבלת חלק אחר ממנו.

 

מה זה הסדר נושים ולמי הוא מועיל

הסדר נושים הוא הסדר בין בעלי העסק לבין הנושים שלהם. הסדר כזה מתגבש אם בעלי העסק מעוניינים להמשיך ולהפעיל אותו מצד אחד, והנושים מבינים שללא הסדר הם לא יקבלו למעשה החזר כספי מהעסק. הסדר כזה ניתן לגיבוש אחרי שמתברר שהסיכויים של העסק לשרוד הם טובים.

המגבלה העיקרית בהסדר נושים היא החובה להגיע להסדר עם כולם. הסדר הנושים מאושר על ידי בית המשפט. לא אחת קרה שהסדר נושים אפשר לעסק שנמצא על סף סגירה, להמשיך ולהתקיים. עם זאת, בהעדר רצון מצד בעלי המניות והנושים להגיע להסדר כזה, חוזרים כל הצדדים לתחילת התהליך, שהמשמעות שלו היא כינוס נכסים, פירעון חלקי של החובות לנושים וסגירת החברה לצמיתות.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.