הטרדה מינית מילולית במקום העבודה – אסור לשתוק!

הטרדה מינית במקום העבודה, מכל סוג שהוא, בין אם מילולית ובין אם פיסית, היא פסולה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית. ההגדרה של מהי הטרדה מינית היא ברורה על פי החוק, אולם כתופעה חברתית או כמקרה בוחן העומד בבית המשפט היא עלולה להיות מורכבת יותר.

עורך דין דיני עבודה אשר מנוסה בנושאים אלה, יטפל בסוגיות של הטרדה מינית מילולית במקום העבודה, באופן קשוב ורגיש לצרכי המתלוננת, וינסה לעודד אותה לא לשתוק, באמצעות ליווי התהליך מתחילתו ועד סופו.

אין ספק כי הטרדה מינית מילולית המתרחשת במקום העבודה, יכולה להגיע משני הצדדים, גברים כלפי נשים או נשים כלפי גברים, אולם המציאות מלמדת כי לרוב קורבנות ההטרדה יהיו נשים, בעוד הצד הפוגע הוא בדרך כלל גברים. לכן, מאמר זה מתייחס לקורבן בלשון נקבה, אולם אין זה אומר כי רק כך הם פני הדברים.

מה אומר החוק בעניין הטרדה מינית מילולית?

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית, באופן מפורט למדי. הטרדה תהיה בעלת אופי מיני במספר סיטואציות, ביניהם כאשר מתרחשת סחיטה באיומים על הקורבן לעשות מעשה מיני, כאשר נעשים מעשים מגונים, כאשר מועלות הצעות מגונות או התייחסויות מיניות גם לאחר שהקורבן אמר באופן מפורש כי אינו רוצה זאת, או כאשר ישנה התייחסות לעגנית ומבזה בעלת אופי מיני כנגד גופו של הקורבן או נטייתו המינית.

החוק ממשיך להגדיר באילו נסיבות וסיטואציות ההטרדה הינה בעלת אופי מיני, ובאופן מיוחד וספציפי הוא כולל איסור הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, בה יחסי הכוחות ומדרג ההיררכיה הלא שוויוני יוצר מצבים אסורים. יש לזכור ולציין כי הסירוב של הצד הנפגע לדברים האמורים חייב להיות ברור ושאינו משתמע לשתי פנים. הסירוב חייב להישמע ולהיות מוצג באופן בהיר ומובן לכל.

 

התייחסות רחבה למושג הטרדה מינית מילולית

החוק מתייחס להטרדה מינית מילולית באופן נרחב למדי, ולכן כולל גם התייחסויות שנעשות בכתב, או באמצעות מצג חזותי ושמיעתי כמו סרטון, חומרי מחשב אחרים ועוד. כמו כן, הטרדה מינית יכולה להתפרש כך, גם אם הדברים נאמרו או הוצגו בחברת אחרים, ולאו דווקא בחברת הנפגע בלבד או כאשר נאמרו לחלל האוויר ולא באופן ישיר לנפגע.

גם כאשר הדברים המיניים שהוצגו דיברו על הפוגע עצמו, למשל בחשיפת הקורבן לתמונות פורנוגרפיות, ייחשב הדבר להטרדה מינית.

הטרדה מינית מילולית במקום העבודה - אסור לשתוק!
הטרדה מינית מילולית במקום העבודה – אסור לשתוק!

מדוע אסור לשתוק על הטרדה מינית מילולית במקום העבודה

אחד הפחדים של קורבנות ההטרדה היא בעצם הסיכון להיות מפוטר ממקום העבודה. בדרך כלל ההטרדה המינית נעשית בין דרגים שונים בארגון, כלומר בין מנהל או בוס לבין עובדת זוטרה יותר. במקרה שכזה, יש ניצול של יחסי מרות, באופן שלא משאיר, פעמים רבות, לקורבן- ברירה אחרת, מלבד היענות להטרדות.

במקרה זה, אסור לקורבן לשתוק, גם אם הדבר יעלה בפיטורין, משום שהטרדה מינית מילולית עלולה להסלים גם למעשים, ויש להעמיד את המטריד על טעותו ומעשיו החמורים. גם במקרה בו נעשית הטרדה מינית בין שווים בדרגתם, כתוצאה מרוח חברתית מעוותת ולא תקינה שקיימת בארגון, על הקורבן לא לשתוק ולא להסכים לאווירה שלא מכבדת את העובדים והעובדות.

כך או כך, החוק אוסר על התנהגויות אלה, ואף מחמיר במקרה בו קיימים יחסי מרות, בטענה שבמקרה זה לא חייב להיות סירוב ברור, מכיוון שיכול להיות שהקורבן לא הצליחה לסרב מתוך חשש לעתידה המקצועי.

דוגמאות להטרדה מינית מילולית במקום העבודה

משמעותה של הטרדה מינית מילולית היא כל אמירה אשר גורמת לאחר להרגיש פגוע, בזוי, קטן בערכו או מופלה על רקע מגדר. ישנן דוגמאות רבות לסוגי הטרדה שכזו, החל מאמירות נמוכות ולעגניות אשר לא משאירות ספק במובנן, דרך בדיחות גסות וסקסיקסטיות וכלה בשפה "מלוכלכת" אשר לא מתאימה ליחסים קורקטיים ומקצועיים.

לפעמים, צד אחד יכול לראות בכל האמירות הללו כמחמאה אשר מנסה לקרב ולחמם את היחסים בין העובדים ולא להיות מודע לכך שבעצם הצד השני פירש דיבור זה כהטרדה. למעשה, אלא אם כן שני הצדדים הביעו נכונות משותפת לבסס יחסים קרובים יותר, כל אמירה שאינה מקצועית גרידא, ואינה מתייחסת לכישוריו הספציפיים של האחר, יכולה להתברר כהטרדה מינית מילולית, ולגרום ליחסים עכורים במקום העבודה.

 

הטרדה מינית מילולית במקום העבודה – ההבדל הדק בין האסור למותר

כפי שיגיד עורך דין דיני עבודה, החוק יקשה ומחמיר יותר כאשר מתרחשת הטרדה מינית מילולית בין עובדים שלא נמצאים בדרגה שווה, קרי כאשר הבוס מטריד. ההיגיון מאחורי פסיקות רבות היא שהארגון חייב להתנהל באופן מקצועי וברור, ולכן אין שום מקום להערות שוביניסטיות או פוגעניות, גם אם הדבר נעשה בצחוק, בהיסח הדעת, או מתוך רצון להתקרבות לאחר.

חומרת המעשה תקבע על פי מספר האמירות שנאמרו, מידת שמרנותו של הצד הנפגע, פערי גילאים, מידת הפוגענות בכבוד האדם ועוד. עם זאת, החוק מודע לכך, שאם יחמיר יתר על המידה, באופן אשר לא יאפשר ביסוס יחסים אישיים, בין עובדים, הוא יחטא למטרה.

החטאה שכזו יכולה להיעשות כאשר אדם, אשר לא התכוון לפגוע, מתפרש כך על ידי הצד השני, או לחילופין כאשר נמנעים העובדים מכל גילוי אישי, חם ובסיסי ביניהם מכיוון שהם נמנעים מלהיכנס לטריטוריה שיכולה להתפרש אחרת ממה שהתכוונו לכך. המבחן האמיתי, העומד בבית המשפט, הוא המבחן האובייקטיבי של הדברים.

באופן כזה, מנסה החוק, למנוע רק את זווית הראייה של הפוגע או הנפגע, ומנסה להיות ניטראלי ולבחון את המקרה מבחוץ.

 

איך אפשר לפעול כנגד הטרדה מינית מילולית במקום העבודה?

כנגד הטרדות מיניות אסור לשתוק, ולכן יש מספר דרכים לפעול כנגדן. כצעד ראשון, אפשר להגיש תלונה במקום העבודה כנגד הפוגע, במטרה לנקיטת הליכים משמעתיים כנגדו. במקום עבודה, הכולל יותר מ- 25 עובדים, חייב להיות תקנון טיפול בהטרדות, והגדרה של מהלך הגשת תלונה.

במקרה וההטרדה נעשה בין עובדים אשר לא שווים בדרגתם, ייעוץ של עורך דין דיני עבודה יכול לסייע ולהוביל להליכים אזרחיים ואף פליליים כנגד הפוגע.

 

לסיכום

כאשר נעשית הטרדה מינית מילולית במקום העבודה – אסור לשתוק. הטרדה זו יכולה להתרחש בין שני עובדים שאינם בעלי מדרג שווה (כמו בוס ומזכירה), או בין עובדים אשר דרגתם שווה. החוק קובע כי לאמירות בעלות אופי מיני אין מקום במקום עבודה, גם אם נאמרו בצחוק ובלי להתכוון.

לפעמים מדובר על אווירה פתוחה ופרועה, בה קל לקבוע כי נעשתה הטרדה מינית מילולית, ולפעמים ההערה אינה כה ברורה ועלולה להתפרש כ"סתם מחמאה". כאשר הגבול בין אמירה לגיטימית ושאינה לגיטימית, אינו ברור, יש לבצע חקירה מעמיקה ויסודית יותר, אשר תוכל להעלות על אותם גורמים אשר הופכים אמירה שכזו לפוגענית ושניתנת לפירוש בעל אופי מיני.

עורך דין דיני עבודה יוכל לייעץ בנושא זה, וללוות את הקורבן מתחילת התהליך ועד סופו, באופן רגיש וחומל.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.