הטרדה מינית של גבר בעבודה

ישנה הנחת יסוד בחברה הישראלית (ולא רק), כי הטרדות מיניות במקום העבודה ובמרחב הציבורי בכללותו, הן מנת חלקן של בנות המין הנשי בלבד. אולם למרבה הצער, גם גברים רבים נפגעים מהטרדה מינית ואף ממעשי הטרדה מינית שמתבצעים בסביבת העבודה.

לאור הבושה שמלווה את נפגעי מעשי ההטרדה המינית ובפרט כשמדובר בגברים, מעטים הם מקרי ההטרדה המינית במקום העבודה שמדווחים בפועל. גם כאשר גבר שנפגע ממעשי הטרדה מינית במקום עבודתו בוחר להתלונן על העובד שפגע בו, במקרים רבים לא ברור מהן זכויותיו ואילו סעדים זמינים לנפגע במסגרת דיני העבודה והדין הפלילי. לכן בחרנו להקדיש את המדריך הבא לנושא הרגיש של הטרדה מינית של גבר בעבודה.

הטרדה מינית של גבר בעבודה – זה יכול לקרות לכל אחד

בנוסף, מחקרים קובעים כי אחת מבין שלושת הסיטואציות המובילות במקרים של הטרדות מיניות, בקרב גברים, היא תוך ניצול יחסי מרות. כל אדם, באשר הוא, סביר להניח שבזמן בו ההטרדה המינית מתבצעת – יחוש ניתוק, קושי במתן תגובה ואף השתתקות של ממש.

המוטרדים, כולם, בלי קשר למינם, יתקשו לצעוק, אולי לא יצליחו להכניס עצמם לכדי עימות עם התוקף ואף יכנסו למצב של קיפאון. קשת תגובות זו מזוהה עם כלל הסיטואציות הטראומטיות שאדם עלול לעבור. גם לאחר ההטרדה, התחושות אשר ילוו את הקורבן יהיו זהות בין שני המינים. הם כולם עשויים לחוש בדידות, קושי בניהול שיח, פגיעות והשתתקות.

 

מדוע גברים נמנעים מדיווח על הטרדה מינית?

מדי שנה, מתפרסמים נתונים הנוגעים להיקפה של תופעת ההטרדות המיניות בישראל, במסגרת דוח של "איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית". מהנתונים בדוח זה עולה כי בעוד שקרוב ל – 90 אחוז מכלל הפגיעות המיניות המדווחות במדינת ישראל, מתבצעות כלפי נשים, רק כ – 10 אחוז מהדיווחים קשורים בהטרדות מיניות שבוצעו כלפי גברים.

אולם אין בכך כדי להניח שגברים בהכרח חווים הטרדות מיניות בהיקף נמוך משמעותית מזה שחוות נשים בישראל, אלא שגברים פשוט נוטים לדווח הרבה פחות על פגיעות מסוג זה, מפאת הקושי הרגשי שלהם להגיש תלונה על הטרדה מינית, לאור הסטיגמה. למעשה, רק 5 אחוזים מבין הגברים שעוברים הטרדה מינית בישראל, מדווחים על הפגיעה בפועל.

הטרדה מינית של גבר בעבודה
הטרדה מינית של גבר בעבודה

לנפגעי הטרדה מינית בעבודה יש זכויות – גם אם הם גברים

לאור הנתונים המדאיגים יש מקום לציין כי החוק במדינת ישראל מעניק שוויון זכויות מלא לנשים וגברים בנושא של דיווח על הטרדה מינית, מניעת מעשי הטרדה מינית וקבלת פיצוי בגין פגיעות מיניות. יתרה מכך, כשם שזכויותיהם של שני המינים בנושא זה הן זהות, כך גם התחושות הקשות שחווים נפגעי ההטרדות המיניות – הן חוצות מגדר ומין.

 

הטרדה מינית של גבר בעבודה – באיזה מרחב היא עלולה להתרחש?

בחוק למניעת הטרדה מינית בישראל, מופיע המונח "מסגרת מקום העבודה" שנועד להחיל את ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה גם על פגיעות מיניות אשר מתבצעות במקומות נוספים שקשורים לעבודת הנפגע – בין אם מדובר בפגישות שמתקיימות מחוץ למתחם העבודה הקבוע, אירועי חברה, אינטראקציה עם ספקים וקבלני משנה, נסיעות ועוד.

 

כיצד הטרדה מינית של גבר בעבודה באה לידי ביטוי?

הטרדה מינית של גבר בעבודה עלולה להיגרם על ידי נשים וגברים כאחד, ועשויה לבוא לכלל ביטוי במגוון דרכים ובכללן אמירות ורמיזות בעלות אופי מיני, מבטים שיש בהם כדי לגרום אי נוחות, וכמובן גם מעשים פיזיים.

כיצד יחסי מרות מאפשרים הטרדה מינית של גבר בעבודה?

יחסי מרות בהקשר לסביבת העבודה, פירושם יחסי כוחות בין עובד לבין מנהל או גורם אחר בעל סמכות גבוהה משלו. למשל – לבעל עסק או עובדים בדרג ניהולי יש יחסי מרות כלפי עובדים זוטרים יותר הכפופים להם. מטבע הדברים, כאשר אדם כפוף למרותו של אדם אחר במקום העבודה, הוא מצופה לעשות כדבריו על מנת שלא לאבד את עבודתו.

במצב בו מנוצלת סמכות זו לרעה לשם פגיעה מינית בכפיפים, הפגיעה תכנס תחת ההגדרה של הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות בסביבת העבודה.

 

התנכלות במקום העבודה – מנת חלקם של הגברים המתלוננים על הטרדה מינית בעבודה

אחד החששות העיקריים שמונעים מגברים רבים שחוו פגיעה מינית במקום עבודתם לדווח על כך, הוא שיתר העובדים או הנהלת הארגון תתנכל אליו בעקבות הגשת התלונה על ההטרדה. מדובר, כמובן בהתנהלות שאינה חוקית ועשויה לזכות את המוטרד בפיצויים בבית דין לעבודה ואף בתביעת נזיקין אזרחית.

 

כיצד מתמודדים עם הטרדה מינית של גבר בעבודה?

אם חווית הטרדה מינית במקום עבודתך, חשוב לאזור אומץ ולדווח על כך למעסיק. בכל ארגון עסקי ישנו גורם פנים ארגוני האמון על טיפול בתלונות על הטרדות מיניות במקום העבודה. זוהי זכותו של כל עובד שסבור כי הוא נפגע מהטרדות מיניות בעבודתו, להסביר לנציג זה מטעם המעסיק את פרטי המקרה.

הנאמן על מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה נדרש עם קבלת התלונה מהעובד, להפיק דוח בכתב, ובו פירוט של האירועים שדווחו לו לצד חוות דעתו והמלצותיו להמשך הטיפול בנושא. את הדוח הזה מחויב אותו גורם למסור למעביד באופן מיידי, כדי לקדם את הטיפול ולהפיק דוח משלו.

 

כיצד המעסיק מצופה לפעול כשמתקבלת תלונה על הטרדה מינית של גבר בעבודה?

כשמעסיק מקבל דיווח על הטרדה מינית של גבר בעבודה או אישה, הוא רשאי לבחור לפעול בהתאם להמלצות הנאמן למניעת הטרדות מיניות בארגון. המעסיק רשאי להחליט על הרחקת העובד המטריד מסביבתו של העובד המתלונן, לשבץ את המטריד לכאורה בצוות אחר, להפחית משכרו ואפילו לפטר אותו.

אולם באותו האופן, המעסיק גם רשאי שלא לפעול בנושא, אך הוא כן חייב לפעול בשקיפות מרבית כלפי העובד שהתלונן ולהציג את נימוקיו המתועדים בדוחות הנ"ל.

 

באילו מקרים ניתן לקבל פיצויים בגין הטרדה מינית של גבר בעבודה?

כאשר עובד חווה הטרדה מינית במקום עבודתו הוא רשאי לבחור להתפטר מעבודתו בשל הרעת תנאי העסקה, וכך לקבל פיצויי פיטורין כמתפטר בדין מפוטר.

לשם כך על המוטרד לפעול באופן הבא:

  • ליידע את הצד המטריד, בצורה ברורה ופומבית, שאינו חפץ באופי הקשר שהמטריד יזם.
  • לדווח לגורם בארגון שמטפל במניעת הטרדה מינית בעבודה על הפגיעה.
  • להמתין שהנושא יועבר לטיפול המעביד.
  • לקבל מהמעביד דיווח על החלטותיו בנושא.

 

האם העובד חייב בהודעה מראש למעסיק לפני התפטרות בגין הטרדה מינית בעבודה?

היה ועובד בוחר להתפטר מעבודתו בעקבות מקרי הטרדה מינית שחווה בסביבת העבודה, ככל שלמעסיק דווח על הליקוי והוא לא פעל בהתאם להמלצותיו של הנאמן למניעת הטרדות מיניות בארגון ולא עשה מאמץ למניעת הישנותם של אירועי ההטרדה, רשאי העובד לוותר על מתן הודעה מראש למעסיק מבלי לאבד את זכאותו לתשלום פיצויי פיטורין.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.