חובת קיום שימוע

כל עובד בישראל שצפוי להליך פיטורים, זכאי על פי חוק להליך שימוע לפני הפיטורים. למותר לציין כי הזכות לשימוע לעובד אינה מעוגנת בדיני העבודה באופן רשמי ומוסדר, אך היא קיימת מתוקף הפסיקה התקדימית בבתי הדין לעבודה ובבית המשפט העליון.

ההיגיון מאחורי חובת קיום שימוע לעובד הוא פשוט למדי: זוהי זכותו הבסיסית של כל אדם לדעת מהי הסיבה לכך שהוא צפוי לאבד את מקור פרנסתו, כדי שיוכל להציג גם את הצד שלו. זהו הבסיס להליך הוגן וצודק, לפיו שואפת מערכת המשפט בישראל לפעול.

במסגרת המדריך שלהלן, נסביר על חובת קיום שימוע לעובד, על ההוראות לקיומו של הליך השימוע באופן חוקי, ועל הסעדים העומדים לרשותו של עובד שמעסיקו הפר את חובתו לערוך לו שימוע לפני הפיטורים.

מהי חובת קיום שימוע לעובד?

יש חוקי עבודה שכל מעסיק בישראל נדרש להכיר, וחובת קיום שימוע הוא אחד מהם. שימוע לפני פיטורים הוא הליך שחובה לבצע ברגע שהמעסיק שוקל לסיים את ההעסקה של עובד מסוים.

הליך השימוע הוא רלוונטי לא רק במקרים שבהם המעסיק שוקל את פיטורי העובד, אלא גם במקרים שבהם, למשל, תנאי המשרה עומדים להשתנות, עומד להתרחש שינוי לרעה בהיקף המשרה, וגם במקרים שבהם העובד חתם על חוזה העסקה מצד אחד, אך מצד שני עבודתו בפועל עוד לא החלה. כמו כן, הליך שימוע יכול להיות רלוונטי במקרים שבהם העסק עומד בפני שינויים כמו סגירה מוחלטת או צמצומים.

 

חובת קיום שימוע – למה היא נועדה?

מטרת ההזמנה של העובד המועמד לפיטורין להליך שימוע, היא לאפשר לעובד להיערך מבעוד מועד להליך השימוע. במסגרת השימוע העובד יוכל להציג את טענותיו ולהשמיע את קולו, בניסיון להבהיר למעסיקו את עמדתו בנוגע לטענות המועלות כלפיו. במקביל, תצטרכו לוודא שהעובד יודע שלזכותו עומדת האפשרות להגיע לשימוע עם איש מקצוע כמו עורך דין, או כל אדם אחר שבו הוא יבחר כדי לייצגו.

חובת קיום שימוע
חובת קיום שימוע

הוראות לקיומו של הליך השימוע באופן חוקי

לא כל שיחה עם העובד לפני הפיטורים יכולה לעמוד בתור שימוע, ויש כמה דברים שתצטרכו להקפיד עליהם על מנת שהליך השימוע יהיה חוקי ותקין. על מנת לפתוח בהליך השימוע, יש לזמן את העובד לשיחת שימוע כמה ימים לפני שהיא מתרחשת. ההזמנה שתישלח אל העובד צריכה לפרט באופן מלא את הסיבות השונות שהביאו את המעסיק לשקול את פיטוריו של העובד.

 

חובת קיום שימוע לעובד מחייבת את המעסיק גם לערוך פרוטוקול

את מעמד השימוע נדרש המעסיק ללוות בעריכת פרוטוקול. הפרוטוקול יסכם את הנקודות הרלוונטיות שעלו במהלך השימוע, ויהווה מסמך רשמי שעליו העובד יצטרך לחתום בסוף השימוע. העתק הפרוטוקול יועבר אל העובד, ויישמר גם אצל המעסיק.

במסגרת עריכת הפרוטוקול נדרש המעסיק להקשיב לטענותיו של העובד, מתוך עמדה הוגנת ונטולת שיפוטיות. בתום השימוע, המעסיק ישקול את דברי העובד אל מול טענותיו שלו, ויגיע להכרעה הסופית בעניין הפיטורין – אותה הוא ימסור לעובד בהמשך.

 

חובת קיום שימוע צריכה להתממש על פי הוראות החוק

כל הליך שימוע פיטורין, חייב להתקיים בארבעה שלבים כדי שיחשב קביל מבחינה משפטית:

  1. המעסיק יזמן את העובד המועמד לפיטורין להליך שימוע פיטורין באמצעות הודעה כתובה, ויודיע לעובד מתי והיכן השימוע צפוי להתקיים בדיוק, ואילו גורמים יהיו נוכחים במעמד.
  2. המעסיק יעביר לידי העובד את כל המסמכים הנוגעים לעילת הפיטורין שלו, לפני הליך השימוע ולאפשר לעובד שהות מספקת לפני הליך שימוע הפיטורין, כדי שיוכל להתכונן להציג את טיעוני הנגד שלו בנושא.
  3. על המעסיק לשטוח באוזני העובד את טענותיו כנגדו ואת השיקולים שבגינם הוא שוקל לסיים את העסקתו תחתיו. המעסיק מחויב לאפשר לעובד להגיב לטענות שהועלו כנגדו במסגרת השימוע ולנסות לשנות את דעתו בנוגע לפיטורין.
  4. פרוטוקול של הליך השימוע יערך במהלכו ולעובד יימסר עותק של הרשומות. ככל שהעובד מתנגד למידע שתועד במסגרת פרוטוקול השימוע והוא סבור שמידע זה אינו משקף כהלכה את השקפתו בנושא הטענות שהועלו כנגדו, יהיה עליו להודיע על כך למעסיקו באופן מיידי.

המעסיק הפר את חובתו לקיים שימוע לעובד? הוא עשוי לשאת בהשלכות

כשמעסיקים עורכים שימוע, הם צריכים להקפיד על כל הכללים הרלוונטים כך שהשימוע יוכל להיות שימוע בר תוקף, כזה שאפשר להתייחס אליו ברצינות ולבצע את השלכותיו בהתאם. ברגע שמעסיקים עורכים שימוע שלא על פי הכללים, או כאשר הם לא עורכים שימוע בכלל – יש לעניין הזה השלכות.

אז על אילו השלכות אנחנו מדברים? ובכן, קיימות השלכות נפוצות יותר שבמסגרתן המעסיק יאלץ לשלם לעובד פיצויים בעקבות הליך פיטורין שלא נעשה כחוק, וקיימות גם השלכות נדירות יותר שיכולות להוביל לביטול הפיטורין, לדוגמא. בתי הדין השונים לעבודה מתורגלים בעניינים המדוברים, ולכן הם יודעים לקבוע את ההשלכות הנכונות עבור כל מקרה לגופו.

קיימים לא מעט מקרים שבתי הדין לעבודה קובעים לגביהם שלא יהיו כל השלכות להליך שימוע שלא נערך באופן חוקי, לא השלכות מסוג ביטול הפיטורין ולא השלכות מסוג פיצויים שישולמו לעובד שפוטר – הכל תלוי בנסיבות השונות של כל מקרה ומקרה.

 

הסעדים העומדים לרשותו של עובד שמעסיקו הפר את חובת קיום השימוע

הכי נעים ומרגיע יהיה לחשוב שהעובדים שלכם לא יפתחו נגדכם בשום הליכים משפטיים, אבל המציאות מצביעה על אין ספור מקרים שמוכיחים בדיוק את ההפך. עובדים שזכויותיהם השונות נפגעות, מסיבות כאלו ואחרות, ממש לא מהססים לפתוח בהליכים משפטיים כנגד המעסיקים שלהם.

בעידן שבו החוק נגיש כל כך לקריאה על ידי כל אחד, כל עובד יודע בדיוק מה מגיע לו ומה לא, ומתנהל בהתאם. בתי הדין לעבודה ממש לא חסרים במקרים שבהם עובדים פותחים תביעות כנגד המעסיקים שלהם, בין היתר גם בגין סיבות שקשורות בשימוע.

 

חובת קיום שימוע נועדה להגן גם עליכם כמעסיקים

גם אם המידע לא היה נגיש לכם במיוחד, כמעסיקים חשוב שתהיו מודעים לכך שהדרך הטובה ביותר לפעול בנושא פיטורי עובדים, היא על פי הוראות החוק. שמירה על זכויות העובד, בין אם בתחילת העסקתו, לאורך עבודתו וכמובן גם בסיומה, היא חובה עבורכם.

ברגע שתדעו מה מגיע לכל עובד שלכם על פי חוק, ותלכו בדרך שדיני העבודה מתווים, תוכלו להיות סמוכים ובטוחים בכך שצמצמתם את הפוטנציאל לתביעות נזיקין מצד עובדיכם בהווה ובעבר.

 

בשורה התחתונה

גם לקראת עריכת שימוע וגם בהתנהלות השוטפת הכללית שלכם בתור מעסיקים, ייעוץ וליווי מטעם עורך דין לדיני עבודה הוא הדרך הטובה ביותר לפעולה. עורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה ומבין את רזי החוק לעומקם, יודע לייעץ למעסיק כיצד ראוי לפעול בכל תרחיש נתון, על מנת לצמצם סיכונים ולהבטיח שזכויותיו ישמרו.

 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איסור על עישון במקומות עבודה

נושא העישון במרחב הציבורי מוביל לא אחת לחיכוכים בין מעשנים לבין אנשים שאינם מעשנים ומרגישים אי נוחות לנוכח סכנת העישון הפאסיבי ואי נעימות בעקבות החשיפה

תיבת הדואר האלקטרוני של העובד

עובדים רבים נוהגים להשתמש בתיבת הדואר האלקטרוני שלהם במהלך עבודתם לצרכים אישיים שאינם בהכרח קשורים בתפקידם. נשאלת אם כן השאלה: האם מדובר בהתנהלות לגיטימית מצד

חישוב שעות נוספות בימי מנוחה

בסעיף 17 בחוק "שעות עבודה ומנוחה – תשי"א, 1951" מוגדרת התמורה שתינתן לעובדים שהועסקו בימי המנוחה השבועית או בחגים. במדריך זה נסביר כיצד מתבצע חישוב

חוק פיצויי פיטורים – משכורת 13

ישנם עובדים במשק הישראלי הזכאים לקבלת משכורת תמורת חודש עבודה נוסף כהטבה מצד המעסיק. המונח המשמש לאזכור הטבה זו הינו "משכורת 13" היות ומדובר על

חוק פיצויי פיטורים – הלנת שכר

חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963, קובע כי עובד שהועסק לפחות במשך שנת עבודה מלאה ורצופה אחד אצל מעסיק מסוים ופוטר מעבודתו, יהיה זכאי לקבלת פיצויי

ארנסט-גדייב-עורך-דין-דיני-עבודה
עו”ד דיני עבודה - ארנסט גדייב

משרד עו"ד ארנסט גדייב מתעסק בדיני עבודה ומייצג בהצלחה מאות עובדים ומעסיקים עד למיצוי זכויותיהם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?