יחסי עבודה תחת צו פירוק זמני או קבוע

כשעסק נקלע לקשיים יש אפשרות סבירה שהוא יפורק בסיכומו של עניין. במצב כזה, נשאלת השאלה מה דינם של העובדים ומה אומר החוק על המצב המשפטי שלהם. מהו צו פירוק? מה ההבדל בין צו פירוק זמני לבין צו פירוק קבוע לעסק? מה מעמדם המשפטי של העובדים במצב שבו קיים ועומד צו פירוק זמני כנגד העסק? מה תפקידו של המפרק לפני קבלת צו פירוק קבוע? מה קורה אם המפרק מחליט על הרעת תנאים מוחשית לעובד? מה קורה אם וכאשר ניתן צו פירוק קבוע לעסק? מה קורה אם העסק אינו יכול לעמוד בתשלומים שלו לעובדים? מה קורה אם המפרק מבקש מעובד להמשיך להיות מועסק בעסק גם אחרי מתן צו הפירוק הקבוע? בשורות להלן נדון ביחסי עובד ומעביד בשלהי ימיו של עסק בדרכו לפירוק.

מתי מוציא בית המשפט צו פירוק לעסק

בדרך כלל נמנעות הרשויות בישראל מנקיטת עמדה בנושא פירוק העסק אלא אם כן נדרשו לכך. אבל אם נוצר מצב שבו העסק נקלע למצב של חוסר יכולת לתפקד ואם ברור שלא עומדת אפשרות אחרת בפני העסק למעט פירוק, כי אז עשוי בית המשפט להוציא צו פירוק לעסק.

עם התנאים להוצאת צו פירוק ניתן למנות בקשת נושים לפירוק העסק, חדלות פירעון של העסק או פירוק מרצון על ידי בעלי המניות או הבעלים שלו. בתחילה זה יהיה צו פירוק זמני. הצו עשוי להפוך בהמשך לקבוע עם כל ההשלכות על כלל הנוגעים לעסק, כולל העובדים.

 

צו פירוק זמני, צו פירוק קבוע וההבדל ביניהם

כאמור, בשלב הראשון יוציא בית המשפט צו פירוק זמני לעסק וימנה לו מפרק זמני. עם הזמן, ואם מתברר שאזלו כל האפשרויות להשאיר את העסק בחיים, יוציא בית המשפט צו פירוק קבוע לעסק. להלן ההבדלים בין צו פירוק קבוע לזמני:

  1. צו פירוק זמני: צו פירוק זמני נועד לאפשר למפרק להפיק את התועלת המרובה ביותר מהמשך ההפעלה של העסק. ההפעלה של העסק יכולה להיות קבלת כלל התקבולים המגיעים לעסק, או לחילופין ביצוע עסקאות חדשות עם לקוחות שיגדילו את הרווחים שלו. בנוסף, המפרק ינסה לממש את כלל הנכסים של העסק או אפילו להעמיד אותו למכירה כעסק חי, אם מתברר שיש לעסק זכות קיום והפוטנציאל שלו לא נוצל כנדרש ע"י בעלי העסק והמנהלים שלו. חשוב לציין בהזדמנות זאת שעסק יכול להתנהל תחת צו פירוק זמני לאורך זמן. לקראת סוף המאמר נדון בנושא הזה.
  2. צו פירוק קבוע: מרגע שהמפרק הזמני מגיע למסקנה שכלל היכולות של העסק מוצו עד תום, מתקבלת ההחלטה להוציא צו פירוק קבוע לעסק. צו הפירוק הקבוע נועד להתחיל בהליכים לחיסול העסק וסיום החיים שלו כעסק חי. זאת, כאמור, בניגוד לצו הזמני שלוקח בחשבון גם אפשרות תיאורטית להתאוששות של העסק.

צו הפירוק הזמני הוא חשוב מאוד. לא אחת התברר כי עסק שנקלע לחובות, יש לו זכות קיום והוא יכול להמשיך ולתפקד. במקרים כאלה, ,המפרק הזמני ממשיך לתפקד עד להוצאת העסק מהמשבר ועד למציאת קונים או מפעילים חדשים לעסק.

יחסי עבודה תחת צו פירוק זמני או קבוע
יחסי עבודה תחת צו פירוק זמני או קבוע

המעמד המשפטי של עובדים אחרי צו פירוק זמני

למעשה, מי שנפגע הכי הרבה כשעסק נמצא במצב של חדלות פירעון הם העובדים. מדובר במקור הפרנסה שלהם ובדרך כלל גם בהשפעה של מצב העסק על קרנות הפנסיה שלהם. לפיכך חשוב לדעת מהו בדיוק מעמדם המשפטי של העובדים כאשר העסק נכנס לפירוק.

על פי החלטות ופסיקות שונות של בית הדין לעבודה, צו פירוק זמני אינו משנה את היחסים בין עובד לבין המעביד. המשמעות של צו פירוק זמני היא הענקת הסמכויות לניהול העסק לידי המפרק הזמני ותו לא.

מהן סמכויות המפרק בצו פירוק זמני

צו פירוק זמני מעביר למעשה את כל סמכויות הניהול למפרק הזמני. מבחינת העובדים, העסק עדיין פעיל ועדיין מתקיימים בינו לבין העובדים יחסי עובד מעביד. למעשה, המפרק מחליף את שדרת הניהול של העסק, חלקה או כולה. כך למשל ניטלת הסמכות הן מהמנכ"ל של העסק, אם ישנו כזה, והן מהבעלים שלו, לקבל החלטות עסקיות כל שהן או לקשור עסקאות חדשות עם לקוחות ועם ספקים.

באשר לעובדים – המפרק יכול בהחלט לשנות את תנאי ההעסקה של עובדים בהתאם לצרכים של העסק. זאת, גם אם קיים הסכם עבודה קיבוצי או אחר. עם זאת, אם המפרק הזמני מחליט על הרעת תנאים משמעותית לעובד, הרי שלאותו עובד נתונה הרשות להתפטר בדין מפוטר ולקבל את כל הזכויות המגיעות לו על פי חוק.

 

המעמד המשפטי של העובדים אחרי צו פירוק קבוע

קבלת צו פירוק קבוע לעסק משנה באופן מהותי את המצב של העובדים. מרגע קבלת הצו הקבוע העובדים נחשבים למעשה למפוטרים. לפיכך יהיה חייב מקום העבודה לשלם להם את מלוא השכר המגיע להם ואת מלוא הפיצויים. בדרך כלל יש קדימות לעובדים על פני ספקים אחרים, למעט נושים מובטחים.

מבחינת החוק, בית המשפט קבע שמועד הסיום של יחסי עובד מעביד הוא המועד שבו הוציא בית המשפט צו פירוק קבוע. אם המפרק מחליט להמשיך להעסיק עובדים בתפקידים מסוימים עד לסיום הפעילות של העסק, הרי שההעסקה שלהם תהיה בדין עובדים חדשים. בדרך כלל מדובר על מנהלי חשבונות לקוחות או מנהלי ייצור המכירים את הציוד והמכונות של העסק ויכולים להדריך את הקונים הפוטנציאליים של הציוד.

 

מה קורה אם העסק אינו עומד בתשלומים לעובדים

אם העסק איננו עומד בתשלומים לעובדים ואם אחרי פירוק העסק לא נותרו כספים בקופה, עניינם של העובדים עובר לטיפול המוסד לביטוח לאומי. המוסד ישלם לעובדים א הכספים המגיעים להם ויעביר לזכות קרנות הפנסיה את סכומי הכסף המגיעים להם. עם זאת, חשוב לדעת כי הביטוח הלאומי איננו מכסה את כלל מרכיבי השכר.

המשמעות היא שהשכר המשולם לעובדים עלול להיות נמוך מזה ששולם להם בפועל ממקום העבודה. ולמרות האמור לעיל, אין ספק שעצם קיומה של אופציה לקבל כספים באמצעות הביטוח הלאומי מהווה עוגן של ממש עבור העובדים. גם העברת הכספים לקרנות הפנסיה מאפשרת לעובדים לשמור על רצף הזכויות שלהם.

 

צו פירוק זמני ואפשרות להמשך ההפעלה של העסק

כבר הוזכרה לעיל העובדה שצו פירוק זמני עשוי להיות הזדמנות פז להמשיך את הפעילות של העסק ולהביא אותו לרווחיות. לא אחת התברר שניהול רשלני ובזבזני הוא שפגע קשה בעסק. לפיכך, צמצום שכבת מקבלי השכר בהנהלה וייעול שיטות העבודה של העסק עשויות לשנות את המצב שלו מהקצה אל הקצה.

ידועים מקרים רבים שבהם מפרק זמני ייצב את העסק שאותו נקרא לפרק והפך אותו לרווחי ויציב. בשלב מאוחר יותר עסק כזה נמכר לבעלים אחרים והמשיך להוות מקור פרנסה לכלל העובדים שלו.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.