כללי זהב למניעת הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה (ובכל מקום אחר) היא עבירה פלילית שהרשעה בביצועה עלולה לגרור עונשים כבדים ונזק תדמיתי לאדם שהורשע בביצועה ולארגון בו הוא הועסק. במסגרת הסקירה הבאה נדון בחוק למניעת הטרדה מינית וההתנהלות שהוא מכתיב בסביבת העבודה, נסביר על אחריותם של מעסיקים למניעת הטרדות מיניות בסביבת העבודה, ונציע מספר כללי זהב למניעת הטרדה מינית בעבודה.

סוגים של הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה עשויה לבוא לכלל ביטוי בשני מישורים – הטרדה מינית מצד ממונים, והטרדה מינית מצד עמיתים לעבודה. במקרה הראשון, ההתייחסות לעבירה היא מחמירה יותר. זאת, משום שהממונה במקום העבודה הוא, במידה רבה, האדם האחראי הן על השרידות של המוטרד בעבודה, והן על הסיכויים שלו או שלה להתקדם.

ככל שפער התפקידים בין המטריד לבין המוטרד הוא גדול יותר, כך ההתייחסות של החוק למטריד היא נוקשה יותר. החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה מצמצם או אפילו מונע את האפשרות לקדם עובד אך ורק על סמך היענות לדרישות מיניות של המנהל, מה שמשפר במידה ניכרת את הסיכויים של אדם להתקדם בזכות הכישורים שלו.

 

על החוק למניעת הטרדה מינית וההתנהלות שהוא מחייב בסביבת העבודה

בשנת 1998, נחקק החוק למניעת הטרדה מינית בישראל, שעיגן באופן רשמי את זכותו של כל אדם לקבל יחס מכבד, לצד חובתו של כל אדם להימנע מהערות שיש בהן מיניות מרומזת, השפלה, הקנטה או התייחסות למיניותו של אדם בהקשר המקצועי והחברתי.

החוק הזה הוא חוק ייחודי, כיוון שהוא מנסה למפות מעשים שעד לחקיקה שלו נחשבו לגיטימיים, ולסמן אותם כעבירות. התבטאויות כאלה ואחרות היו אולי בלתי הולמות, אבל עדיין לא היו בגדר עבירות, והחלו להיתפס ככאלה רק לאחר חקיקת החוק. גם מעשים שנחשבו כביטויים לגבריות או לתעוזה, הפכו בין לילה לעבירות שעונשים בצידן.

הטרדה מינית בעבודה בהקשר הזה הפכה להיות עבירה שיש מאחוריה סיכון לסנקציות פליליות, מעבר לאפשרות לאובדן מקום העבודה של המטריד.

אולם מעבר לכל אלו, החידוש העיקרי בחוק למניעת הטרדה מינית הוא במהפכה התודעתית שהוא חולל בקרב גברים ונשים בסביבת העבודה ובכלל, והתובנה שיחס בלתי הולם או בלתי ענייני של אדם כלפי זולתו – בין אם מדובר בעמית לעבודה או בעובד זוטר, בעיקר בהקשר המיני, עלול לגרום להשלכות קשות עבור הצד המטריד.

כללי זהב למניעת הטרדה מינית בעבודה
כללי זהב למניעת הטרדה מינית בעבודה

מהי חשיבותו של החוק למניעת הטרדה מינית בהקשר התעסוקתי?

החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה תרם משמעותית לשיפור מעמדן של נשים בסביבת העבודה. העובדה שמנהלים אינם יכולים עוד להתנות את אפשרויות הקידום בעבודה בקבלת טובות הנאה מיניות, מונעת מהם להפעיל לחצים בלתי חוקיים ובלתי מוסריים על העובדים הכפופים להם. כתוצאה מכך, כיום הקידום בעבודה תלוי בעיקר ברמתם המקצועית של העובדים / העובדות.

 

על אחריותם של מעסיקים למניעת הטרדות מיניות בסביבת העבודה

בכל ארגון המעסיק עובדים, חייב להיות גורם שאחראי על ריכוז הטיפול בנושא ההטרדה המינית בעבודה ומניעתה. גורם זה עשוי להיות מנהלת הרווחה או מנהלת משאבי האנוש שלה ארגון, או כל אדם אחר שמבין את חשיבות הטיפול בנושא הרגיש הזה. הממונה על נושא ההטרדה המינית בעבודה נדרש לעבור מעת לעת השתלמויות בנושאים רלוונטיים, העוסקות בהטמעת החקיקה העדכנית בנושא.

7 כללי זהב למניעת הטרדה מינית בעבודה

ישנם מספר צעדים שכל מעסיק ששואף ליצור סביבת עבודה בטוחה, מכבדת, הוגנת ושוויונית עבור עובדיו, נדרש לבצע:

  1. מינוי ממונה שיהיה אחראי למניעת הטרדה מינית בעבודה – ממונה זה צריך להיות קשוב לכל העובדים שמגיעים אליו עם תלונה לגבי הטרדה מינית בסביבת העבודה.
  2. טיפול משפטי מקצועי בכל חשד להטרדה מינית בעבודה – תלונות על הטרדה מינית בעבודה חייבות להיות מועברות לטיפול עורך דין המתמחה בדיני עבודה בהקדם האפשרי. זאת כדי למנוע עיכוב בטיפול בבעיה, שעלול לגרום עוול לעובדים ולהוות עילה להגשת תביעה כנגד המעסיק.
  3. יצירת מודעות בקרב כל הדרגים בארגון – בעלי העסק מחויבים על פי חוק לפעול כמיטב יכולתם להגברת המודעות של כלל העובדים בארגון שלהם, לעובדה שהטרדה מינית היא עבירה על החוק הנושאת בצידה סנקציות פליליות, ולחדד את החשיבות של מניעת הטרדה מינית בעבודה. הנהלת הארגון נדרשת להעביר לעובדיה מסר של אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות בחברה.
  4. חינוך מונע – יכול לבוא לידי ביטוי על ידי תליה של מודעות ועלוני מידע במקומות מרכזיים בסביבת העבודה, שיבהירו לעובדים את מידת הבעייתיות של התופעה ואת ההשלכות הפוטנציאליות של עבירות כאלו. ניתן ומומלץ גם לערוך השתלמויות לעובדים בנושא של מניעת הטרדות מיניות בעבודה, כדי לחדד אצלם את ההבנה בנושא ואת היכולת להבחין אילו מעשים נחשבים לגיטימיים בסביבת העבודה ואילו לא.
  5. הצגת תקנון למניעת הטרדה מינית – בכל עסק חייבים הממונים על נושא ההטרדה המינית, להציג במקומות בולטים לעין את התקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה (כגון לוחות מודעות כלליים או מחלקתיים וכן במקומות שאליהם כל העובדים מגיעים באופן קבוע, דוגמת חדר האוכל או המטבחון).
  6. עידוד דיווח על מקרי הטרדה מינית – כלל העובדים חייבים לדעת כי יש להם אוזן קשבת וגיבוי מלא – גם מהמעסיק שלהם וגם מהחוק, במידה ויתקלו במקרה של הטרדה מינית בעבודה.
  7. שמרו על שיח מכבד בארגון – חשוב להטמיע מדיניות של שפה ארגונית מכבדת שתקפה לכל הדרגים בארגון. יש להבהיר למנהלים ולעובדים כי מה שעלול להתפרש בעיני האחד כהומור, עשוי לגרום אי נוחות רבה לשני, ולכן, כדי להימנע ממצבים שעשויים להיתפס כהטרדה מינית, יש מקום לשקול פעמיים משפטים בלתי הולמים שעשויים להשתמע לשתי פנים.

 

התייעצו עם עורך דין דיני עבודה לגבי כללי הזהב למניעת הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה היא כאמור לעיל, עבירה פלילית חמורה מאין כמוה. עובד או עובדת אשר חווים הטרדה מינית במקום עבודתם, רשאים על פי חוק להגיש תלונה במשטרת ישראל כנגד המטריד.

בנוסף, חשוב גם לדעת כי מעבר להגשת תלונה, עובד או עובדת שהיו חשופים להטרדות מיניות מצד מנהל או עמית במקום עבודתם, רשאים אף להגיש תביעת נזיקין אזרחית – הן כנגד העובד המטריד והן כנגד מעסיקם, ככל שהאחרון לא פעל כדי למנוע את מקרי ההטרדה המינית בארגון שבבעלותו.

אם ברצונכם להבטיח כי אתם עושים את מירב הצעדים למניעת מקרים של הטרדה מינית בארגון שלכם, ומקפידים על טיפול חוקי והולם בתלונות בנושא (במידה ובכל זאת עולות כאלו), מומלץ ביותר להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני עבודה.

עורך דין שמלווה את החברה בשוטף, יכול להדריך את הנהלת הארגון כיצד מוטב לפעול כדי למנוע הטרדות מיניות בתחומו ואיך להטמיע ביעילות את המדיניות למניעת הטרדה מינית בעבודה בקרב העובדים והדרג הבכיר.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.