מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

הטרדות מיניות במקומות עבודה, הפכו לנגע חברתי שטרם פס מן העולם גם בשנת 2021. למרבה המזל, באמצעות מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, מעסיקים יכולים להביא לצמצום ניכר של תופעת ההט רדות המיניות במקומות עבודה, ובכך להגן לא רק על עובדיהם, אלא גם על האינטרסים שלהם עצמם.

בסקירה זו נדון בחוק למניעת הטרדה מינית בישראל, נסביר מדוע מניעת הטרדה מינית במקום העבודה צריכה להיות אינטרס משותף לעובדים ולמעסיקים, ונפרט כיצד מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה יכול לסייע בהשגת המטרה החשובה הזו.

כיצד התופעה של הטרדה מינית במקום העבודה באה לידי ביטוי?

הטרדה מינית בעבודה עשויה לבוא לכלל ביטוי בשני מישורים – הטרדה מינית מצד ממונים, והטרדה מינית מצד עמיתים לעבודה. במקרה הראשון, ההתייחסות לעבירה היא מחמירה יותר. זאת, משום שהממונה במקום העבודה הוא, במידה רבה, האדם האחראי הן על השרידות של המוטרד בעבודה, והן על הסיכויים שלו או שלה להתקדם.

ככל שפער התפקידים בין המטריד לבין המוטרד הוא גדול יותר, כך ההתייחסות של החוק למטריד היא נוקשה יותר. החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה מצמצם או אפילו מונע את האפשרות לקדם עובד אך ורק על סמך היענות לדרישות מיניות של המנהל, מה שמשפר במידה ניכרת את הסיכויים של אדם להתקדם בזכות הכישורים שלו.

 

על החוק למניעת הטרדה מינית בישראל

בשנת 1998, נחקק החוק למניעת הטרדה מינית בישראל, שעיגן באופן רשמי את זכותו של כל אדם לקבל יחס מכבד, לצד חובתו של כל אדם להימנע מהערות שיש בהן מיניות מרומזת, השפלה, הקנטה או התייחסות למיניותו של אדם בהקשר המקצועי והחברתי.

החוק הזה הוא חוק ייחודי, כיוון שהוא מנסה למפות מעשים שעד לחקיקה שלו נחשבו לגיטימיים, ולסמן אותם כעבירות. התבטאויות כאלה ואחרות היו אולי בלתי הולמות, אבל עדיין לא היו בגדר עבירות, והחלו להיתפס ככאלה רק לאחר חקיקת החוק. גם מעשים שנחשבו כביטויים לגבריות או לתעוזה, הפכו בין לילה לעבירות שעונשים בצידן.

אולם מעבר לכל אלו, החידוש העיקרי בחוק למניעת הטרדה מינית הוא במהפכה התודעתית שהוא חולל בקרב גברים ונשים בסביבת העבודה ובכלל, והתובנה שיחס בלתי הולם או בלתי ענייני של אדם כלפי זולתו – בין אם מדובר בעמית לעבודה או בעובד זוטר, בעיקר בהקשר המיני, עלול לגרום להשלכות קשות עבור הצד המטריד.

מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה – אינטרס משותף של העובדים והמעסיקים

הטרדה מינית במקום העבודה ובכלל, הינה עבירה פלילית לכל דבר ועניין, אשר הרשעה בביצועה עשויה להוביל לעונש כבד ולנזק לא רק לתדמיתו של העבריין המורשע, אלא גם לנזק תדמיתי כבד לארגון שמעסיק אותו. לכן מניעת הטרדה מינית במקום העבודה צריכה להיות אינטרס הדדי הן עבור העובדים והן עבור מעסיקים בישראל.

 

כיצד מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה יכול לסייע?

בכל ארגון המעסיק עובדים, חייב להיות גורם שאחראי על ריכוז הטיפול בנושא ההטרדה המינית בעבודה ומניעתה. גורם זה עשוי להיות מנהלת הרווחה או משאבי האנוש בארגון, או כל אדם אחר המבין את חשיבותו של הטיפול בנושא רגיש זה.הגורם האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, עובר מעת לעת השתלמויות בנושאים רלוונטיים, מה שמאפשר לו ליישם בארגון פרקטיקות שונות המסייעות בהטמעת החקיקה העדכנית ביותר בנושא.

מה תפקידו של האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה?

ישנם מספר תחומי אחריות שהאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה אמון עליהם:

  1. טיפול בדיווחי עובדים על הטרדה מינית במקום העבודה. האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה אמור לשמש כמען לכל תלונה של עובד/ת בארגון על התנהלות פוגענית במישור המיני מצד עמיתיו או מנהליו.
  2. ניתוב תלונות על הטרדה מינית בעבודה לטיפול משפטי מקצועי – תלונות על הטרדה מינית בעבודה חייבות להיות מועברות בידי האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, לטיפולו של עורך דין שמתמחה בדיני עבודה בהקדם האפשרי. זאת כדי למנוע עיכוב בטיפול בבעיה, שעלול לגרום עוול לעובדים ולהוות עילה להגשת תביעות כנגד המעביד.
  3. יצירת מודעות בקרב כל הדרגים בארגון – אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה  נדרש לפעול כמיטב יכולתו להגברת המודעות של כלל העובדים בארגון, לעובדה שהטרדה מינית היא עבירה פלילית הנושאת בצידה סנקציות, ולחדד את החשיבות של מניעת הטרדה מינית במקום העבודה.
  4. חינוך מונע – האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה אחראי להטמעת הידע והמודעות בנושא של הטרדות מיניות, בין היתר על ידי תליית מודעות ועלוני מידע במקומות מרכזיים בסביבת העבודה, שיבהירו לעובדים את מידת הבעייתיות של התופעה ואת ההשלכות הפוטנציאליות של עבירות אלו. במקרים רבים יוזם האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה גם השתלמויות לעובדים בנושא של מניעת הטרדה מינית בעבודה, על מנת לחדד אצלם את ההבנה בנושא ואת היכולת להבחין אילו מעשים הם לגיטימיים בסביבת העבודה ואילו ממש לא.
  5. הצגת תקנון למניעת הטרדה מינית – בכל ארגון חייב האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, להציג במקומות בולטים את התקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה (כגון על לוחות מודעות כלליים או מחלקתיים וכן במקומות שאליהם כל העובדים מגיעים באופן קבוע, דוגמת חדר האוכל או המטבחון).
  6. עידוד דיווח על מקרי הטרדה מינית – כלל העובדים חייבים לדעת כי יש להם אוזן קשבת וגיבוי מלא – גם מהמעסיק שלהם וגם מהחוק, במידה ויתקלו במקרה של הטרדה מינית בעבודה. כאשר המעסיק ממנה אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, הוא למעשה שולח מסר לעובדים כי הוא עומד לצידם ומוכן להקדיש משאבים לטיפול בכל בעיה הקשורה בחשד להטרדה מינית המתבצעת בתחום אחריותו.

 

עורך דין דיני עבודה יכול לייעץ משפטית לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

לפעמים למרבה הצער לא די במינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. במקרים שבהם כל המאמצים של המעסיק אינם נושאים פרי ועובד/ת בארגון מוטרדים מינית למרות הכל, הם רשאים על פי חוק להגיש תלונה במשטרת ישראל כנגד העובד או המנהל המטריד.

כמו כן, חשוב לדעת שמעבר להגשת תלונה במשטרה, עובדים שנפגעו מהטרדה מינית במקום העבודה, רשאים להגיש גם תביעת פיצויים אזרחית כנגד העובד המטריד וכנגד מעסיקם, במידה ויוכלו להוכיח שהמעסיק לא פעל באופן נחרץ ועקבי מספיק על מנת למנוע את ההטרדה המינית במקום העבודה.

אי לכך, אם ברצונכם להבטיח כמעסיקים שאתם פועלים באופן מיטבי כדי למנוע מקרים של הטרדה מינית במקום העבודה, ומטפלים בצורה חוקית והולמת בתלונות בנושא (אם בכל זאת מדווחות כאלו), רצוי מאוד להסתייע בעורך דין דיני עבודה. שילווה את הארגון בשוטף, ויוכל להדריך את האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה כיצד ראוי לפעול כדי לאכוף את מדיניות החברה בנושא ההטרדות המיניות ואיך לפעול באופן חוקי במקרים חריגים.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.