מניעת הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית הינה מינוח כולל לסוגים שונים של מעשים שמהווים כפייה מינית של אדם כלפי הזולת. כשמדובר בהטרדה מינית בעבודה, במקרים רבים מעשי ההטרדה מתבצעים תוך ניצול יחסי מרות בין עובדים בכירים לבין העובדים הכפופים להם.

הטרדה מינית בעבודה באה לידי ביטוי בדרכים שונות ובכללן מגע בעל מאפיינים מיניים שמתבצע בניגוד לרצונו של אחד מהצדדים, אמירות או מעשים בעלי אופי מיני של אדם כלפי הקולגות שלו, הצעות והבטחות בלתי הולמות לקידום או תגמול בתמורה לאינטראקציה מינית, ועוד.

כך או כך – חשוב לדעת כי הטרדה מינית בעבודה ובכל מקום אחר, היא בחזקת עבירה פלילית שהרשעה בה כרוכה בענישה מחמירה. בסקירה זו נרחיב את היריעה בנושא של מניעת הטרדה מינית בעבודה וחשיבות המעורבות של מעסיקים באכיפת הנושא.

כיצד הטרדה מינית בעבודה באה לידי ביטוי?

הטרדה מינית בעבודה יכולה לבוא לכלל ביטוי בשני מישורים – הטרדה מינית מצד ממונים, והטרדה מינית מצד עמיתים לעבודה. במקרה הראשון, ההתייחסות לעבירה היא מחמירה יותר. זאת, משום שהממונה במקום העבודה הוא, במידה רבה, האדם האחראי הן על השרידות של המוטרד בעבודה, והן על הסיכויים שלו או שלה להתקדם.

ככל שפער התפקידים בין המטריד לבין המוטרד הוא גדול יותר, כך ההתייחסות של החוק למטריד היא נוקשה יותר. החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה מצמצם או אפילו מונע את האפשרות לקדם עובד אך ורק על סמך היענות לדרישות מיניות של המנהל, מה שמשפר במידה ניכרת את הסיכויים של אדם להתקדם בזכות הכישורים שלו.

 

על החוק למניעת הטרדה מינית והתמורות שהוא חולל במקומות עבודה בישראל

בשנת 1998, נחקק החוק למניעת הטרדה מינית בישראל, שעיגן באופן פורמלי את זכותו של כל אדם לקבל יחס מכבד, לצד חובתו של כל אדם להימנע מהערות שיש בהן מיניות מרומזת, העלבה, הקנטה או התייחסות למיניותו של אדם בהקשר המקצועי והחברתי.

החוק הזה הוא ייחודי, כיוון שהוא מנסה למפות מעשים שעד לחקיקה שלו נחשבו לגיטימיים, ולסמן אותם כעבירות. התבטאויות כאלה ואחרות היו אולי בלתי הולמות, אבל עדיין לא היו בגדר עבירות, והחלו להיתפס ככאלה רק לאחר חקיקת החוק. גם מעשים שנחשבו כביטויים לגבריות או לתעוזה, הפכו בין לילה לעבירות.

מניעת הטרדה מינית בעבודה
מניעת הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה בהקשר הזה הפכה להיות עבירה שיש מאחוריה סיכון לענישה, מעבר לאבדן מקום העבודה של המטריד. אבל מעבר לכל אלה, החידוש העיקרי בחוק הוא המהפכה התודעתית בקרב גברים ונשים, והתובנה שיחס בלתי הולם של אדם כלפי זולתו – בין אם מדובר בקולגה או עובד זוטר, בעיקר בהקשר המיני, עלול לגרום לתוצאות שליליות עבור הצד שנחשב מטריד.

 

על חשיבותו של החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה

החוק תרם ללא ספק לחיזוק המעמד של נשים עובדות, במגוון תפקידים ועמדות במקומות העבודה שלהן. העובדה שמנהלים אינם יכולים ליצור התניה, גם אם מוסווית, בין תמורה מינית לבין קידום בעבודה, מונעת מהם להפעיל לחץ על הכפופות להם.

כתוצאה, הקידום בעבודה מותנה בעיקר ברמה המקצועית של העובדים והעובדות. הדבר נכון לגבי כל מקום עבודה, ועל אחת כמה וכמה במקומות עבודה גדולים ואפילו בצה"ל ובגופי הביטחון האחרים.

מניעת הטרדה מינית בעבודה היא מחובתו של המעסיק

בכל ארגון המעסיק עובדים, חייב להיות גורם שאחראי על ריכוז הטיפול בנושא ההטרדה המינית בעבודה ומניעתה. גורם זה עשוי להיות מנהלת הרווחה או מנהלת משאבי האנוש שלה ארגון, או כל אדם אחר שמבין את חשיבות הטיפול בנושא הרגיש הזה.

הממונה על נושא ההטרדה המינית בעבודה נדרש לעבור מעת לעת השתלמויות בנושאים רלוונטיים, העוסקות בהטמעת החקיקה העדכנית בנושא. הממונה על נושא ההטרדה המינית בארגון, צריך להיות קשוב לכל עובד/ת שמגיעים אליו או אליה, עם תלונה על הטרדה מינית בעבודה.

תלונות כאלה חייבות להיות מועברות לטיפולו של עורך הדין המייעץ לארגון, בהקדם האפשרי. זאת כדי למנוע בכל מחיר עיכוב בטיפול בבעיה, שעלול לגרום עוול לעובדים ואף להוות עילה לתביעה כנגד המעביד.

כמו כן, בעלי החברה נדרשים לעשות כמיטב יכולתם כדי להגדיל את המודעות של כל העובדים בארגון להיותה של הטרדה מינית עבירה פלילית הנושאת בצידה עונשים ואת חשיבותה של מניעת הטרדה מינית בעבודה.

 

צעדים שונים למניעת הטרדה מינית בעבודה

הגדלת המודעות לחשיבותה של מניעת הטרדה מינית בעבודה, יכולה לבוא לידי ביטוי על ידי תליה של מודעות במקומות מרכזיים בסביבת העבודה, שיבהירו לעובדים את מידת הבעייתיות של התופעה ואת ההשלכות הפוטנציאליות של עבירות כאלו.

יתר על כן, ניתן ומומלץ גם לערוך השתלמויות לעובדים בנושא של מניעת הטרדות מיניות בעבודה, כדי לחדד אצלם את ההבנה בנושא ואת היכולת להבחין אילו מעשים נחשבים לגיטימיים בסביבת העבודה ואילו לא. כלל העובדים חייבים לדעת כי יש להם אוזן קשבת וגיבוי מלא – גם מהמעסיק שלהם וגם מהחוק, במידה ויתקלו במקרה של הטרדה מינית בעבודה.

 

מניעת הטרדה מינית בעבודה באמצעות תקנון ייעודי

בכל עסק חייבים הממונים על נושא ההטרדה המינית, להציג במקומות בולטים לעין את התקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה (כגון לוחות מודעות כלליים או מחלקתיים וכן במקומות שאליהם כל העובדים מגיעים באופן קבוע, דוגמת חדר האוכל או המטבחון).

התקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה נחלק ל – 7 חלקים עיקריים:

  1. הגדרה של המושג הטרדה מינית ומעשים הנכללים בקטגוריה זו.
  2. פירוט ההשלכות האפשריות של הטרדה מינית בעבודה. בתקנון מוסבר כי הטרדה מינית היא בגדר עבירה פלילית, העלולה להוביל לתביעת נזיקין מצד המוטרד/ת כלפי המטריד.
  3. פירוט מדיניות המעסיק בנושא הטרדה מינית בעבודה ואחריותו לנקוט בצעדים סבירים למניעתה
  4. פירוט חשיבותה של מניעת הטרדה מינית בעבודה והימנעות ממנה, כאחריות המוטלת גם על הדרג הניהולי וחלה עליו (ולא רק על בעל התאגיד).
  5. הסבר על הסעדים הזמינים לעובד/ת שהוטרדו מינית בעבודתם.
  6. הדרכה לגבי הליך הגשת תלונה בגין הטרדה מינית בעבודה ושלבי הטיפול בה.
  7. התייחסות לעובדים זרים / עובדי קבלן בהקשר של מניעת הטרדה מינית בעבודה, ואחריותו של המעביד גם כלפי עובדים אלו בהקשר זה.

 

כיצד עורך דין דיני עבודה מסייע למעסיקים במניעת הטרדה מינית בעבודה?

כאמור, הטרדה מינית בעבודה היא עבירה חמורה ביותר. עובד שחווה הטרדה מינית רשאי להגיש תלונה על כך במשטרה. אולם מעבר להגשת תלונה, אדם שהוטרד במקום עבודתו עשוי גם להגיש תביעה אזרחית כנגד המטריד ואף כנגד מעסיקו, במידה ולא פעל כנדרש למניעת הטרדה מינית בעבודה.

כדי למנוע מבעוד מועד אפשרות שיקרה מצב כזה, נדרשים בעלי החברה והמנהלים בכל הדרגים, לפעול ככל שמתאפשר להם כדי למנוע הטרדות מיניות בסביבת העבודה. אחת הדרכים לוודא שהמעסיק עושה את מירב הפעולות הדרושות למניעת מקרי הטרדה מינית בעבודה ולטיפול נאות בתלונות בנושא זה, היא להסתייע בעורך דין דיני עבודה שילווה את הארגון באופן שוטף וידריך את הנהלתו כיצד לפעול.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.