פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה מניח לפתחם של עובדים שחוו הטרדה מינית בסביבת עבודתם כמה דרכי פעולה ובכללן האפשרות להגיש תלונה על ההטרדה המינית בתוך הארגון, להגיש תלונה במשטרה, או להגיש תביעת פיצויים בבית דין לעבודה ו / או כתביעה אזרחית.

במקרים בהם עובד מפוטר עקב הגשת תלונה על מקרי הטרדה מינית בעבודה, החוק מאפשר לו גם להגיש תביעה על מנת לחייב את המעסיק להשיבו לעבודתו. ניתן לנקוט בכל אחת מן הפעולות הללו בנפרד, או לשלבן ביחד, אך בכל מקרה – כדאי ביותר לפנות להתייעצות מול עורך דין דיני עבודה המתמחה בטיפול במקרי הטרדה מינית בעבודה והשגת פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה.

פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה מתחיל בהגשת תלונה למעסיק

כאשר עובד מוטרד מינית במקום עבודתו, שמורה לו הזכות לדווח על כך לגורם פנים ארגוני האמון על נושא מניעת הטרדה מינית בסביבת העבודה. אותו ממונה נדרש על פי חוק לערוך בהקדם בירור מעמיק של הנושא, אשר לאחריו תתקבל ההחלטה אם להעמיד לדין משמעתי את העובד או המנהל שנחשד בהטרדה.

במסגרת הליכי הבירור המעסיק נדרש לדאוג להרחקתו של המתלונן מסביבת הצד המטריד בעבודה ואף להגן על המוטרד מהתנכלות במקום העבודה בעקבות הגשת התלונה.

במקרים מסוימים שבהם מעשי ההטרדה הם "קלים" יחסית ולא מערבים אלמנט של פגיעה פיזית במוטרד או פגיעה מרחיקת לכ בתנאי העסקתו (כמו במקרה של הטרדות מילוליות למשל), הדיווח לממונה על הטרדות מיניות בעבודה עשוי להיות פתרון מועיל על פני פניה להליכים משפטיים.

זאת כמובן בכפוף להנחת המוצא שהמעביד אכן ידאג לבחון את התלונה באופן מקצועי, ענייני, מכבד וללא משוא פנים. כמובן, במידה והעובד מחליט להגיש תלונה למעסיק בנוגע להטרדה מינית בעבודה, חשוב להעלות על הכתב את מהלך הטיפול בנושא ולשמור תיעוד של כל המסמכים, הדוחות והתכתובות הנוגעות לעניין. עצה זו תקפה הן עבור העובד והן עבור המעסיק.

 

מתי בכל זאת כדאי לעובד להגיש תביעת פיצויים בשל הטרדה מינית בעבודה?

כאשר המעסיק מקבל מעובד שהוטרד מינית בארגון שלו, דיווח על דבר ההטרדה הוא מצופה כאמור לבחון את נסיבות המקרה ולהטיל סנקציות על הצד המטריד, לפי הצורך.

אולם במידה ונראה שהמעסיק עשוי לצדד בצד המטריד או לחפות עליו ולנסות להעלים את התלונה מפאת קיומם של אינטרסים עסקיים, אישיים ואחרים – ייתכן ומוטב יהיה אם העובד המוטרד יגיש תלונה במשטרה על ההטרדה המינית בעבודה ויפנה להתייעצות מול עורך דין בנוגע להגשת תביעת פיצויים \כנגד המעסיק והמטריד.

פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה
פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה

באיזה תרחיש מקבלים פיצויי פיטורין לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה?

ככל שהמעסיק לא פעל להגנה על זכויותיו של העובד ותנאי העסקתו באמצעות הממונה למניעת הטרדה מינית בעבודה, ובאופנים נוספים, ואף עושה יד אחת עם ההתנכלות לאותו עובד מצד עמיתיו לעבודה, יהא העובד רשאי להתפטר מעבודתו בדין מפוטר, מה שעשוי לזכות את העובד בפיצויי פיטורין על פי חוק – בשל הרעת תנאי העסקה.

 

על הזכות להגשת תביעה לקבלת פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה

בנוסף לפתרון של התפטרות מחמת הרעה בתנאי העסקה וקבלת פיצויי פיטורין מהמעסיק, רשאי עובד שחווה הטרדה מינית בעבודתו גם להגיש לבית הדין לענייני עבודה תביעת פיצויים כנגד מעסיקו וכנגד המטריד. הזכות להגשת תביעה לקבלת פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה

נגזרת מחובתו של המעסיק לייצר למען עובדיו סביבת עבודה בטוחה ונטולת הטרדות מיניות. המעסיק נדרש על פי חוק לנקוט בכל אמצעי שידרש כדי למנוע מקרי הטרדה מינית בארגון שבבעלותו, בין אם באמצעות מינוי ממונה לטיפול בתלונות על הטרדה מינית בעבודה ובין אם בעזרת אירועי הסברה בנושא, הפצת עלונים, וחידוד נהלים באמצעות הצגת תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה במיקומים בולטים בשטח הארגון.

מערכת החוק בישראל רואה את המעסיקים כאחראיים למעשי הטרדה מינית ו / או התנכלות שמתבצעים תחת קורתם, ועל כן הם חשופים לתביעות פיצויים אזרחיות במידה ולא עמדו בחובותיהם כלפי עובדיהם.

מהם תנאי הסף להגשת תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית בעבודה?

כאשר עובד חווה הטרדה מינית במקום עבודתו הוא רשאי לבחור להתפטר מעבודתו בשל הרעת תנאי העבודה, וכך לקבל פיצויי פיטורין כמתפטר בדין מפוטר.  בנוסף ניתן גם להגיש תביעת פיצויים כנגד המעסיק, כנגד המטריד וכנגד המדינה.

לשם קבלת פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה כחוק, על המוטרד לפעול כך:

  • ליידע את הצד המטריד, בצורה ברורה ופומבית, שאינו חפץ באופי הקשר שהמטריד יזם.
  • לדווח לגורם בארגון שמטפל במניעת הטרדה מינית בעבודה על הפגיעה.
  • להמתין שהנושא יועבר לטיפול המעביד.
  • לקבל מהמעביד דיווח על החלטותיו בנושא.

 

פיצויי פיטורין לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה – מטעם המעסיק

כאמור לעיל, היה והעובד התפטר מעבודתו עקב אירועי הטרדה מינית בסביבת העבודה, ככל שהמעסיק לא פעל בהתאם להמלצותיו של הממונה למניעת הטרדה מינית בארגון, ולא עשה מאמצים ניכרים למניעת הישנות של אירועי ההטרדה בתחומו, יהא העובד רשאי על פי חוק לקבל פיצוי ממעבידו כאילו פוטר, מבלי לספק לו הודעה מוקדמת להתפטרות.

הדבר תקף כמובן במידה והמעסיק פיטר ביוזמתו הוא את העובד בעקבות התלונה על ההטרדה המינית בארגון. עם זאת, במידה והמעביד כן נקט בצעדים למניעת הטרדות מיניות נוספות בתחומו בעקבות קבלת הדיווח מהעובד בנושא, הסיכוי שבית הדין לעבודה יעניק פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה אינם גדולים במיוחד.

לכן במצב כזה יש להיוועץ בעורך דין דיני עבודה לפני שנוקטים בכל פעולה משפטית, כדי להעריך את סיכויי ההצלחה של התביעה מראש.

 

פיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה – מה גובה הפיצויים שניתן לקבל?

כשתובעים את המעסיק בשל הטרדה מינית של עובד בסביבת העבודה, ניתן לקבל פיצוי בשווי של עד 120,000 ש"ח ללא צורך בהוכחת נזק מצד התובע, עבור כל מקרה של הטרדה בנפרד.
למותר לציין שלתביעה ניתן גם לצרף סעיפים נוספים עבור נזקים שהתובע סובל מהם בעקבות ההטרדות כמו פגיעה במקור פרנסתו, פגיעה נפשית ועוד.

 

מה חשוב לדעת לפני שמגישים תביעת פיצויים בשל הטרדה מינית בעבודה?

לפני שמגישים תביעת פיצויים בשל הטרדה מינית בעבודה חשוב להיות מוכנים וערוכים לאפשרות שההליך המשפטי יתארך ויסתבך. בסופו של דבר, הליכים משפטיים עולים כסף והרבה ממנו, ונוטים להכביד על הצדדים המעורבים וקרוביהם לא רק בפן הכלכלי אלא גם מבחינה נפשית. חשוב לדעת שבתביעות מסוג זה, נוהגים בתי הדין בישראל לפסוק על פי רוב פיצויי בסכום נמוך מהסכום המרבי העומד על 120,000 ש"ח.

 

כיצד קובע בית הדין את סכום הפיצויי לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה?

בידי בית המשפט נתונה הסמכות להפעיל שיקול דעת לגבי סכום הפיצוי שיפסק לעובד בשל הטרדה מינית בעבודה, בהתאם לנסיבות המקרה, חומרתם של מעשי ההטרדות המיניות והיקפם.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.