פירוק חברה מרצון – הכירו את ההליכים והחוק

לא אחת קורה שחברה שהייתה בעבר עסק פורח ורווחי, מגיעה לסוף דרכה. בשלב הזה, הבעלים והשותפים בה מעוניינים לפרק אותה. איך ובאילו נסיבות קורה שחברה הופכת לנטל במקום לנכס? באילו נסיבות הפירוק של החברה הוא הפתרון הטוב ביותר? מתי הליך הפירוק מתבצע על ידי הבעלים והשותפים בחברה? מתי תפורק החברה על דעת הנושים שלה? מתי עשוי בית המשפט למנות מפרק לחברה? איך מתבצע בפועל הליך הפירוק? למה חשוב כל כך להסתייע בעורך דין המצוי בנושא בכדי לפרק את החברה? בשורות הבאות נשיב לשאלות הללו בהרחבה.

פירוק חברה מרצון: מתי חברה מפסיקה להיות נכס והופכת לנטל?

חברה שפועלת בתחום מסוים לאורך שנים, עשויה להפוך עם הזמן לסוג של נכס המצוי בידי הבעלים שלו. חברה כזאת צוברת מוניטין ויש לה קרוב לוודאי רשימה של לקוחות ושל ספקים, שכל אחד מהם מכיר את החברה. עם זאת, קורה לא אחת שחברה מפסיקה לתפקד בגלל מגוון רחב של סיבות וגורמים. להלן רשימה חלקית של הגורמים הללו:

  1. תחום הפעילות של החברה הפסיק להתקיים: לכאורה, קשה להעלות דבר כה על הדעת. למעשה, זה קורה לעיתים קרובות יותר ממה שאפשר לחשוב. דוגמה טובה לכך היא קודאק – חברה שעסקה במכירות של מצלמות, סרטי צילום ואביזרים לצילום. הכניסה של הטלפון הסלולרי עם יכולות הצילום שלו חיסלה למעשה את החברה ואת העסקים במדינות רבות שפעלו והתבססו על מה שהיה לחברה להציע – כולל בישראל.
  2. החברה נכנסה לחובות שהיא לא יכולה לפרוע: כשעסק פועל לאורך זמן בלי שהוא יוצר רווח למעשה, או שהוצאות החברה גדולות מההכנסות שלה, מגיע הזמן שהיא תתפרק. זאת, בעיקר בניסיון להחזיר ולו רק חלק מהחובות שלה לספקים, לעובדים וגם לבעלים שלה עצמה. דוגמה לחברה מהסוג הזה היא מעדני מיקי – חברה שפעלה עשרות שנים ונמוגה מהשוק בקול דממה דקה אחרי שצברה חובות כבדים.
  3. הבעלים נפטרו או הפסיקו לעשות עסקים: במקרה כזה, ניתן לפרק את החברה במהירות יחסית.
  4. החברה לא פעילה זמן רב: במצב כזה, בית המשפט יאפשר לפרק אותה, ובתנאי שהחברה לא חייבת כספים לספקים, לעובדים ובכלל. זאת, משום שההוצאות בדי אגרות שונות עלולות להצטבר ללא הצדקה.

 

פירוק חברה מרצון: באילו נסיבות פירוק החברה הוא הפתרון הטוב ביותר

אם חברה מפסיקה לייצר הכנסות ומצד שני ממשיכה לצבור חובות, כנראה שהגיע הזמן לפרק אותה. אפשרות אחת היא לנסות ולמכור את החברה כעסק פעיל, עם כל היתרונות הגלומים בכך הן לבעלי העסק והן למי שרוכש אותו. ואולם לא אחת קורה שאין כל ערך מוסף בעצם רכישת החברה – אין לה חובות מצטברים וגם לא נכסים אחרים.

דוגמה של נכסים כאלה יכולים להיות פטנט רשום או רשימת לקוחות וספקים שכבר עובדים עם החברה. בהעדר הצדקה להמשך הפעילות שלה, הדבר הנכון ביותר לכל הצדדים הוא לפרק את החברה.

פירוק חברה מרצון – הכירו את ההליכים והחוק
פירוק חברה מרצון – הכירו את ההליכים והחוק

הליך פירוק חברה מרצון על ידי הבעלים או השותפים בה

החוק בישראל קובע שלושה מסלולים לפירוק חברה מרצון. להלן תיאור מקוצר של המסלולים הללו:

פירוק חברת יחיד

אם אדם יחיד הוא בעל המניות של החברה ודירקטור שלה, הוא יכול לפנות בבקשה לביצוע פירוק חברה מרצון. זאת, בתנאי שהמשאבים הכלכליים של החברה מאפשרים לה להחזיר את כל החובות שלה בתוך תקופה של חצי שנה. אחרי שהבעלים יגיש תצהיר כושר פירעון, ימונה לחברה מפרק אשר יפעל לחיסול החברה בכפוף לכיסוי כל ההוצאות והחובות שלה.

פירוק חברה ברצון בעלי המניות

ההליך זהה לזה בסעיף הקודם. עם זאת, במקרה הזה כל בעלי המניות צריכים להגיש תצהיר כושר פירעון לידי רשם החברות. בשלב הבא תכונס אסיפה שתחליט על פירוק החברה. לאחר מכן ימונה מפרק שיהיה אחראי על פירוק החברה והשבת החובות, אם ישנם כאלה. בשלב הסופי תתכנס אסיפה שתאשר את הפירוק.

פירוק מרצון מטעם הנושים

במקרה הזה, הנושים של חברה שאין לה כושר פירעון ואיננה יכולה לפרוע חובותיה, תפורק בהתאם לרצון של הנושים שלה. תחילה ימונה מפרק לחברה. המפרק יגבש דוח שיתאר בצורה מפורטת את אופן הפירוק. בשלב הבא יוצג הדו"ח במסגרת אסיפה סופית של החברה, שתאשר את הפירוק.

 

מצבים נוספים המאפשרים פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

להלן מספר דוגמאות למצבים שעשויים לאפשר את פירוק החברה מרצון בהליך מזורז:

  • אם עברה שנה מאז ההקמה, והחברה עדיין לא התחילה את הפעילות שלה, אפשר לפרק אותה בהליך מזורז.
  • אם עברה שנה בלא שהחברה ביצעה עסקה, כי אז יש היתכנות לפירוק החברה במהירות.

ככלל, ככל שהחובות של החברה קטנים, ישנים מאוד או לא קיימים, וככל שהנכסים של החברה מאפשרים לפרוע חובות אלה, הליך הפירוק עשוי להיות קצר ולקחת חצי שנה לכל היותר לחברת יחיד, או שנה לכל היותר במקרה של שותפות.

מינוי מפרק לחברה והליך פירוק

למעשה, בכל מקרה ממנה בית המשפט מפרק לחברה. המפרק אחראי לבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת להביא את חיי החברה לסיומם ולבטל את הישות המשפטית שהיא מגלמת. כאמור, ככל שהחברה יכולה לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלה כלפי נושים, אם קיימים כאלה, יהיה הליך פירוק החברה קצר ותמציתי.

השמירה על האופי הרשמי של התהליך נועדה לאפשר לכל אחד מבעלי העניין, וכן לספקים או נותני שירותים הרואים עצמם בעלי חוב, לתבוע את החובות שלהם מהחברה.

 

למה חשוב להסתייע בעורך דין לביצוע פירוק חברה מרצון

בשורות לעיל הוזכרה העובדה שאם החברה יכולה לעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות שלה ואם יש ברשותה הממון והיכולת לפרוע חובות לספקים ולעובדים, הרי שפירוק החברה יכול להסתיים בתוך חצי שנה עד שנה מרגע קבלת ההחלטה. עם זאת, לאורך כל הדרך חשוב להסתייע באיש מקצוע שייצג את החברה.

זאת, על מנת לטפל באירועים מיוחדים שעלולים להתעורר. למשל – בעל חוב ישן מלפני שנים רבות, מתעורר פתאום ודורש את החוב שלו, למרות שעבר זמנו. עורך הדין יכול לטפל בעניינים הללו במהירות וביעילות, תוך השגת התוצאות הטובות ביותר.

 

איך לבחור את עורך הדין הנכון לביצוע פירוק חברה מרצון?

בחירה של עורך דין לביצוע פירוק חברות צריכה להיות מבוססת על ניסיון של עורך הדין ועל היכולת שלו לטפל בנושא בצורה מקצועית. לכאורה מדובר בעניין פרוצדורלי בלבד. למעשה, אם הפעולות השונות אינן מתבצעות כמו שצריך, עלול פירוק החברה להתעכב ולגרום הוצאות מיותרות לבעלים שלה.

הדבר נכון גם אם הבעלים של החברה מעוניינים לפרק אותה מרצון, ונכון שבעתיים כאשר נושא הפירוק הגיע לרשם החברות או להוצאה לפועל. לפני הפירוק יש כאמור לברר האם קיימים בעלי חוב שלא ידוע עליהם ומה דינו של החוב הזה. אם ישנם חובות עבר שצריך להסדיר, יש תחילה להסדיר את החוב או לבטל אותו, אם מדובר בחוב ישן מאוד. רק לאחר שהוסדרו כל הבעיות, ניתן לגשת להליך הפירוק של החברה ולהשלים אותו.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.