פירוק שותפות עסקית

פירוק שותפות עסקית הוא לרוב רגע לא פשוט עבור כלל השותפים. בדרך כלל, שותפות שהתחילה ברצון טוב ועם הרבה תקווה מתפרקת משהצדדים מגיעים לכלל מסקנה שאי אפשר להמשיך אותה. עם זאת, ייתכנו גם סיבות אחרות לפירוק, שאינן בהכרח אכזבה הדדית או העדר הצלחה של השותפות.

מהי שותפות עסקית? אילו סוגים של שותפויות עסקיות קיימים? מתי מתפרקת שותפות עסקית? מהו הליך הפירוק של השותפות? מתי כדאי לפנות לייעוץ בדרך לפירוק השותפות? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בנושא חשוב שרבים אינם יודעים כיצד להתייחס אליו ואיך לבצע את הפירוק באופן שישמור בצורה הטובה ביותר על הזכויות של כל אחד מהצדדים.

מהי שותפות עסקית

שותפות עסקית היא שותפות בין שני אנשים או יותר, שביחד הם הבעלים של עסק כל שהוא. זכות הבעלות על העסק יכולה להיות מחולקת שווה בשווה. ואולם יש שותפויות שבהן לאחד השותפים יש חלק גדול יותר מזה של האחר. כאשר יש מספר שותפים בעסק, התמונה היא דומה.

החלוקה יכולה להיות שווה, ויכול להיות מצב שבו לשותף אחד או יותר יש חלק גדול מזה שיש לשאר השותפים בעסק. אם השותפות היא חברה, ייתכן מצב שבו השותפים מושכים שכר מהחברה עבור העבודה שלהם. חלוקת הרווחים מתבצעת אחת לתקופה, כאשר הרווחים מחולקים בין השותפים על פי גודל החלק שלהם בשותפות.

חשוב לציין שכשמדובר בחברה חלוקת הרווחים מתבצעת תוך שכל אחד מהשותפים משלם מס על הרווחים.

 

סוגים שונים של שותפות עסקית

ישנם שלושה סוגים של שותפות, שלכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות על פני שאר הסוגים. להלן תיאור קצר של כל אחד מסוגי השותפות:

 

שותפות כללית

השותפות הכללית היא השותפות הנפוצה והמוכרת ביותר. מדובר בעסק שמוקם כאשר כל אחד מהשותפים מסכים להיות בשותפות בעסק, וכל אחד מהשותפים אחראי לפעילות השוטפת של העסק. בנוסף, וכחלק בלתי נפרד מהשותפות, אחראי כל אחד מהשותפים גם לחובות של העסק. מהות השותפות מהסוג הזה היא האחריות המשותפת של כל השותפים הן להפעלת העסק והן לחובות שלו כלפי ספקים, נותני שירות עובדים ורשויות המס.

פירוק שותפות עסקית
פירוק שותפות עסקית

שותפות מוגבלת

שותפות כזאת היא סוג של הכלאה בין שותפות כללית לבין חברה. בשותפות כזאת יש שני סוגים של שותפים:

 

שותף כללי

מדובר בשותף שהוא האחראי כל כלל הפעילות של העסק. השותף הזה הוא אדם האחראי לחובות המצטברים של העסק והוא ערב לחובות הללו באופן אישי. מטבע הדברים, השותף הזה הוא גם המנהל של העסק ומנווט את הפעילות שלו.

 

שותף מוגבל

שותף מוגבל הוא שותף המשקיע בעסק. אם העסק נקלע לקשיים או לחובות, כל מה שהשותף המוגבל מסכן הוא את סכום הכסף שאותו השקיע. אין לשותף מוגבל אחריות לא על הפעילות השוטפת של העסק מצד אחד, ולא על החובות שעלולים להיווצר כתוצאה מהם מצד שני. עם זאת, שותף מוגבל אכן יהנה מהרווחים שהשותפות יצרה, אם וכאשר יהיו כאלה.

 

רישום עסק

רישום של שותפות שבה לכל שותף יש גם אחריות לחובות ולפעילות של העסק. החלק הזה יכול להיות שווה לשאר השותפים או שונה ממנו, בהתאם לגודל ההשקעה בשותפות. עסק כזה יכול להיות חברה בע"מ, שמגבילה את האחריות האישית של כל אחד מהשותפים לחובות שהעסק יצר.

בנוסף לשותפויות הללו יש גם שותפות חו"ל, שזה אומר שותפויות שנוצרו בחו"ל ומעוניינות לנהל עסקים בישראל. במאמר הנוכחי לא נעסוק בשותפויות כאלה.

מתי מתפרקת שותפות עסקית?

שותפות עסקית יכולה להתפרק בכמה מקרים. להלן רשימת המצבים שבהם עשויה שותפות עסקית להתפרק:

תאריך פירוק קבוע מראש

תיאורטית, יכולים שותפים לקבוע מראש תאריך יעד שבו תבוא השותפות אל קיצה.

שותפות לעסקה יחידה

שותפות כזאת מסתיימת עם סיום העסקה. למשל – שותפות להקמת מבנה ומכירה שלו. במקרה הזה, עם השלמת המכירה של המבנה מסתיימת השותפות.

הודעה של אחד השותפים

אם אחד השותפים מודיע על רצונו בפירוק השותפות, אזי מסתיימת למעשה השותפות כפי שהיא התאגדה מלכתחילה. הסכמי שותפות כוללים בדרך כלל אפשרות כזאת, שהיא הדרך של כל אחד מהשותפים להיחלץ מהשותפות בצורה מכובדת ועל פי החוק.

מוות חו"ח של אחד השותפים

מותו של אחד השותפים מסיים את השותפות. זאת, כמובן, אם לא נכתב אחרת בהסכם ואם אין הסכמה על אדם אחר שיבוא במקומו – בדרך כלל יורש של הנפטר. גם אז עשוי להיחתם הסכם שותפות חדש, גם אם העקרונות שלו יהיו זהים להסכם שנחתם עם הנפטר.

פשיטת רגל של אחד השותפים

פשיטת רגל של אחד השותפים עלולה גם היא לגרום לפירוק השותפות. זאת, משום שחלקו של פושט הרגל יחולט לצורך פירעון חובות, מה שמביא בהכרח לפירוק השותפות.

החלטה משותפת של השותפים

גם במקרה הזה תתפרק השותפות. היתרון של החלטה משותפת נעוץ בעובדה שפירוק השותפות באופן הזה יתבצע בצורה מסודרת וללא ויכוחים וחיכוכים מיותרים.

 

פירוק שותפות עסקית לבקשתו של אחד השותפים

יש מקרים שבהם בית המשפט יכול, אם אחד השותפים דרש זאת, להורות על פירוק השותפות. יש מגוון רחב של נסיבות המעניקות לבית המשפט את הסמכות לעשות זאת, למרות שלכאורה יש כאן התערבות בענייני השותפות. באופן עקרוני, הנסיבות שבהן בית המשפט ינקוט פעולה כזאת דומות למדי לנסיבות פירוק שותפות כאמור לעיל.

המשמעות היא שאם שותף הפסיק לתפקד או נפטר חו"ח, מתנהל בצורה שעלולה להשפיע לרעה על השותפות או מפר את ההסכם, השותפות תפורק על ידי בית המשפט. גם צבירה מתמשכת של הפסדים עשויה לגרום לבית המשפט להכריז על פירוק השותפות. ועדיין, נדרשת בקשה של אחד השותפים לעשות זאת.

 

הליך הפירוק של שותפות עסקית

לכאורה, פירוק שותפות איננו עניין מסובך ולא אמור לארוך זמן רב. כל השותפים חותמים על טופס פירוק שותפות. השותפות משלמת את החובות שלא לנושים וספקים, משלמת את חובות האגרה שלה אם ישנם כאלה, ותו לא. כל הפעולות הללו סוללות את הדרך לפירוק השותפות.

עם זאת, במקרים שלשותפות יש חובות שהם גדולים מההון שנמצא ברשות השותפות, הנכסים שלה וכחובות של לקוחות, כי אז התהליך עלול להימשך לא מעט זמן. יש צורך להגיע לסדרה עם כלל הנושים. לפעמים הדבר נעשה בהסכמה ולפעמים באמצעות הוצאה לפועל. בשותפות מוגבלת, מי שנושא בעיקר העול הוא השותף הכללי. אם יש לו שותפים מוגבלים, הם פשוט לא יקבלו את השקעתם בחזרה, אבל גם לא יהיו אחראים על חובות השותפות.

 

מתי כדאי לפנות לייעוץ משפטי בדרך לפירוק שותפות עסקית?

למעשה, כמעט בכל מקרה רצוי מאוד שפירוק השותפות יתבצע בליווי משפטי. הליווי מונע מחלוקות בין השותפים ומוודא שחלוקת הרווחים, במקרה של פירוק שותפות זמנית, תתבצע כהלכה. כאשר מתעוררות מחלוקות בין השותפים, הליווי המשפטי חשוב פי כמה.

התדיינות משפטית עלולה להגדיל את ההוצאות ולפגוע באופן ישיר בכל אחד מהשותפים. עורך דין מיומן המוסכם על כל השותפים יכול לסיים את המחלוקות במהרה ולשחרר את כל השותפים מהמחויבות שלהם לשותפות.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.