תביעת חוב של עובדים בפירוק חברה

אחד המצבים הפחות נעימים בחייו של עובד הוא מצב שבו העסק שבו הוא עובד נמצא בקשיים ועומד בפני פירוק. במצב הזה מידת אי הוודאות של העובדים היא גבוהה, ועל הכף מונח חלק גדול מאוד מהזכויות שצברו. מה זה בעצם פירוק חברה? מתי תהליך כזה מתרחש? מהם הסימנים המקדימים לפירוק החברה? מהם החוקים הנוגעים לזכויות העובדים בפירוק חברה? איך אפשר להגיש תביעת חוב של עובדים בפירוק חברה? מתי ולמה חשוב לפנות לעורך דין דיני עבודה כשהחברה נמצאת בקשיים? בשורות להלן נתמקד בנקודה שבה ברור שהחברה נמצאת בדרך לפירוק ומה אפשר לעשות על מנת להבטיח ככל שניתן את תשלום החובות לעובדים במצב שנוצר.

מה זה פירוק חברה ומה משמעות הדבר לעובדים?

פירוק חברה הוא מצב שבו עסק פעיל מפסיק לפעול ומפורק לגורמים. המדובר בשותפות או חברה בע"מ שמתפרקת והרכוש והכספים העומדים לרשותה מתחלקים בין הנושים. את הפירוק יכולים ליזום בעלי החברה בעצמם, אם הם מבינים שהחובות שצברו גבוהים מדיי והם לא יכולים להמשיך לשלם לספקים או לעובדים תמורת סחורות ושירותים שקבלו.

ואולם גם ספקים של החברה יכולים ליזום את הפירוק, באמצעות פנייה לרשם בהוצאה לפועל בבקשה לפרק את החברה. הבקשה הזאת נועדה להחזיר למבקשים ולו חלק מהחוב של העסק כלפיהם. מבחינת העובדים, פירוק העסק פירושו אבדן מקור המחיה שלהם.

זאת ועוד, במקרים רבים, עובדים בחברות שפורקו מאבדים גם סכומי כסף השייכים להם והנמצאים ברשות המעסיק.

 

מתי מתרחש תהליך של פירוק חברה?

כאמור, הליך פירוק של חברה או שותפות מתרחש כאשר העסק נמצא במצב של חדלות פירעון. בנקים או גופים פיננסיים אחרים אינם מוכנים להעמיד לעסק הלוואות או אשראי, ומנגד הספקים לוחצים במטרה לקבל את הכספים המגיעים להם. יש מקרים שבהם ההתמוטטות מתרחשת בגלל בעיה מינורית לכאורה של העדר הון חוזר.

ואולם במרבית המקרים הדבר מתרחש בגלל ירידה במכירות ובהכנסות, עליה בהוצאות וחובות המעיקים על תזרים המזומנים של העסק.

תביעת חוב של עובדים בפירוק חברה
תביעת חוב של עובדים בפירוק חברה

מהם הסימנים המקדימים המבשרים על פירוק חברה?

מי שמכיר את העסק ועוקב אחרי הפעילות שלו, יכול לזהות בקלות את הבעייתיות של העסק. הסימנים המקדימים הם בדרך כלל דחיית תשלומים לספקים וניסיון להקדים ככל האפשר פירעון חוב של לקוחות. משהמצב מחמיר העסק מתחיל לדחות תשלומי שכר, או לחילופין משלם רק חלק מהשכר.

עובדים שעוקבים אחרי מצב חשבונות הפנסיה, עלולים לגלות שהעסק גם לא מעביר לקרנות הפנסיה את הסכומים הנדרשים. במצבים קיצוניים במיוחד, העובדים אינם מצליחים אפילו ליצור קשר עם המנהלים והמעסיקים, במטרה לקבל תשובות לחששות שלהם. כשהסימנים הללו מתקיימים, חלקם או כולם, הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לפנות לייעוץ משפטי. זאת, במטרה להגיש נגד העסק צו פירוק ולקבל כספים המגיעים לעובדים כדין.

 

מהם החוקים הנוגעים לזכויות עובדים בפירוק חברה

כאשר חברה מתפרקת או עוסק פושט רגל, התהליך כולל מספר שלבים חשובים:

פנייה של אחד או יותר מבעלי החוב של העסק להוצאה לפועל

לכאורה, הפנייה להוצל"פ אמורה לסייע לנותני השירות או ספקי הסחורות לקבל את הכספים המגיעים להם, למעשה, משיצרה לפועל הכוונה לפנות להוצל"פ, מי שמקבלים את החוב שלהם ראשונים הם נושים מובטחים. אם וכאשר נותר רכוש או כסף בקופה, רק אז הוא מתחלק בין שאר הנושים.

מינוי מפרק וכינוס נכסים

רשם ההוצאה לפועל ממנה לעסק מפרק. המפרק מקבל את האחריות לעסק. התפקיד של המפרק הוא בראש וכאשונה לכנס את כלל הנכסים של העסק – נדל"ן, רכוש או כספים קיימים וכאלה המגיעים לעסק. בתוקף תפקידו, המפרק אחראי לגבות חובות מלקוחות. זאת, על פי מסמכים שקיימים בעסק כולל חשבוניות שהוצאו ללקוחות ורישומים אחרים.

תרגום כל הרכוש שנאסף לכסף

מכירת רכוש ואיסוף וגביית כספים המגיעים עסק. במקביל, ניסיון להחזיר סחורות לספקים ולקבל תמורתן החזר כספי. כלל הסכומים שמצטברים מופנים לכונס הנכסים, שהוא הגורם המקצועי המטפל בנושא.

חלוקת הכסף בין הנושים, על פי המעמד שלהם

בעת הזאת, העובדים נמנים עם הנושים שלהם חייב העסק בראש ובראשונה לשלם את מלוא החובות. למעשה, החוק מעמיד את העובדים בקדימות גם לנושים המובטחים של העסק.

הכרזה על פירוק העסק

בתום החזר החובות וחלוקת הכספים לבעלי החוב, העסק מפורק ולמעשה חדל להתקיים.

 

הגשת תביעת חוב של עובדים בעת פירוק חברה

כאשר מתחיל התהליך של פירוק החברה, חייבים העובדים שכספים המגיעים להם לא שולמו, להזדרז ולהגיש תביעת חוב. ככל שהתביעה מוגשת מוקדם יותר, כך הסיכויים של העובדים עשויה לקבל מענה טוב יותר. תביעת החוב נוגעת בדרך כלל לסכומי כסף שלא שולמו תמורת עבודה שהעובדים ביצעו בפועל. בנוסף, הביעה גם כוללת סכומי כסף שלא הופרשו לצרכי פנסיה, קרנות השתלמות ותנאים סוציאליים נוספים.

מה קורה כאשר העסק שנמצא בפירוק לא משלם את מלוא הסכומים לעובד

במקרים כאלה, האופציה הבאה היא להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. התביעה צריכה לכלול תלושי שכר וכל מסמך אחר שיכול להוכיח שסכומי הכסף הנתבעים לא עברו לידי התובעים. ישנן שלוש מגבלות חשובות בהגשת תביעה מהסוג האמור:

  1. העדר כספים בחשבון הכינוס: לא נמצא ברשות כונס הנכסים סכום כסף שיאפשר העברת הכספים לקרנות השתלמות, קרנות פנסיה ופיצויים.
  2. הגשת תביעה בסמוך למועד הפירוק: התביעה הגשה בתוך שלושה חודשים מתחילת תהליך הפירוק.
  3. תקרת העברה: המוסד לביטוח לאומי יעביר לקרנות הפנסיה וההשתלמות, כמו גם לעובדים עצמם, סכומי כסף המגיעים להם עבור עבודה ועבור פיצויים. עם זאת, הסכומים שיעברו לכל עובד לא יעלו על תקרה שנקבעת מעת לעת.

 

מתי ולמה חשוב לפנות לעורך דין דיני עבודה

המצב כפי שתואר לעיל, שבו עסק פעיל שהעסיק מספר לא קטן של עובדים מתפרק או מפורק כתוצאה מחדלות פירעון, הוא סוד של טראומה עבור כל עובד שחווה אותו. על מנת להספיק לקבל בחזרה חלק משמעותי מהחוב, חשוב לפנות לעורך דין בר בשלב התחושה באשר למצבו של העסק. הסימנים המקדימים פורטו לעיל, וכשהם מתרחשים אסור להתעכב.

עם זאת, חשוב לעשות את כל המהלכים הנדרשים בצורה מסודרת ותוך התייעצות עם עורך דין מיומן ומנוסה בתחום דיני העבודה. עורך הדין יבחן את המצב ואת העובדות ויחליט מתי הגיעה העת לבצע את הגשת התביעה בפועל.

 

איך בוחרים עורך דין איכותי לתביעת חוב של עובדים בפירוק חברה

הבחירה של עורך דין דיני עבודה צריכה להתבצע אחרי חקירה ודרישה באשר לעורך הדין שבחר. ככל שעורך הדין שנבחר הוא מנוסה יותר וככל שההצלחות שלו במקרים  דומים מהעבר הן ברורות יותר, כך הסיכויים שאיש המקצוע הזה יסייע גם בעתיד הם גבוהים יותר.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.