עורך דין דיני עבודה

במדינת ישראל קיימים חוקים ותקנות רבים, שנועדו להסדיר את יחסי העבודה בין עובדים ובין מעסיקיהם. השם הכולל שניתן לאסופת החוקים והתקנות הללו הינו "דיני עבודה". כאשר מתגלעות אי אלו מחלוקות בין העובד למעביד, הגורם המקצועי שראוי להסתייע בו, הוא עורך דין דיני עבודה – כלומר, עו"ד שתחום ההתמחות הספציפי שלו, הינו תחום דיני העבודה בישראל.

החשיבות של קבלת סיוע וליווי משפטי מקצועי דווקא מעורך דין דיני עבודה, נעוצה בעובדה שמדובר בתחום חקיקתי שמתעדכן באופן תדיר על פי השינויים שחלים מעת לעת בשוק העבודה. מכאן שרק עורך דין מנוסה ש"חי את התחום", מכיר את חוקי העבודה בישראל על בוריים, ומעודכן בכל שינויי החקיקה ופסקי הדין בנושא, יוכל לספק למיוצגיו מענה מלא ולסייע להם להכיר את החובות שלהם ולמצות את הזכויות שלהם.

בשורות הבאות נסקור את מכלול הסוגיות המשפטיות בהן עו"ד דיני עבודה מטפל, נדון בחשיבות הליווי המשפטי בנושאים אלו, ונפרט אודות סוגי השירותים השונים אותם עורך דין דיני עבודה מספק ללקוחותיו. מומלץ לקרוא ולהכיר.

מהם דיני עבודה?

דיני העבודה הם שם כללי לכל מערכת הדינים והחוקים, שמטרתם להסדיר את היחסים המתקיימים בין העובדים והמעבידים במדינת ישראל, לרבות תנאי ההעסקה והשכר שהעובדים זכאים להם כחוק בתמורה לעבודתם.

יתרה מכך, דיני עבודה עוסקים גם בזכויות הסוציאליות של העובד – גם הזכויות שהענקתן נתונה לשיקול דעתו של המעסיק וגם הזכויות שהעובד זכאי להן על פי דין. ניתן אם כן לומר, כי דיני העבודה הם למעשה התשתית שעליה נשענת מערכת היחסים בין העובדים למעסיקיהם, ומכאן שהוראותיה מחייבות את שני הצדדים.

באילו סוגיות משפטיות מטפל עורך דין דיני עבודה?

ישנו מגוון רחב של סוגיות משפטיות הנוגעות ליחסי עובד מעביד, אשר מגיעות לפתחם של בתי המשפט בישראל.

בין הסוגיות הללו ניתן למנות: סכסוכי עבודה, סכסוכי שכר, התנגשויות בין זכויות עובדים וזכויות מעסיקים, מחלוקות סביב תנאי העסקה ותנאים סוציאליים, קונפליקטים בנושא  פיטורין, פיצויי פיטורין או התפטרות, ויכוחים בעניין הסכמי העסקה, ייצוג עובדים, תלונות על הטרדה מינית במקום העבודה, אפליה בעבודה, תאונות עבודה, בעיות הנוגעות לפרישה לגמלאות, קשיים מול המוסד לביטוח לאומי, זכויות פנסיוניות וכן הלאה.

על חשיבות ההתייעצות עם עורך דין דיני עבודה

מאחר ועולם דיני העבודה הוא תחום כה נרחב, מעורבותו של גורם מקצועי עתיר ניסיון, היא לא פחות מאשר קריטית בכל הנוגע ליישוב מחלוקות וטיפול בתביעות בין עובדים למעסיקיהם או בין עובדים לרשויות.

תביעות מסוג זה עשויות להשפיע במידה ניכרת על המצב הפיננסי של הצדדים המעורבים – הן בהווה והן בעתיד. לכן יש לפעול במשנה זהירות ומתוך היכרות מעמיקה עם רזי החקיקה, מוסדות הממשל הרלוונטיים והגורמים המשפטיים המטפלים.

האם חובה לערב עורך דין דיני עבודה בכל נושא הנוגע לתחום דיני העבודה?

אף שברמת העיקרון כל אדם רשאי לפעול באופן עצמאי מול מוסדות המדינה (ובכללם רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי) והערכאות המשפטיות במדינת ישראל, במידה והוא סבור שנעשה לו עוול הנוגע לזכויותיו כעובד או כמעביד, מן הראוי להכיר בכך שעולם דיני העבודה הוא תחום חי ודינמי שחוקיו ותקנותיו מתעדכנים ומתפתחים באופן תמידי.

לכן גם אם אתם חשים כי אתם מכירים את דיני העבודה במידה הנדרשת כדי למצות את זכויותיכם בעולם התעסוקה, עדיין קיימת האפשרות שתגלו שהמצב בשטח הוא מורכב מכפי שחשבתם בתחילה.

לעתים מזומנות, הפסיקה בבתי המשפט בתיקים מתחום דיני העבודה, יוצרת תקדימים משפטיים שעלולים לשנות את ההכרעות שיתקבלו בערכאות משפטיות לגבי תיקים דומים בהמשך. עבור אדם מן היישוב, המעקב אחר שינויי החקיקה והפסיקה התקדימית על בסיס קבוע, עלול להתגלות כמשימה תובענית מאין כמוה, שלא לומר – קשה עד בלתי אפשרית לביצוע.

זאת לעומת עורך דין שתחום התמחותו ועיסוקו הוא עולם דיני העבודה, שמתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות בתחום במסגרת עיסוקו, ויכול לספק למיוצגיו ייעוץ והכוונה התואמים את המצב בשטח ואת סיכויי ההצלחה של התיק.

מי זקוק לשירותיו של עורך דין דיני עבודה?

למרבה הצער, גם במדינת ישראל של שנת 2020 בואך 2021, אנו שומעים לעתים מזומנות על מקרים שבהם מעבידים אינם מספקים לעובדיהם את הזכויות להן הם זכאים על פי חוק. ההקשרים בהם מתעוררות מחלוקות הנוגעות להפרת זכויות מתחום דיני העבודה, הם לעיתים קרובות מצבים של פיטורים, או אז מתגלעת מחלוקת סביב הצורך של המעסיק לשלם לעובד המפוטר את פיצויי הפיטורין, או חלף הודעה מוקדמת – להם הוא זכאי כחוק.

גם תביעות בגין הלנת שכר – קרי, עיכוב בתשלום שכר העבודה לו העובד זכאי תמורת עבודה שביצע זה מכבר (מעבר למועד התשלום המוסכם), עדיין מתרחשות מעת לעת. זאת לצד מקרים של אפליית עובדים על רקע מינם, מוצאם, מצבם המשפחתי (למשל, פיטורין של נשים בהריון או אמהות), הטרדה מינית במקום העבודה והרעה בתנאי ההעסקה.

גם מצד המעסיק, עולה פעמים רבות הצורך בהגנה משפטית, כאשר עובד יחיד או עובדים המתאגדים יחדיו כקבוצה, בוחרים לשבש את הפעילות העסקית על ידי הפרת הסכמי העבודה עליהם הם חתומים מול המעביד, או קיום שביתות ועיצומים באופן המנוגד לחוק.

כל המקרים הללו מהווים דוגמאות נקודתיות למקרים בהם עלול עובד או מעביד להזדקק לשירותיו המקצועיים של עורך דין דיני עבודה. זאת על מנת לפעול בתבונה ובהתאם לחוק, ולהמנע מביצוע פעולות נמהרות שעלולות להחמיר את המצב.

כיצד ניתן ליישב מחלוקות מתחום דיני העבודה באמצעות עורך דין?

למרבה המזל, דיני העבודה במדינת ישראל הם מערכת חוקים מפותחת ומתפתחת, וככזו היא מספקת מענה הולם וענייני לכל סוגי המחלוקות שהצגנו לעיל, ולמגוון סוגים נוספים של קונפליקטים שעלולים להתעורר בהקשר של יחסי העבודה בין עובדים למעסיקיהם.

בין החוקים המרכזיים אשר מתווים את אופן פעולתם של עורך דין דיני עבודה ובתי הדין לעבודה במדינת ישראל, בכל הנוגע ליישוב סכסוכי עבודה, ניתן למנות את דיני העבודה שלהלן:

  • חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א – 1951
  • חוק יישוב סכסוכי עבודה תשי"ז – 1957
  • חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז – 1957
  • חוק הגנת השכר תשי"ח – 1958
  • חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963
  • חוק בית הדין לעבודה תשנ"ט – 1969

יתרה מכך, רבים מבין חוקי העבודה במדינת ישראל מושתתים על הלכות פסוקות בבתי המשפט.

אילו סוגים של שירותים מספק עורך דין דיני עבודה ללקוחותיו?

עורך דין דיני עבודה הוא, כאמור, הישות המשפטית שראוי לפנות לעזרתה בכל מחלוקת או התלבטות הנוגעת לזכויות ולחובות של אדם או ארגון המצויים ביחסי עבודה עם זולתם. לעורך דין המתמחה בטיפול בתביעות הנוגעות ליחסי עובד מעביד, הידע והכלים לספק ללקוחותיו ייעוץ, הכוונה וליווי משפטי מקצועי, בנושאים רבים וביניהם:

זכויות עובדים

במדינת ישראל, יחסי העבודה בין עובדים ומעבידיהם מוגדרים על ידי חקיקה שמחייבת כל מעסיק להעניק זכויות בסיסיות לעובדים שאת שירותיהם הוא שוכר. אלו הם חוקי מגן שנועד למנוע ממעסיקים לפגוע בזכויות היסוד של העובדים שלהם גם אם אותם עובדים בחרו לכאורה לפטור את המעסיק מחובתו זו בכתב.

באופן זה, לצורך העניין, מחויב המעסיק לשלם לעובד שכר שגובהו כגובה שכר המינימום הקבוע בחוק לפחות. בנוסף הוא נדרש לשלם לעובד בעבור ימי מחלה, ימי חופשה, דמי הבראה וכמובן, גמול שעות נוספות. יתרה מכך, החוק מחייב את המעסיקים בישראל למסור לעובדיהם הודעה בכתב הכוללת את פירוט זכויותיהם. גם הודעה על פיטורין נדרשת להתבצע בכתב.

כמו כן, לעובדים בענפי משק מסוימים בישראל, ישנות זכויות מיוחדות החלות עליהם מתוקף הוראות שניתנו במסגרת צווי הרחבה מטעם משרד העבודה והרווחה. לסיכומו של עניין, דיני העבודה במדינת ישראל נועדו להיטיב עם העובדים ולהגן עליהם מפני העסקה בתנאים לא הוגנים או בלתי הולמים.

לפיכך עובד שחש כי יש בתנאי העסקתו משום פגיעה בזכויותיו, רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה, או לחילופין – להגיש תלונה למשרד העבודה והרווחה. עורך דין אשר מתמחה בדיני עבודה, יכול להיות לעזר רב לעובדים שבינם לבין המעבידים שלהם התעוררה מחלוקת בנוגע לשכר, תנאי העבודה, תנאים סוציאליים או כל מחלוקת אחרת.

זכויות מעבידים

החוק במדינת ישראל רואה את המעסיק בתור "הצד החזק" ביחסי הכוחות שבין העובד למעביד. זאת היות ומטבע הדברים "בעל המאה הוא בעל הדעה". כלומר, בידי המעסיק נתונה הסמכות לקבל החלטות רבות הנוגעות לניהול העסק שלו והוא רשאי לפעול בארגון שהוא מנהל כראות עיניו, ככל שהדבר נעשה באופן חוקי.

מסיבה זו, מרבית זכויות העובדים מעוגנות בחוק במסגרת דיני העבודה, בעוד שרבות מן הזכויות של המעסיק אינן מעוגנות בעזרת חקיקה מגנה. עם זאת, אף שחוקי העבודה במדינת ישראל מחילים על המעביד חובות רבים כלפי העובדים שלו, ישנם גם חובות של העובד כלפי המעסיק שהוגדרו בחקיקה או התווספו אליה עם השנים במסגרת הפסיקה.

למשל, חובת הודעה מוקדמת להתפטרות, או חובת הנאמנות ותום הלב. עורך דין דיני עבודה הוא הגורם שמומלץ למעסיקים לפנות אליו כאשר קיים ספק בנוגע לאופן ההתנהלות הנדרש מן המעסיק כלפי עובדיו ולהיפך, וכן כאשר יש צורך לטפל בהפרת זכויות מצידו של אחד הצדדים.

פיצויי פיטורין

אחת התופעות הרווחות ביחסי עבודה בישראל, הינה התופעה של הגשת תביעות פיצויים כנגד מעסיקים, לאחר סיום יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. אחת מן הזכויות הבסיסיות של כל עובד שכיר בישראל היא קבלת פיצויי פיטורים, במידה וסיום ההעסקה שלו בוצע שלא ביוזמתו, או אם בתנאים מסוימים לעובד אין יכולת להמשיך לעבוד אצל אותו המעסיק מסיבות ספציפיות שהחוק הגדיר.

הליך פיטורין יכול לנבוע מתפקוד קלוקל של העובד, או ממצב בו המעסיק אינו יכול להמשיך להעסיק את העובד עקב קשיים פיננסיים ואחרים בצידו. לעתים כאמור, נבצר מן העובד להמשיך לעבוד במקום עבודתו עקב נסיבות שאינן בהכרח נתונות לשליטתו.

במקרים כאלו (בהנחה שהעובד מועסק מספיק זמן במקום העבודה ושלא עבר כלפי מעסיקו עבירה שיש עימה קלון), המעסיק חייב לשלם לעובד פיצויי פיטורין או לשחרר את כספי הפיצויים שהופרשו לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של העובד, כך שאלו יועברו לבעלותו של העובד. כאשר נושא זה מייצר מחלוקת מול המעסיק, נהוג לפנות לייעוץ משפטי מול עורך דין דיני עבודה.

ייצוג עובדים בסכסוכי עבודה

הקשר בין עובדים לבין המעסיקים שלהם אמור להתנהל בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל. עם זאת, קורה לא אחת שמעסיקים אינם עומדים בכל הדרישות ולעיתים הם אף נוהגים בניגוד מוחלט לדרישות הללו.

אף שבדרך כלל העבירות על החוק מתבצעות בתום לב או בהיסח הדעת, אין גם ספק שבחלק מהמקרים הפגיעה בזכויות העובדים מתבצעת בצורה מכוונת ובמחשבה תחילה. זאת, בעוד שחלק ניכר מהעובדים איננו יכול להגן על עצמו מסיבות רבות ושונות.

לפיכך, ייצוג עובדים היא משימה ראשונה במעלה. המשימה הזאת צריכה להתבצע על ידי אנשי מקצוע מיומנים, תוך גיבוי מרבי של ארגוני העובדים ובמקרה הצורך – גם של בית המשפט לענייני עבודה, ואף ערכאות גבוהות יותר. זהו המקום בו עורך דין דיני עבודה נכנס לתמונה.

עורך דין דיני עבודה
עורך דין דיני עבודה

ייצוג מעסיקים בתביעות

ייצוג מעבידים נדרש בכל מקרה בו מתעוררות מחלוקות בין עובדים לבין המעסיק, ששני הצדדים לא מצליחים להגיע לעמק השווה בעניינן. כאשר העובדים פונים לייעוץ משפטי במטרה להשיג את מה שלדעתם מגיע להם באמצעות תביעה, גם המעסיק נדרש לערב בעניין גורם משפטי מוסמך שיוכל לייעץ לו לגבי ההתנהלות הנדרשת.

ייעוץ שכזה נחוץ גם במקרה שבו עובד בעסק או עובד לשעבר שפוטרו או עזב מרצונו החופשי, מגיש כנגד המעסיק תביעה בנוגע לזכויות שלטענתו נשללו ממנו או לא מומשו כחוק, במסגרת תקופת ההעסקתו.

חשוב לציין כי בתי המשפט לענייני עבודה עשויים בהחלט לתמוך בתביעתו של העובד, ככל שהמעסיק לא הצליח להזים את טענותיו או להוכיח את הטענות שלו. מאחר וחוקי העבודה בישראל מתייחסים לעובד בתור הצד החלש יותר ביחסי עובד מעביד, נוצר מצב שבו דווקא המעסיק, זקוק להגנה משפטית.

בכוחו של עורך דין מנוסה המתמחה בתחום דיני העבודה ובנושא של ייצוג מעבידים, לסייע למעסיקים הנתבעים לדין בידי עובדיהם או עובדים לשעבר, ולהיחלץ מבעיה שעלולה, אם לא תטופל כהלכה, לגרום להם לפגיעה עסקית, תדמיתית וכלכלית חמורה ומיותרת.

התפטרות ופיטורין

בכל עסק המכבד את עצמו, לא תתבצע שום פעולה הקשורה בשימוע לעובד, פיטורין או התפטרות שלו, ללא מעורבות של עורך הדין של העסק. עורך הדין הזה צריך, בין השאר, להיות מומחה בתחום דיני העבודה. ככל שעורך הדין מנוסה ובעל ידע מקיף יותר בחוקי העבודה בישראל, כך היכולת שלו לסייע למעסיק גם במקרים יוצאי דופן תהיה טובה יותר.

למרות שעל פניו נראה כי חוקי העבודה במדינת ישראל נוסחו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, דיני העבודה למעשה מותירים הרבה מאוד מקום לפרשנות. ככל שהליך הפיטורין או ההתפטרות של העובד הוא סבוך ומורכב יותר, כך לסיוע המשפטי מטעמו של עורך הדין יש חשיבות רבה יותר.

בכוחו של עורך דין דיני עבודה מיומן לסייע למעסיקים להימנע מטעויות הנוגעות להליכי התפטרות ופיטורין של עובדיו, ולהתנהל באופן חוקי ונבון במקרים בהם שעובד שסיים את עבודתו אצל המעסיק, מחליט להגיש תביעה או פועל באופן שפוגע בעסק. גם עובד שחש כי פוטר מעבודתו בנסיבות שאינן מצדיקות זאת או שנשללו ממנו זכויותיו החוקיות במסגרת הליך הפיטורין או בעקבות התפטרותו – מוטב לו שייוועץ בעורך דין דיני עבודה מוסמך ומנוסה.

אפליה בעבודה

אפליה בעבודה הינה אפליה של אדם במקום העבודה, והיא יכולה להתרחש לאורך כל אחד משלבי ההעסקה. אפליה בעבודה עשויה לבוא לידי ביטוי כדחיית מועמדותו של עובד למשרה, מסיבות שהחוק רואה אותן כפסולות (למשל: על רקע גזעי, מיני, דתי, מגדרי, אסתטי, או מפאת מגבלה פיזית שאינה נוגעת ליכולתו של המועמד לבצע את התפקיד המדובר).

גם מצב בו מעסיק בוחר לבלום את קידומו של עובד ממניעים לא ענייניים כגון אלו שהוזכרו לעיל, יחשב בראי החוק כאפליה בעבודה. הגשת תביעה כנגד מעסיק בנושא אפליה בעבודה אינה עניין של מה שבכך, בפרט אם לתובע יש רצון להמשיך להיות מועסק אצלו.

דווקא בגופים ציבוריים, קל יותר לעובד לנקוט צעדים על מנת להגן על עצמו, כולל פנייה לעורך דין והגשת תביעה כנגד מקום העבודה. עם זאת, חשוב ביותר במקרים מסוג זה לפנות דווקא לעורך דין דיני עבודה, שיוכל להפיק את מירב התועלת עבור העובד מהמצב הקיים.

שכר עבודה

לא אחת קורה שעובד במקום עבודה חש מקופח בנושא שכר העבודה שלו, ולעיתים קרובות בצדק. לעתים, ישנם מעסיקים אשר נמנעים מלשלם לעובדים את מלוא השכר, או שמלינים שכר בתואנות שונות. יתרה מכך, לא אחת קורה שעובד שמגיע לעבודה נשלח כלאחר יד הביתה, בטענה שאין מספיק עבודה.

במקרים אחרים, המעביד משנה את הרכב הניכויים הקבועים מהשכר באופן שנוגס בשכר העבודה של העובד. תביעות רבות שעניינן פגיעה בשכר העבודה של העובד מגיעות לפתחם של בתי הדין לעבודה. אולם ישנה חשיבות רבה להתייעצות מקדימה בנושא מול עורך דין דיני עבודה מיומן.

עו"ד דיני עבודה יכול לסייע לעובד שקופח בשכרו להגיש תביעה כנגד המעסיק על מנת לקבל ממנו את כל מה שמגיע לו בצד פיצוי הולם. הליווי המשפטי מטעם עורך דין דיני עבודה רלוונטי כמובן, גם עבור המעסיק במידה והוגשה כנגדו תביעה כזו, ובפרט אם קיים חשד לכך שמדובר בטענות שווא מצד התובע.

פרישה לגמלאות

במדינת ישראל, זכאי כל אדם המגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק (67 לגברים ו – 62 לנשים נכון לשנת 2020) להפסיק לעבוד למחייתו ולפרוש לגמלאות. המשמעות הינה שהעובד הפורש לגמלאות יקבל מהמדינה את קצבת הזקנה המגיעה לו כחוק דרך המוסד לביטוח לאומי, ואת קצבת הפנסיה שגובהה נגזר מגובה הסכום שהעובד צבר בקרן הפנסיה שלו לאורך שנות עבודתו. אף שהפרישה לגמלאות אמורה להתנהל על מי מנוחות, למרבה הצער, פעמים רבות הפורש מגלה רק זמן קצר לפני היציאה לגמלאות, בעיות שונות בדרך לפרישה שקטה.

למשל, מחלוקות שמתגלעות בין החוסך בקרן הפנסיה לבין חברת הביטוח, לעניין הזכויות של העמית. או לחילופין – קשיים במימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי. קשיים מסוג זה עלולים להתעורר לעתים בנסיבות הקשורות לטעויות שהמעביד ביצע בהקשר לתשלום דמי הביטוח הלאומי או ההפקדות לפנסיה של העובד לאורך שנות העסקתו (בין אם במזיד ובין אם בתום לב).

כך או כך, אחת הדרכים למנוע מראש מהמורות בדרך ליציאה לפנסיה, היא להתייעץ עם עורך דין מבעוד מועד. עורך דין מנוסה יוכל לבדוק את החיסכון הפנסיוני והזכויות של הפורש מול המוסד לביטוח לאומי, ולייעץ לגמלאי לעתיד בנוגע לזכויות שלו. עורך דין דיני עבודה יכול לסייע גם במקרים בהם מתעוררות מחלוקות מול מקום העבודה על רקע הפרישה המתוכננת של העובד.

תאונות עבודה

כאשר אדם נפגע פיזית במסגרת עבודתו או בדרך למקום העבודה שלו וממנו, החוק רואה פגיעה זו כתאונת עבודה שניתן להגיש תביעה בגינה. הדבר נכון גם כאשר עסקינן בעובד עצמאי (פרילנסר או כל אדם שמתכונת ההעסקה שלו מול המעסיק היא ארעית כנגד קבלות / חשבוניות ולא במתכונת של שכיר עם תלוש משכורת).

עם זאת חשוב לציין שלא כל פגיעה שחלה בזמן העבודה או כתוצאה ממנה, תחשב בעיני בית המשפט כתאונת עבודה המזכה את העובד בפיצויים. על מנת שהתובע יהיה זכאי לקבלת פיצויים בגין פציעתו, יש צורך להוכיח מעל לכל ספק כי הפגיעה הייתה תוצר ישיר של אירוע שהתרחש במהלך העבודה או בעקבותיה.

כדי שניתן יהיה להוכיח את קיומו של קשר סיבתי בין העבודה או תנאי העבודה לבין התוצאה – קרי, הפגיעה שספג העובד, וכדי לקבל בגין פגיעה זו את הפיצוי המרבי שהחוק מאפשר, מומלץ ביותר להסתייע בשירותיו של עורך דין עם ניסיון עשיר בייצוג עובדים בתביעות נזיקין בגין תאונות עבודה.

מדוע אסור לוותר על קבלת סיוע משפטי מקצועי מטעם עורך דין דיני עבודה?

מרבית התביעות המוגשות לבתי הדין לעבודה במדינת ישראל עוסקות בנושאים שסביב זכויות העובד והפגיעה בהן בידי מעסיקים. בין הנושאים השכיחים יותר שמגיעים לפתחם של בתי המשפט ניתן למנות תביעות הנוגעות להרעה בתנאי ההעסקה, אפליית נשים בעבודה או הפרת זכויותיהן, מחלוקות בנושא פיצויי פיטורין, תלונות בגין פיטורין לא מוצדקים, וטענות לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד.

פעמים רבות, המעסיק הנתבע מניח כי יש לו היכרות מספקת עם עולם דיני העבודה, על מנת להתמודד בכוחות עצמו עם תלונות וטענות שמניחים לפתחו העובדים שלו בהווה או בעבר. אולם הוויתור על הפניה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין דיני עבודה, עלולה להתברר כטעות חמורה – הן עבור התובע והן עבור הנתבע.

זאת לאור העובדה שדיני העבודה במדינת ישראל הם חוקים דינמיים המאפשרים טווח רחב של פרשנות – הן לטובת העובד והן לטובת המעסיק. האפשרות לפרשנות נובעת מן העובדה ששינויים חברתיים, טכנולוגיים ואחרים, אשר מתחוללים מעת לעת משנים גם את דרישות החוק משני הצדדים. כמו כן, החוק לעולם אינו יכול לכלול קשת אינסופית של סעיפים ותתי סעיפים, שתיתן מענה מלא לכל מצב אפשרי בתחום יחסי העבודה.

הרבה סכסוכי עבודה נוצרים דווקא בתחום האפור היכן שדיני העבודה אינם מצליחים לספק מענה מלא וחד משמעי למחלוקת. לרוב, כאשר הדברים מתגלגלים לכדי תביעה משפטית, פסק דין תקדימי הופך לנקודת ציון המנחה את כל הצדדים במקרים עתידיים. אם טרם ניתן פסק דין, הרי שבעיה כזאת או אחרת הופכת לנושא לפרשנות, והן המעסיק והן העובדים יפעלו על פי הפרשנות המתאימה להם.

לרוב, מצליחים המעסיקים ונציגי העובדים להגיע לפשרה. במקרים שההצלחה מוגבלת, הצדדים מגיעים לדיון משפטי. בכל מקרה, הליווי של עורך דין לענייני עבודה נדרש.

יתר על כן, חשוב לדעת כי בידי בתי הדין האזוריים לענייני עבודה, נתונה הסמכות לדון גם בסעיפי אישום בגין עבירות פליליות, לפי סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית ועל פי סעיף ד' לחוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות. לכן, בסכסוכי עבודה הנוגעים לנושאים אלו בפרט – הכרחי לפנות לייצוג משפטי מקצועי מול עורך דין מנוסה.

באילו מקרים כדאי לפנות להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה?

מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה, בין אם לשם קבלת הכוונה משפטית אישית, ובין אם לטובת הגשת תביעה בנוגע לסכסוך עבודה. כך או כך – המעורבות של גורם מקצועי מיומן כמו עו"ד דיני עבודה, יבטיח כי תזכו לייצוג משפטי ראוי וליווי מקצועי, שיסייעו לכם להגן על האינטרסים שלכם ולצמצם את הפגיעה האפשרית בזכויות שלכם, במסגרת ההליך המשפטי המתקיים בעניינכם.

למה חשוב לשים לב כששוכרים את שירותיו של עורך דין דיני עבודה?

אם הגעתם עד כאן וודאי הבנתם כי דיני העבודה בישראל הם תחום מורכב ומתפתח.
מסיבה זו, כאשר נוצרות מחלוקות על רקע יחסי עבודה, נדרשת מעורבות של איש מקצוע העוסק בתחום דיני העבודה למחייתו, כדי לבחון את תקפותם של חוקי העבודה השונים למצב הנדון.

סכסוכי עבודה רבים ניתנים לפתרון בדרכי נועם, לשביעות רצונם של כל הצדדים, ואינם מצריכים בהכרח פניה לערכאות משפטיות. על מנת להבטיח שהמחלוקת תטופל על הצד המקצועי והטוב ביותר, במינימום זמן ועלויות, ובמקסימום תועלת עבורכם, מומלץ לפנות להתייעצות מקדימה עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה, שמגיע עם ניסיון מוכח בייצוג לקוחות בתיקים הדומים לשלכם.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד.

המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.

אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עו"ד דיני עבודה רחל שחר
מחלקת דיני עבודה משרד עו"ד רחל שחר

מחלקת דיני עבודה משרד עורכת דין רחל שחר מתעסק בדיני עבודה ומייצג בהצלחה מאות עובדים ומעסיקים עד למיצוי זכויותיהם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים