הפרשות לפנסיה בשמירת הריון וחופשת לידה

אחד הגורמים המשפיעים על הזכויות הפנסיוניות המצטברות של כל עובד הוא השמירה על רצף ההפקדות לטובת קרן הפנסיה. ככל שהשמירה היא טובה יותר וככל שרצף ההפקדות לא נפגע, כך הזכויות הפנסיוניות נשמרות טוב יותר וגם התוצאה הסופית טובה יותר, שזה אומר פנסיה גבוהה יותר וזכויות נוספות. עם זאת, החיים לא תמיד מתנהלים "לפי הספר" ויש מקרים אשר בהם רצף ההפקדות לפנסיה נפגע. מהם היתרונות הגלומים בשמירת רצף ההפרשות לפנסיה? באילו מקרים עלול רצף ההפקדות להיפגע? מה הדין בכל מה שנוגע להפרשות לפנסיה בשמירת הריון וחופשת לידה? מה כדאי לעשות אם המעסיק איננו עומד בדרישות החוק? על כך במאמר הבא.

היתרונות הגלומים בשמירה על רצף ההפקדות לפנסיה

שמירה על רצף ההפקדות לפנסיה טומנת בחובה שלושה יתרונות ברורים לעובד החוסך בקרן הפנסיה:

הגדלת הפנסיה: ככל שהסכומים המצטברים בקרן גבוהים יותר כך הפנסיה בסיכומו של עניין תהיה גבוהה יותר. הצבירה בדרך כלל היא שני אחוזים בשנה, כך שבכל חודש שבו לא מבוצעת הפקדה הפנסיה קטנה בחמישית אחוז לערך (0.2%).

שמירה על כיסוי ביטוחי בגין אובדן כושר עבודה: מדובר בזכות חשובה המאפשרת לחוסך לקבל קצבה חודשית אם הוא איננו יכול לעבוד בגלל סיבה בריאותית. קטיעת רצף ההפקדות לזמן ארוך מדיי עלולה להביא למצב שבו החוסך יצטרך הצהרת בריאות מחודשת והמתנה של תקופה ארוכה בטרם יהיה זכאי שוב לקצבה הזאת. לעיתים, בגילאים מבוגרים ובגלל שורת מחלות כרוניות שהעובד חלה בהן במהלך השנים, הזכות הזאת עלולה להימנע מהחוסך.

ביטוח שארים / קצבת שארים: הפסקת ההפקדות עלולה לפגוע באפשרות של המוטבים לקבל קצבת שארים במקרה שהמבוטח הולך לעולמו בטרם עת.

 

באילו מקרים עלול רצף ההפרשות לפנסיה להיפגע?

רצף ההפקדות לקרן הפנסיה יכול להיפגע מכמה סיבות.

  1. פיטורין וקבלת דמי אבטלה: במקרה הזה הזכויות של החוסך נשמרות לאורך תקופה של חמישה חודשים שלאחריה הוא חייב להגיע להסדר כלשהו עם הקרן. בתקופת הקורונה של שנת 2020 התקיימה הוראת שעה המאריכה למעשה את שמירת הזכויות באופן חריג.
  2. מעבר בין מקומות עבודה: כאן הפגיעה היא בדרך כלל מזערית. הדבר נובע מכך שלרוב פער הזמן הוא קטן יחסית בין עזיבת מקום העבודה הישן לבין התחלת העבודה במקום עבודה חדש. ועדיין יש לתת על כך את הדעת.
  3. מעבר של עובד שכיר למצב שבו הוא עצמאי: במצב הזה, ההפקדה יכולה להתבצע לקראת סוף השנה, מה שלכאורה גורם להפסקת ההפקדות. כל מה שצריך הוא, לפיכך, לעדכן את קרן הפנסיה במצב החדש.
הפרשות לפנסיה בשמירת הריון חופשת לידה
הפרשות לפנסיה בשמירת הריון חופשת לידה

מה קורה להפרשות לפנסיה בשמירת הריון וחופשת לידה?

כאשר אישה נכנסת להריון המצב שלה מבחינת המעסיק שונה מהמצב של כל עובד אחר. קיימת חקיקה מפורטת באשר לזכויות של אישה בהריון, כולל העדר אפשרות לפטר אותה ללא סיבה מוצדקת. בנוסף, אישה שעבדה אצל מעסיק לאורך תקופה של שישה חודשים או יותר לפני ההריון זכאית למלוא הזכויות שלה על פי החוק.

אישה שעובדת במהלך ההריון: במקרה הזה, ההפקדות לפנסיה תמשכנה, מן הסתם, כרגיל. גם הזכויות שלה ימשיכו להצטבר בהתאם למקובל.

שמירת הריון: אישה הנמצאת בשמירת הריון וזכאית לגמלת שמירת הריון, המעסיק שלה חייב להמשיך להפקיד עבורה כאילו היא עובדת כרגיל. עם זאת, גם העובדת חייבת להמשיך ולבצע הפקדות כרגיל. יש הסדרים שונים שיאפשרו לעובדת להמשיך לבצע הפקדות. אפשר לנכות את ההפקדות מהמשכורת האחרונה של העובדת, או לחילופין לרשום עבורה מקדמות על חשבון שכר עתידי שיכסו את החלק שלה בהפקדות. העובדת יכולה, כמובן, להעביר למעביד את הסכום הנדרש במזומן.

חופשת לידה: במקרה שהעובדת בוחרת לצאת לחופשת לידה המעסיק אמור להפקיד עבורה כספים רק למשך 14 שבועות, שזה אומר שלושה וחצי חודשים. בתום התקופה הזאת, העובדת יכולה להמשיך ולהפקיד בעצמה לקרן על מנת לשמור על הזכויות שלה.

 

מה קורה כאשר המעסיק אינו עומד בדרישות החוק לגבי הפרשות לפנסיה?

אחת התלונות החוזרות ונשנות בקרב נשים בשמירת הריון או בחופשת לידה, נוגעת לעמידה של המעסיק בדרישות החוק כמפורט לעיל. אי עמידה בדרישות יכולה להיות איחור בהפקדות במקרה הטוב והעדר הפקדה לקרן הפנסיה בכלל במקרה הפחות טוב. על מנת שלעובדת תעמוד הזכות לדרוש את המגיע לה מהמעסיק, היא חייבת בראש ובראשונה לוודא שהחלק שלה בתשלומים שולם וממשיך להיות משולם בצורה סדירה לאורך כל התקופה. אם העובדת עצמה לא הפקידה לקרן הפנסיה ולא עשתה סידורים מתאימים לשם כך, החוק יהיה לצד המעסיק.

 

כיצד עורך דין מסייע בשמירה על זכויות האישה בתקופת שמירת ההריון וחופשת הלידה

במקרים שבהם המעסיק בחר באופן חד צדדי להימנע מביצוע הפרשות לפנסיה, הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לפנות לעורך דין איכותי ומנוסה. עורך הדין יפנה תחילה ויבקש מהמעסיק בצורה מסודרת לעמוד בהתחייבויות שלו ולשמור על הזכויות של העובדת. אם המעסיק מתעקש להימנע מהפקדות לקרן הפנסיה, יפעל עורך הדין לנקיטת צעדים משפטיים שיחייבו את המעביד לעשות כן.

ככל שייגרמו נזקים לעובדת בגלל העדר הפקדה לקרן לאורך זמן, יפעל עורך הדין לפצות את העובדת בגין הנזקים הללו. חשוב להדגיש שגם אם המעביד נמצא בקשיים עסקיים או פיננסיים אין לו שום זכות לעצור את ההפקדות לקרנות הפנסיה של העובדים ועל אחת כמה וכמה של עובדת הנמצאת בשמירת הריון או בחופשת לידה.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.