המעסיק לא העביר לך כספים לקרן ההשתלמות?

אחת התופעות הראויות לגנאי בהתנהלות של מעסיקים רבים היא התופעה של הימנעות מהעברת כספים המגיעים לעובד לקרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוח המנהלים או קרנות ההשתלמות. המחוקק מתייחס ברצינות הראויה לנושא ומטיל סנקציות על מעסיקים שעברו את העברה הזאת. בשורות הבאות נתמקד בעיקר בנושא קרן ההשתלמות ואיך אפשר לגרום לכך שהמעסיק יעביר כספים לקרן ההשתלמות שהוא חייב לה.

מהי בעצם קרן השתלמות? האם מעסיקים חייבים לפתוח קרנות השתלמות עבור העובדים שלהם? מה דינם של החובות שמעסיקים חייבים לקרן ההשתלמות? אילו דרכים מאפשרות לכפות על המעסיק להעביר את הכסף שהוא חייב? איך יכול סיוע של עורך דין לפתור את הבעיה? על כך בסקירה הבאה.

קרן השתלמות – מה זה בעצם

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לתקופה של שש שנים. מדובר בהטבה שמעסיקים רבים מעניקים לעובדים לאחר תקופה קצובה של עבודה. תוכנית החיסכון כוללת הפקדה של העובד ושל המעביד כאחד, כאשר על כל שקל שהעובד מפקיד, המעביד מפקיד שלושה שקלים. בסך הכל, מגיע גובה ההפקדה החודשית לכדי עשרה אחוזים משכר העובד. (2.5% העובד, 7.5% המעסיק). היתרון הגדול ביותר של קרן ההשתלמות טמון בעובדה שהרווחים של הקרן פטורים ממס. בכל שש שנים יכול העובד לשחרר את כספי הקרן שיכולים להגיע לסכום שווה ערך לקצת יותר משבע משכורות חודשיות לפני רווחים.

 

מה מידת המחויבות של מעסיקים לפתוח קרנות השתלמות לעובדים

פתיחת קרן השתלמות לעובד איננה מתחייבת על פי החוק. עם זאת, יש מגזרים שלמים, שבהם כוללים הסכמי העבודה גם פתיחה של קרנות השתלמות לעובדים. בתוקף ההסכמים, מחויב המעסיק לפתוח קרן השתלמות לעובד אחרי תקופת העסקה מסוימת. בדרך כלל, מדובר בשנתיים עד שלוש שנים של וותק, לפני התחלת ההפקדה לקרנות השתלמות. מרגע שהמעסיק מתחיל להפקיד כספים לטובת העובד הוא איננו יכול לחזור בו, בדיוק כמו שלא ניתן להפחית תוספת שכר שניתנה לעובד.

המעסיק לא העביר לך כספים לקרן ההשתלמות
המעסיק לא העביר לך כספים לקרן ההשתלמות

צבירת חובות של מעסיק לקרן ההשתלמות

מרבית המעסיקים שפתחו קרנות השתלמות לעובדים שלהם עומדים בתנאי ההפקדה ומבצעים את העברת הכספים לקרנות ההשתלמות כסדרה. אבל יש מעסיקים שמפסיקים באופן חד צדדי את ההפקדה. במקרה הזה, אם העובד ממשיך להיות מועסק אצל המעסיק והפסקת ההפקדה לא נובעת מהפסקת ההעסקה, מדובר בעבירה שהיא שוות ערך להלנת שכר עם כל המשתמע ממנה.

על פי החוק על המעסיק להעביר לקרן ההשתלמות הן את חלק העובד והן את חלק המעביד בתוך שבועיים ממועד תשלום השכר לעובד. למען הסר ספק – גם אם השכר שולם לעובד במועד ובמלואו, עדיין מדובר נחשב עיכוב בהפקדה לקרן השתלמות להלנת שכר.

 

מי אמור לפעול כנגד המעסיק שלא העביר כספים לקרן ההשתלמות

הקרן עצמה אמורה לנקוט אמצעים לגביית החובות מהמעסיק. האמצעים יכולים לכלול, במקרים קיצוניים, גם הגשת תביעה משפטית. פעולות הגבייה יכללו גם ריבית והצמדה עבור החובות שלא שולמו במועדם. עם זאת, יש מקרים שבהם העובד המדובר עצמו, או קבוצת עובדים, מגישים תביעה כנגד המעסיק. אם מדובר בקבוצת עובדים גדולה ומאוגדת, ייתכן מאד שהתביעה כנגד המעביד תוגש באמצעות ארגון העובדים היציג או בסיועו. התביעה נועדה לזרז את המעסיק למלא את חובתו ולהעביר את הכספים המיועדים לעובדים. אבל יש מקרים שבהם יאשר בית המשפט גם תשלום פיצויים לעובדים עצמם.

היחס של קרנות ההשתלמות לזכויות העובדים במקרה של אי העברת תשלומים

אם המעסיק לא מעביר כספים לקרנות הפנסיה, החוק אומר שהזכויות של העובדים נשמרות. זאת, משום שהם מילאו את חלקם והכספים נוכו משכרם כפי שמתבקש בהוראות החוק. גם בקרנות ההשתלמות הזכויות נשמרות, אבל הצבירה הכספית לטובת העובד נעצרת. הקרן מתחילה לפעול אם ההפקדות הופסקו, אבל מצד שני לא התקבלה כל הודעה על הפסקת ההעסקה של העובד או השהיית ההעסקה עקב יציאה לחל"ת.

 

הפסקה זמנית של ההפקדות עקב חל"ת

שנת 2020 יצרה מצב שמעולם לא היה כמוהו במדינת ישראל. מספר עצום של עובדים הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת). במקרה הזה, מובן מאליו שהמעסיקים יפסיקו את ההפקדות עבור עובדים שהוצאו לחל"ת. עם זאת, המעסיק מחויב לדווח לקרן ההשתלמות על הפסקה של ההפקדות במטרה למנוע אפשרות של הגשת תביעה או נקיטת סנקציות נגדו.

 

על הצורך במעקב אחרי ההפקדות של המעסיק לקרן ההשתלמות

אם הדברים מתנהלים כסדרם השכר של העובד אמור להיות משולם כסדרו וגם ההפקדות לקרנות הפנסיה וההשתלמות אמורות להתבצע במועדן. עם זאת, ההמלצה החד משמעית שלנו כאן היא לעקוב בהתמדה אחרי ההפקדות של המעביד לקרנות הפנסיה ולקרנות ההשתלמות. לא אחת קורה שההעברה מתעכבת בגלל טעות ובשגגה. עדיין, חשוב לעלות על הטעות מוקדם ככל האפשר. אם העדר ההפקדה הוא צעד מכוון של המעסיק, חשוב לגלות את זה בהקדם ולהתחיל לפעול כבר בשלב שבו הנזקים המצטברים עדיין קטנים.

 

על חשיבות הפנייה לסיוע של עורך דין בנושא עיכוב הפקדות לקרן ההשתלמות

אם ההימנעות של המעסיק מהפקדה לקרנות ההשתלמות היא מכוונת אין מנוס מפנייה לעורך דין לשם הגשת תביעה. הדרך הנכונה ביותר היא לפנות בצורה מרוכזת של העובדים. תביעה כזאת היא משמעותית יותר ויש בה משום הוכחה לכך שהצעד של המעסיק מכוון ואיננו טעות. חשוב להדגיש כי המטרה הראשונית של התביעה היא קודם כל לדרבן את המעביד לבצע את העברת הכספים הדרושים. רק במקרים בודדים יש עילה להגשת תביעת פיצויים וזאת רק אם העובד מצליח להוכיח שנגרמו לו נזקים משמעותיים.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה ו / או זכויות פנסיוניות, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.