ייצוג בהגנה בדיני עבודה

מאחר ודיני העבודה הם הבסיס החוקי ליחסים בין המעסיק לבין העובדים שלו, רמת מורכבותם היא גבוהה והם נתונים לפרשנויות שונות. לא אחת קורה שמעסיק מוצא את עצמו מפר שלא בטובתו חלק כזה או אחר של דיני העבודה. מנגד, גם עובדים עלולים למצוא את עצמם בבעיה אם הם פועלים, מסיבות כאלה ואחרות, באופן המנוגד לחוק. בנסיבות הללו רשאי וצריך המעסיק להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין מיומן – שירותים דיני עבודה. מנגד, גם העובדים רשאים ואפילו חייבים לעשות בדיוק את אותו הדבר – בין אם באופן פרטי ובין אם באמצעות ארגוני העובדים, המעמידים לרשות העובדים המאוגדים בהם שירותי ייעוץ משפטי.

מהם התחומים שבהם מסייע עורך דין דיני עבודה למעסיק ולעובדים כאחד? אילו שירותים מעניק עורך הדין המתמחה בתחום הכל כך דינאמי הזה? מתי חשוב לפנות לייעוץ משפטי? למה חשוב שכל מקום עבודה יבצע מעת לעת בדיקה מקיפה של העמידה בחוקים ובתקנות של דיני העבודה?

איך בוחרים עורך דין המספק שירותים בתחום של דיני עבודה, ומהן אמות המידה שחשוב לשים אליהן לב? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בכל מה שקשור בשירותים אשר עורך דין מיומן המתמחה בדיני עבודה, יכול להעניק לעובדים ולמעסיקים כאחד.

מהם דיני עבודה ובמה הם דנים?

דיני העבודה הם כל מערכת החוקים והדינים, המסדירים את היחסים בין העובדים והמעסיקים במדינת ישראל, את תנאי העבודה ואת תנאי השכר אשר העובדים יקבלו תמורת העבודה שלהם. כמו כן, דיני העבודה נוגעים גם לזכויות הסוציאליות של העובדים, הן הזכויות שהן בגדר חובה והן הזכויות שהן בגדר רשות ונתונים לשיקול דעתו של המעסיק.

באופן עקרוני, מערכת היחסים בין עובד לבין המעסיק שלו, מבוססת על דיני העבודה ואמורה לעמוד באמות המידה שהדינים הללו מתווים.

באילו תחומים מסייע עורך דין דיני עבודה למעסיק

כל מעסיק, ועל אחת כמה וכמה מעסיק שיש לו כמה עשרות. ובוודאי כמה מאות עובדים, חייב מעת לעת לבצע בדיקה של כלל הפרמטרים שעל פיהם הוא מבצע את תשלום המשכורות לעובדים שלו. וכן של תנאי העבודה שהוא מספק לעובדים. מעת לעת, כל מעסיק כאמור נזקק לשירותים שונים של עורך דין המתמחה בדיני עבודה. להלן חלק מהשירותים אשר עורך דין כזה מעניק למעסיק המעוניין לעבוד על פי הוראות החוק ועל פי רוח החוק בענייני עבודה.

שירותים דיני עבודה
שירותים דיני עבודה

בדיקת הסכמי עבודה

אם המעסיק פועל בענף אשר בו נחתמים מעת לעת הסכמי עבודה חדשים, הרי שההמלצה החד משמעית כאן היא לעבור על כל הסכם ולבחון אותו בשבע עיניים. זאת, במטרה לקיים את כל הסעיפים החדשים שבו. האדם המתאים ביותר לבחינת ההסכם הוא, כמובן, עורך דין דיני עבודה. עורך הדין יבחן את ההסכם, במקביל לזמן הנדרש גם למחלקת משאבי אנוש ללמוד אותו.

הוא יצביע על סעיפים בעייתיים, או כאלה שהפרשנות עלים נתונה במחלוקת. בכל הסכם עבודה תמיד יש סעיפים כאלה, שהמעסיק לא ממש מבין אותם ואם הוא מבין, הוא לא ממש יודע איך לתרגם אותם לשפת המעשה. אם יש שתי אפשרויות לפרש סעיף בהסכם, עורך הדין יציג אותן ויצביע, כמובן, על הפרשנות הנוחה יותר למעסיק.

פרשנות להוראות שעה

במהלך חודש אוקטובר 2020, נחתמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. הוראת השעה הזאת מאפשרת להגדיל את מספר השעות הנוספות שמעסיק יכול לבקש מעובד לבצע בכל יום, או בכל חודש.

זאת, כמובן, בהסכמת העובד. אמנם  הוראת השעה תקפה לחודש אחד בלבד, אבל ייתכן שהיא תחודש. ההוראה עלולה ליצור כאוס אצל מעסיקים שעלולים להשתמש בה שלא כדין. עורך דין דיני עבודה יספק למעסיק הוראות ברורות ליישום בשטח של הוראת השעה, כמו גם הוראות נוספות מהסוג הזה המתפרסמות מעת לעת.

בדיקת העמידה בהוראות ובדיני העבודה

מעת לעת, כל מעסיק צריך לבדוק את עצמו, על מנת להימנע מבעיות או מתביעות שעלולות להגיע מעובדים שהמעסיק נהג כלפיהם שלא כדין. לפעמים הפגיעה בעובד היא יוזמה מקומית של מנהל מחלקה, שאיננו מודע להשלכות החוקיות ולמשמעות של המעשים שלו. כך למשל קרה כאשר מנהל מחלקה במקום עבודה מסוים החל לכפות על העובדים שלו לסיים את יום העבודה שלהם שעה אחת לפני הזמן בכל יום.

זאת, על מנת לחסוך כסף למעסיק בזמן שבו העבודה ירדה. מדובר בפעולה שהיא בעייתית במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב מדובר בעבירה מפורשת על חוקי העבודה. החוקים האלה אינם מאפשרים למעסיק לצמצם את שעות העבודה של עובד שלא בהסכמתו. במקרה הזה, דווקא עורך הדין, בבדיקה פשוטה של שעות העבודה ביחס למספר העובדים, עלה על התופעה והזהיר מפניה.

השתתפות בשימועים

בדרך כלל, שימוע לעובד יכול להתבצע במעמד העובד ומנהלו, מנהל או הממונה על משאבי אנוש והנציג של ארגוני העובדים, אם יש נציג כזה במקום העבודה. עם זאת, מעת לעת נערכים שימועים לעובדים בגין עברות משמעותיות, המחייבות נוכחות של עורך דין בשימוע. דוגמה לעבירה כסאת, היא שימוע לעובד שנערך בעקבות העובדה שבמשך חודשים ארוכים הוא נהג להעביר את כרטיס העבודה שלו לאחד הפועלים העובדים תחתיו, על מנת שהלה יחתים את הכרטיס שעות רבות לאחר שאותו עובד, במקרה הזה מנהל זוטר, עזב את מקום העבודה.

במקרה כזה ובמקרים דומים, עורך הדין לא רק שיהיה נוכח בשימוע, הוא לרוב אפילו ינהל אותו. את הפרוטוקול וגם את הקלטת השימוע הוא ישמור, ויפיץ עותקים שלו לגורמים המתאימים. פיטורים במקרים כאלה, אם לא יתבצעו על פי הפרוטוקול, עלולים לפתוח פתח דווקא לעובד הסורר, לתבוע את המעסיק עקב אי מילוי הוראות החוק. ההוראות כוללות זימון חוקי לשימוע שנמסר אישית לעובד, והכולל גם את הגדרת מטרת השימוה. מאליו מובן שהמעסיק חייב לתת לעובד אפשרות לגייס לעזרתו עורך דין או נציג אחר משלו.

וויכוח בין שני עובדים שהידרדר לאלימות

גם במקרים כאלה, הנוכחות של עורך הדין בשימוע שנערך לכל אחד מהעובדים היא משמעותית, משתי סיבות: הראשונה – אלימות באופן כללי היא עבירה פלילית, וכשהיא מתרחשת בתוך מקום העבודה היא עלולה להביא להשלכות חמורות על המעסיק, אם הוא לא יתייחס אליה בחומרה. לרוב, נהוג לפטר את שני העובדים האלימים.

עם זאת, אם יש הוכחה לכך שאחד העובדים לא יזם את האלימות וגם לא הגיב באלימות, עשוי להיווצר מצב שבו העובד הזה לא יפוטר. ואולם על מנת לרדת לעומק העניין, עורך הדין חייב להשתתף בשימוע. הסיבה השנייה היא שאירוע אלים מכל סוגד שהוא, עלול להיות סימפטום לאווירה המתקיימת מתחת לפני השטח. עורך דין מיומן יכול לזהות אותה ולייעץ למנהלים ולבעלים של מקום העבודה כיצד לנהוג.

חיסכון למעסיק באמצעות פרשנות לחוק

לעיתים, פרשנות נכונה לחוק עשויה לחסוך למעסיק ממון רב. על מנת להמחיש את הנושא, להלן דוגמה: על פי החוק, כל עובד זכאי לימי חופשה מצטברים על פי הוותק. יש מקומות שבהם עובדים ותיקים יכולים לצבור שני ימי חופשה בחודש מלא ואף יותר. עם זאת, במשך שנים נהג מעסיק מסוים לשלם שני ימי חופשה, גם עבור חודש שבמהלכו ניצל עובד חלק מימי החופשה שלו.

לדוגמא – עובד שנסע לחו"ל למשך חודש שלם, עשה זאת על חשבון ימי החופשה. עם זאת, באופן תמוה, נוספו לו עדיין שני ימי חופשה עבור חודש שבו לא עבד כלל. עורך הדין ייעץ למעסיק להפריש ימי חופשה אך ורק עבור ימי עבודה בפועל, ולהימנע מהפרשת ימי חופשה עבור ימי חופשה שנוצלו. במקום עבודה שיש בו כארבע מאות עובדים, מדובר בחיסכון של עשרות אלפי שקלים בחודש.

כל הדוגמאות שהובאו לעיל, הן רק חלק מן המצבים שבהם עורך דין מנוסה עשוי לסייע למעסיק – ובצדק. כך המעסיק גם יעמוד בהוראות החוק, ולעיתים אפילו יפיק רווח בזכות עצה אחת טובה.

באילו תחומים מסייע עורך דין דיני עבודה לעובדים

מלבד המעסיקים, גם העובדים עשויים לצאת נשכרים מייעוץ והכוונה נכונים של עורך דין דיני עבודה. גם לגבי העובדים, חוקי העבודה ודיני העבודה משאירים כר נרחב לפרשנות. לעיתים קרובות, הפרשנות שנותן המעסיק לחקיקה עלולה להיות נוגדת לכוונת המחוקק.

הפרעה לעובד בזמן ההפסקה

דוגמה טובה לפרשנות הנכונה, היא פרשנות המחייבת את המעסיק להימנע מלהפריע לעובד בהפסקות שלו במהלך העבודה. דוגמה טובה להפרעה כזאת היא למשל, חיוב של קציני הביטחון במקום העבודה לשאת איתם מכשירי קשר ולהיענות לקריאות גם בזמן האוכל. עילה לדרישה הזאת מצד המעסיק, היא העובדה שקציני הביטחון מטפלים באירועים ביטחוניים ובטיחותיים והם צריכים להיות זמינים כל העת.

הסיבה האמיתית, היא שמעסיקים רבים מעוניינים "לחסוך משכורת" ולא לזמן לעבודה קב"ט נוסף שיחליף את הקב"טים בזמן ההפסקה. בכל המקרים מהסוג הזה, העצה החד משמעית שקבלו המעסיקים היתה להימנע מלהטריד את הקב"טים, או לצורך העניין כל עובד אחר, בזמן ההפסקה. כשנושא כזה הגיע לדיון משפטי, המעסיק אכן הפסיד ואולץ לשלם פיצויים גבוהים לעובדים שקופחו.

חיוב עובד להישאר שעות נוספות בניגוד לרצונו

לפעמים המעסיק נמצא במצוקה, וכופה על עובדים להישאר שעות נוספות. מדובר בפעולה אסורה בתכלית, אם היא מתבצעת בניגוד לרצון העובד ולמרות התנגדות מפורשת שלו. גם כאן, עורך דין דיני עבודה ימליץ למעסיק להימנע מפעולה כזאת, שעלולה לחשוף אותו לתביעה משפטית.

חשוב לציין שיוצאים מכלל זה עשויים להיות עובדים במוקדי אבטחה, שאינם יכולים לעזוב את המוקד אם המחליפים שלהם לא הגיעו. אבל גם כאן יש מגוון אפשרויות לפתור את הבעיה.

הסעות לעובדים בשבתות, חגים ומועדים

על המעסיק לספק תחבורה לעובדים, אם הוא מעוניין שהם יעבדו משמרות שבת או ערב שבת, חג או ערב חג וכן משמרות לילה. מעסיק לא יכול לחייב עובדים להגיע בכוחות עצמם במקרים האלה, גם אם הוא מתחייב להחזיר להם את דמי הנסיעה.

זאת, כמובן, אם לא היה סיכום קודם בקשר לזה בעת שהעובד התקבל לעבודה, או אם המעסיק משלם לעובד אחזקת רכב, המאפשרת לו להגיע באופן עצמאי לעבודה ברכב שלו. במקרה כזה, המעסיק מחויב לספק לעובד גם מקום חניה ללא תשלום.

ארוחות עובדים

אם קיים חדר אוכל במקום העבודה, המעסיק לא יכול לחייב את העובד לאכול שם ולנכות ממנו דמי ארוחות. לכאורה, הארוחה מסובסדת, למעשה, עובד יכול להביא את הארוחה שלו בעצמו, או לצאת לאכול בחוץ.  מצד שני, עובד שלא נרשם לארוחות ויאכל בכל זאת בחדר האוכל, עלול לעמוד בפני סנקציות מצד המעסיק.

חשוב לציין בהקשר הזה, ששתיית כוס קפה ושימוש במכונות קפה של המעסיק, אינם קשורים לרצונו או סירובו של העובד לאכול ארוחות בחדר האוכל של המעסיק.

קנסות על עבירות שעובד מבצע

על פי החוק, חל איסור על המעסיק לקנוס עובדים בגין מעשה שעשו או שנמנעו מלעשות. אסור לקנוס עובדים על איחור, ואסור לקנוס אותם על שימוש לא חוקי במתקני העסק. אפשר להביא את העובד שסרח לשימוע, ולאיים עליו בפיטורין. יש מקומות עבודה שהולכים בין הטיפות ו"קונסים" את העובד לטובת ועד העובדים.

בכל המקרים הללו ובמקרים רבים נוספים, עשויה עצה של עורך דין דיני עבודה לשמש אבן דרך המאפשרת לעובד אחד, לקבוצת עובדים או לנציגות הנבחרת של העובדים, לגבש כללי התנהגות נאותים ביחד עם המעסיק. זאת, במטרה למנוע העסקה פוגענית וכזאת שתפחית את המוטיבציה של העובדים לתת כתף לטובת קידומו של העסק והעלאת התפוקה והפוריות שלו.

הדעת נותנת, ויש לכך הוכחות רבות, שככל שהעובדים מרוצים יותר כך היעילות שלהם במשך יום העבודה היא גבוהה יותר.

מתי חשוב לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין מומחה לדיני עבודה

כאמור לעיל, חוקי העבודה ודיני העבודה מאפשרים טווח רחב של פרשנות, הן לטובת העובדים והן לטובת המעסיקים. האפשרות לפרשנות נובעת מהעובדה ששינויים טכנולוגיים, חברתיים ואחרים המתחוללים במהלך השנים משנים גם את ההתנהגות והדרישות הבסיסיות של שני הצדדים.

בנוסף, אין חוק בעולם שיכול לכלול קשת רחבה כל כך של סעיפים ותתי סעיפים, שתכלול את כל המצבים הקיימים או האפשריים שיכולים להתפתח תוך כדי הפעילות השוטפת של מקום העבודה. לרוב, אם הדברים מגיעים לכדי תביעה משפטית, פסק דין תקדימי הופך לנקודת ציון שמנחה את כל הצדדים במקרים דומים.

אם טרם ניתן פסק דין, הרי שבעיה כזאת או אחרת הופכת לנושא לפרשנות, והן המעסיק והן העובדים יפעלו על פי הפרשנות המתאימה להם. לרוב, מצליחים המעסיקים ונציגי העובדים להגיע לפשרה. במקרים שההצלחה מוגבלת, הצדדים מגיעים לדיון משפטי. בכל מקרה, הליווי של עורך דין לענייני עבודה נדרש.

על חשיבותם של שירותים בדיני עבודה

בשורות לעיל עסקנו במגוון נושאים, תוך הנחה שהמעסיק הוא גדול ויש לו עובדים רבים וכן נציגות לעובדים. אבל לעיתים קרובות, גם עובדים בעסקים קטנים וגם הבעלים שלהם יכולים לצאת נשכרים מעימותים כאלה. זאת, משום שפסקי דין טבעם שהם נוגעים לכל מקרה דומה לזה שפסק הדין נוגע אליו.

בכל המקרים שצוינו, רק מעורבות פעילה של עורכי דין המתמחים בדיני עבודה הביאה לידי כך שבעיות כאלה ואחרות נפתרו על הצד הטוב ביותר, לטובת כל הצדדים. ההמלצה כאן היא שכל מעסיק יבצע מעת לעת בדיקה של ההתנהלות הכוללת שלו בנושאי עבודה. זאת, במטרה לזהות בעיות כאלה ואחרות שעלולות להתעורר ולגרום לכך שהעסק ייתבע על ידי עובדים שקופחו.

אם וכאשר מזוהות בעיות, על העסק לטפל בהן ולהסביר למי שגרם להן איך להימנע בעתיד מלפגוע בעובדים, שזו בעקיפין גם פגיעה במעסיק.

למי ניתן לפנות לקבלת שירותי ייעוץ בתחום של דיני עבודה?

אם יש לך צורך בשירותי ייעוץ בתחום דיני העבודה, כדאי ליצור קשר כבר כעת עם עורך דין שתחום המומחיות שלו הוא דיני עבודה. עו"ד העוסק למחייתו בעולם תוכן זה, יוכל לייצג אותך במגוון רחב של תרחישים אפשריים במקום העבודה. גם מבחינת בעלי העסק וגם מבחינת העובדים, שירותי ייעוץ של עורך דין מומחה לדיני עבודה הם פונקציה שאין לוותר עליה.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה.